CIU-Galip-Erdil

Yrd. Doç. Dr. GALİP ERZAT ERDİL

İletişim Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2777
Ofis No. GE108
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi -İletişim ve Medya Çalışmaları (Doktora, 2016)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi -İşletme (Yüksek Lisans, 2001)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi -İşletme (Lisans, 1999)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Yüksek performanslı çalışma sistemlerinin örgütsel performans, çalışan sesi ve çalışan yeniliği üzerindeki bağlantısı - 2022
 • Erdil, G. E., & Tanova, C. (2015). Do Birds of a Feather Communicate Better? the Cognitive Style Congruence between Managers and Their Employees and Communication Satisfaction. Studia Psychologica, 57(3), 177. - 2015

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Bein M A & Erdil E G 2018 The impacts of health spending and Economic growth on health Outcome? A study on sub-Saharan Africa. 120th International Conference on Economics and Business Management, New York, USA 16th-17th June, 2018 - 2018
 • Erdil G.E & Erdil, D.Ü., “Social Network Sites Use: Benefits, Emotional Intelligence and Strength of Weak Ties”, The Role of Communication in a Transforming World, International Symposium, Lefkoşa, N. Cyprus, 15th-16th March, 2018 - 2018
 • Erdil, G.E. & Tanova, C. (2015). A Study of Cognitive Style Similarity, Leader Member Exchange and Communication Satisfaction among Bank Employees. 12-14 October 2015- Istanbul, Turkey Proceedings of ADVED15 International Conference on Advances in Education and Social Sciences. - 2015

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Erdil, G. E., & Tanova, C., ' Yönetici ve Çalışan Bilişsel Biçim Benzerliği ve Çalışanların İletişim Doyumu: İkili Grupların Benzerliğinin Etkilerinin İncelenmesinde Cevap Yüzey Analizi Kullanımına Bir Örnek', 29-31 Mayıs 2016, İstanbul. - 2016
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Akıllı saatlerin fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam motivasyonu olarak psikolojik etkileri - 2023
 • Osmosis YouTube kanalının mikrobiyoloji bölümündeki lisans öğrencilerinin akademik anlayışı üzerindeki etkisi, Lagos Üniversitesi, Nijerya - 2022
 • Girişimcilik potansiyelinin öncülleri: Başarı yönelimi, Proaktif kişilik ve Kontrol Odağı - 2022
 • Sosyal medya reklamcılığının Nijerya'daki telekomünikasyon şirketlerinin müşteri davranışları üzerindeki etkileri: Airtel International ile bir vaka çalışması - 2022
 • Yükseköğretim kurumunda dijitalleşme: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde öğrencilerin eğitsel dijital medya algısı ve uygulamaları - 2022
 • Giyilebilir Teknolojinin (Akıllı Saat) yaşamdan memnuniyeti için Z kuşağı tüketicilerinin kabulü ve benimsenmesi üzerine bir araştırma - 2022
 • Örgütlerde iletişim iklimi, çalışma ortamı, algılanan örgütsel destek, kariyer tatmini ve proaktif davranış arasındaki bağlantı - 2022
 • Dijital pazarlama sistemlerinin ürün değerinin iletilmesine etkisi: Bir elde tutma aracı olabilir mi? - 2021
 • Metin tabanlı konuşmanın ruhu: Üniversite öğrencileri arasında başarılı işbirlikçi öğrenmeye odaklanma - 2021
 • Ücret ayrımcılığının çalışanın iş sonuçları üzerindeki etkileri: Konfeksiyon şirketi örnek olay incelemesi - 2021
 • Çevirimiçi aşırı sosyal ağ ve eğlence uygulamaları kullanımı: Bireysel iyi olma hali ve akademik performans. Callistus Elochukwu Obi, 2019 - 2019
 • İletişim yetkinliği ve çalışma azmi: yarı-zamanlı çalışan öğrenci araştırması. Tuoyo BUWA, 2019 - 2019
 • Öğretmen Öğrenci İletişimi ve Bireysel Öğrenme: Proaktif veya Reaktif Kişilik durumu. Adenike Oluwafunmilayo Ijanusi-2019 - 2019
 • Sosyal medyanın hükümet politikalarına ve seçimlere olan etkisi: Zimbabwe vakası. Kudzai CHINGORE, 2018 - 2018
 • Sosyal Ağ İletişiminin Akademik Performans, Sosyal İlişki ve Kampüs Hayatı Üzerindeki Etkisi. Asma Mohamed Mohamed, 2017. - 2017
 • Konuşma Eylemleri: Vanguard ve Liderlik Gazete Başlıklarında Boko-Haram. Musa Maisaje Mohammed,2017. - 2017

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Hizmet Sektöründe Yüksek Performanslı İş Sistemlerinin Örgütsel Performans, Çalışan Sesi ve Çalışan İnovasyonu Üzerindeki Bağlantısı - 2022
Projeler
 • Nijeryalı Sağlık personeli arasında tükenmişliğin yordayıcıları olarak duygusal zeka ve iş tatmini
 • Bilgilendirici temelli reklamın önemi ve tüketicinin satın alma karar verme sürecine etkisi (UKÜ'de öğrencilerin satın alma kararı verme vaka araştırması)
 • Ürün Tanıtımında Billboard Reklamlarının Etkinliği
Çalışma Alanları
 • Örgütsel İletişim
 • Pazarlama İletişimi
İdari Görevler
 • UKÜ Müfredat Komitesi Fakülte Temsilcisi
 • Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı