Boren Sargon

Yrd. Doç. Dr. BOREN SARGON

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2220
Ofis CU232
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Eastern Mediterranean University Finance (Doktora, 2018)
 • Swansea University Finance (Yüksek Lisans, 2010)
 • Eastern Mediterranean University Banking and Finance (Lisans, 2008)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Board structure and net working capital: evidence from FTSE all share index companies - 2024
 • The impact of economy policy uncertainty and oil price shocks on G20 banks’ stock performance: Wavelet coherence and non-parametric causality in quantiles approach - 2024
 • Boren Sargon & Salih Katircioğlu (2019) The role of innovation in venture capital: empirical evidence from European Union and EFTA countries, Applied Economics Letters, 26:4, 335-340, DOI: 10.1080/13504851.2018.1470310 - 2019

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNİN BORSADA İŞLEM GÖREN FİRMALARIN KURUMSAL KÂRLILIĞINA İLİŞKİN ETKİSİ: FTSE 100 ŞİRKETLERİNİN KREDİ DERECELENDİRME NOTLARINA İLİŞKİN KANITLAR - 2021
 • Sargon, B (2017) Review of Literature on the Nexus of Innovation, Macroeconomic Conditions, Entrepreneurial Activity and Venture Capital Investments, Eurasian Review of Business and Finance 1 (2), 11-16 - 2017
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • The Impact of Environmental, Social and Governance Factors on Firm Valuation with Moderating Effect of Foreign Ownership in United Kingdom Non-Financial Firms - 2024
 • Ajayi, O. E. (2023). IMPACT OF FINANCIAL REGULATIONS ON THE PROFITABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN TURKEY [MSc. in Accounting of Finance]. Cyprus International University. - 2023
 • AIKHUOMOBHOGBE, M. O. (2023). ENVIRONMENTAL INNOVATION AND BANK STABILITY [MSc. in International Banking and Finance]. Cyprus International University. - 2023
 • MOSEPI, B. A. (2023). IMPACT OF RENEWABLE ENERGY ON BANK PROFITABILITY OF US BANK [MSc. in Accounting and Finance]. Cyprus International University. - 2023
 • Murhula, E. M. (2023). IPO PERFORMANCE IN THE EURONEXT MARKET BEFORE AND DURING COVID-19 [Msc. in International Banking and Finance]. Cyprus International University. - 2023
 • Akyol, M. (2020), Tüketici Davranışları Faktörlerinin Satın Alma Kararı Verme Süreci Üzerisindeki Etkisi , İşletme Yüksek Lisans, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC - 2020
 • Başarır, S. (2020), İş Yaşamı, Duygusal Zeka, İş Tatmini ve Karşılıklı İlişkileri, İşletme Yüksek Lisans, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC - 2020
 • Öğdü, E. (2020), İnovasyona Özgü Patent Koruması ve Büyüme, İşletme Yüksek Lisans, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC - 2020
 • Özüak, A. (2020), İşletme Başarısında Toplam Kalite Yönetimi ve Bir Uygulama, İşletme Yüksek Lisans, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC - 2020
 • Uçar, N., KKTC Milli Eğitim Bakanliğinda Stratejik Yönetim Açisindan İnsan Kaynaklari Yönetimi: Kamu Sektöründe İlişki Yönetiminde Personel Memnuniyetine Etkisinde İş Özerkliğinin Araci Rolü, İşletme Yüksek Lisans, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC - 2020
Projeler
 • Mikro Küçük İşletmeler için Finansal Modelleme
Çalışma Alanları
 • İşletme Finansı
 • Risk Sermayesi
 • İlk Halka Arzlar
 • Sermaye Artırımı
 • İkincil Halka Arzlar
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Türevler
İdari Görevler
 • İktisadi Bilimler ve İdari Bİlimler Fakültesi Disiplin Soruşturma Sorumlusu (2024-DEVAM EDİYOR)