CIU-Fatma-Esenyel-Hanaz

Yrd. Doç. Dr. FATMA ESENYEL HANAZ

Hukuk Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2364
Ofis AS125
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (Doktora, 2018)
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (Yüksek Lisans, 2006)
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ (Lisans, 1998)
Yayınlar

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Kişisel Verilerin Bir Sözleşmenin Kurulmasi veya İfası Amaçlarıyla İşlenmesi: KVKK ve GVKT Karşılaştırması - 2023

Diğer yayınlar

 • TÜRK VE İNGİLİZ ŞİRKETLER HUKUKUNDA ŞİRKETLERİN PAYDAŞ SORUMLULUĞUNA MUKAYESELİ BİR YAKLAŞIM - 2023
 • “Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuka Uygunluk Şartlarına Üçlü Bakış: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve AB İncelemesi”, I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi, Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu, İstanbul Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, 12-13 Kasım 2021. - 2021
 • “Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması, I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi, Türkiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu, İstanbul Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, 12-13 Kasım 2021. - 2021

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Doğal Afet Dönemlerinde Kişisel Verilerin Korunması, III.Uluslararası Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Kongresi Özet Bildiri Kitabı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları: 216, Ağustos 2023. - 2023
 • "Dijital Oyunlardan Doğan Bedensel Zararlardan Sorumluluğa Uygulanacak Hukuk", Bedensel Zararlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk Kongresi, Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 384, 2019. - 2019

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • "Çevrimiçi Eğitimde Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri", TBB, S.155, 2021 Temmuz-Ağustos, s.409-460. - 2021
 • "İnternet Bağımlılığı Ekseninde Bazı Hukuki Meseleler ve Kanunlar İhtilafı Sorunu", YÜHFD, C.XV, 2020/1, s.179-215 - 2020
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • AB Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Elektronik Ortamda Kişisel Verilerin Korunması - Seçkin Tekin / Eş danışman
Çalışma Alanları
 • Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Ticaret Hukuku, Tahkim, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku