Tıp Fakültesi

Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek amacıyla kurulmuştur. Seçilmiş öğretim kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet vermeyi ön plana alan ve tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan, evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir. Eğitim süresi altı yıl olup, eğitim dili İngilizcedir. Tıp Fakültesi: Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dahili Tıp Bilimleri olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Bu entegre sistemde konular birbiri ile ilişkili sistemlere dayanan ders kurullarında multidisipliner bir yaklaşımla incelenir. Dönem I, II ve III, tıp eğitiminin klinik öncesi kısmını oluşturmaktadır. Dönem 1 (1. yılda) temel bilimler, Dönem 2 (2. yılda)’de insan organizmasının normal biyolojik işleyişi ve temel mikrobiyoloji, Dönem 3 (3. yılda)’de ise sistem hastalıklarının fizyopatolojik ve patolojik temelleri, klinik özellikleri ve tedavileri multidisipliner yaklaşımla verilmektedir. Tıp programının 4, 5 ve 6. yılı anlaşmalı oluduğumuz Başkent Üniversitesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezinde sürdürülecektir. 4. ve 5. yıl tıp eğitimi, klinikle tanışma stajlardan oluşmaktadır. Stajlarda teorik derslerin yanısıra, hasta başı eğitim, klinik vizitler, hasta hazırlama, poliklinik viziti, ameliyathanede gözlem, seminer ve makale saatleri, klinikler arası ortak toplantılar yer almaktadır. 6. yıl tıp eğitimi ise intörnlük dönemidir. Hekim adaylarına evrensel düzeyin yanı sıra, ülke ve dünya koşullarının gerektirdiği tüm bilgi ve becerileri, koruyucu hekimlik ilkeleriyle birlikte edindirmektir. Altıncı yılda ise öğrenciler öğretim üyeleri gözetiminde hasta bakımında sorumluluk alıp eğitimlerini tamamlayacaklardır.

Misyon ve Vizyon

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi eğitimde olduğu kadar, üniversitede yürütülen bilimsel araştırmalar ile de alanında lider ve aranan bir üniversite olmayı, bilim insanı yetiştirmeyi, kaliteli bilgi üretmeyi, ulusal ve uluslararası bilimsel politikaların oluşturulmasında katılımcı olmayı ve bilimi yaymayı benimsemiş bir üniversitedir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de eğitimin en kaliteli şekliyle öğrencilere sunulabilmesi için son teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış laboratuvarlar bulunmaktadır. Bu donanım ışığında Tıp Fakültesi kaliteli eğitimin yanı sıra araştırma alanında da öncü bir fakülte olabilmeyi, akademik personelin, lisansüstü ve lisans eğitimine devam eden öğrencilerin araştırma-geliştirme faaliyetlerine aktif katılımlarının sağlanmasını hedeflemektedir.

Tıp fakültesinin misyonu, üniversitenin genel misyonu dahilinde kaliteli eğitim, araştırma ve profesyonel uygulamalar ışığında sağlık ve iyi olma durumunu destekleyecek ve kaliteli sağlık bakımı sunabilecek, üst düzeyde bilgi, beceri sahibi ve hekimliğin evrensel ve etik değerlerini taşıyan, ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yürütebilecek doktorlar yetiştirmektir.

ciu-faculty-of-medicine

EĞİTİM İMKANLARI

Öğrencilerimize en iyi, en kaliteli eğitimi vermek amacıyla Tıp Fakültesi en üst düzey teknolojiye sahip eğitim ve araştırma laboratuvarıları ile donatılmıştır. Moleküler Tıp, Biyokimya, Nörolojik Bilimler, Hücre Kültürü, Mikrobiyoloji, Nörofizyoloji, Hemodinamik Laboratuvarları’nda öğrenciler her türlü araştırma ve çalışma imkanları bulmaktadırlar. Anatomi eğitimi için tasarlanmış kapsamlı bir maket laboratuvarının yanı sıra, gelişmiş bir kadavra salonu bulunmaktadır. Fizyoloji Eğitimi bilgisayarlı veri, kayıt ve deney sistemi ile yapılmaktadır ve her öğrenciye ayrı mikroskop ve eğitim setleri sunulmaktadır. Bunun yanı sıra her öğrencinin deneylere aktif katılımına imkan veren; biyokimyasal ve moleküler analizler, metabolizma analizleri, mikroorganizmaların yapısal ve biyokimyasal analizlerinin yapıldığı ayrı bir eğitim laboratuvarı fakültenin alt yapısı içinde yer almaktadır.

UKÜ Tıp Fakültesi, Dünya Tıp Okulları Rehberinde

Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (World Federation for Medical Education – WFME) ve Uluslararası Tıp Eğitimi ve Araştırmalarını Geliştirme Vakfı’nın (Foundation for Advancement of International Medical Education and Research – FAIMER) ortak girişimi olan ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Kopenhag Üniversitesi’nin iş birliği ile oluşturulan en doğru ve en detaylı bilgilerin yer aldığı Dünya Tıp Fakülteleri Listesine UKÜ Tıp Fakültesi yerini almaktadır.

Dünya Tıp Fakülteleri (WDOMS) listesine dahil olan Tıp Fakülteleri’nin mezunları Amerika Birleşik Devletleri uzmanlık sınavına girebilme ve ABD de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde doktor olarak çalışabilme ve uzmanlık eğitimi alma imkanına sahip olabilmektedirler.

PROGRAM TANINIRLIĞI

Yabancı Tıp Mezunları Eğitim Komisyonu ya da İngilizce adıyla Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) tarafından verilen Sponsor Notu, kurumumuz için önemli bir kilometre taşı ve özellikle Kanada ve ABD'de tıp kariyeri yapmak isteyen öğrencilerimiz için büyük bir avantajdır.

Bu Sponsor Notu ile tıp mezunlarımız artık ABD'de hekimlik mesleğini icra etmek isteyenler için önemli bir adım olan ECFMG sertifikasına başvurabilirler. ECFMG sertifikası, ABD Tıp Lisansı Sınavı'na (USMLE) girmek ve ABD'deki ihtisas programlarına katılmak için bir ön koşuldur. Bu sertifika ayrıca Kanada'da hekimlik mesleğini icra etmek için lisans alım sürecini de kolaylaştırır.

Tüm bunlara ek olarak Dünya Tıp Okulları Dizini'nde (World Directory of Medical Schools, WDOMS) ECFMG Sponsor Notu ile listelenmek, tıp diplomalarımızın uluslararası tanınırlığını artırır ve Kuzey Amerika'da daha fazla eğitim ve istihdam fırsatının kapılarını açar. Bu tanınma, mezunlarımıza Kuzey Amerika'daki çok aranan ihtisas ve burs pozisyonlarında rekabet avantajı sağlar, mezunlarımızı prestijli programlar ve kurumlar için aranan adaylar arasına sokar.
 

Akademik Uygulama Takvimi

2023- 2024 Tıp Fakültesi Akademik Uygulama Takvimi
Güz Dönemi 1. Sınıflar
4-29 Eylül 2023 Ders Kayıtları
15 Eylül 2023 İngilizce Yeterlilik Sınavı
20 Eylül 2023 Derslerin Başlangıcı
20 Ekim 2023 Ders Eklemek veya Bırakmak için Son Gün
18-28 Kasım 2023 Ara Sınav Haftası
19 Ocak 2024 Derslerin Son Günü
13-23 Ocak 2024 Dönem Sonu Sınavları
Güz Dönemi 2. Sınıflar
4 Eylül 2023 Derslerin Başlangıcı
4-29 Eylül 2023 Ders Kayıtları
15 Eylül 2023 İngilizce Yeterlilik Sınavı
20 Ekim 2023 Ders Eklemek veya Bırakmak için Son Gün
18-28 Kasım 2023 Ara Sınav Haftası
19 Ocak 2024 Derslerin Son Günü
13-23 Ocak 2024 Dönem Sonu Sınavları
Güz Dönemi 3. Sınıflar
4 Eylül 2023 Derslerin Başlangıcı
4-29 Eylül 2023 Ders Kayıtları
15 Eylül 2023 İngilizce Yeterlilik Sınavı
20 Ekim 2023 Ders Eklemek veya Bırakmak için Son Gün
18-28 Kasım 2023 Ara Sınav Haftası
19 Ocak 2024 Derslerin Son Günü
13-23 Ocak 2024 Dönem Sonu Sınavları
Bahar Dönemi 1. Sınıflar
5-16 Şubat 2024 Ders Kayıtları
12 Şubat 2024 İngilizce Yeterlilik Sınavı
5 Şubat 2024 Derslerin Başlangıcı
4-8 Şubat 2024 Geç Kayıt Haftası
15-25 Nisan 2024 Ara Sınav Haftası
14 Haziran 2024 Derslerin Son Günü
1 Temmuz 2024 Dönem Sonu Sınavları
8 Temmuz 2024 Dönem Sonu Notlarının Verilmesi için Son Gün
9 Temmuz 2024 Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi
10-11 Temmuz 2024 Bütünleme Sınavları Başvurusu
15 Temmuz 2024 Bütünleme Sınavları
17 Temmuz 2024 Bütünleme Sınav Notlarının Verilmesi için Son Gün
Bahar Dönemi 2. Sınıflar
5-16 Şubat 2024 Ders Kayıtları
12 Şubat 2024 İngilizce Yeterlilik Sınavı
5 Şubat 2024 Derslerin Başlangıcı
4-8 Şubat 2024 Geç Kayıt Haftası
15-25 Nisan 2024 Ara Sınav Haftası
14 Haziran 2024 Derslerin Son Günü
1 Temmuz 2024 Dönem Sonu Sınavları
8 Temmuz 2024 Dönem Sonu Notlarının Verilmesi için Son Gün
9 Temmuz 2024 Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi
10-11 Temmuz 2024 Bütünleme Sınavları Başvurusu
15 Temmuz 2024 Bütünleme Sınavları
17 Temmuz 2024 Bütünleme Sınav Notlarının Verilmesi için Son Gün
Bahar Dönemi 3. Sınıflar
5-16 Şubat 2024 Ders Kayıtları
12 Şubat 2024 İngilizce Yeterlilik Sınavı
5 Şubat 2024 Derslerin Başlangıcı
4-8 Şubat 2024 Geç Kayıt Haftası
15-25 Nisan 2024 Ara Sınav Haftası
14 Haziran 2024 Derslerin Son Günü
1-2 Temmuz 2024 Dönem Sonu Sınavları
8 Temmuz 2024 Dönem Sonu Notlarının Verilmesi için Son Gün
9 Temmuz 2024 Dönem Sonu Notlarının İlan Edilmesi
10-11 Temmuz 2024 Bütünleme Sınavları Başvurusu
15 Temmuz 2024 Bütünleme Sınavları
17 Temmuz 2024 Bütünleme Sınav Notlarının Verilmesi için Son Gün
Milli/ Dini Bayramlar
27 Eylül 2023, Çarşamba Mevlit Kandili
29 Ekim 2023, Pazar Cumhuriyet Bayramı
15 Kasım 2023, Çarşamba KKTC'nin İlanı
1 Ocak 2024, Pazartesi Yılbaşı
9-12 Nisan 2024 Salı- Cuma Ramazan Bayramı
23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024, Çarşamba Bahar Bayramı
19 Mayıs 2024, Pazar Gençlik ve Spor Bayramı
15-19 Haziran 2024, Cumartesi- Çarşamba Kurban Bayramı
20 Temmuz 2024, Cumartesi Barış Harekatı Yıldönümü
1 Ağustos 2024, Perşembe TMT'nin Kuruluş Yıldönümü
30 Ağustos 2024, Cuma Zafer Bayramı

İletişim

Tıp Fakültesi
Merkezi Derslikler, CL213

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2551
Fakülte E-posta: secretary-fm@ciu.edu.tr
Dekan: Prof. Dr. Kaan ERLER
Dekan E-posta: kerler@ciu.edu.tr