CIU-Mehmet-Sukru-Rona

Yrd. Doç. Dr. MEHMET ŞÜKRÜ RONA

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2974
Ofis AR302
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
  • Gazi University, Institute of Health Sciences Health Sciences Institute (Doktora, 2003)
  • Gazi University, Institute of Health Sciences Health Sciences Institute (Yüksek Lisans, 1989)
  • Gazi University 19 May Youth and Sports Academy Ankara Sports Management (Lisans, 1985)
Yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORTİF REKREASYONEL AKTİVİTELERE İLİŞKİN SAĞLIK İNANCI - 2021

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

  • Rona, M. S. ve Erol, A. E. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Tutumlarının Bazı Parametrelere Göre İncelenmesi (Kuzey Kıbrıs Örneği). Asya Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6 (3), 479-484. - 2020

Diğer yayınlar

  • Rona, M. Şükrü, (2003), Futbol Müsabakalarında Şiddet Olaylarına Karışarak Adli Kayıtlara Geçen Seyircilerin Psiko-Sosyal Analizleri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. - 2003
  • GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİNİN AMAÇLARINI ALMA DÜZEYİ M.ŞÜKRÜ RONA. DOÇENT. HÜLYA GÖKMEN. USTA TEZİ. 1989 - 1989

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  • Fatih Yenel, M.Şükrü Rona ‘’Sporun Yaygınlaştırılması Açısından Tesis Politikası’’ , Pos-Tel Kültür Fikir ve Aktüalite Dergisi, Cilt 41, sayı445-2 ,1996, 13-14 - 1996
  • Rona,M.Ş , Gökmen, H . (1995). GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİNİN AMAÇLARINI ALGILAMA DÜZEYLERİ. . Spor Bilimleri Dergisi , 6 (1) , 13-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbd/issue/16439/171612 - 1995
Çalışma Alanları
  • Spor yönetimi ve Organizasyonu ,Egzersiz Psikolojisi,Spor Psikolojisi,Spor Sosyolojisi,Spor ve Rekreasyon ,Sporda Stratejik Yönetim ,Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi