Airemwen Ovenseri COLLINS

Yrd. Doç. Dr. AIREMWEN OVENSERI COLLINS

Eczacılık Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2667
Ofis ST245
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • University of Benin, Benin-City, Nigeria Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology (Doktora, 2019)
 • University of Benin, Benin-City, Nigeria Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology (Yüksek Lisans, 2016)
 • University of Benin, Benin-City, Nigeria Pharmacy (Lisans, 2010)
Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Ajibade OG, Airemwen CO, Obarisiagbon AJ, Soni-Osayande CD ve Uhumwangho MU (2021). Azadirachta indica sakızı kullanılarak metronidazol mukoadezif tabletlerin formülasyonu, Avrupa Farmasötik ve Tıbbi Araştırma Dergisi, 8(4): 01-06. - 2021
 • Airemwen CO, Olarinoye AA ve Uhumwangho MU (2020). Grewia mollis ve akasya zamkları kullanılarak formüle edilen diklofenak tabletlerin salım profiline kanal ajanı olarak sodyum klorürün etkisi. Eczacılık ve Müttefik Bilimler Dergisi, 17 (1) 3203 – 3209. - 2020
 • Airemwen CO, Uhumwangho MU, Obarisiagbon AJ ve Umechukwu CP (2020). Bağlayıcı olarak Abelmoschus esculentus sakızı ve süblime edici madde olarak 2-kamfanon kullanılarak metronidazolün efervesan olmayan yüzer matris tabletlerinin formülasyonu, Journal of Phytomedicine and Therapeutic 19(1): 387-397. - 2020
 • Airemwen CO ve Uhumwangho MU (2020). Akasya ve Grewia mollis sakızları kullanılarak formüle edilen Diklofenak Tabletlerin Salım Profili Üzerinde Kanal Oluşturma Ajanları Olarak Mannitol ve Sodyum Klorürün Etkisinin Karşılaştırmalı Çalışması, Nijerya İlaç ve Uygulamalı Bilim Araştırmaları Dergisi, 9(3): 21-29. - 2020
 • Obarisiagbon JA ve Airemwen CO (2020). Chrysophyllum albidum'un farmasötik eksipiyan ve dozaj formları olarak etnofarmakoloji, fitokimya ve güncel formülasyon yaklaşımları – Bir İnceleme. Eczacılık ve Müttefik Bilimler Dergisi 17 (3): 3314 – 3322. - 2020
 • Airemwen CO, Ajibade OG, Obarisiagbon AJ, Soni-Osayande CD ve Uhumwangho MU (2020). Irvingia gabonensis (Irvingiaceae) sakızı kullanılarak Metronidazol Mukoadezif Tabletlerinin Formülasyonu. Nijerya Eczacılık ve Uygulamalı Bilim Araştırmaları Dergisi, 9(4): 15-22. - 2020
 • Airemwen CO ve Uhumwangho MU (2019). Efervesan ve efervesan olmayan teknik kullanılarak formüle edilen metronidazolün yüzen ilaç dağıtım sisteminin karşılaştırmalı bir çalışması. Eczacılık ve Müttefik Bilimler Dergisi 16 (3): 2028 – 3043. - 2019
 • Airemwen C.O ve Uhumwangho M.U (2017). Gastro-Yüzen İlaç Taşıma Sistemleri - Bir İnceleme; Tropikal Dergi Doğal Ürün Araştırması; 1(3):105-109. - 2017
 • Airemwen C.O, M.U Uhumwangho ve G.O Ofolo (2017). Sinterleme Tekniği Kullanılarak Metronidazolün Sürekli Salınım Matrisi Tabletlerinin Formülasyonu. Eczacılık Bilim ve Uygulama Dergisi; 4 (1): 152-160. - 2017
 • Airemwen C.O ve Uhumwangho M.U (2016). Akrilat metakrilat kopolimer ve Irvingia gabonesis sakızı kullanılarak yüzen metformin matris tabletlerinin formülasyonu ve değerlendirilmesi, Journal of Pharmaceutical and Allied Sciences; 13 (1): 2331 – 2343. - 2016
 • Airemwen C.O, Akpan E.F ve Uhumwangho M.U (2015). Gece astımında kronoterapötik ilaç dağıtımı için optimize edilmiş bir teofilin zamanlamalı salım tabletlerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Port Harcourt Tıp Dergisi; 9:168-174. - 2015
 • S.O Okpo, JNE Orhue, A Falodun, PO Alonge ve CO Airemwen (2012). Pyrenacantha staudtii Engl kaynaklı 3-karbometoksipiridinin mide koruyucu aktivitesinin değerlendirilmesi. (Icacinaceae) sıçanlarda, Journal of Pharmacy and Bioresources, 9(2) 535-543. DOI:10.4314|jpb.v9i2.5 - 2012

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Obarisiagbon AJ, Airemwen CO ve Obianuju JC (2021). Siprofloksasin tablet formülasyonunda farmasötik bir yardımcı madde olarak Musa paradisiaca (Muz Kabuğu) pektininin değerlendirilmesi, International Journal of Scientific and Research Publications, 11 (5), 770-779. - 2021
 • Isesele JE, Airemwen CO, Uchendu AP, Asemwota IO, Obarisiagbon AJ ve Uhumwangho MU (2021). İbuprofen biyobozunur implantların formülasyonu ve in vivo çalışmaları, European Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 8(7), 58-65. - 2021
 • Airemwen CO ve Uhumwangho MU (2021). Metronidazolün efervesan olmayan yüzer dozaj formunun sinterleme ve süblimasyon tekniği kullanılarak formüle edilmesi. Dhaka University Journal Pharmaceutical Sciences, 20(1): 11-17. - 2021
 • Obarisiagbon AJ ve Airemwen CO (2020). Melt Granulation ile Metronidazol Tablet Formülasyonuna Hidrofobik Yardımcı Maddelerin Dahil Edilmesinin İlaç Salınım Özelliklerine Etkisi, International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Research, 18 (4): 962-971. - 2020
 • Airemwen CO ve Uhumwangho MU (2019). Grewia mollis sakızı kullanılarak bir Biguanidin Efervesan Yüzen Matris Tabletlerinin Formülasyonu ve Değerlendirilmesi, Asian Journal Applied Sciences, 12 (2): 91-98. - 2019
 • Airemwen CO, Uhumwangho MU (2018). Yeni Bir Efervesan Olmayan Tekniği Kullanarak Metronidazolün Gastroretentif Yüzen Matris Tabletlerinin Formülasyonu ve Değerlendirilmesi, Saudi Journal Medical and Pharmaceutical Science, 4(2): 257-264. - 2018
 • Airemwen C.O, Uhumwangho M.U ve Obakpolor S.O (2017). Kronoterapötik İlaç Dağıtımı için Optimize Edilmiş Glimepirid Sıkıştırma Kaplı Tabletlerin Formülasyonu, Asya Farmasötik Teknoloji ve Yenilik Dergisi, 05 (6): 01 – 08. - 2017
 • Airemwen C.O, Uhumwangho M.U, Ofeimum J, Asemwota I.O, Isibor K (2017). Doğal sakızlar kullanılarak kronoterapötik ilaç dağıtımı için teofilin zamanlamalı salım tabletlerinin formülasyonu ve değerlendirilmesi. Suudi Tıp ve Farmasötik Bilimler Dergisi; 3(8), 832-837. - 2017
 • Orakwe Clifford, Airemwen CO, Uhumwangho MU (2015). Khaya Ivorensis sakızı kullanılarak Metronidazolün Gastroretentif Yüzen Matriks Tabletlerinin Formülasyonu ve Değerlendirilmesi. Asya Farmasötik Teknoloji ve İnovasyon Dergisi, 03 (12); 01 – 09. - 2015

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Airemwen C.O*, Orakwe C ve Uhumwangho M.U (2018). Brachystegia eurycoma sakızı kullanılarak metronidazolün yüzen matris tabletlerinin geliştirilmesi ve in vitro analizi, Pakistan Farmasötik Bilimler Dergisi; 31(4): 1243-1249. - 2018
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Abimbola Abiola Olarinoye tarafından iki doğal sakız ile hazırlanan diklofenak potasyum tabletlerinin ilaç salım profili üzerine kanal ajanlarının modülatör etkileri - 2020
 • Opeyemi Ajibade Ganiyat tarafından bazı doğal sakızlar kullanılarak metronidazolün mukoadezif tabletlerinin formülasyonu - 2020
 • Formülasyon değişkenlerinin ibuprofen biyobozunur implantların salım profili üzerindeki etkileri, Jude Ejededawe Isesele - 2020
 • Kronoterapötik ilaç dağıtımı için teofilin zamanlamalı salım tabletlerinin formülasyonu ve değerlendirilmesi. - 2018
Projeler
 • Bağlayıcı olarak Azadirachta indica sakızı kullanılarak formüle edilen metronidazolün efervesan ve efervesan olmayan yüzer matris tabletlerinin değerlendirilmesi
 • Pyrenacantha staudtii Engl kaynaklı 3-karbometoksipiridinin mide koruyucu aktivitesinin değerlendirilmesi. (Icacinaceae) sıçanlarda
Ödüller
 • M.Sc.'de en iyi mezun olan öğrenci. Farmasötik ve Farmasötik Teknoloji, Eczacılık Fakültesi, Benin Üniversitesi, Benin-City (2016)
 • Farmasötik Mikrobiyoloji Bölümünde En İyi Öğrenci UNIBEN Akademik Ödülü (2005)
Çalışma Alanları
 • Sürekli Salınım Formülasyonları
 • Nanofarmasötiklerin Formülasyonu