IMAN AGHAEI

Yrd. Doç. Dr. IMAN AGHAEI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2777
Ofis CU227
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Eastern Mediterranean University Business Administration, Marketing (Doktora, 2019)
 • Amirkabir University of Technology Productivity and Systems Management (Yüksek Lisans, 2013)
 • University of Tehran Mining Engineering (Lisans, 2006)
Yayınlar

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • AHP Kullanarak Çevrimiçi Pazarda Etkin Müşteri Segmentasyonu İçin Bilinmesi Gereken Kriterleri Keşfetmek - 2023
 • Tüketicinin OTC İlaçlara İlişkin Satın Alma Kararının Etkin Belirleyicileri: Dijital Pazarlama, Marka Deneyimi ve Referans Grupları. - 2022
 • Görev ve ilişki çatışmaları, çalışanların çevikliği ve algılanan iş performansı. - 2022
 • COVID-19 salgını sırasında sağlık hizmetlerinde elektronik ağızdan ağıza iletişim, duygusal bağlılık ve tüketici satın alma davranışı - 2022
 • Tüketici şikayet niyetleri: Genel ve özel özgüvenin etkisi - 2022
 • - 2022
 • - 2022
 • - 2022
 • - 2022
 • Medikal turizmde bilgi yönetimi yönelimi ve operasyonel performans ilişkisi (COVID-19 salgını ve salgın sonrası dönemde model performansına genel bakış). Sağlık Hizmetleri Yönetimi Araştırması. - 2021
 • - 2020
 • Kuzey Kıbrıs'taki üniversite öğrencilerinin konaklama tercih kriterlerinin AHP yöntemiyle değerlendirilmesi. - 2019
 • Türk havayolu pazarında geleneksel ve sosyal medya pazarlamasının müşterilerin marka güveni ve satın alma niyetleri üzerindeki etkisi. - 2019
 • - 2019

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • - 2022
 • - 2022
 • - 2020
 • - 2018

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • - 2022

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Öğrencilerin yüksek öğrenim hedefi seçiminde bilgi kaynaklarına ve gereksinimlerine öncelik verilmesi: AHP analizinin kullanılması. - 2021
 • Bangladeş'te KOBİ sahiplerinin devam etme niyetini etkileyen faktörler: Bir lojistik regresyon modeli. Avrasya İşletme İncelemesi - 2020
 • - 2020
 • Refahın uluslararası turizm harcamalarına etkisi. - 2019
 • Petrol zengini MENA ülkelerindeki iş ortamlarının karşılaştırılması: Ekonomik çeşitlilik ve performansın kümelenme analizi. Gelişmekte Olan Piyasalar Finansmanı ve Ticareti. - 2019
 • - 2019
 • Hizmet, politika ve katılım: Çok düzeyli bir analiz. Turizm yönetimi perspektifleri - 2018
 • - 2018
 • - 2018
 • Otel endüstrisinde hizmet odaklılığın işe gömülmüşlüğe etkisi. Hizmet Endüstrisi Dergisi - 2017
 • - 2017

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Adayı yeşillendirmek: Kuzey Kıbrıs pazarında tüketimi ve BEV'nin benimsenme niyetlerini anlamak - 2023
 • - 2022
 • - 2022
 • - 2022
 • - 2022
 • - 2022
 • - 2022
 • - 2022
 • - 2022
 • - 2022
 • - 2022
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2021
 • - 2020
 • - 2020
 • - 2020

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Stratejik yönetim uygulamalarının performansın etkinliği ve verimliliği üzerindeki etkisi: Libya'da seçilmiş firmalar üzerinde ampirik çalışmalar - 2023
 • Hizmetkar liderliğin iş sonuçlarına etkisi: İş arkadaşlarına güvenin aracılık rolü - 2022
Ödüller
Çalışma Alanları
İdari Görevler
 • Profesyonel İşletme Doktorası, Koordinatör (2022-DEVAM EDİYOR)
 • Sağlık Yönetiminde Profesyonel Doktora, Koordinatör (2022-DEVAM EDİYOR)
 • Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı (2023-DEVAM EDİYOR)