Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Süre 4 Yıl
Başvur
saglik-kurumlari-isletmeciligi-yukseklisans saglik-kurumlari-isletmeciligi-yukseklisans saglik-kurumlari-isletmeciligi-yukseklisans

Bölüm Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans programında 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren örgün öğretim uygulanmaktadır. Bölüme kaydolan öğrencilere, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki teorik ve pratik temel bilgiler, güncel eğitim-öğretim uygulamaları öğretilmektedir. Günümüzde, fizyoterapistler hareket ve fonksiyonun çeşitli nedenlerle tehdit edildiği bütün durumlarda bağımsız hareket ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin arttırılmasında her geçen gün sayıları artan yaklaşımlarla hizmet vermektedir. Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji nedeniyle giderek hareketsizleşen toplumların bugün ve gelecekteki gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Bölüm kapsamında, kas-iskelet sistemi ve diğer sistem bozukluklarında fonksiyonların düzeltilmesi amacıyla çok yönlü fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları ile bireyin yaşam kalitesinin artırılması ve hasta, engelli veya sağlıklı bireylere doğru ve etkin egzersiz programlarının planlanması hedeflenmektedir. 

Eğitim Olanakları

Fizyoterapist olmak için fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi veren fakülte ve yüksekokullara girmek gerekmektedir. Eğitim süresi 4 yıl olup dileyenler yüksek lisans ve doktora yapabilmektedir. Fizyoterapistler eğitimleri sırasında anatomi, fizyoloji, patoloji, ortopedi, nöroanatomi gibi temel tıp bilimleri yanında elektrofiziksel ajanlar, kinezyoloji, normal motor gelişim, manipulatif tedavi, temel ölçme ve değerlendirme, tedavi hareketleri, nörofizyolojik yaklaşımlar, pulmoner ve kardiyak rehabilitasyon, ortez-protez ve rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, sporcu sağlığı ve rehabilitasyonu gibi mesleğe özgü teorik ve pratik dersler almaktadır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü bünyesinde tedavi hareketleri ve elektroterapi laboratuvarları, bununla birlikte fakülte kapsamında anatomi laboratuarı bulunmaktadır. Eğitimin 2. ve 3. sınıflarında yaz stajları, 4. sınıfta ise klinik çalışma kapsamında pratik uygulamalar yer almaktadır. Konusunda uzman ve mesleki deneyimi yüksek öğretim üyesi kadrosuyla dersler öğrencilerin hayal gücünü ve analitik düşünme yeteneğini geliştirecek biçimde verilmektedir. Aynı zamanda dileyen öğrenciler fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimine devam ederken çeşitli bölümler ile çift anadal veya yandal yapabilmektedir. 

CIU Progression Programs Students

Akreditasyon ve Üyelikler

UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SABAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 19 Mart 2021 – 30 Eylül 2023 tarihleri arasında 2 yıllık akreditasyon almaya hak kazandı. Akreditasyon süreci kapsamında SABAK’ın belirlediği ölçütler çerçevesinde iç ve dış paydaşların görüşlerine ve taleplerine uygun olarak program eğitim amaçlarında, müfredat ders programlarında ve ders içeriklerinde iyileştirme ile yenilikler yapıldı. Akreditasyon çalışmaları çerçevesinde öğretim elemanlarının akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla halihazırda yapılan çeşitli etkinlikler ve seminerlerin arttırılması, öğrenci memnuniyetinin yükseltilmesi, mezunların istihdam olanaklarının arttırılması ve üniversitelerarası öğrenci ve öğretim elemanı değişimini kolaylaştırmak açısından büyük adımlar atılmaktadır. 

Kariyer Alanları

Dünyada ve ülkemizde bugün aranılan, geleceği de parlak bir mesleğe sahip olan fizyoterapistler ülkemizde de yurt dışında olduğu gibi koruyucu, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veren kamuya ve özel sektöre ait hastanelerin çeşitli birimlerinde (nöroloji, ortopedi ve travmatoloji, romatoloji, spor yaralanmaları, kardiyo-pulmoner, göğüs hastalıkları, yoğun bakım vb.), spor-sağlık merkezlerinde, çeşitli spor kulüplerinde, huzur evlerinde ve kaplıca-termal tesislerinde çalışabilmektedir. Yeni yapılan düzenlemelerde fizyoterapistler artık Rehberlik ve Araştırma Merkezleri bünyesinde de görev alabilmektedir. Bununla birlikte akademisyene duyulan ihtiyaç fazla olduğu için üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ya da yönetici olarak görev yapabilmektedir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının özelleşmiş dallarında bilim uzmanlığı ve doktora derecesi alarak akademisyen unvanıyla çalışabilmekte, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalında doçentlik ve profesörlük mertebesine ulaşarak kanıta dayalı uygulamaların gelişimine katkı sağlayabilmektedir.

İletişim

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU206
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2251
Fakülte E-posta: secretary-fhs@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Salih ANGIN
Bölüm Başkanı E-posta: sangin@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ANATOMİ

Ders Kodu

ANTM201

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

Bu ders kapsamında öğrencilere insan vücudunu oluşturan sistemlerinin anatomik yapıları detaylı olarak ele alınarak aktarılacaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler sistemlerin anatomik oluşumlarını öğrenmiş olacak, terminolojik olarak latinceyi çözümlemiş ve öğrenmiş olacaklardır. Derste anatomiye giriş ve terminoloji hakkında genel bilginin öğrenciye öğretilmesi, gelişimi ve sınıflandırmanın öğrenciye öğretilmesi, üst ekstremite eklem, kas, damar ve sinirleri/pleksusların öğrenciye öğretilmesi, alt ekstremite eklem, kas, damar ve sinirleri/pleksusların öğrenciye öğretilmesi, baş ve columna vertebralis eklem, kas, damar ve sinirlerin öğrenciye öğretilmesi, dolaşım sistemi anatomisi, solunum sistemi anatomi, sindirim sistemi anatomisi, boşaltım sistemi anatomisi, duyu organlarının anatomisi ayrıntılı olarak öğrenciye öğretilmesi hedeflenmektedir. Dersi alan öğrencilerin detaylı pratik uygulamalarla teorik bilgisinin pekiştirilmesi sağlanır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
FİZYOLOJİ-I

Ders Kodu

PHYO203

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Dersin amacı, hücre, periferik ve merkezi sinir sistemi, kas ve dolaşım fizyolojisi konularında öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Hücre ve yapısı, homeostasis, hücre potansiyelleri, hücre membranı yapısı ve membranlardan madde geçişi, vücutta sıvı ve elektrolit dengesinin düzenlenmesi, membran potansiyeli, aksiyon potansiyelinin oluşumu ve iletilmesi, uyarılabilen dokular, iskelet kası fizyolojisi, düz kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, kalp kası fizyolojisi, koroner ve periferik dolaşım, sinaptik ileti mekanizması, kas kasılma mekanizması, periferik sinir sistemi, sempatik sinir sistemi, parasempatik sinir sistemi, kafa çiftleri konuları detaylı incelenecektir. Öğrencilerin hücre yapısı gibi bazı konularda pratik uygulamalarla ilgi ve bilgi düzeylerinin arttırılması hedeflenir. Bilginin pratikle birleştiği noktada öğrencinin konuyu kavraması artacaktır.
FİZİK

Ders Kodu

PHYS107

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak, ve daha kapsamlı ve eczacılıkla ilgili farklı problemlerini algılamaları için bilgi ve beceri yetisi vermek olup, ayrıca genel fizik ilkelerini bir kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Temel fizik konular olarak: mekanik, elektirisite, optik, yüzey fiziği, termodinamik konuları detayli olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda: Newton’un hareket yasaları, Iş, güç, enerji, çarpışma, Elektrik alanı, devreler, kondansatörler, elektrik potansiyel, magnetik kuvvet ve magnetik alan, Elektromanyetik kuvvet, yüzey gerilimi, viskosite kanunu ve uygulamaları, konusunda temel bilgiler verilmektedir. Ayrıca kırılma, yansıma ve tam yansıma konuları detayli şekilde işlenmektedir. Son konu olarak temel termodinamik kuralları verilmektedir.
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONA GİRİŞ

Ders Kodu

PTRE101

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalının tanımı, içeriği ve gelişimi, ülkede ve yurt dışında yapılanması konularında öğrenciyi bilgilendirmek; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans ve lisansüstü eğitim, güncel yasal düzenlemeler, profesyonel uygulamalar ve ekip çalışması hakkında bilgi vermek; fizyoterapistin görev ve sorumlulukları, etik değerler ve iletişimi değerlendirmektir. Ders, fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans eğitimine yeni başlamış öğrencilere alanın alt dalları hakkında bilgi sahibi olmaları konusunda yardımcı olacaktır. Kardiopulmoner, ortopedik, nörolojik, pediatrik, sporcu rehabilitasyonu gibi ana dallar dışında geriatrik rehabilitasyon gibi özelleşmiş alanların da tanımmasına imkan verecektir. Teorik olarak işlenecek ders, çeşitli video destekli görsellerle ve literatür ışığında güncel kimlik kazanacaktır.
ISI-IŞIK- HİDROTERAPİ

Ders Kodu

PTRE105

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

1

AKTS

Dersin temel amacı, öğrencilere ısı ışık hidroterapi modalitelerine ait fiziksel prensipler, fizyolojik etkiler, uygulama yöntemleri, endikasyon ve kontraendikasyonlar, tehlikeler konusunda temel bilgileri vermektir. Isı, ışık, hidroterapi I dersi kapsamında temel hücre ve doku yapı ve özelliklerini, inflamasyonun tanımı ve oluşum basamakları; ağrının tanımı ve teorileri; onarım mekanizmalarını; ısı ve ışığın fiziksel özelliklerini; yüzeyel sıcaklık modalitelerinin ve infraruj, laser, ultraviyole, helyoterapi ve soğuk uygulamanın fizyolojik etkileri, inflamasyon ve ağrı üzerine etkisi; hidroterapinin kullanım amaçları, fizyolojik etkileri anlatılacaktır. Dersi alan öğrenciye dersin sonunda hastalıkların tedavisinde ısı, ışık ve suyun kullanımı ile ilgili bilimsel temellere dayalı, detaylı, klinikte uygulayabileceği bilgi ve beceri kazandırmak hedeflenmektedir.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRK DİLİ EĞİTİMİ-I

Ders Kodu

TURK111

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

2
A1 seviyesi, temel dil kullanıcısını ifade eder. Bu dil kullanıcısı, kişiler ile ilgili ad, doğum tarihi, milliyet, meslek, adres, öğrenim durumu ile ilgili bilgileri anlar ve ifade eder. Haftanın günleri ve günün çeşitli saatlerini anlar ve anlatır. Aile ile ilgili temel kavramları anlar. Ailesi ile ilgili temel kavramlar çerçevesinde bilgi verir. Basit soruları, talimatları ve yön tariflerini anlar. Adres tariflerini anlar, temel kalıpları bilir. Zaman ve saat ile ilgili temel kavramları anlar. Kısa ve basit yönlendirmeleri anlar. Kutlama yapılan özel günlerin adlarını bilir ve kullanır. Dilek ve temenni ile ilgili temel kalıpları kullanır. Temel kişisel bilgileri, durumları, duyguları anlatan basit bir paragraf yazar. Kendisiyle ilgili hobilerinden kısaca bahseder. Yaşadığı evi tanıtır. Yaşadığı sokağı, semt veya şehri kısaca tanıtır.
İkinci Dönem
İLERİ ANATOMİ

Ders Kodu

ANTM202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

Bu ders kapsamında nöromüsküler sistemin detaylı incelenmesi ve hareketle ilişkilendirme becerisi kazandırılır. Dersi alan öğrenci kasların fonksiyonunu özetler; kasların origo insersiosunu tanımlar; kasların hangi harekette aktif olduğunu ayırt eder; basit ya da kompleks hareketleri, sinir sistemi çalışması ile ilişkilendirebilecektir; sinerjist ve antagonist kas gruplarını ayırt eder; hareket sırasındaki kas etkileşimlerini tanımlar; kompleks hareketleri analiz eder; duyu sistemleri ile motor sistemlerinin çalışma prensiplerini, ilişkilerini bilir ve ilişkilendirebilir. Merkezi ve periferik sinir sistemi anatomisi ile ilgili yapılar ve birbiri ile ilişkilerini içeren anatomi kouları anlatılacaktır. Öğrencinin hasta tedavisinde kullanılan belirli değerlendirme ve uygulamaları, bu derste kazandığı bilgi ve becerileri temelinde başarması hedeflenir. Hareket ve sinir sistemi ile ilgili insan anatomisi konuları ağırlıklı klinik ve işlevsel özellikleri ile ön planda tutularak anlatılacaktır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
BESLENME İLKELERİ

Ders Kodu

NURT200

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Dersin tanımı ve amacı; Dersin tanımı ve amaçları; beslenmeye giriş; Ülkemizin başlıca beslenme sorunları; sağlıklı yaşamda beslenmenin yeri, yeterli ve dengeli beslenme, besinlerin gruplandırılması; tanımı, bileşimi, beslenmedeki önemi ve kullanılması; besin öğelerinin işlevleri, sindirim, emilim ve metabolizmaları, gereksinim düzeyleri ve kaynakları, besinlerin enerji değeri, vücudun enerji gereksinmesi, enerji dengesizliği sorunları; besin öğelerinin gruplandırılması ve vücut çalışmasındaki görevleri; başlıca yiyecek grupları; özel durumlarda beslenme (gebe ve emzikliler, çocuklar, okul öncesi çocuklar, yaşlılar, sporcular, şişmanlar, zayıflar); hasta beslenmesinde genel ilkeler; geçiş diyetleri; beslenme eğitimi; sindirim sistemi hastalıklarında, karaciğer böbrek ve kalp-damar hastalıklarında beslenme; besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından değerlendirilmesi, farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ gereksinmeleri ile bunların sağlanabileceği besinlerin tür ve miktarını öğrenciye öğretmek, kayıt uygulanması ile sağlıklı beslenme için öneriler geliştirmek.
FİZYOLOJİ-II

Ders Kodu

PHYO204

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Dersin amacı solunum, sindirim, boşaltım, endokrin, kan ve duyu fizyolojisi konularında öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bu bilgileri kullanarak literatür hakimiyeti kazanıp konuları yorumlama becersi kazandırmaktır. Solunum sistemi, sindirim sistemi, ürogenital sistem ve endokrin sistem, üreme fizyolojisine ilişkin temel kavramlar ve önemli fizyolojik mekanizmalar anlatılmaktadır. Böbrek ve fonksiyonları, solunum sistemi, endokrin sistem, hormonlar, karaciğer ve fonksiyonları, insulin-glukagon mekanizması, metabolizma, gastrointestinal sistem, enerji ve metabolizma, boşaltım sistemi, deri fizyolojisi, gözün yapısı ve görme yolları, işitme fizyolojisi, koku fizyolojisi, duyu fizyoloji konuları detaylıca incelenecek; pratik uygulamalarla desteklenecektir. Dersin sonunda fizyoloji konularında öğrencilerin temel düzeyde sahip olduğu bilgileri kullanarak literatür hakimiyeti kazanıp ödev, seminer, araştırma planlama ve hazırlama becerilerine sahip olmaları hedeflenmektedir.
PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Ders Kodu

PSYC103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı psikoloji bilimini tanıtmak, psikolojinin temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak ve farkındalık kazandırmakdır. Psikolojide temel kavramlar, gelişim, öğrenme ve belleğin ilkeleri, dil ve iletişim, dürtüler ve güdüler, genel uyarılmışlık hali ve farkındalık, duygu ve heyecanlar, duyumlar ve algı, kişilik, davranış bozuklukları ve tedavisi, tutumlar ve önyargı, sosyal davranışlar irdelenecektir. İnsan yaşamının çocuklukta başlanarak her evrede psikolojik davranışları tartışılacaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler; Psikolojinin temel kavram ve kuramları hakkında bilgi sahibi olacak, psikolojiyi pozitif bir bilim dalı olarak tanıyacak, psikolojinin alt alanları hakkında bilgi sahibi olacak, insan davranışları, düşünceleri ve duygularının işleyişine ait bilgiler kazanmış olacaktır.
PATOLOJİ

Ders Kodu

PTRE104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste hastalıkların biyolojik temelleri, gelişim mekanizmaları ve insan vücudunun yarattığı hasar hakkında bilgi sahibi olur, patoloji doku tedavisi ve raporlama süreci fizyoterapi sürecinde karşılaşılabilecek hastalıklar hakkında bilgilendirilir. Bu dersi alan öğrencinin patolojinin tanımı ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır; hücrelerin yaralanmaya ve hücresel hasarın genel mekanizmalarına uyumluluk tepkilerini değerlendirmek; bulaşıcı, enfeksiyöz ve genetik hastalıkların genel özelliklerini tanımlayabilir; tümörlerin adlandırılması ve karsinogenezis hakkında bilgi sahibi olmak; kemik, eklemler ve yumuşak dokularda inflamatuar, enfeksiyöz, metabolik, genetik ve neoplastik süreçler hakkında genel bilgi; periferik ve merkezi sinir sistemi ve iskelette görülebilen patolojik süreçler ile ilgili fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında olan konularda bilgi sahibi olması hedeflenmektedir.
ISI-IŞIK- HİDROTERAPİ II

Ders Kodu

PTRE106

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

1

AKTS

0
.
NORMAL MOTOR GELİŞİM

Ders Kodu

PTRE110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Dersin temel amacı, normal gelişim terminolojisi, embriyonik gelişim, doğum öncesi, doğum sonrası, refleks, motor, duyu-algı ve kognitif gelişim basamakları, hareket gelişiminde temel taşların neonatal, infant ve toddler devresinde ele alınması ve gelişimin erken çocukluktan adolesan devreye kadar incelenmesi, pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına hareket ve fonksiyon gelişim özelliklerini kullanmak üzere aktarmayı sağlamaktır. Normal hareket ve fonksiyon gelişimi ilgili terminoloji ve kavramlar, gelişim teorileri, normal ve anormal hareket ve fonksiyonun gelişimi, refleks ve duyu gelişimi, motor gelişim basamakları, düzeltme, koruma ve denge reaksiyonları, postüral reaksiyonlar detaylıca incelenecektir. Bu dersi alan öğrenciler, normal kas tonusu, disfonksiyon ve eklem kontraktürlerini ayırt eder; normal motor gelişim sürecini listeler; anormal motor gelişim gösteren durumları tartışır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
TÜRK DİLİ EĞİTİMİ-II

Ders Kodu

TURK112

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

2
Bu dil seviyesine sahip bir öğrenci, sosyal ve fiziki çevre ile ilgili temel kavramları ve niteleyicileri bilir. Kişisel bilgileri ve kişisel iletişim bilgilerini sorgulayan temel kavramları anlar. Hastane, havaalanı, karakol, postane, sokak, cadde, otel, kantin gibi alanlardaki temel uyarı ve yönlendirmeleri anlar. Havaalanı, istasyon, otobüs terminali gibi mekânlarda yer alan panolardaki tarifelerden ihtiyacı olan bilgileri seçer. Adres tariflerini anlar, temel kalıpları bilir. Ulaşımla ilgili temel kalıp ve kavramları anlar. Konuşma arkadaşı biraz yavaş ve yineleyerek konuşursa söylemek istediklerinde kendisine yardımcı olursa, basit bir biçimde kendini ifade edebilir. Sayılar, zaman ve saat ile ilgili temel kavramları anlar. İhtiyaç hâlinde çok iyi bildiği konularla ilgili basit soruları sorabilir ve soruları yanıtlayabilir.
Üçüncü Dönem
SAĞLIKTA MESLEK ETİĞİ

Ders Kodu

HELS250

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste, etik, ahlak ve deontolojiyi öğretmek, fizyoterapi etik kurallarını öğreterek benimsetmek, klinik ve araştırma etiği arasındaki farkları öğretmek amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında fizyoterapi ve rehabilitasyon kavramları, fizyoterapistin görev ve sorumlulukları, fizyoterapi ve rehabilitasyonda ekip çalışması, etik kavramı, sağlık bilimlerinde etik, sağlık personeli hasta ilişkisinde etik öğeler, hasta hakları, klinik ve araştırma etiği, ulusal/uluslar arası etik deklerasyonlar, klinikte olası etik problemleri belirleyebilme ve çözüm yolları üretebilme donanıma sahip olma, hasta haklarını, çocuk haklarını ve sağlık profesyonellerinin çalışma prensiplerini ve mesleki deontolojiyi öğrenme yer alır. Bu dersin hedefi, dünya standartlarında etik kurallara bağlı, hasta haklarına ve mesleki etiği saygılı bir sağlık personeli yetiştirmektir.
KİNEZYOLOJİ-I

Ders Kodu

PTRE201

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı, hareketi ve harekette rol oynayan kas, kemik, eklem, bağ ve tendonların yapısı ve mekaniğini açıklamak, günlük yaşamda bu dokulara binen streslerin kavranmasını sağlamak, dokuların streslere vereceği cevapları ayırt edebilmek, doku patolojilerinde görülen değişiklikleri listelemek; denge, gravite merkezi, ağırlık taşıma kavramları ve mekanik prensiplerin hareket ile ilişkilerini yorumlamak, bunlara yönelik örnekler oluşturma ve sorgulamak; normal yürüyüş özelliklerini ve analizlerini açıklamak, ağrılı ve patolojik yürüyüşte gözlenen değişiklikleri listelemek ve aynı zamanda ayırt edebilme becerisini geliştirmektir. Bu dersi alan öğrenciler, vücut eklemlerinin fonksiyonlarını, mekaniğini ve eklemle ilgili problemlerin oluş mekanizmalarını yorumlar ve gerekli bilgileri seçerek pratikte problem çözme becerisi geliştirir.
MANİPULATİF TEDAVİ-I

Ders Kodu

PTRE203

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

3

AKTS

Bu dersin amacı, öğrencilere masaj teknikleri hakkında temel teorik ve pratik bilgileri vermek, masajın kullanıldığı farklı durumlarda değerlendirme ve uygulama açısından temel kavramları öğrenmek, uygulama yeteneğini geliştirmek ve fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bu konulara yönelik problem çözme becerisini geliştirmektir. Bu dersin kapsamında masaj yöntemleri ve tekniklerinin refleks, mekanik, fizyolojik ve klinik etkileri hakkında temel bilgiler verilir; tedavi edici amaçlı masaj uygulamalarının pratik edilmesi sağlanır. Konnektif doku masajının fizyolojik temeli ve bu masajın kulanıldığı hastalıklar detaylıca incelenir. Farklı masaj uygulamaları hakkında güncel literatür temelinde kanıta dayalı bilgiler değerlendirilir. Bu dersi alan öğrencilerin pratik masaj bilgilerinin gelişmesi, masajın hastalıklarda doğru kullanımı, tedavi programlarındaki yeri hakkında yetkinliği oluşur.
ELEKTROTERAPİ-I

Ders Kodu

PTRE205

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

Bu dersin amacı, elektroterapinin elektrofiziksel prensiplerini, fizyoterapide yaygın olarak kullanılan elektroterapi modalitelerine karşı dokuların cevaplarını incelemek, alçak ve orta frekanslı akımların etki mekanizmaları ve uygulama yöntemlerini öğretmektir. Bu dersin kapsamında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon’da kullanılan elektroterapi aletlerinin kullanım esasları, tedavide kullanılan elektrik akımı çeşitleri, galvanik ve faradik akımın özellikleri, uygulama yöntemleri, fizyolojik etkileri, elektrodiagnostik testler, ağrı fizyolojisi, TENS mekanizması, enterferansiyel akım, diadinamik akım, mikroakım, russian akım, ultrareiz akım ve örnek uygulamaların gösterilmesi yer alır. Dersin teorik bölümünde akımların genel özellikleri, fizyolojik etkileri ve endikasyonları işlenip pratik bölümünde akımın uygulama çeşitleri, uygulama reçetesi ve farklı hastalıklarda ya da hastaya özgü uygulama şekilleri öğrenilecektir.
FİZYOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

PTRE211

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

Bu dersle, öğrencilerin postür analizi, manuel kas testi, gonyometrik ölçümler, kaslar için kısalık ve esneklik testleri, antropometrik ölçümler ile ilgili edinecekleri temel bilgiler doğrultusunda değerlendirme ve uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında fizyoterapi ve rehabilitasyonda ölçme prensipleri, hasta hikâyesi ve değerlendirme yöntemleri, hareketin temel prensipleri, postür analizi, kısalık testleri, esneklik ve değerlendirmesi, antropometrik ölçümler (çevre, uzunluk, çap ve yağ ölçümleri), gonyometre ile normal eklem hareketlerinin değerlendirilmesi, kas kuvveti ve değerlendirme yöntemleri, hastalığa özgü özel testlerin uygulayabilirliği, kişiye özel egzersiz planlamada değerlendirmenin önemi üzerinde durulacaktır. Düzgün postürün biomekaniksel temelde doğru anlaşılması, postüral bozukluklara bağlı gelişen kas-iskelet sistem ağrılı durumların analizine yardımcı olacaktır.
DAHİLİ BİLİMLER

Ders Kodu

PTRE213

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders gastrointestinal sistem hastalıkları, metabolik hastalıklar, karaciğer hastalıkları, hematolojik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, konnektif doku hastalıkları, nefrolojik hastalıklar, kardiyovasküler ve respiratuar sistem hastalıkları hakkında öğrencilere genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu derste, gastrointestinal sistem hastalıkları, enfeksiyöz hastalıklar, metabolik hastalıklar, karaciğer hastalıkları, hematolojik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, konnektif doku hastalıkları, nefrolojik hastalıklar, kardiyovasküler ve respiratuar sistem hastalıkları dahiliye bilimi yönünden gözden geçirilecektir. Bu dersin konuları arasında Dejeneratif Eklem Hastalıkları ve Tedavi Yaklaşımları, Yumuşak Doku Romatizmaları ve Tedavi Yaklaşımları, Karaciğer ve böbrek yetmezliği, Hematolojik hastalıklar (Anemi, Lösemi, Koagulopati), Seronegatif Spondiloartropatiler ve Tedavi Yaklaşımları, Pulmoner embolizm, Genel kardiyovasküler sistem muayenesi ve laboratuar testler yer alır.
NÖROANATOMİ

Ders Kodu

PTRE217

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste öğrencinin merkezi ve periferik sinir sistemine ait yapılar ve bu yapılarla ilişkili afferent-efferent yollar hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında Medulla oblangata ve ponsun iç yapısı ve afferent yolları, mesencephalonun iç yapısı ve yolları, merkez ve periferik sinir sistemleri hakkında (nöron, nöroglia) genel bilgi medulla spinalisin iç yapısı ve yolları hakkında genel bilgi, cerebellumun iç yapısı, telencephalon, Brodman alanları, Cortex cerebralis, beyin omurilik sıvısı dolaşımı, medulla spinalisin afferent ve efferent yolları, diencephalon ve yolları, koku beyni, koku yolları, limbik sistem, Nuclei basales, ekstra piramidal sistem detaylıca incelenecektir. Nörolojik problemli hastalarda patolojinin kavranmasında temel teşkil edecek bir derstir.
TÜRK DİLİ EĞİTİMİ-II

Ders Kodu

TURK211

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

2
Bu düzeydeki bir öğrenci, kısa ve basit metinleri okuyabilir. İçerisinde sayılar ve isimlerin sıklıkla yer aldığı, açık bir ifadeyle belirtilmiş olan gazete metinlerini okur, haber özetlerini anlar. Basit cümlelerle kurulmuş, kısa kişisel mektupları ve bunlarla ilgili soruları anlar. Okulda geçirdiği bir günü veya yaptığı bir etkinliği anlatabilir. Arkadaşlarından gelen kısa mesajları anlar ve yanıtlar. Boş zamanlarında yaptığı etkinlikleri anlatır ve buna benzer yapılardan kurulmuş metinleri anlar. Kişiyi doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir. Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilir. Bir ürünün veya hizmetin temel özelliklerini anlatan basit metinleri anlar. Kiralık/satılık gibi ilanlardaki temel kavramları anlar
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Dördüncü Dönem
TEMEL İLK YARDIM

Ders Kodu

FAID300

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı, kişilerin yaşamını veya sağlığını tehlikeye düşüren kaza , hastalık vb. durumunda , sağlık ekibinin yardımı sağlanana kadar, yaşamın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde ilaçsız yapılan uygulamaları öğrenmektir.Bu ders kapsamında çabuk ve uygun şekilde ilk yardıma ihtiyaç duyulan durumlarda kendisinin ve hastanın güvenliğini sağlayabilme, bebek, çocuk ve erişkinlerde temel yaşam desteğinin prensipleri, kanamalarda ilk yardım, şok ve ilk yardım, yanıklar ve ilk yardım, zehirlenmeler ve ilk yardım, kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım kırık, hasta taşıma prensipleri gibi konular bulunmaktadır. Bu dersle hedeflenen ilke, herhangi bir yaralanmanın etkilerini azaltacak biçimde erken müdahalenin önemini kavratmaktır
KİNEZYOLOJİ-II

Ders Kodu

PTRE202

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı, omurganın anatomik ve mekanik özelliklerini öğrenmek; periferik eklemlerinin yapısı ve biomekaniği konusunda bilgi sahibi olmaktır. Omuz- kol kompleksi, dirsek kompleksi, el-elbileği, kalça, diz, ayak bileği eklem kompleksleri ayrı ayrı detaylıca işlenecek biomekaniksel özellikleri tartışılacaktır. Normal ve hastalığa özgü hareket paternleri arasındaki farkı kavrayarak hastaların fizyoterapist gözüyle değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır. Yürüyüşün kinetik ve kinematik analizi, sakrum ve pelvis gibi farklı ve özelleşmiş kemiklerin biomekaniksel özellikleri, açık ve kapalı kinetik halka anlayışı ve bu anlayışa göre hareketin analizi konularına değenilecektir. Kişiye özel egzersiz programlarının düzenlenmesinde bu ders temel teşkil edecektir. Dersin güncel literatürle desteklenmesi, öğrencilere araştırma bilincinin yerleştirilmesinde önemlidir.
MANİPULATİF TEDAVİ-II

Ders Kodu

PTRE204

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

3

AKTS

Bu dersin amacı, yumuşak doku manuel terapi tekniklerini öğrenerek, eklem ve eklem çevresi dokularına yönelik mobilizasyon-manipulasyon tekniklerini kavratmaktır. Bu ders kapsamında mobilizasyonun tanımı, manipulasyon ve mobilizasyon çeşitleri, manipulasyon ve mobilizasyonun kullanıldığı ve kullanılmadığı durumlar, Mennel konseptine göre periferik eklem mobilizasyon tekniklerinin detaylı ve uygulamalı öğrenilmesi, cyriax, mulligan konsepti, kas-enerji teknikleri gibi güncel yaklaşımların incelenmesi yer alır. Detaylı palpasyonla teorik anatomi bilgisinin canlı dokular üzerine aktarımı, normal ve anormal eklem hareketinin ayırt edilebilmesi, harekete engel teşkil eden yapıların saptanması dersin hedefleri arasındadır. Eklem oyunu testinin hem eklem yapılarının değerlendirilmesi hem de tedavide kullanımı mümkündür. Kanıta-dayalı fizyoterapi uygulamaları derse temel teşkil eder
ELEKTROTERAPİ-II

Ders Kodu

PTRE206

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

Bu dersin amacı, fizyoterapide yaygın olarak kullanılan elektroterapi modalitelerine karşı dokuların cevaplarını incelemek, etki mekanizmaları ve uygulama yöntemlerini öğretmektir. Bu dersin kapsamında yüksek frekanslı akımların özellikleri ve sınıflandırılması, kesikli ve düz kısa dalga diaterminin özellikleri ve uygulama yöntemleri, mikro dalga diaterminin özellikleri ve uygulama yöntemleri, ultrason dalga özellikleri ve kullanımı, kesikli ultrason uygulamalarının önemi, inflamasyonda elektroterapi kullanımına dair çalışmaların araştırılması, magnetoterapi, ekstrakorporeal şok dalga tedavisi gibi tedavi yöntemlerinin kanıta-dayalı uygulamalar temelinde incelenmesi yer alır. Dersin teorik bölümünde akımların genel özellikleri, fizyolojik etkileri ve endikasyonları işlenip pratik bölümünde akımın uygulama çeşitleri, uygulama reçetesi ve farklı hastalıklarda ya da hastaya özgü uygulama şekilleri öğrenilecektir.
TEDAVİ HAREKETLERİ PRENSİPLERİ

Ders Kodu

PTRE208

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

Bu dersin amacı, farklı yaş gruplarında, hastayı değerlendirmek ve program geliştirmek için gerekli yaklaşımları, egzersiz tedavisinin amaçlarını, egzersizin sınıflandırılması ve egzersiz programının planlanmasını öğretmek, temel değerlendirme ve ölçme yöntemleri doğrultusunda belirlenen postüral bozukluklarda problem çözme ve egzersiz programını oluşturma becerisini geliştirmektir. Bu ders kapsamında egzersiz reçetesi hazırlama prensipleri, egzersiz öncesi değerlendirme, egzersizlerin sınıflandırması ve uygun egzersiz seçimi, normal eklem hareketleri, germe egzersizleri, kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler, aktif-pasif-aktif asistif ve dirençli egzersizler, postür, skolyoz egzersizleri, gevşeme egzersizleri ve spinal stabilizasyon yaklaşımları yer alır. Bu dersi alan öğrenciler kanıta dayalı güncel egzersiz yaklaşımlarının hastalık temelinde kişiye özel planlaması ve takibi konulaında bilgi sahibi olacaktır
EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ

Ders Kodu

PTRE212

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

1

AKTS

Bu dersin amacı, değişik çevresel şartlar altında egzersizin vücut sistemlerine olan etkisinin öğretilmesi, egzersiz sırasında oluşabilecek problemleri değerlendirmeyle egzersiz önerilerinin kavranmasını ve temel uygulamaya yansıtılmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon, egzersizin endokrin sistem, kaslar, toparlanma ve fiziksel uygunluk üzerine fizyolojik etkileri, submaksimal ve maksimal egzersiz testlerinin pratik uygulaması ve klinik ölçümler vücutta enerji transferi, istirahat, fiziksel aktivite ve egzersiz sırasında enerji harcaması, anaerobik ve aerobik egzersiz eğitiminin prensiplerini ve temel kavramları, pulmoner sistem, solunum kontrolü, termoregülasyon ve egzersiz, sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi konuları yer alır. Sağlıklı ve hasta gruplarında egzersiz programları dikkate alan gözlemci, analitik düşünme ve uygulama becerisine sahip bireyler yetişir.
CERRAHİ BİLİMLERİ

Ders Kodu

PTRE214

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders nörolojik hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar ve bazı pediatrik hastalıklar, cerrahi olarak tedavi edilen hastalıklar hakkında öğrencilere genel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Hastalıkların etyolojisi, klinik belirtiler, cerrahi yaklaşım, operasyona bağlı komplikasyonlar ve operasyon sonrası rehabilitasyon kısaca özetlenir. Bu dersin konuları arasında Polinöropatiler ve tuzak nöropatiler, Psikiyatrik hastalıklar (depresyon, şizofreni vb), Çocukluk çağı konvülsiyonları ve epilepsi, Atroplastik cerrahi yöntemleri (Omuz, Kalça ve Diz) ve endoprotezler, Konjenital ortopedik problemler (Konjenital müsküler tortikollis, serebral palsi Brakiyal pleksus yaralanmaları) ve ortopedik tedaviler, disk hernilerinin etyopatogenezi, disk hernilerinde semptom ve bulgular, cerrahi yaklaşımlar, sıvı-elektrolit bozuklukları / asit-baz dengesi, periferik arter hastalıkları, malign meme hastalıkları yer alır.
TÜRK DİLİ EĞİTİMİ-IV

Ders Kodu

TURK212

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

2
Gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç duyduğu gerekli ürün ve hizmeti ister. Alışverişte istediği ürünü söyleyip, fiyatını sorar. Mağaza, postane veya bankalardaki basit işlemleri yapabilir. İletişimle ilgili temel terim ve ifadeleri kullanır. Toplu taşıma araçlarının istikamet, durak, kalkış ve varış noktaları hakkında sorular sorar. Otobüs, tren gibi toplu taşıma araçlarından yararlanırken basit bilgileri sorabilir ve bilet alabilir. Yiyecek ve içecek siparişi vermeyle ilgili temel kalıp ve ifadeleri kullanır. Biri veya birileriyle birlikte zaman geçirme, etkinlikte bulunma isteğini karşısındakilere ifade eder. Gündelik planlamalarda basit seçenekler arasından tercihini belirtir. Karşısındakine işi, çalışma koşulları, çalışma biçimi hakkında sorular sorar. İş hayatı ve boş zaman etkinlikleriyle ilgili sorulara cevap verir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Beşinci Dönem
YAZ STAJI-I

Ders Kodu

PTRE200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Yaz stajının uygulanmasındaki temel hedef öğrencilere hastaya özgü değerlendirme ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini çeşitli klinik ortamlarda uygulama olanağı vermektir. Öğrenci stajı sırasında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme ve tanımlamayı bir fizyoterapistin gözlemi altında yapacaktır. Öğrenci stajı sırasında hastaya özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını danışman fizyoterapist eşliğinde çizer ve uygular. Yaz stajı sırada fizyoterapi ve rehabilitasyon programları hakkında temel bilgi ve becerileri gözden geçirilmektedir. 4 haftalık bir program olup uygulama raporları değerlendirme için bölüm yönetimine sunulacaktır. Değerlendirme sırasında hazırlanan yazılı rapor yapılan stajın içeriğini yansıtan nitelikte genel değerlendirme olarak sayılmaktadır. Böylelikle klinik ortamda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulamaya aktarma ve sunma becerileri geliştirilmektedir.
NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR-I

Ders Kodu

PTRE301

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin amacı, Fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanılan temel nörofizyolojik yaklaşımlardan Proprioseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF) tekniklerinin teorik temeli, terapötik egzersizler içindeki yeri, etki mekanizmaları, ve pratik olarak uygulamalarının öğretilmesi ve nörofizyolojik mekenizmaların hareket kontrolündeki rolüdür. Bu ders kapsamında PNF'in temel prensipleri, filozofisi ve nörofizyolojik temelleri, PNF tekniklerinin terapik egzersizler içindeki yeri ve kullanım amaçları, Alt ve üst ekstremite, gövde, baş-boyun PNF paternlerinin öğretilmesi, inhibisyon ve fasilitasyon tekniklerinin öğretilmesi ve uygulanması, minder egzersizleri, yürüme eğitimi, hastalığa özgü PNf kullanımın esasları, PNF’le solunum eğitimi, oral fonksiyonlara yönelik uygulamalar, PNF tekniklerinin farklı kullanım şekilleri Yardımcı ajanların kullanımı yer alır. Ders konferans tipi ders anlatımı ve laboratuar çalışmalarını kapsar.
ORTEZ REHABİLİTASYONU

Ders Kodu

PTRE305

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

1

AKTS

3
Bu dersin amacı fizyoterapi öğrencilerini ortez uygulamaları konusunda bilgilendirmektir. Dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenciden belli bir durumda ortez endikasyonuna karar verebilmesi, hastaya uygun ortez seçebilmesi, ortez öncesi ve sonrası değerlendirmeleri yapabilmesi, farklı ortotik materyal ve hazır ürünlerden haberdar olması, ortez uygulamalarının olası komplikasyonlarını bilmesi, ortezin ve rehabilitasyonun etkinliğini artıracak uygun tedavi programını planlayabilmesi ve uygulayabilmesi beklenir. Bu ders kapsamında ayağın ve ayakbileğinin sık görülen patolojileri, ortez uygulamaları, kullanım, kontrol ve tedavi yöntemleri, uzun yürüme ortezlerinin endikasyonları, yaygın ortez uygulamaları, spinal deformite ortezleri (skolyoz, kifoz, lordozda artış ve azalma vb.), Spinal patoloji ortezleri (vertebra kırıkları, intramedüler travmalar, instabiliteler vb.) konuları yer alır.
PULMONER REHABİLİTASYON

Ders Kodu

PTRE309

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu ders kapsamında öğrencinin; pulmoner rehabilitasyonun tanımı, ilkeleri, göğüs fizyoterapisinin amaçları, uygulama teknikleri, solunumsal hastalıkların fizyoterapi ve rehabilitasyon yönünden değerlendirilmesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon programının planlanması, yoğun bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları konularını bilmesi ve ilgili yöntemleri uygulama becerisi kazanması amaçlanmaktadır. Bu dersi alan öğrenciler, solunum fizyolojisi ve solunum sistemi hastalıkları hakkında temel bilgiler edinebilme, pulmoner değerlendirmenin basamakları, solunum sistemi hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları konusunda karar verme yeteneği kazanabilme, solunum sorunları olan hastalarda yaşam kalitesi ve psikososyal durumu değerlendirebilme, pulmoner rehabilitasyonda kullanılan tedavi yöntemleri-solunum egzersizleri, huffing öksürme, dispne pozisyonları, manuel teknikler, aktif solunum teknikleri döngüsü, pulmoner cerrahi sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları konularında bilgi sahibi olur.
SPORCU SAĞLIĞI VE FİZYOTERAPİSİ

Ders Kodu

PTRE311

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin amacı, spor fizyoterapisini, değişik gruplarda uygulanan fiziksel uygunluk test bataryalarını, spor yaralanmalarını-iyileşme süreçlerini tanımlamak, sporda ve yaralanmalarında uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve tedavi yaklaşımları ile ilgili temel özelliklerin kavranmasını ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak, spor yaralanmalarından sonra fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında problem çözme becerisini geliştirerek, sporcunun güvenli bir şekilde spora dönüşünü sağlamaktır. Bu dersin kapsamında, farklı cins ve yaş gruplarında spor, değerlendirme, fiziksel performans ve fiziksel uygunluk testleri, sporda beslenme, sporda psikoloji, özürlülerde spor yaklaşımları ve uygulamalar, Spor yaralanmalarında kullanılan güncel ölçme ve değerlendirme yöntemleri, spor yaralanmalarının önlenmesi, ilk yardım, tedavi, rehabilitasyon prensipleri, yumuşak doku yaralanmaları, bantlama ve splintleme teknikleri yer alır.
NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

Ders Kodu

PTRE315

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin amacı, nörolojik hastalıkların klinik özellikleri, insan vücudunda meydana getirdiği bulgu ve belirtilerin oluşum mekanizmaları, nörolojik rehabilitasyonda kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemleri ve bu hastalıkların rehabilitasyonunda kullanılan nörofizyolojik temelli tekniklerin vaka özelliklerine göre kullanımlarının kavranmasını sağlamak, nörolojik rehabilitasyon alanında klinik karar verme ve problem çözme becerisini geliştirmektir. Bu dersin kapsamında hareket hastalıkları, demyelinizan hastalıklar, nöromuskuler hastalıklar gibi sık karşılaşılan nörolojik hastalıkların klinik özellikleri, üst ve alt motor nöron etkilenimlerinin oluşturulacak fizyoterapi programları yönünden klinik özellikleri, hastalıklara özel ölçme-değerlendirme ve nörofizyolojik temelli tedavi uygulamaları, Subaraknoid kanama, kafa travmaları, spinal ve intrakraniyal tümörler ve rehabilitasyonu, ataksi tiplerine özel nörofizyolojik temelli tedavi yöntemleri ve uygulamaları yer alır.
PEDİATRİK REHABİLİTASYON

Ders Kodu

PTRE317

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin amacı, pediatrik grupta rehabilitasyonun amaçları, hedefleri, ölçme değerlendirme yöntemlerini öğreterek, hastaların fizyoterapi rehabilitasyon programlarının planlanması ve uygulanmasını öğretmektir. Bu ders kapsamında pediatrik grupta fonksiyonel yetersizlik nedenleri, özür ve engele neden olan durumları bilme, serebral palsili ve müsküler distrofili çocuklarda fizyoterapi değerlendirmelerini ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programını uygulayabilme, tortikollis, riskli bebekler ve mental motor retardasyonda fizyoterapi değerlendirmelerini ve fizyoterapi ve rehabilitasyon programını uygulayabilme, çocukluk dönemi solunumsal ve kardiyak hastalıklarında hastaya özel fizyoterapi ve rehabilitasyon programları, hasta ve aile ile iletişim kurabilme, fizyoterapi ile ilgili hasta ve aileye bilgi verebilme konuları yer alır. Bu ders teorik ve pratik olarak işlenmektedir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PTREXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

BİYOİSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin ana konuları temel istatistiksel tanımlar, kitle ve örneklem tanımları, veri tipleri, tanımlayıcı istatistikler, verilerin sınıflandırılmasıdır. Daha sonra, merkezi eğilim ölçüleri, örengin, ortalama, ortancanın hesaplanması ve tepe değerinin bulunması ve merkezi dağılım ölçüleri, Ranj, stnadart hata ve varyansın hesaplanması. Bunlara ek olarak öğrenciler bu bilgileri kullanarak frekans tabloları, verilerin grafikler aracılığıyla görselleştirilmesi, olasılık dağılımları, Normal dağılım, Binom dağılımı ve Poisson dağılımı gibi bazı bilinen kesikli ve sürekli olasılık dağılımları ile çalışabilecekler. Son olarak normallik kontrolü için istatistiksel testler, örneklemenin ana fikri, örnekleme dağılımları ve örneklem ortalamasının dağılımları, Güven aralıkları bu derste ele alınan konular arasında yer almaktadır.
Altıncı Dönem
SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

HELS300

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Dersin tanımı ve amaçları; öğrencilere; hemşirelik mesleğinde bilimsel araştırma yapmanın önemini, araştırmada etik ilkeleri kavratma, araştırmaları kritik edebilme, araştırma sürecine katılma, araştırma sonuçlarını hemşirelik bakımını iyileştirmek için kullanabilme bilgi ve becerilerini temel düzeyde kazandırmaktır. Bilim nedir, bilimsel bilgi nedir, araştırma nedir, hemşirelikte araştırma ve önemi; hemşirelik araştırmalarında etik; literatür tarama, bilgi kaynakları ve bilgi kaynaklarına ulaşım; veri ve özellikleri, veri türleri, nedensel ilişki; araştırma süreci adımları: araştırmanın değişkenleri, amaç, soru, hipotez yazma; araştırma süreci adımları: problem seçme ve yazma; araştırma yöntemi: evren,örneklem ve örnekleme yöntemleri; tanımlayıcı araştırma tasarımları; deneysel ve yarı deneysel araştırma tasarımları; niteliksel araştırma tasarımları; yöntem: veri toplama anket ve ölçek yöntemi; yöntem: veri toplama- gözlem tekniği; bulgu, yorum, özet, yargı ve öneriler; araştırma raporu.
NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR-II

Ders Kodu

PTRE302

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin amacı, İnme sonrası gözlenen klinik özelliklerin nedenlerini açıklamak, inme rehabilitasyonunda uygulanan ölçme, değerlendirme ve nörofizyolojik yaklaşımlarla ilgili temel özelliklerin kavranmasını ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak, inme sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında problem çözme becerisini geliştirmektir. Nörogelişimsel tedavi kapsamında hemipleji rehabilitasyonunda kullanılan Brunnstrom, Bobath ve Johnstone yöntemlerinin teorik temellerinin ve pratik uygulamalarının öğretilmesi hedeflenir. Bu dersi alan öğrenciler, Bobath ile klinik problem çözme yaklaşımı ve değerlendirme yöntemlerini, Bobath yaklaşımı ile pozisyonlama, gövde ve üst ekstremite tedavisi ve mobilizasyon yöntemlerini, İnme rehabilitasyonunda Brunnstrom yöntemine göre klinik değerlendirme ve uygulamaları, Margaret Johnstone yöntemine göre inmeli hastanın değerlendirme prensipleri ve tedavi protokolünün esaslarını öğrenir.
PROTEZ REHABİLİTASYONU

Ders Kodu

PTRE306

Kredi

2

Teorik Saat

1

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin amacı, ampute veya konjenital ekstremite noksanlığı olan hasta için uygun proteze karar verme, amputelerde uygun tedavi programının planlanması, protez ve rehabilitasyon alanındaki ileri teknolojik uygulamalar konusunda farkındalık kazandırmaktır. Bu dersin kapsamında amputasyon nedenleri, amputasyon seviyeleri, konjenital amputasyonlar, protez endikasyonu olan hastalarda rehabilitasyon evrelerine göre gerekli değerlendirmeler, protezin mekanik temelleri, protez çeşitleri, alt ekstremite amputelerinde görülen yürüyüş problemleri, erken ve geçici protez uygulamaları, myoelektrik protezler, ileri teknolojik protez uygulamaları ve ampute rehabilitasyonu, Üst ekstremite ampute rehabilitasyonu, evreleri, uygun fizyoterapi yaklaşımları ve protez ile eğitim, Erken ve geçici protez uygulamaları, alt ve üst ekstremite amputasyonlarında ileri teknolojik protez uygulamaları yer alır.
KARDİYAK REHABİLİTASYON

Ders Kodu

PTRE310

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin amacı, kardiyovasküler problemi olan hastalarda problemlerin tanınması, uygun değerlendirme yöntemleri ile hastaların değerlendirilmesi, kardiyak rehabilitasyon yaklaşımları ve uygulamalarının seçimi ile hastaya uygun tedavi programının planlanması ve uygulanabilmesinin sağlanmasıdır. Bu dersi tamamlayan öğrenci, kardiyak rehabilitasyonla ilgili temel kavramları açıklar; kardiyovasküler hastalıkların klinik özelliklerini tanımlar; kardiyovasküler sorunları olan hastaları fiziksel, fizyolojik ve fonksiyonel açıdan değerlendirir; kardiyovasküler sorunları olan hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını uygular; kardiyovasküler sorunları olan hastalarda yaşam kalitesi ve psikososyal durumu değerlendirir ve ev programı verir; kardiyovasküler riski olan kişilerde risk faktörlerini analiz eder; kardiyovasküler riski olan kişilerde hasta eğitimi ve davranış modifikasyonu yapar. Ders teorik ve pratik olarak işlenir.
ORTOPEDİK VE ROMATİZMAL HASTALIKLARDA REHABİLİTASYON

Ders Kodu

PTRE316

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin amacı, cerrahi gerektiren veya gerektirmeyen ortopedik problemler ve kas iskelet sistem yaralanmalarının değerlendirilmesinde kullanılan temel yöntemlerin kavranmasını ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak, patolojiye ve uygulanan cerrahiye özel ve duruma en uygun fizyoterapi-rehabilitasyon yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisini geliştirmek; sıklıkla görülen romatolojik hastalıklarla ilgili temel düzeyde teorik bilgilerin öğretilmesidir. Bu ders kapsamında ortopedik ve romatizmal hastalıkların sınıflaması ve fonksiyon bozuklukları hakkında bilgi sahibi olma, bu grup hastalarda fizyoterapist gözüyle değerlendirme, tedavi yaklaşımları, güncel ve kanıta dayalı uygulamaların incelenmesi, kırık rehabilitasyonu, omurga bölgesi ortopedik ve romatolojik problemlerinde fizyoterapi, skolyozda fizyoterapi, periferik eklem ortopedik ve romatolojik sorunlarında değerlendirme ve tedavi yaklaşımları ele alınır.
İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ

Ders Kodu

PTRE324

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

1

AKTS

Bu dersin amacı, rehabilitasyonda takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolünü açıklamak, performans alanlarında temel iş ve uğraşı değerlendirme yöntemlerini tanımlamak, uygun iş ve uğraşı yaklaşımlarının geliştirilebilmesi konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir. Bu ders kapsamında iş ve uğraşı tedavisinde değerlendirme yöntemleri, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık kazandırmaya yönelik tedavi yöntemleri, kendine yardım araçları, transfer aktiviteleri prensip ve uygulamaları, el, duyu, duyu bütünlemesi değerlendirmeleri ve tedavisi, farklı problemlerde iş-uğraşı tedavi yaklaşım prensipleri (hemipleji, serebral palsi, zihinsel engelli, romatoloji, az gören vs.), ergonomik prensipler, evde rehabilitasyon, özürlülerde mimari engeller ve çevresel düzenlemeler, el eğitimi, duyu-algı-motor integrasyon testleri ve eğitimi yer alır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PTREXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PTREXX3

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Yedinci Dönem
YAZ STAJI-II

Ders Kodu

PTRE300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Yaz stajının uygulanmasındaki temel hedef öğrencilere hastaya özgü değerlendirme ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini çeşitli klinik ortamlarda uygulama olanağı vermektir. Öğrenci stajı sırasında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme ve tanımlamayı bir fizyoterapistin gözlemi altında yapacaktır. Öğrenci stajı sırasında hastaya özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını danışman fizyoterapist eşliğinde çizer ve uygular. Yaz stajı sırada fizyoterapi ve rehabilitasyon programları hakkında temel bilgi ve becerileri gözden geçirilmektedir. 4 haftalık bir program olup uygulama raporları değerlendirme için bölüm yönetimine sunulacaktır. Değerlendirme sırasında hazırlanan yazılı rapor yapılan stajın içeriğini yansıtan nitelikte genel değerlendirme olarak sayılmaktadır. Böylelikle klinik ortamda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlama, teorik bilgi ve pratik becerilerini uygulamaya aktarma ve sunma becerileri geliştirilmektedir.
KLİNİK ÇALIŞMA-I

Ders Kodu

PTRE401

Kredi

10

Teorik Saat

0

Pratik Saat

20

AKTS

Bu dersin amacı, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon, protez ortez ve biyomekani uygulamaları, nörolojik rehabilitasyon, kardiyo-pulmoner rehabiltasyon, kas-iskelet sistem ağrılı durumlar hakkında temel bilgilerin kavranmasını sağlamak; değişik tedavi ünitelerinde fizyoterapi rehabilitasyon programlarını planlama ve uygulama becerilerini geliştirmektir. Bu ders kapsamında farklı fizyoterapi alanlarında pratik becerileri geliştirebilme, farklı kliniklerde (fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi, nöroloji-nöroşirurji sporcu sağlığı gibi) pratik uygulamalarının yapılması, hasta ve aile ile iletişim kurabilme, fizyoterapi ile ilgili hasta ve aileye bilgi verebilme hedeflenir. 6 haftalık yoğunlaştırılmış program sonunda, supervizör tarafından doldurulmuş stajer değerlendirme formuna ek olarak öğrencinin hazırladığı hasta değerlendirme raporlarıyla dersin değerlendirilmesi sağlanır. Öğrenci bütüncül bir bakış açısıyla klinik problem çözme becerisi kazanır.
PROJE UYGULAMASI ESASLARI

Ders Kodu

PTRE403

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı, sağlık alanında araştırma planlama, yürütme, elde edilen verilere uygun istatistiksel yöntemler seçme ve sonuçlarını yorumlama bilgisine, gerekli istatistiksel paket programını kullanma becerilerine sahip olması, uygun rapor yazım yöntemi, dipnot ve kaynak gösteriminin yanı sıra bilimsel araştırma etiği kurallarını benimsemiş tutumlar kazandırılmasıdır. Bu ders kapsamında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında oluşturulan bir hipoteze göre yapılacak bir çalışmanın etik kurul dosyasının hazırlanması yer alır. Hipotezin oluşturulmasında, güncel literatür temelinde benzer çalışmaların incelenmesi, yapılacak çalışmanın bilime katkısı, çalışmanın metodunun detaylandırılması yer alır. Etik kurul onay formunun formatına göre rapor hazırlanarak dersin hocasına sunulur. Proje Uygulaması II dersinde bu çalışmanın verileri toplanır.
SEMİNER

Ders Kodu

PTRE405

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

4

AKTS

Bu dersin amacı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında güncel ve işlenmemiş bir konunun seçilerek literatürdeki yerinin incelenmesi, güncel makaleleri kapsayacak şekilde ve sunum tekniklerini kullanarak bir sunum hazırlanmasıdır. Bu dersin kapsamında nörolojik, ortopedik, kardiyopulmoner, obstetrik ve pediatrik rehabilitasyon, romatizmal hastalıklar ve kas hastalıklarında rehabilitasyon, sporcu sağlığı, halk sağlığı ve mesleki rehabilitasyon alanlarında farklı hastalıklara yönelik fizyoterapi değerlendirme ve tedavilerini içeren seminerlerin öğretim üyesinin danışmanlığında öğrenciler tarafından hazırlanması yer alır. Öğrenciye araştırma, hasta değerlendirme ve tedavi programını planlama ve sunum becerilerini kazandırma ve geliştirme hedeflenir. Bu dersi alan öğrencilerden, Fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilgili herhangi bir konuda ilgili literatür taramasını yapabilmeleri, derleme yapabilmeleri, seçilen bir konuda kapsamlı sunum yapabilme yeteneğini kazanmaları beklenmektedir.
FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR

Ders Kodu

PTRE409

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı, bazı özel ve az sayıda görülen problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını incelemektir. Dersin konuları arasında periferik sinir yaralanmaları, fasial paralizi, yanık, başağrıları, lepra ve deri hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon, pre ve postnatal fizyoterapi, doğum eğitimi, jinekolojik problemler, geriatrik rehabilitasyon ve kanser rehabilitasyonunu kapsayan fizyoterapinin farklı alanlarındaki özel değerlendirme yöntemlerin kavranmasını sağlamak ve en uygun fizyoterapi -rehabilitasyon yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisini geliştirmek yer alır. Kanıta dayalı güncel yaklaşımları içeren dersi tamamlayan öğrenciler, yaşlanmaya veya kansere bağlı olarak vücut sistemlerinde ortaya çıkan değişiklikleri açıklayabilir; gebeliğe bağlı vücuttaki fiziksel ve fizyolojik değişimleri bilir; gebelikte sık karşılaşılan problemleri açıklayabilir ve fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayabilir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PTREXX4

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Sekizinci Dönem
KLİNİK ÇALIŞMA-II

Ders Kodu

PTRE402

Kredi

10

Teorik Saat

0

Pratik Saat

20

AKTS

Bu dersin amacı ortopedik rehabilitasyonda fizyoterapi, protez ve ortez uygulamaları, nörolojik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon, kas-iskelet sistemi rehabilitasyonu; Farklı tedavi ünitelerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon programı planlama ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi. Farklı fizyoterapi alanlarında pratik becerilerin geliştirilmesi, farklı kliniklerde pratik uygulamalar (fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi, nöroloji-beyin cerrahisi, spor hekimliği vb.), Hastalar ve aileleri ile iletişim, hastalara ve ailelerine fizyoterapi hakkında bilgi verilmesi Bu ders kapsamında. 7 haftalık yoğun bir programın ardından, dersin değerlendirilmesi, öğrencilerin hasta değerlendirme raporlarına ek olarak, süpervizör tarafından doldurulan değerlendirme formları ile yapılacaktır. Öğrenciler bütünsel bir bakış açısıyla klinik problem çözme becerileri kazanırlar.
BİTİRME PROJESİ

Ders Kodu

PTRE404

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

4

AKTS

Bu dersin amacı, sağlık alanında araştırma planlama, yürütme, elde edilen verilere uygun istatistiksel yöntemler seçme ve sonuçlarını yorumlama bilgisine, gerekli istatistiksel paket programını kullanma becerilerine sahip olması, uygun rapor yazım yöntemi, dipnot ve kaynak gösteriminin yanı sıra bilimsel araştırma etiği kurallarını benimsemiş tutumlar kazandırılmasıdır. Proje Uygulama- I dersinin ön koşul olduğu bu derste, hipotezi oluşturulmuş çalışmanın verilerinin toplanması, uygun istatistiksel yönteme göre sonuçlarının yorumlaması ve güncel literatür temelinde benzer çalışmalara üstünlüğü ya da paralelliğini değerlendiren bir rapor hazırlanır. Poster yazım kurallarına uygun düzenlenmiş hali, dersin değerlendirilmesi teslim edilir. Bu ders için makalenin oluşturulmasında benzer çalışmaların incelenmesi, yapılacak çalışmanın bilime katkısı değerlendirilir.
SEMİNER-II

Ders Kodu

PTRE406

Kredi

2

Teorik Saat

0

Pratik Saat

4

AKTS

Bu dersin amacı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında güncel ve işlenmemiş bir konunun seçilerek literatürdeki yerinin incelenmesi, güncel makaleleri kapsayacak şekilde ve sunum tekniklerini kullanarak bir sunum hazırlanmasıdır. Bu dersin kapsamında nörolojik, ortopedik, kardiyopulmoner, obstetrik ve pediatrik rehabilitasyon, romatizmal hastalıklar ve kas hastalıklarında rehabilitasyon, sporcu sağlığı, halk sağlığı ve mesleki rehabilitasyon alanlarında farklı hastalıklara yönelik fizyoterapi değerlendirme ve tedavilerini içeren seminerlerin öğretim üyesinin danışmanlığında öğrenciler tarafından hazırlanması yer alır. Öğrenciye araştırma, hasta değerlendirme ve tedavi programını planlama ve sunum becerilerini kazandırma ve geliştirme hedeflenir. Bu dersi alan öğrencilerden, Fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilgili herhangi bir konuda ilgili literatür taramasını yapabilmeleri, derleme yapabilmeleri, seçilen bir konuda kapsamlı sunum yapabilme yeteneğini kazanmaları beklenmektedir.
HALK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

Ders Kodu

PTRE408

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersle öğrencinin Halk sağlığında fizyoterapistin yerini, halk sağlığı modellerini, sağlıklı kişiler, çocuk, yaşlı, obez ve özürlülerde koruyucu fizyoterapi yöntemlerini, toplum temelli fizyoterapi ve rehabilitasyon kavramlarını tanıması amaçlanmaktadır. Halk sağlığında fizyoterapistin rolü, koruyucu fizyoterapi yöntemleri, toplum temelli fizyoterapi ve rehabilitasyon kavramları işlenecektir. Bu dersi alan öğrenciler, halk sağlığında fizyoterapistin yerini, kapsamını ve önemini bilir; halk sağlığında fizyoterapi modellerini tanımlar; toplum temelli fizyoterapiyi tanımlar ve önemini bilir; halk sağlığı kapsamında fizyoterapi programları oluşturur; halk sağlığında fizyoterapi kapsamında kayıt tutma değerlendirme ve iletişimin önemini bilir; meslek hastalıklar ıve toplumu tehdit eden kronik hastalıklarda toplum temelli koruyucu fizyoterapinin önemini ve fizyoterapistin rolünü kavrar.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PTREXX5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Seçmeli Dersler

FİZİKSEL UYGUNLUK

Ders Kodu

PTRE215

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı, sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluğun tüm parametrelerinin incelenmesi ve değerlendirme protokolllerinin öğrenilmesi değişik çevresel şartlar altında egzersizin vücut sistemlerine olan etkisinin öğretilmesi, egzersiz sırasında oluşabilecek problemleri değerlendirmeyle egzersiz önerilerinin kavranmasını ve temel uygulamaya yansıtılmasını sağlamaktır. Bu ders kapsamında egzersiz, fiziksel aktivite, rekreasyonel aktivite ve sedanter yaşam arasındaki farkların kavranması, kassal kuvvet ve endurans, kassal esneklik, kardiovasküler endurans, vücut kompozisyonu gibi parametrelerinin değerlendirilmesinde kullanılan farklı test protokollerinin incelenmesi, çocuk ve erişkinlerde test protokolleri arasındaki farkın kavranması, sağlıklı bireylerin sağlıklılık halinin devamlılığında izlenecek yolun öğretilmesi yer alır. Günlük fiziksel aktivite düzeyinin arttırılmasını teşvik edici eğitim programlarının oluştulmasında güncel literatür araştırmalarıyla desteklenmesi dersin hedefleri arasındadır.
FİZYOTERAPİDE PILATES

Ders Kodu

PTRE313

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders pilatesi tanıtmak, felsefesi hakkında bilgi vermek, uygulama tekniklerini öğretmek, hastalığın farklı hastalık grupları açısından önemini anlamak, nefes alma ve gevşeme tekniklerini öğretmek ve farklı hastalıklarda pilates tedavi uygulamaları hakkında bilgi vermek ve açıklamak amacıyla verilecektir. Dersi alan öğrenciler, pilates felsefesini öğrenir; pilates uygulamalarının kişilik gelişimine katkılarını kavrar; bir pilates oturumunun içeriğini bilir ve uygular; vücut bütünlüğünün sağlanmasının önemini anlar; pilateste gevşeme tekniklerini bilir ve uygular; pilatesi farklı hastalık gruplarına uyumlu olarak uygular; farklı klinik durumlarda pilatesin klinik yanıtlarını ve uygulama yöntemlerini öğrenir, fizyoterapiyle ilişkilendirir; pilates uygulaması sırasında grup yönetimi ve yöntemini öğrenir; pilatesin tedavi edici etkisi hakkında fikir sahibi olur.
SU İÇİ EGZERSİZ

Ders Kodu

PTRE216

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı, fizyoterapide kullanılan terapatik egzersizlerin havuz ortamında uygulanması ve su içi tedavi yöntemlerinin öğretilmesidir. Bu ders kapsamında suyun fiziksel özellikleri, yaşlı, çocuk ve erişkinlerde su içi egzersiz uygulamalarının temel özellikleri, omuz, dirsek, el ve el bileği eklem sorunlarında su içi egzersiz tedavisi, kalça, diz, ayak ve ayak bileği eklem sorunlarında su içi egzersiz tedavisi, vertabral kolonu içeren hastalıklarda su içi egzersiz tedavisi, gövde dengesi ve koordinasyona yönelik su içi egzersiz tedavisi, Bad Ragaz Halka Metodu, Halliwick Metodu, Watsu ve Aichi gibi farklı ve güncel su içi egzersiz tedavilerinin literatür temelinde incelenmesi, sağlıklı fiziksel uygunluğu gelişitirici programlar yer alır.
EL REHABİLİTASYONU

Ders Kodu

PTRE420

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Dersin amacı, sık görülen el ve üst ekstremite problemlerinde, fizyoterapatik değerlendirme yöntemlerini ve rehabilitasyon yaklaşımlarını öğretmektir. El ve üst ekstremitenin anatomi ve biyomekanik prensipleri, yumuşak doku problemleri, kırıklar, eklem problemleri, sinir yaralanmaları sonrası rehabilitasyon prensipleri, kümülatif travmalar, tendon cerrahileri, tendon transfer ve transplantasyonları, doğuştan üst ekstremite eksiklikleri ve anomalileri, otoimmun ve romatizmal hastalıklar gibi durumlarda el ve üst ekstremitenin fonksiyonel değerlendirme yöntemleri ile klinik problem çözme sürecinde kanıta dayalı fizyoterapi yaklaşımlarını öğretmek, dersin öğrenim çıktılarıdır. El rehabilitasyonu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Biliminin özelleşmiş bir alanıdır. Bu alanda çalışan fizyoterapistler, ortopedik ve plastik cerrahlarla işbirliği halinde üst ekstremite problemi olan bireylerin tedavilerini gerçekleştirerek ve mesleki rehabilitasyonlarını sağlayarak yaşam kalitelerini artırmayı hedeflerler.
SAĞLIK BİLİMLERİNİN KAPSAMLI TARİHÇESİ

Ders Kodu

HELS350

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders öğrencilerin sağlık bilimlerinin tarihi ve sağlıkla ilgili çeşitli mesleklerin gelişimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında eski Mısırlılardan başlayarak Hipokrat'a, daha sonra Ramez ve İbni Sina gibi Fars ve Arap alimlerin çalışmalarına, oradan Orta Çağ ve Rönesans'da ve sonraki yüzyıllardaki gelişmelere değinilecektir. Bunlarla birlikte fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, hemşirelik alanındaki tarihsel gelişmeler işlenecektir. Bu sayede sağlık bilimlerinin çeşitli alanlarında eğitim alan öğrencilerin sosyal ve bilimsel olayları sağlık bilimleri açısından değerlendirmeleri ve farklı bir bakış açısı kazanmaları amaçlanmaktadır. Öğrenciler sağlık bilimlerinin ilerlemesine etki eden çeşitli sosyal ve bilimsel olayların sağlık bilimlerine olan katkısını kavrayabilecek ve insan sağlığının korunması ve güçlendirilmesine yönelik tarih boyunca sarfedilen tüm çabaları açıklayabilecek, kendi mesleklerindeki gelişmeleri tarihsel olaylar ile ilişkilendirebileceklerdir.
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Ders Kodu

SOWO327

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin içeriğini toplumsal cinsiyet analizi ve kuramı alanındaki temel kavramlar ve yaklaşımların ele alınması, sosyal politika alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik geliştirilen güncel yaklaşım ve stratejilerin tartışılması oluşturur. Toplumsal cinsiyete dayalı toplum yapısı, toplumsal cinsiyetin gelişimi, teorik yaklaşımlar, ayrımcılık gibi konular ders kapsamında ele alınmaktadır. Bu dersin amacı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarından yola çıkarak toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını irdelemektir. Sosyal bilimler alanında kadın kimliği ve toplumsal cinsiyet tartışmaları giderek ön plana çıkmaktadır. Bu ders kadın kimliğinin kuruluşu ve dönüşümünü tartışmaktadır. Ders kapsamında ayrıca toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin tarihsel bir olgu olup olmadığı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele alan kuramlar ve onların yaklaşımları ve siyasi ve toplumsal dönüşümle bu eşitsizliğin giderilip giderilemeyeceği de ele alınmaktadır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

 

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Program Özgörevleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nün öz görevi; insan haklarına saygılı, bilgili, çağdaş, etik değerlere sahip, yapıcı, yaratıcı, yaşam boyu öğrenme, öğretim ve iletişim becerileri olan, multidisipliner çalışmalar yürüten, profesyonel ve bilimsel olarak fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti veren nitelikli fizyoterapist ve bilim insanlarını yetiştirmektir. Toplumun yararı için ileri bilim ve teknolojiyi sağlamak, Türkiye ve KKTC'nin evrensel ve kültürel değerlerini mesleki bilimsel ve profesyonel ihtiyaçlara uyarak ve insanlarla tanışmaya katkıda bulunmaktır.

Program Yeterlilikleri

Bilgi
PY1: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanı ile ilgili güncel teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
PY2: Güncel bilgileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki problemleri saptar, tanımlar ve ölçme-değerlendirme ile tedavi planlamasını yapar.

 

Beceri
PY3: Güncel bilgileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki problemleri saptar, tanımlar ve ölçme-değerlendirme ile tedavi planlamasını yapar.
PY4: Mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundurarak uygulama yapar ve gelişimlerini izler, gerektiğinde uygulamayı değiştirir ya da sonlandırır.
PY5: Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütür.

 

Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PY6: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
PY7: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanı ile ilgili proje ve araştırmalarını bağımsız yürütebilir ve sonuçlarını analiz ederek uygulamaya aktarır.
PY8: Toplumsal gereksinimler doğrultusunda toplum sağlığını korumak ve toplumun ihtiyaçlarına paralel olarak gerekli rehabilitasyon ve sağlık politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunur.

Öğrenme Yetkinliği
PY9: Kişisel gelişim, bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PY10: Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi ile fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri takip etmek için en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 

Alana Özgü Yetkinlik
PY11: Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini planlar, uygulama sonuçlarını analizi ederek kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir, raporlama ve arşivleme yapar.
PY12: Kalite süreçlerine katılır, alan ve alan dışı eğitim ve mesleki tanıtım programlarına katkı verir, mesleğini ulusal ve uluslararası düzeyde de temsil eder.

Program Eğitim Amaçları

PEA1: Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yeterli bilgi, beceri ve uygulama donanımına sahip,
PEA2: Hastaya uygun fizyoterapi ölçme, değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını uygulama yeterliliğine sahip,
PEA3: Klinik problemler karşısında araştırıcı ve sorgulayıcı özelliğe sahip, klinik karar verme anlamında yetkinliği olan, 
PEA4: Mesleği ile ilgili yaşam boyu öğrenme amacı ve kanıta dayalı uygulama becerisine sahip,
PEA5: Mezun olduktan sonra herhangi bir kurumda fizyoterapist olarak çalışabilecek yetkinliğe sahip,
PEA6: Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında akademik çalışma yapabilecek ve uluslararası alanda çalışabilecek mezunlar yetiştirmektir.

2021-2022 Akademik Yılı Bölüm Kurul ve Komisyonları

Bölüm Kurulu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
BÖLÜM KURULU
Bölüm Kurulu Başkanı:  Prof. Dr. Salih ANGIN 
Bölüm Kurulu Üyesi: Prof. Dr. Fatma UYGUR
Bölüm Kurulu Üyesi: Yrd. Doç. Dr. İpek İKİZ
Bölüm Kurulu Üyesi: Öğr. Gör. Batuhan DERİCİOĞLU
Bölüm Kurulu Üyesi: Öğr. Gör. Mehmet MİÇOOĞULLARI
Bölüm Kurulu Üyesi: Öğr. Gör. Ayşe VOLKAN
Bölüm Kurulu Üyesi: Öğr. Gör. Cemaliye HÜRER
Bölüm Kurulu Üyesi: Öğr. Gör. Burcu Dericioğlu TOKGÖZ
Bölüm Öğrenci Temsilcisi: Şemsi Filiz TANDIRCIOĞLU
Bölüm Öğrenci Temsilci Yardımcısı: Mehmet Fatih TEKİNALP 
Staj Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
STAJ KOMİSYONU
Komisyon Başkanı:  Prof. Dr. Salih ANGIN
Staj Koordinatörü (T.C.): Öğr. Gör. Mehmet MİÇOOĞULLARI 
Staj Koordinatörü (K.K.T.C.): Öğr. Gör. Cemaliye HÜRER
Staj Komisyon Üyeleri: Yrd. Doç. Dr. İpek İKİZ
Staj Komisyon Üyeleri: Öğr. Gör. Batuhan DERİCİOĞLU
Bölüm Öğrenci Temsilcisi: Şemsi Filiz TANDIRCIOĞLU
Bölüm Öğrenci Temsilci Yardımcısı: Mehmet Fatih TEKİNALP 
Muafiyet Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
MUAFİYET KOMİSYONU
Muafiyet Komisyonu Başkanı: Prof. Dr. Salih ANGIN 
Muafiyet Komisyon Üyesi: Yrd. Doç. Dr. İpek İKİZ
Muafiyet Komisyon Üyesi: Öğr. Gör. Mehmet MİÇOOĞULLARI
Bölüm Öğrenci Temsilcisi: Şemsi Filiz TANDIRCIOĞLU
Bölüm Öğrenci Temsilci Yardımcısı: Mehmet Fatih TEKİNALP 
Akreditasyon Koordinasyon Kurulu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
AKREDİTASYON KOORDİNASYON KURULU
Akreditasyon Koordinasyon Kurulu Başkanı:  Prof. Dr. Salih ANGIN
Akreditasyon Koordinasyon Kurulu Koordinatörü: Öğr. Gör. Mehmet MİÇOOĞULLARI
Akreditasyon Koordinasyon Kurulu Üyesi: Öğr. Gör. Ayşe VOLKAN
Bölüm Öğrenci Temsilcisi: Şemsi Filiz TANDIRCIOĞLU
Bölüm Öğrenci Temsilci Yardımcısı: Mehmet Fatih TEKİNALP