Perakende pazarlama, malların müşterilere dağıtımında pazarlama işlevlerinin uygulanmasıdır. Organize perakende, sadece mal satmak değil; ambalajlama, promosyon, reklamların sınıflandırılması ve ürünlerin indirim, kredi gibi fiyat belirleme süreçlerini de içeren pazarlama faaliyetlerini kapsar. Temel amaç, malları, müşteri memnuniyeti ile sonlanacak şekilde müşterilere sunmaktır. Mallar tüketim ve tatmin için yaratılır ve pazarlama sistemi ile ilgililerine ulaştırılması mümkün olur. İnsanlara mal veya hizmet sunmak sadece bir satış faaliyeti değil, içinde katma değer bulunan bir pazarlama faaliyetidir. Ürünün sunumu, mağaza içindeki ortam ve dekorasyon, fiyat teşhiri, yönetimin organizasyonu perakendede malların nasıl pazarlandığının bir göstergesidir. Perakende sektörü, teknolojinin ilerlemesi ile otomasyon sistemlerinin en çok uygulamalarının olduğu sektör haline gelmeye başladı. Böylelikle, eğitimli ve deneyimli insan gücü ihtiyacı arttı.