CIU-Fatoş-Silman

Prof. Dr. FATOŞ SİLMAN

Eğitim Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2720
Ofis HZ322
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Doktora, 2005)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (Yüksek Lisans, 1996)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (Lisans, 1994)
Yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİNDEKİ FARKINDALIKLARINA YÖNELİK DEĞERLENDİRME: (KUZEY KIBRIS OKUL DENETMENLERI ÖRNEĞI) - 2023
 • İş Yaşamında Kadın: Cam Tavan Kırılabildi mi? - 2022
 • Kadın Çalışmaları Uluslararası Konferansı - 2022
 • ÇEVRİM İÇİ UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRETMENLERİN ROL YETERLİKLERİNİN AKADEMİK İYİMSERLİKLERİNİ YORDAMA ÇALIŞMASI - 2021
 • KKTC’DEKİ DEVLETE BAĞLI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM EĞİTİM KURUMLARINDAKİ YÖNETİCİLERİN TEKNOLOJİ ARAÇLARINI KULLANIMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ - 2020
 • Alasya M, Fidan, S ve Silman, F (2015). Fakülte Üyelerinin Örgüt Kimliğine Yönelik Görüşleri, 5-7 Kasım, 2015, EYFOR-VI Eğitim Yönetimi Forumu, Acapulco Otel, Girne. - 2015
 • Gokcekus, H, Sİlman, F, Altinay Z ve Altinay F. (2015). A Strategic Planning Report for Higher Education in North Cyprus, sixth International Conference on New Horizons in Education, June 10-12, Barcelona, Spain - 2015
 • Silman, F ve Özdogac, H (2015) A Comparative Case Study on the Organizational Personalities of the two universities in North and South Cyprus, 14-16 October, 2015, 1. International Higher Education Conference, Bogazici University, İstanbul. - 2015
 • Ozbiler, S ve Silman F (2014). The Status of Women Academicians at Higher Education Institutions of North Cyprus: Traditional Roles versus Academic Roles, 15-18 October, 2014, The International Society for Educational Planning, Acapulco Hotel, Kyrenia. - 2014
 • Kayhan, H ve Silman, F (2014). Sad'i Şirazi'nin Bostan Adlı Eserinin Yönetimsel Açıdan İncelenmesi, 21-24 May, University of Illinois at Urbana Champaign, USA. - 2014
 • Menemenci, N ve Silman, F (2014). A Comparative Case Study on Strategic Planning in a Private and a State school in TRNC, 06-09 February, Malta. - 2014
 • Silman, F (2013). Social Intelligence as a Predictor of Loneliness in the Workplace. International Conference on New Horizons in Education, 25-27 June, Rome. - 2013
 • Silman, F (2012) Work-related basic need satisfaction as a predictor of work engagement 12th International Educational Technology Conference, 11-13 July, Taiwan. - 2012
 • Sahlı H and Silman, F (2011) Devlet ve Vakıf Denizcilik Fakültesinin Örgüt Kültürü: Karşılaştırmalı Durum Çalışması, New Trends on Global Education Conference, Acapulco, 23-25 November, TRNC - 2011
 • Silman, F and Besim, S (2011) Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin 'Göç' olgusuyla ilgili algıları, New Trends on Global Education Conference, Acapulco, 23-25 November, TRNC - 2011
 • Silman, F., Gokcekus, H and İsman, A. (2011). 'A Study on the European standards and guidelines for internal quality assurance followed within higher education institutions in North Cyprus' INTE, 2011 Conference, Portugal, - 2011
 • İşman, A.,Silman, F., Sözgün, Z., Öznacar, B. (2011). E-university Management: Distance Learning Application Model in TRNC. International Technology Conference 25-27 May 2011. Istanbul Teknik University, Turkey. - 2011
 • Silman, F and Isık, F (2010). 'Administrative Processes in the National Education, Evaluation and Accreditation Agency in North Cyprus, CESE conference, 2010, Sweden. - 2010
 • Adalı, T., Silman, F (2009) Assessing team leader effectiveness in a higher education institution of North Cyprus. World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus , February 4-7, 2009. (Paper published in Social sciences and Humanities Proceedings indexed in ISSHP/ISI Proceedings-SSCI - 2009
 • Silman, F., Ozgit, H, Oksuzoglu, M (2009) Personality of Organizations-case studies of four higher education instititutions. World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus , February 4-7, 2009. (paper published in Social sciences and Humanities Proceedings indexed in ISSHP/ISI Proceedings-SSCI - 2009
 • Birol, C, Atamturk, H, Silman F, Atamturk, N and Sensoy, S (2009) A comparative analysis of teachers' perceptions of emotional intelligence and performance management in the secondary schools of the TRNC. World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus , February 4-7, 2009. (paper published in Social sciences and Humanities Proceedings indexed in ISSHP/ISI Proceedings-SSCI - 2009
 • Birol, C, Atamturk, H, Silman F, and Sensoy, S (2009) Analysis of the emotional intelligence level of teachers. World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus , February 4-7, 2009. (paper published in Social sciences and Humanities Proceedings indexed in ISSHP/ISI Proceedings-SSCI - 2009
 • Daglı, G, Silman F and Birol C (2009) A Qualitative Research on the University Administrators' Capacity to Use Knowledge Management Tools. - 2009
 • World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus , February 4-7, 2009. (paper published in Social sciences and Humanities Proceedings indexed in ISSHP/ISI Procedings-SSCI. - 2009
 • Daglı, G and Silman F (2008) Lise Düzeyinde Öğretmen ve Öğrencilerin 'Öğretmen' kavramına ilişkin İleri Sürdükleri Metaforlar, International Conference on Educational Sciences, Eastern Mediterranean University, Magosa, 23-25, June 2008. - 2008
 • Silman, F, Caner H and Eriş H (2008) Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Marmara Universitesi'nin 'Yönetici' ve 'Akademisyen' kavramlarına yönelik mecazlar yoluyla yapılan karşılaştırmalı bir durum analizi, International Conference on Educational Sciences, Magosa, 23-25, June, 2008 - 2008
 • Hussein, K, Silman F, Birol, C and Erdoğan Ş (2008). Human Rights Climate: An Essential for Higher Education, International Conference on Social Sciences, İzmir, Turkey, 21-22 August, 2008. - 2008
 • Hussein, K, Silman, F and Birol, C (2008) Zone of Tolerance for Higher Education Services: A Diagnostic Model of Academic and Non-academic Service Quality Assessment. , International Conference on Social Sciences, İzmir, Turkey, 21-22 August, 2008. - 2008
 • Silman F and Caglar, M (2007) Comparative Overview of Citizenship Education in Cyprus, International Conference on Citizenship Education, Montpellier University, 21-23 May, Montpellier, France - 2007
 • Silman, F and Şimşek H (2007) Comparative Overview of Educational Policies in the US and Turkey. 5th International Conference on Comparative Education, Bulgarian Education Society, Sofia, Bulgaria, 27-31, August, 2007. - 2007
 • Silman, F and Gündoğdu, K (2007) Teachers' perceptions of Computer Use in Education in the TRNC Schools, 7th International Educational Technology Conference, Nicosia, TRNC, 3-4 May, 2007. (Indexed in ERIC) - 2007
 • Silman, F and Demir, C (2006) The Impact of Female Gender Identity on Female Academics' Career Development: METU Case. 2nd International Conference on Women's Studies, 26-28 Nisan, Eastern Mediterranean University, KKTC. - 2006
 • Silman, F and Şimşek, H (2006) Comparative School Management Practices in the US and Turkey: Anglo-Saxon and Napoleonic Traditions. European Conference on Educational Research (ECER), Geneva, Switzerland, 11-12 September, 2006. - 2006
 • Şanal, S and Silman F (2005) Impact of SES on Self-Esteem: Students' Socio-Economic Status and Students' Self-Esteem in North Cyprus. 12. International Conference on Learning. 11-14 Temmuz, 2005, Granada, İspanya. - 2005
 • Silman, F (2005) Recent School Management Practices in a Basic Education School in Turkey. 11. Biennal Conference of EARLI, 22-24 Agustos, University of Cyprus,Nicosia, Cyprus. - 2005
 • Önkol, P and Silman F (2003) The Significance of reflective thinking in English Language Teaching. 2. International Balkan ELT Conference- Theory and Practice of TESOL, 20-22 Haziran, 2003, Edirne. - 2003
 • Şanal, S and Silman F (2002) The Impact of Socio-economic status of students on the students' self-esteem and locus of control in Turkey. I. Uluslararası eğitim bilimleri konferansı 'Changing Times, Changing Needs.' 8-10 Mayıs 2002, Magosa, KKTC. - 2002

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • EFL (Yabancı Dil olarak İngilizce) Öğrencilerinin dil öğrenme engellerine ilişkin öğretmen görüşleri - 2023
 • IV. Uluslararası KIBATEK Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumu - 2022
 • Uluslararası Kalite Konferansı - 2021
 • Kuzey ve Güney Kıbrıs Öğretmen Sendikaları ile ilgili Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırmalı Analizi - 2021
 • Kuzey ve Güney Kıbrıs Öğretmen Sendikaları ile ilgili Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırmalı Analizi - 2021
 • Alasya, M, Fidan, S ve Silman, F (2016). KKTC'de bir devlet ve bir özel üniversitenin eğitim fakültesinin örgüt kimliklerine yönelik fakülte üyelerinin görüşleri, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bİlimler Dergisi, 1(6), 193-209. - 2016
 • Cosaner, S ve Silman, F (2012) Ortaokul Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi, Turkish International Journal of Special Education and Guidance and Counselling, 1 (2), 2012 - 2012
 • Nurluöz, Ö, Birol, C and Silman, F (2010) Üniversitelerde Eğitim Yöneticilerinin Yöneticilik Davranışlarının Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Göre İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 16 (4), 537-577. - 2010
 • Daglı, G and Silman, F (2009) KKTC'de Bir Müfredat Laboratuvar İlkokulunda Okul Gelişim Modelinin Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Durum Çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1 (10), 153-167 - 2009
 • Daglı, G., Silman, F and Caglar M (2008) Liderlerin Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 1, 22-47. - 2008
 • Silman, F and Şimşek, H (2006) Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla bir Bakış: Karşılaştırmalı Durum Çalışması. Eğitim Araştırmaları. 2006, Bahar, sayı 23, pp, 177-187. - 2006

Diğer yayınlar

 • Hizmet Öncesi Öğretmenlerin Sınıfta Yaşadıkları Zorluklar: Lİbya Devlet Liseleri İle İlgilli Bir çalışma - 2023
 • Eğitimde Ahlak ve Etik - 2022
 • Türk Sinemasından Seçkiler - Yönetmenler ve Filmleri - 2022
 • Yüksek Öğretimde Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları - 2021

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • EFL Öğrencilerinin Dil Öğrenme Engelleri Üzerinde Görüşleri: Kuzey Kıbrıs Örneği - 2023
 • Kuzey Kıbrıs Eğitim Sistemindeki Sorunlar İle ilgili Nitel bir Çalışma - 2020
 • Cinsiyet Rolleri ve Sınıf içi uygulamalar konusunda Okul Öncesi öğretmenlerinin görüşleri ile ilgili karşılaştırmalı bir çalışma - 2019
 • İngilizce Dil Öğretiminde Öğretmen ve Yöneticilerin Performans Değerlendirme İhtiyaçları ile İlgili Görüşleri - 2017
 • Silman, F (2015). Social Intelligence and Leadership Styles of the School Administrators in Turkey, Psycho-Educational Sciences, 4(3), 13-24. - 2015
 • Silman, F, Gökcekus, H and İşman, A (2012) 'A Study on Quality Assurance Activities in Higher Education in North Cyprus' International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), pp31-38 - 2012
 • Gundogdu K, Silman, F and Ceyhun, O (2011) 'A Comparative Study on Computer Use in Turkey and TRNC' International Online Journal of Educational Sciences' 3(1), pp 113-137. - 2011
 • Silman, F, and Caglar, M (2010) ' A Comparative Overview of Citizenship Education in Cyprus' International Review of Education. (December 2010), 56 (5-6), pp. 671-682 (Indexed in British Education Index) - 2010
 • Silman, F and Simsek, H (2009) ' A Comparative Case Study on the School Management Practices in the two schools of the US and Turkey.' Compare: International Journal of Comparative Education, 39(4), pp.483-496. (Indexed in British Education Index and Australian Education Index) - 2009
 • Eraslan, L., Aşçı, M and Silman, F (2008). 'An Analysis of the Concepts of Love, Peace, Tolerance in the Coursebooks in Turkey' Strategies for Policy in Science and Education, Vol.18, No:1, pp.75-85 - 2008
 • Sanal, S and Silman, F (2005). 'The Impact of SES on Self-Esteem: Students' Socio-economic status and Students' Self-Esteem in North Cyprus' International Journal of Learning, Vol.12, No.5, pp.1-12. - 2005

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Üniversitelerde Kriz Yönetimi Becerileri ile Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğrenci Memnuniyeti ve Örgütsel İmaj üzerindeki etkisi - 2022
 • Comparative Analysis of North and South Cyprus’ Teachers’ Perceptions of Teachers’ Unions - 2021
 • Kuzey ve Güney Kıbrıs Öğretmen Sendikaları ile ilgili Öğretmen Görüşlerinin Karşılaştırmalı Analizi - 2021
 • Sürdürülebilir Öğrenme Ortamı için EFL bağlamında kültürlerarası Edimsel Yeti: Kuzey Kıbrıs Örneklemi - 2021
 • Sürdürülebilir İş Gücü İçin İş Yerinde Mutluluk ve Motivasyon: Kadın otel Çalışanları İle İlgili Bir çalışma - 2021
 • 2. Rajab, F.M ve Silman, F. (2017). Perceptions of Instructors and Administrators of English Lanugage on their Professional Development Needs, Quality and Quantity, DOI 10.1007/s11135-017-0547-y - 2018
 • 1. Özgit, H ve Silman, F. (2017). Evaluation of the organizational personalities of the tourism schools in Cyprus: a comparative case study, Quality and Quantity, DOI 10.1007/s11135-017-0596-2 - 2017
 • 3. Silman, F, Yaratan, H ve Karanfiller, T. (2017) “Use of Assistive Technology for Teaching-Learning and Administrative Processes for the Visually Impaired People, 13(8), Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education, pp. 4553-4561. - 2017
 • Silman, F (2014). 'Work-related Basic Need Satisfaction as a predictor of work engagement among academic staff in Turkey' South African Journal of Education, 34(3), pp. 1-5. - 2014
 • Silman, F and Tayfun, D. (2013). 'Social Intelligence as a Predictor of Loneliness in the Workplace' Spanish Journal of Psychology, pp.1-6. - 2013
 • Bensen H and Silman F (2012) 'Three Preparatory Schools' Syllabus Designs in the Turkish - 2012
 • Silman, F; Özenli, İ; Birol C and Caglar M (2012) 'Organızational Culture at High Schools in TRNC: A Comparative Case Study' Hacettepe Egitim Fakultesi Dergisi, 42, pp356-367. - 2012
 • Birol, C., Daglı, G, and Silman F (2010) 'Usage of Knowledge Management Tools: UK and Canada versus Russia and Turkey in a Comparative Study' Eurasian Journal of Educational Research, 38, Winter, pp.37-54 - 2010
 • Daglı, G, Silman F and Birol, C (2009) 'Üniversite Bilgi Yönetimi Araçlarını Kullanma Yeterlilikleri İle İlgili Nitel Bir Araştırma (KKTC Örneği) Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9/3, Summer, pp. 1269-1290. - 2009
 • Gazi, Z., Silman F, Birol C (2008). 'Perceptions of TQM Implementation in e-learning organization: A Case of higher education in Cyprus' Eurasian Journal of Educational Research, 31, Spring, pp.35-54 - 2008
 • Aksal, F., Birol C, Silman F (2008) 'Comparative Study: Distance Education Institutes as Learning Organizations in North Cyprus and UK' Eurasian Journal of Educational Research, 32, Fall, pp.1-15 - 2008
 • Republic of Northern Cyprus' Eurasian Journal of Educational Research, 47, pp. 41-58

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Yerel ve Ulusal Düzeyde Ekonomik Gelişim İçin Hizmet Sektörünün Rolü - 2022
 • Sürdürülebilir Öğrenme Ortamı için EFL bağlamında kültürlerarası Edimsel Yeti: Kuzey Kıbrıs Örneklemi - 2021
 • Silman, F and Şimşek, H (2007), ' Comparative Overview of Educational Policies in the US and Turkey,' in N.Popov, C. Volhuter, B. Leutwyler, M. Kysilka, M. Cernetic (eds) Comparative Education, Teacher Education and New Education Agenda, Vol. 5, pp-153-167 - 2007

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Caglar, M, Silman, F ve Daglı, O (2011) KKTC Okul İdarecileri ve Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 20-22 Ekim 2011 - 2011
 • Silman, F, Bekiroğulları, Z and Guneyli, A (2006) Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-ekonomik düzeylerinin stres faktörüne etkisi (Poster sunum), XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla. - 2006
 • Silman, F (2005) Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Okulları ve Merkezi Eğitim Kurumlarına Mecazlar Yoluyla Bir Bakış: Karşılaştırmalı Durum Çalışması, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül, Pamukkale. - 2005
 • Silman, F and Soylu, E (2002) Günümüzün Türk Eğitim Yöneticileri, XI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim, Lefkoşa, KKTC. - 2002
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Covid-19 Sürecinde Okullarda Kriz Yönetimi İle ilgili Yönetici ve Öğretmen Görüşleri - 2023
 • Liberia Orta Öğretim Okullarında Denetim Sisteminin Öğretmenlerin Performanslarına olan Etkisi - 2023
 • Covid-19 Pandemi Döneminde İlkokul Yöneticilerinin Görev Başında Karşılaştıkları Sorunlar - 2022
 • Çok Kültürlü eğitimde farklılıkların yönetimi ile ilgili yöneticilerin ve öğretmenlerin görüşleri - 2022
 • KKTC Orta Eğitim Kurumlarında Paydaşlarla İletişim Sürecinin Etkililiği Konusunda Öğretmen ve Yönetici Görüşleri - 2021
 • Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rol Yeterliliklerinin Akademik İyimserliklerini Yordama Çalışması - 2021
 • Türkiye Cumhuriyeti Askeri Okullarında Yönetim Süreçleri ve Uygulamaları ile İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerininin İncelenmesi, - 2020
 • Türkiye'de Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi ile İlgili Eğitim Paydaşlarının Görüşleri ve Önerileri - 2020
 • 12. Nizamoğlu, A (2018). KKTC Polis Genel Müdürlüğünde Görev Yapan Polislerin, Kurumlarının Öğrenen Örgüt Özelliğine İlşkin Algıları - 2018
 • Evre, A (2011) Orta Eğitim Okul Müdürlerinin, Öğretimsel Liderlik Rolleriyle İlgili Öğretmen ve Yönetici Görüşleri - 2011
 • Dağlı, Ö (2009) Okulunda Kaynaştırma Eğitimi Uygulanan ve Uygulanmayan Okul İdarecileri ve Öğretmenlerin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumları - 2009
 • Tümkan, Ş (2008) KKTC'deki İlkokullarda Görev Yapan Okul Müdürlerinin Okul Kültürünü Oluşturmalarına İlişkin Öğretmen ve Yöneticilerin Algıları ve Beklentileri - 2008
 • Özgül, S (2007) İlkokul Yöneticileri ve Öğretmenlerinin Stresle Başa Çıkabilme Düzeyleri - 2007
 • Arnavut, A (2007) Okullarda Performans Değerlendirmesi ile İlgili Yönetici ve Öğretmen Algıları - 2007
 • Sabırlı, K (2006) Örgün ve Yaygın Mesleki Eğitim Kurumalrında Örgütsel Değişime İlişkin Yönetici Görüşleri - 2006
 • Koç, M (2006) KKTC'de İşletmelerde Yapılan Mesleki Eğitim Uygulamarının Değerlendirilmesi - 2006
 • Bengihan, İ. G (2006) İlkokul Yönetici ve Öğretmenlerinin Takım Çalışmasına İlişkin Algıları - 2006
 • Kara, M (2005) Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Kurumsal Amaçları Gerçekleştirme Düzeyleri İle İlgili bir Çalışma - 2005
 • Koçak, T (2005) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar. - 2005
 • Alan, M (2005) Mesleki bir Lisenin Mobilya Dekorasyon Bölümündeki Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ile İlgili bir Çalışma - 2005

Yönetilen Doktora Tezleri

 • KKTC Yüksek Öğretim Sistemi: Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri - 2022
 • EFL Bağlamında Kültürlerarası Pragmatik Yeterlilik: Kuzey Kıbrıs Örneği - 2021
 • Otel Endüstrisinde çalışan Kadınların işyerinde Mutluluğu ve motivasyonu (Eş Danışman) - 2021
 • 6. Rajab, F.M. (2017) A Multi-case Study on the Professional Development Needs of Instructors and Administrators of English Language in Universities of North Iraq, Cyprus International University - 2017
 • Coşaner, S (2014) Grup Rehberliği programının lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygı düzeyine etkisi, Cyprus International University - 2014
 • Daglı, G (2009) KKTC Üniversite Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Araçlarını Kullanma Yeterlilikleri, Near East University - 2009
 • Hussain, K (2009) Zone of Tolerance for Higher Education Services: A Diagnostic Model of Service Quality, Near East University - 2009
 • Aksal, F (2008) Comparative Study: Distance Education Institutes as Learning Organizations in North Cyprus and UK, Near East University - 2008
 • Gazi, Z (2008) Comparative Study: Total Quality Management Implementation in North Cyprus and UK Distance Education Institutes, Near East University - 2008
Projeler
 • Engin-Demir, C. and Silman, F., The Impact of Gender Roles on Female Academics' Career Development: METU Case. BAP Projesi, 2004
Çalışma Alanları
 • Liderlik,
 • örgüt psikolojisi
 • yüksek öğretim
 • cinsiyet çalışmaları
İdari Görevler
 • Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı (2017-DEVAM EDİYOR)