Amaç ve Vizyon

Merkez, üniversitenin çevre ile ilgili konularda lisans ve lisansüstü düzeyde faaliyet gösteren birimlerinin, temel ve uygulamalı araştırmalar yaptıkları yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla ve endüstri ile işbirliği yaparak, üniversite içinde, ülke genelinde veya hizmetin gerektirdiği her yerde bilim ve teknolojiyi kullanarak ülke kalkınmasına yönelik çevre ile ilgili etkinliklerde bulunmaktadır.
KKTC’de ve her yerde sınır tanımayan ve yaşamı tehdit eden çevre sorunlarının belirlemek, çözüm yöntemlerini, sürdürülebilirlik felsefesiyle uyumlu, çok bileşenli (disiplinler arası) yaklaşımlarla araştırmak, geliştirmek, bunların yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte uygulanmasını sağlayarak toplum yararını ön planda tutan çalışmalar yapmak UKÜ Çevre Araştırmaları Merkezi’nin temel amacıdır.
Merkez, çevre ile ilgili bilim dallarında temel ve uygulamalı araştırmaları teşvik ve koordine etmek, yurtiçi ve yurtdışı benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak, sempozyum, kongre, konferans, seminer, yaz okulları ve kurslar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak ve toplumda çevre bilincini geliştirebilmek amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunmaktadır.
Çevre Araştırma Merkezi, çevre alanlarındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının ülke ve insanlık yararına kullanılmak üzere teknolojiye aktarılması için çalışmalar yapmakta, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamakta ve ayrıca çevre sorunları konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, düzenlediği etkinlikler sayesinde toplumun çevre ve çevre sağlığı bilincini artırmakta ve toplumda yaşayan insanların merkezin yaptığı çalışmalarda aktif rol oynamasını sağlamaktadır.
Çevre araştırmaları merkezi kapsamında gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Mühendislik fakültesi bünyesinde bulunan gerekli tüm teçhizatla donanımlı çevre laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Çevre laboratuvarları bünyesinde elde edilen toprak, su ve gaz numunelerinde birçok kirletici oranları tespit edilmekte, bu kirleticilerin giderimi için geliştirilen yöntemlerin verimliliği belirlenmektedir.

İletişim

Çevre Araştırmaları Merkezi
Müdür: Doç. Dr. İme Akanyeti
Tel: +90 392 671 11 11   Dahili: 2451  
E-posta: center-cer@ciu.edu.tr