Mühendislik Fakültesi

Tıp Mühendisliği

Süre 4 Yıl
Başvur
CIU Research Projects General View ilac-danisma-merkezi ciu-academic-page

Bölüm Hakkında

Tıp Mühendisliği tıp alanında kullanılan modern alet ve cihazları araştıran, tasarlayan ve üreten mühendislerdir. Günümüzde gelişen tıp alanında insan ve hayvanlar için yapay organ tasarımı, üretimi ve uygulaması gibi ileri teknoloji gerektiren konularda ve hastalıkların teşhis ve tedavi edilmesinde kullanılacak yeni teknik ve cihazların geliştirilmesinde tıp mühendisleri önemli rol oynamaktadırlar. Teorik ve uygulamalı mühendislik bilimleri ile sağlık ve yaşam arasında bir köprü sağlayan Tıp Mühendisliği, tıp, malzeme mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, fizik, kimya, biyoloji vb. disiplinler arası çalışmaları kapsamaktadır. Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri kadrosunun da desteği ile ve ve ileri teknolojik donanımlı laboratuvarları ile alanında etkin Tıp Mühendisleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Temel amacı sağlık alanında ihtiyaç duyulan teknolojik çözümlerin üretilmesi olan akademik bilimleri, klinik ve endüstri alanlarını bir araya getiren bu mühendislik dalı hızla gelişmekte ve istihdam edilecek Tıp Mühendisi ihtiyacı her geçen gün artmaktadır.

Eğitim Olanakları

Tıp Mühendisliği Lisans Programı yeni teknolojilerden yararlanarak tıp alanında insan ve hayvan hayatı için hizmet vermeyi amaçlar. Dört yıllık eğitim süresince, fizik, kimya, biyoloji, matematik, malzeme bilimi gibi temel bilim dersleri; Statik Dinamik gibi temel mühendislik dersleri, dijital mantık tasarımı, elektromanyetik teorisi, devre teorisi, mekatronik, sinyal ve imaj süreçleri gibi elektrik elektronik ve makine mühendisliği derslerinin yanı sıra, klinik mühendisliği, doku tasarımı ve tıbbi cihaz tasarımı gibi tıbba yönelik dersler de verilmektedir. Böylece, mühendislik ve uygulamalı tıp bilimleri arasında bir köprü oluşturulmuştur. Programın eğitim dili İngilizce olup derslerin birçoğu teorik bilgiye ek olarak proje uygulamaları ve staj programları ile desteklenmektedir.

ic-mimarlik-yukseklisans

Kariyer Alanları

Tıp Mühendisliği Lisans Programını tamamlayan kişilerin, tıbbi teknoloji alanında çok geniş bir yelpazede, endüstriyel cihaz üretimi yapan tesislerde, hastane ve kliniklerde ve hatta askeri kuruluşlarda görev alabilmeleri mümkündür. Günümüzde Tıp Mühendisliği gibi multidisipliner alanlarda ihtiyaç duyulan üstün nitelikli kişiler çok rağbet görmekte ve çalıştıkları alanlarda büyük olanaklar bulmaktadırlar. Tıp Mühendisleri tıbbi teknoloji ile ilgili kurumların AR-GE birimlerinde planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur. Tıp Mühendisliği Programı mezunları tıbbi ürünler ve sağlık teknolojileri alanlarında nitelikli mühendis açığını kapatmak üzere üstün bilgili, teknoloji kullanabilen, bilim üretebilen, yenilikçi elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakültemiz kendini mesleğine adamış üstün nitelikli, akademik çalışmaya yatkın meslek mensupları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İletişim

Mühendislik Fakültesi
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST 226
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2401
Fakülte E-posta: secretary-fe@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Nahit RIZANER
Bölüm Başkanı E-posta: nrizaner@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
GENEL KİMYA

Ders Kodu

CHEM110

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Dersin amacı öğrencilere kimyanın temel ilkelerini anlatmak, farklı malzeme türleri hakkında bilgi vermek, atomlar, moleküller ve bileşikleri tanıma , enerjinin kimyadaki rolünü anlama, kimyanın temel prensiplerini kullanarak problem çözme yeteneği kazanma, maddelerin tanımlanması ve isimlendirilmesi, Periyodik Tabloyu anlama, fiziksel bilimler alanında kullanılan birimler sistemi yorumlama yeteneği kazandırmaktır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bilgisayara Giriş dersi genel olarak bir bilgisayar sisteminin nasıl çalıştığını ele alır. Bu bağlamda dersi iki kısımda incelemek mümkündür: Kısa bir bilgisayar tarihçesi de içeren dersin ilk bölümü, bilgisayar sistemi bileşenlerinin tarihini, temel kavramlarını ve terminolojisini, temel donanım ve yazılım bileşenlerinin terminolojisini ve entegrasyonunu sunar. Öğrenciler bilgisayar biliminde kullanılan kısaltma ve terminolojilerin yanı sıra, ilk bölümlerde donanım kısmı hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. İşlemcinin nasıl işlediği, işlemci, hafıza ve ikincil sistemlerin nasıl bağlandığı ile bilgisayar donanım kurulumu da dersin içeriğindedir. Laboratuvar derslerinde ise temel bilgisayar kullanımı ile ofis programları (MS Word, Excel) ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise, problem çözme yaklaşımları, bileşenleri ve bilgisayar programları, akış şeması yapımı ve modüler programlama konularında temelleri tartışılmıştır. C programlama dilinin temelleri de sunulmaktadır.
MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ

Ders Kodu

CVLE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

5
Bu derste en cok kullanılan bilgisayar destekli tasarım (CAD-bilgisayar destekli çizim) programını kullanarak, CAD arayüzü, temel çizim komutlarının kullanılması, koordinat sisteminin tanıtılması şekilleri düzenleme (döndürme, ölçekleme, yer değiştirme), çizimlere ölçek, ölçü ve yazı ekleyebilme, malzeme kalıplarının uygulanması, 2 boyutlu ve 3 boyutlu teknik çizimlerin yapılmasını, ortografik ve izometrik çizim tekniklerinin uygulanmasını, görselleştirme ve grafik problemlerin çözülmesi, kesit alma, ve dersin ikinci yarısında el çizimi kullanarak, el çizimi ekipmanının tanıtılması, ortografik ve izometrik teknik çizim uygulanamarını, uygun ölçeklendirmeyi anlama ve uygulamasini, teknik çizim dili aracılığıyla başkalarıyla iletişim kurabilme ve başkaları tarafından oluşturulan mühendislik çizimlerini okuma ve yorumlama becerisini geliştirmek, öğrenimi amaçlanmıştır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
ANALİZE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATH101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin temel amacı fonksiyonlar, fonksiyonlarda türev ve integral kavramlarının geometriye, fiziğe ve mühendisliğe uygulamalarını öğretmektir. Derste fonksiyonun tanımı, çeşitleri , fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların limiti, tanımlı limitlerin bulunmasında kullanılan temel limit kuralları, temel fonksiyonların limitleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), tanımsız limit sonuçlarında sonucun bulunmasında kullanılacak yöntemler (L’Hopitals, vs.), fonksiyonlarda süreklilik, (süreksiz ve sürekli fonksiyonlar), fonksiyonların türevleri, türevin tanımı, temel fonksiyonların türevleri, iki fonksiyonun çarpımı ve bölümün türevleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), türevin uygulamaları, fonksiyonların integrali (belirsiz ve belirli integral), integralin tanımı, temel fonksiyonların integralleri, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integrali, integralin uygulamaları (tanımlı integral kullanarak alanların hesaplanması) verilecektir.
TIP MÜHENDİSLİĞINE GİRİŞ

Ders Kodu

MEDE100

Kredi

0

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders aşağıdaki kavramları açıklamak için düzenlenmiştir. Tıp Mühendisliğinin kısa tarihi. Tıp Mühendisliğinin tanımı, kapsamı ve meslek alanları. İlgili bilim ve mühendislik alanları arasındaki etkileşim. Akademik kadro ve bölümün ana bilimsel alt bölümleri ve laboratuvarlarının tanıtımı. Bölümün vizyon, misyonu, program amaçları ve çıktıları. Bölümün eğitim planı ve kalite geliştirme programının tanıtımı. Öğrenci danışma sistemi ve ölçme. Yaz eğitimi, teknik geziler, seminerler ve bölüm toplantı etkinlikleri. Tıp Mühendisliğinin sosyal ve evrensel etkisi. Mühendislikte etkili yazılı ve sözlü iletişim. Mühendislikte takım çalışması ve proje yönetimi. Mühendislikte etik ve profesyonel kurallar. Yaşam boyu öğrenme anlayışı hakkında bilgilerin verilmesi.
İkinci Dönem
MEDİKAL BİYOLOJİ

Ders Kodu

BIOL120

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Tıbbi biyoloji dersi öğrencilere prensipleri ve modern biyoloji kavramlarını tanıtır. Hayvan biyolojisi konuları ele alınır. Dersin ana odağı tıbbi koşulları anlamak için gerekli olan hücre ve moleküler biyolojidir. Ana konular bilimsel metodoloji, bilimsel araştırma ve deneyler, hücrelerin evrensel özellikleri, hücrenin iç organizasyonu, membran yapısı, hücresel bölümler, DNA, RNA ve kromozom yapısı ve fonksiyonu, genom, genomların genetik çeşitliliği, DNA replikasyonu, onarım ve rekombinasyon, hücrelerin genomu nasıl okuduğu, transkripsiyon ve translasyon, gen ekspresyonunun kontrolü, hücre bölünmesi mekanizması ele alınmaktadır. Mendel genetiği ve uygulamaları, modern genetiğin moleküler temellerinin yanı sıra sunulmaktadır. Transmisyon genetiği, kalıtım ve mutasyonlar gen ekspresyonu ve kontrolü ile sunulmaktadır.
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Programlamaya giriş dersi, problemlere algoritmik çözümler üretmeyi amaçlar. Bu esasla, temel programlama yapılarını ve tekniklerini C ++ programlama dilini kullanarak tanıtmaktadır. Dersi tamamlayan öğrenciler, spesifik olarak problemleri algortitma - akış şemaları ve sözde kodları -, veri tipleri, aritmetik ve mantık operatörleri, kontrol deyimleri (if, if / else, switch case), döngü deyimleri (while, for, do / while) kullanarak programlama yapabileceklerdir. Bunun yanında, standart fonksiyonları, rasgele sayı üretimini ve bunların kullanım alanlarını, kullanıcı tanımlı fonksiyonları, küresel ve yerel değişkenleri, dizileri, diziler üzerinde arama algoritmalarını ve işaretçileri kullanarak çözmeyi öğreneceklerdir. Laboratuvar derslerinde ise her konuyla ilgili pratik yapılmakta, programlar yazılmakta veya mevcut programlar modifiye edilerek farklı çözümler üretilmektedir.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
ANALİZE GİRİŞ-II

Ders Kodu

MATH102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders geometri, fizik ve mühendislik alanlarındaki uygulamalarda gerekli olan türev ve integral metodlarını vermektedir. Konu başlıkları şu şekilde sıralanmıştır: Dizi ve seriler, dizilerin özellikleri, dizide yakınsama, pozitif ve pozitif olmayan serilerde yakınsama ile ilgili testler, mutlak yakınsaklık, şartlı yakınsaklık. Kuvvet serileri, Taylor ve Maclourin serileri, yakınsaklık aralıkları. Parametrik denklemler ve kutupsal koordinatlar, kutupsal denklemlerin grafikleri, kutupsal koordinatlarda alan, eğri uzunluğu, eğri üzerinde hız ve kutupsal ve parametrik denklemlerin türevi. Vektörler ve vektör değerli fonksiyonlar, iki vektörün noktasal ve vektörel çarpımı, düzlemler, çok değişkenli fonksiyonlar, tanımlı olduğu alanlar, limit ve parçalı türev ve alan üzerinde tanımlı integralin bulunması.
GENEL FİZİK-I

Ders Kodu

PHYS101

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ağrlıklı olarak mekaniğin temel konuları işlenmektedir. Temel fizik konuları olarak, Birimler ve boyutlar, Bir boyutta düzgün ivmeli hareket, Serbest düşme, Vektör matematiği. İki boyutlu hareket, Newton’un hareket kanunları, Newton kanunlarının uygulanması. Serbest cisim diyagramları, Dairesel hareket, İş ve enerji, Enerjinin korunumu, Momentum, İmpuls ve çarpışmalar, Dönme hareketi, Tork ve Statik denge kapsamlı olarak işlenilmektedir. Ders kapsamında 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
Üçüncü Dönem
MALZEME BİLİMİ

Ders Kodu

CVLE224

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

1

AKTS

6
Ders kapsamında öğrencilere malzemelerin atomik yapılarının sınıflandırılması, kristal yapıları ve hataları, malzemelerin mekanik ve fiziksel özellikleri, katı hal difüzyonu, faz diyagramları ve katılaşma, demir çelik/demir dışı alaşımlar ve ısıl işlem, malzemelerin elektron bant yapılarına bağlı olarak elektrik, optik, ısıl ve manyetik özellikleri, metalik korozyon ve korozyondan korunma gibi konular aktarılır.
SAYISAL DEVRE TASARIMI

Ders Kodu

EELE221

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bu ders dijital devrelerin tasarımı ve analizi için gerekli olan temel araçları ve bilgisayar, kontrol sistemleri, veri iletişimleri gibi çeşitli alanlarda dijital tasarım uygulamaları için uygun metod ve yöntemleri sunar. Sayısal tasarıma giriş dersi olan Sayısal Devre Tasarımı dersi, ,ikili sayı sistemleri konusu ile başlayıp dersin sonunda birleşik devre tasarımı seviyesine gelmeyi hedeflemektedir. İkili sayı sisteminde veri ifadeleri, tümleyen aritmetiği, Boolean cebri, lojik kapıları, doğruluk tabloları, lojik devreler, zamanlama diyagramları, De Morgan kanunları, Boolean kurallarını kullanarak mantiksal denklemlerin sadeleştirmesi, minterm ve maxterm ifadeleri, Boolean fonksiyonu sadeleştirme araçları ve Karnough Haritası yöntemi, NAND ve NOR uygulamaları, don't care’li durumlar, birleşik devre tasarımı ve analiz prosedürleri, ve Toplayıcı, Çıkarıcı ve Kod Dönüştürücü gibi devre tasarımı konularını temel alır.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Ders Kodu

MATH203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu derste, adi differansiyel denklemler ile onların uygulamaları işlenecektir. Böylece dersin içeriğinde adi diferansiyel denklemlerin modellemedeki önemi ve fiziksel ve mühendisliksel problemlere uygulamaları görülecektir. Adi diferansiyel denklemlerin analitik çözüm metodları tek tek işlenecektir. Bu dersin başlıca temel konuları şöyle sıralanabilir: Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler olan Bernoulli, homojen ve ayrık denklemlerin çözümleri, çözümde bağımsızlık ve yüksek merteden adi diferansiyel denklemlerin çözümleri. Bunun yanında, ikinci merteden denklemlerin çözümünde kullanılan belirsiz katsayılar, varyasyonel metodlar ile Cauchy-Euler denklemleri işlenecektir. Son olarak Laplace dönüşüm tanımı verilip en önemili özellikleri ortaya konduktan sonra bu metodla birçok differansiyel denklemin çözümü elde edilecektir. Laplace transfromun mühendislikteki önemini gösteren bazı problemler çözülecektir.
GENEL FİZİK-II

Ders Kodu

PHYS102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere basit hesap tabanlı fizik bilgilerini aktarmak ve daha kapsamlı mühendislik fiziğini algılamaları için yardımcı olmak, genel fizik ilkelerinin GENEL FIZIK-I'de anlatılmayan kısmını kazandırmak ve problem çözme yetisi kazandırabilmektir. Temel fizikte ağırlıklı olarak elektrisite ve magnetizma konularını kapsayacak biçimde bilgi verilmektedir. Elektrik yükünün özellikleri, Coulomb Yasası, elektrik alanlar, sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik alan, Gauss Yasası ve Elektrik Akısı, Gauss yasasının düzgün yüklü yalıtkanlara uygulanması, elektrik potansiyelden elektrik alanın bulunması, nokta yük ve yük grubunun oluşturduğu elektrik potansiyel ve potansiyel enerji , sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik potansiyel, Elektrik akımı, Direnç ve Ohm Yasası, Elektromotor Kuvvet, Seri ve Paralel bağlı dirençler, Kirchoff Kuralları. Ders kapsamında kavramsal konuların somut anlaşılabilmesi için 6 tane deney yapılmaktadır ve bu deneyler ders konularını kapsamaktadır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Dördüncü Dönem
ANATOMİ-FİZYOLOJİ-I

Ders Kodu

ANAT110

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

6
Anatomi ve Fizyoloji I dersine giriş olarak öğrenciler anatomi ve fizyoloji arasındaki farkı; insan vücudunun işlevsel organizasyonunu; her iki bilimde kullanılan terminolojiyi ve fizyolojide önemli yer tutan homeostaz konusunu öğreneceklerdir. Giriş konularına ek olarak organizmanın hücresel ve kimyasal organizasyonu islenecektir. Farklı dokuların; epitel, bağ, kemik ve kas dokularının histolojisi incelenip, dokuların incelenmesinde kullanılan histoloji ve mikroskobik yöntemleri okutulacaktır. Bu giriş niteliğindeki konuları organ sistemlerinin incelenmesi takip edecektir. Bu derste iskelet-kas sistemi; sinir sistemi ve kardiyovaskuler sistemler anatomi ve fizyolojik yönden incelenecektir. Ders kan fizyolojisi; pıhtılaşma bozuklukları; ve anemi konuları hakkında da bilgi verecektir. İncelenen tüm sistemlerdeki organlara ilişkin patolojik durumlar da tartışılacaktır.
DEVRE TEORİSİ I

Ders Kodu

EELE202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Devre Teorisinin temel kavramları: Akım, gerilim, güç ve enerji. Devre elemanlarının tanımı: Gerilim akım kaynakları; dirençler ve ohm yasası. Direnç üzerindeki güç hesaplamaları, devre modelinin kurulması. Kirchoff akım ve gerilim yasaları. Seri ve paralel bağlı dirençler; gerilim ve akım bölücü devreler. Ampermetre, voltmetre ve ohm metre devreleri. Wheatstone köprüsü, üçgen-yıldız dönüşümü. Göz akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri, kaynak dönüştürme. Doğrusallık ve toplamsallık ilkeleri. Thevenin ve Norton teoremleri; Maksimum güç aktarımı. Graf teorisi. Endüktör ve kapasitör. Anahtarlama işlevleri: Basamak işlevi, Yokuş işlevi ve Dürtü işlevi. RL devrelerinin zaman bölgesi analizi. RC devrelerinin zaman bölgesi analizi . RLC devrelerinin zaman bölgesi analizi. Sinüzoidal sürekli durum analizi. Elektrik devrelerinin frekans bölgesinde analizi. Alternatif akım devreleri için güç hesabı.
ELEKTROMANYETİK I

Ders Kodu

EELE234

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Vektör Analizi, Statik Elektrik Alan, Coulomb Yasası, Gauss Yasası ve Uygulamaları, Elektrik Potansiyeli, Statik Elektrik Alanı Etkisinde İletken ve Dielektrik Maddeler, Elektrik Akı Yoğunluğu, Elektrostatikte Sınır Koşulları, Sığa ve Sığaçlar, Elektrostatik Kuvvet ve Enerji, Poisson ve Laplace Eşitlikleri ve Tekillik Kuramı. Görüntü Metodu ile Elektrostatik Problemlerinin Çözümü, Elektrostatik Sınır Değer Problemlerinin Kartezyen Koordinat Sistemlerinde Çözümü, Durağan Elektrik Akımı, Ohm Yasası, EMK Kavramı, Kirchhoff Gerilim ve Akım Yasaları, Durağan Akımlar İçin Sınır Koşulları, Direnç Hesaplamaları, Statik Manyetik Alan Postulatları, Vektör Manyetik Potansiyel, Biot-Savart Yasası ve Uygulamaları, Manyetik Alan Kuvveti, Göreceli Manyetik Geçirgenlik ve Manyetik Maddeler, Relüktans ve Nonmanyetik Devrelerde Kullanımı, Statik Manyetik Alanlarda Sınır Koşulları, Faraday Yasası, İndüktans ve İndüktörler, Manyetik Enerji, Kuvvet ve Tork.
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ

Ders Kodu

INDE232

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin öğrencilerin imalat ekipmanları ve endüstriyel projeler, ekonomik analiz, mühendislik tasarımı karar verme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak için hazırlanmış bir giriş dersidir. Bu dersin hedefi mühendislik öğrencilerine finansal analiz ve sermaye yatırımı alanlarında bilgi ve yetenek kazandırmaktır. Ders, önerilen teknik projeler ile ilgili maliyetlerin ve faydaların sistematik değerlendirmesini vurgular. Öğrenci "paranın zaman değeri" ve indirgenmiş nakit akışı yöntemleri kavramlarını inceleyerek alan için gerekli bilgileri edinir. Mühendislik ortamında sermaye olarak para ile ilgili kararların nasıl alındığını öğrenerek bu kararları almaya hazır olabilecek bilgiye sahip olur. Öğrencilere verilen çalışmalar ve ev ödevleri, derste kazandıkları bilgiyi, doğru şekilde ve etkili olarak kullanarak uygulama yapmalarına ve bilgiyi pekiştirmelerine olanak sağlamaktadır.
LİNEER CEBİR

Ders Kodu

MATH121

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, öğrencilere doğrusal cebir problemlerini tanımlama, mühendislik alanındaki problemlere uygulama ve ortaya çıkan problemleri çözebilme becerisi kazandırmaktır. Bunun yanında determinant kavramını, determinant yardımıyla lineer denklem sistemlerini çözebilme (Cramer kuralını), matrislerde minör kofaktör açılımı, ek matris, herhangi bir satıra göre determinant, linear denklem sistemlerinin farklı metodlarla çözümleri: Ters matris yöntemi, yok etme metodu, Gaussian eleme metodu, matrisler üzerinde basit işlemler: Matris çeşitleri: birim matris, kare matris, matrislerde eşitlik, matrislerde toplama, noktasal çarpım, çarpma, matrisin tersini bulabilme, devriğini bulabilme. Vektör kavramı, vektörlerde işlemler: Toplama, çıkarma, noktasal çarpım, vektörel çarpım, bir vektörün scalar katı, vektörlerin mühendislikteki kullanım alanları, alt vektör uzayı ve baz, boyut kavramları ders içeriğinde bulunan konulardır.
BİYOİSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT110

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin ana konuları temel istatistiksel tanımlar, kitle ve örneklem tanımları, veri tipleri, tanımlayıcı istatistikler, verilerin sınıflandırılmasıdır. Daha sonra, merkezi eğilim ölçüleri, örengin, ortalama, ortancanın hesaplanması ve tepe değerinin bulunması ve merkezi dağılım ölçüleri, Ranj, stnadart hata ve varyansın hesaplanması. Bunlara ek olarak öğrenciler bu bilgileri kullanarak frekans tabloları, verilerin grafikler aracılığıyla görselleştirilmesi, olasılık dağılımları, Normal dağılım, Binom dağılımı ve Poisson dağılımı gibi bazı bilinen kesikli ve sürekli olasılık dağılımları ile çalışabilecekler. Son olarak normallik kontrolü için istatistiksel testler, örneklemenin ana fikri, örnekleme dağılımları ve örneklem ortalamasının dağılımları, Güven aralıkları bu derste ele alınan konular arasında yer almaktadır.
Beşinci Dönem
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ VE CİHAZLARI

Ders Kodu

BIOE303

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Dersin amacı moleküler biyoloji ve biyoteknoloji, hücre mühendisliği, doku mühendisliği alanlarında ve ayrıca ilaçlarda kullanılan biyomaddelerin biyomedikal ölçüm sistemleri hakkında temel bir kavram geliştirmektir. Uygulamalar, diyagnoz ve tedavi, biyomedikal enstrümentasyon yönetimi, güvenlik konuları, biyomedikal teknoloji ve biyomedikal mühendislik ve bunların güncel drumu ile geleceği bu kursun içerikleri arasında yer almaktadır. Bu ders fizyolojikal sinyalleri, biyomedikal sensörleri, analog sinyal amplifikasyonu ve filtrelemesini, dijital edinme, dijital filtreleme ve işleme, ve bazı ortak enstrümentasyon platformları hakkında geniş bir bakış açısını içeririr. Ayrıca ders, biyolojik sinyallerin dijital işlenmesi, kalbin fizyolojisi ve elektrocordiogram (ECG), kan basıncı ölçümleri, beyin fizyolojisi ve elektroansefalo (EEG), elektromiyografi, biyolojik sıvıların elektromekaniği hakkında bilgiler ihtiva etmektedir.
SİNYAL VE İMGE İŞLEME

Ders Kodu

CMPE326

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
Sinyal ve İmge İşleme dersi, bir bilgisayar sisteminde görüntünün (imgenin) dijital olarak nasıl temsil edildiği ve işlendiğini anlatmaktadır. Bu derste temel sayısal imge işleme konuları işlenmektedir. Ders içeriğinde Dijital sinyal/görüntü işleme tekniklerine giriş, analiz araçları, dijital filtre tasarımı, ayrık Fourier dönüşümü hesaplaması da bulunmaktadır. Üzerine durulan konular imge pekiştirme, imge onarımı, imge sıkıştırma, imge bölütleme ve imge tanıma konularıdır. Bu konuların altında yer alan interpolasyon teknikleri, imge ortalamaları ile gürültü giderme ve renkli imge işleme önemli konulardır. Frekans temsillerine de değinen derste frekans tanım kümesindeki süzgeçler de konular arasındadır. Ders kapsamında işlenen konuları içeren deneyler ve proje, simulatör program kullanarak yapılmaktadır.
ELEKTRONİK I

Ders Kodu

EELE341

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Op amp terminalleri. Eviren, Toplayan, Evirmeyen ve Fark kuvvetlendirici devreler. Yarı iletken malzemeler. Diyot eşdeğer devreleri, DC ve AC analizi. Doğrultucu devreler, zener diyot devreleri, kırpıcı ve kenetleyiciler, çoklu diyot devreleri. İki kutuplu eklem tranzistör (BJT) yapilari. Tranzistör devrelerinin DC analizi. CD yük doğrusu, BJT tranzistorlerin DC kutuplanmasi. İki kutuplu doğrusal yükselticiler, değişik tranzistör yükseltici devrelerinin eşdeğer devreleri. AC yük doğrusu analizi, Ortak-baz ve ortak-emiter yükselticilerin küçük işaret analizi. Alan etkili eklem tranzistör (JFET) yapisi, JFET devrelerinin DC kutuplanmasi ve analizi. Metal oksit yari iletken alan etkili transistor (MOSFET) yapisi, MOSFET devrelerinin DC analizi. Değişik MOSFET devrelerinin DC kutuplanmasi. Farkli MOSFET yükseltici devrelerinin küçük işaret eşdeğer devreleri. Ortak kaynak ve ortak-kapi MOSFET ve JFET yükseltici devrelerinin küçük işaret analizi.
BİYO-MEKANİK

Ders Kodu

MEDE303

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders, makina mühendisliği prensiplerinin biyolojik materyallere ve ligament, tendon, kemik, kas ve eklem gibi sistemlere uygulanmasına bir giriş niteliğindedir. İnsan hareketi ile ilgili olarak iskelet kaslarının etkisinin niceliksel ve niteliksel tanımlamaları. Katı cisimlerin denge, sert ve yumuşak dokular, kirişler, kemiklerdeki mühendislik analizine giriş. Statik, Vücut mekaniği, Gerilme ve şekil değiştirme, Dokular, Kemikler, Dinamik, Kinematik, Kinetik, Dürtü ve momentum. Yumuşak doku biyomekaniği: esneklik ve viskoelastisite, çeşitli biyolojik dokuların mekanik özellikleri viskoelastik malzemelerin modelleri Kas biyomekaniği: kas anatomisi, kasın çalışma prensipleri, kas kuvveti ve gücü, kas çalışması, kalp iskeleti ve düz kaslar, kas yapıları: kas kaslarının işlevsel düzenlenmesi ve tonik lifler kemikler, bağlar ve tendonlar iskeletler, kemikler ve kaslar
MODELLEME VE SİMULASYON

Ders Kodu

MEDE305

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Ders, tasarım döngülerini kısaltmak, yeni ürünler geliştirmek ve tasarımları değerlendirmek ve alternatif yaklaşımların etkilerini simüle etmek için tıp mühendisleri, mimarlar, planlamacılar ve mühendisler tarafından giderek artan bir şekilde kullanılan modelleme ve simülasyon yoluyla temel hesaplama kavramlarını tanıtır. Öğrencilerin bu becerileri elde edilirken programlama ve modelleme kavramları bir dizi keşfetmek için MATLAB kullanacaktır. Daha sonra, temsili bir model tasarlayarak, modeli uygulayarak, modelin doğrulama ve onaylama işlemini tamamlayan, modeli sözlü ve yazılı olarak raporlayan ve modelini değiştirerek çeşitli bilimsel sorunlardan birini analiz eden son bir proje üstleneceklerdir. düzeltmeleri, iyileştirmeleri ve iyileştirmeleri yansıtmak.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MEDEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE
Altıncı Dönem
FİZYOLOJİK SİNYALLER VE CİHAZLAMA

Ders Kodu

MEDE302

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Biyomedikal sinyallerin temelleri, ölçülmesi ve enstrümantasyonu; biyomedikal dönüştürücüler; membran biyofiziği, uyarılabilir hücrelerin elektrofizyolojisi, membran modelleri; biyoelektrik işaretler teorisi, elektrokardiyografi, elektroensefalografi, elektromiyografi; biyo-potansiyel elektrotlar; biyo-potansiyel yükselteçler ve enstrümantasyon teknikleri, elektriksel ve hasta güvenliği; izleme, tedavi ve prostetik cihaz örnekleri. Hücre zarlarının biyofiziği, nöron zar potansiyeli modelleri, aksiyon potansiyeli için Hodgkin-Huxley denklemleri, aksiyon potansiyelinin yayılması, nöro-iletişim, davranışı açıklayan basit sinir ağları, hacim iletken alanları, Elektrokardiyografi (ECG) teorisi, ECG yükselteçleri ve enstrümantasyonu EKG sinyal işleme, EEG, EMG ve diğer biyoelektrik sinyaller, kardiyovasküler sistemin modeli, solunum sisteminin modeli, nörokardiyak kontrol sisteminin modeli, biyoelektrik için transdüserler, kardiyovasküler ve solunum ölçümleri, önkoşul devreleri ve enstrümantasyon teknikleri.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEMENİN İLKELERİ

Ders Kodu

MEDE304

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Temel fizik, görüntü oluşumu teorileri ve her modalitenin seçilen uygulamaları sunulacaktır. Temel görüntüleme ilkeleri, görüntü oluşumu, görüntü kalitesi, iyonlaştırıcı radyasyon, radyasyonun madde ile etkileşimi, radyografik görüntülemede kullanılan yöntemler. Nükleer tıp görüntülemede fizik ve yöntemler, ultrason görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme. Veri toplama teknikleri ve donanım konuları. Yeni görüntüleme yöntemleri ve uygulama alanları. Öğrencilere tıbbi görüntülemenin aşağıdaki yönleri hakkında bilgi ve beceriler kazandırılacaktır: İki boyutlu daraltmayan kaynaklarla imge oluşturma, üç boyutlu daraltmayan kaynaklarla imge yeniden yapılandırma, cebirsel yeniden yapılandırma algoritmaları. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) teknikleri, akış görüntüleme ve akışla ilişkili MRG. Ultrasonik bilgisayarlı tomografi, kırılan kaynaklarla tomografik görüntüleme, ultrasonik yansıma tomografisi. Nükleer çanta tomografik görüntüleme. Yeni görüntüleme yöntemleri.
TERAPİK TIP CİHAZLARI

Ders Kodu

MEDE306

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders öğrencilere fizyoloji ve ortak patolojiyi, tıbbi açıdan tıbbi cihazların anlaşılması için mühendislik bakış açısıyla gözden geçirmelerini sağlayacaktır. Dersler, terapötik tıbbi cihazların işlevine odaklanacak, böylece öğrenciler gelecekteki kariyerlerinde tasarım, geliştirme ve etkin kullanımlarına katkıda bulunma becerisi kazanacaklar. , Kardiyak, solunum ve nöromüsküler assit cihazları, Fiziksel tedavi cihazları. Kardiyovasküler aletler, protez ve yardımcı cihazlar. Nöromüsküler protez ve ortez Solunum terapi cihazı ve enstrümantasyonu. Anestezi uygulama cihazları ve uygulamaları. Duyusal iletişim yardımcıları. İç protez ve ortez Elektrocerrahi ve ilgili ekipmanlar. Metabolik sistemler ile ilgili enstrümanlar. Tıbbi görüntüleme sistemleri. Radyasyon tedavisi.
MİKROKONTROLÖRLERE GİRİŞ

Ders Kodu

MEDE308

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders dijital tasarımın temellerini ve gömülü kontrol sistemlerinin tanıtılmasını amaçlamaktadır. Öğrenciler, tasarım yöntemleri ve temel dijital sistemlerin uygulanması, mikrodenetleyiciler, mikrodenetleyici mimarisi, montaj programlama ve mikrodenetleyici çevre birimleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. Öğrenci laboratuarda uygulamalı alıştırmalar yapacak. Mikrodenetleyici programlama ve arayüz oluşturma ile ilgili projeler. Bilgisayar sistemlerine giriş, Boolean cebri, mikrodenetleyiciye giriş, C ile mikrodenetleyici programlama, mikrokontrolörde algılayıcı ve diğer çevre birimleri kullanarak. MSP430 Talimat seti, Adresleme modları. Kesinti sinyalleri ve rutinleri. Arayüz devreleri. Analog ve Dijital Çevre Birimleri programlama: Dijital I / O'lar, Zamanlayıcılar, ADC ve İletişim Çevre Birimleri, Düşük çalışma modları.
TIP MÜHEDİSLİĞINDE STATİK VE DİNAMİK

Ders Kodu

MEDE310

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

5
Güçlerin ve fiziksel cisimlerin incelenmesi, tüm mühendislik türlerinin çok büyük bir bölümünü destekler. Statik ve dinamikleri tam olarak anlamak, başarılı bir mühendis için çok önemlidir. Bu ders, bir mühendislik bağlamında nasıl basitleştirilebileceklerini göz önünde bulundurarak kuvvetlerin doğasını anlamada yardımcı olur. Denge koşulları daha sonra, merkezcil, dağıtılmış yükler, sürtünme ve sanal çalışma gibi geniş bir konu yelpazesine geçmeden önce 2D ve 3D'deki bir takım problemleri çözmek için kullanılır. Tabii ayrıca, kuvvetlerin hareket üzerindeki etkilerine özellikle odaklanarak, dinamiklere bir giriş sağlayacaktır. Canlı organizmalara uygulamaları.
Yedinci Dönem
BİYOLOJİK MATERYALLER VE İLAÇ SALINIMI

Ders Kodu

BIOE405

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Dersin amacı biyomalzemelerin tanımlanması, sınıflandırılması, özellikleri ve faydaları hakkında temel bir kavram geliştirmektir. Ayrıca bu malzemelerin çeşitli kullanım alanları üzerinde durulacaktır. Bu ders, malzemelerin dizaynı, sentezi, analizi ve insan sağlığında kullanılmasının temelinin anlaşılması üzerine odaklanır. Bu ders ayrıca biyomaddelerin biyomedikal kullanımının değerlendirilmesi, uygulanması, sterilizasyonu ve biyouyumluluğu konuları ile kontrollü ilaç salınımının temelleri ve ilaç hedeflemeye girişi içermektedir. Sınıf içeriği maddelerin sentezi ve üretimi, karakterizasyon ve analiz metodlarını, maddeler ve dokular arasındaki etkileşimi, madde özelliklerinin sayısal analizini ve maddelerin insan sağlığı için nasıl kullanıldığı konularına değinmektedir. Bunlara ek olarak ders, tedavi amaçlı ilaç salınımda mühendislik ilkelerinin dizayn ve tanımlama için nasıl uygulandığını içermektedir.
PROJE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ENGI401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders proje yönetimi çerçevesi, proje entegrasyonu yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje iletişim yönetimi ve takım çalışması, sağlık ve güvenlik, mühendislik etiği, çevre yönetimi, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik, girişimcilik ve fizibilite raporu, proje yönetiminde yasal yönler üzerinde odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca, öğrencileri kendi tasarım projelerini yaşama geçirmek ve çalışma takımlarını seçmek için hazırlar. Öğrenciler projelerinin literatür taramasını yapar, fizibilite raporu hazırlar ve dönem sonunda yazılı / sözlü sunum yaparlar.
YAZ STAJI

Ders Kodu

MEDE300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Mühendislik yaz eğitimi, mühendislik öğrencilerinin lisans çalışmaları sırasında edindikleri teorik bilgilerini profesyonel bir ortamda uygulamalarının beklendiği otuz iş günü staj dönemidir. Yaz eğitimi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Tıp alt disiplinlerinden herhangi birinde yer alan herhangi bir kurumda yapılabilir. Eğitim sırasında, mühendislik öğrencileri, profesyonel yaşam görevleriyle karşılaşırlar, böylece kendilerini sektörlerin ihtiyaçlarına göre hazırlama ve mesleki ilgi alanlarına tam olarak karar verme konusunda daha iyi bir şansa sahip olurlar. Lisans eğitiminin üçüncü senesinden sonra gerçekleştirilen otuz günlük eğitimin sonunda öğrenciler staj deneyimlerini özetleyen yaz staj raporlarını yazmaktadırlar.
İLERİ TIBBİ CİHAZ TASARIMI

Ders Kodu

MEDE401

Kredi

3

Teorik Saat

1

Pratik Saat

4

AKTS

7
Dersin teorik bölümünde temel tasarım metodolojisi, proje yönetimi, mühendislik etiği, rapor yazma, sunum becerileri vb. Dersler verilmektedir. Dersin uygulamalı bölümünde öğrenciler bölümün sunduğu projeler arasından bir proje seçerler ve bir proje teklifi geliştirmek için çalışırlar. Önerilen tasarıma göre, dersin uygulama bölümünde ise öğrenciler çözümlerini uygulayacak, problem ortaya çıktığında çözümlerini gözden geçirecek ve dönem sonunda çalışma ürünlerini göstereceklerdir. Klinisyenler, endüstri ortakları ve öğrenciler gerçek klinik zorlukları çözen yeni tıbbi cihazlar geliştirmektedir. Her akademik dönem başında Projeler ekipleri oluşturulacak ve dönem içindeki on ila on iki hafta boyunca olan öğrenciler ve danışmanlar, kavram kanıtı prototip ile sonuçlanan yapılandırılmış bir tasarım sürecini takip edeceklerdir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MEDEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Sekizinci Dönem
DOKU MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

BIOE404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin amacı biyoloji temelleri hakkında genel bir bakış açısı, hücre dışı matris ve reseptörler hakkında, hücre-hücre ve hücre-matris etkileşimi konularında hem teoritik hem de deneysel kapsamlı bir yorumlama geliştirmektir. Alt konular hücre fonksiyonları üzerindeki fiziksel (kesme, gerilme, deformasyon) ve kimyasal (sitokin, büyüme faktörleri) uyarıcları, ve bunların sinyal iletişim sistemlerindeki önemini kapsamaktadır. Doku mühendisliği doku yapısı ve fonksiyonları ile tekrar edilecek ve doku tamirinin kliniksel ihtiyacı vurgulanacak. Hücre mühendisliğindeki iskele tasarımı ve işlevlerinin üzerinden geçilecek ve doku mühendisliğinin doku ve organlarda özel uygulamalarına derin bir bakış yapılacaktır.
PROJE

Ders Kodu

ENGI402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

8
Bu ders, maliyet tahmini, çevresel etkiler, proje takvimi ve takım çalışmasını içeren disiplinler arası proje tabanlı bir derstir. Öğrencilerin önceden belirlenmiş bir projede fakülte denetiminde önceden atanmış takımda çalışması beklenir. Her ekip, önerilen projesini tamamen açıklayan çizim, şartname ve maliyet tahmini dahil olmak üzere nihai raporu sunacaktır. Her takım, final tasarımını ve proje fizibilitesini akranları ve öğretim üyeleri önünde savunarak sözlü sunum yapacaktır.
KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

MEDE406

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Klinik Mühendisliğin İlkeleri. Hastane organizasyonu. Tedarik politikaları. Klinik mühendislik departmanı kurmak. Tıbbi Ekipman Bakım programı, Tıbbi Cihaz Yönergeleri ve cihaz sınıflandırması, Standartlar ve Güvenlik ve Performans konuları, Tıp Mühendisliğinde Klinik Mühendisliğin İlkeleri. Kurs, çeşitli klinik laboratuvar test sistemlerinin (biyokimya, hematoloji ve immünoloji) teknolojilerini, testlerini ve işleyişini ve belirli bir organ veya sisteme nasıl uygulanacağını kapsayacaktır. Öğrenciler ayrıca, bazı fizyolojik parametrelerin idrar, kalp ve mide-bağırsak sistemleri de dahil olmak üzere bazı karmaşık organ sistemlerinden ölçülmesinde yer alan prensiplere de maruz kalacaklardır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MEDEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MEDEXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
AREA ELECTIVE

Seçmeli Dersler

SURGICAL INSTRUMENTATION

Ders Kodu

MEDE402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDİSLİK İÇİN MATLABDA PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ENGI316

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARTIFICIAL ORGANS

Ders Kodu

MEDE404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MODERN TECHNICS IN BIOCHEMICAL ENGINEERING

Ders Kodu

BIOE323

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SURGICAL INSTRUMENTATION

Ders Kodu

BIME402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ETHICS

Ders Kodu

INDE335

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, ahlaki sorumluluk bilincini karar vericiler olarak uyandırmaktır. Öğrencilerin ahlaki hayal gücüne sahip çıkarak, öğrencilerin etik sorunları tanımasına ve karar verme olası çıktıları hakkında düşünmelerine yardımcı olmak, etik bir durumu analiz etme konusunda analitik beceriler geliştirerek ve etiğe uygun bir karar vermek için tarafsız teknikler kullanarak gerçekleşebilir. Bu ders, mühendislerin toplum, işverenler, meslektaşları ve müşterileri ile ilgili ahlaki haklarını ve sorumluluklarını tanıtmak üzere tasarlanmıştır. Fikri mülkiyet haklarının ve çıkar çatışmasının önemi. Mühendislik tasarımında, üretimde ve operasyonlarda etik yönler, Maliyet-fayda-risk analizi ve güvenlik ve mesleki tehlike konularını içerir.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Ders Kodu

MCLE475

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

3

AKTS

6
Tasarımda bilgisayar kullanımı; gerçek zamanlı modelleme ve analiz yöntemleri; paket program kullanarak çizimleri bilgisayar ortamında çizebilme; çizimleri kaydedebilme ve daha önce yapılan çizimler üzerinde değişiklikler yapabilme. Cisimlerin üç boyutlu halleri, katı modelleme, tel-kafes model sistemleri, koordinat sistemleri tanımlamak, üç boyutlu modeller oluşturmak, gölge ve tel-kafes görünümü, rendering işlemi ve farklı ortamlara dosya transferi (export) yapmak. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ile Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) sistemlerinin entegrasyonu.
KONVANSİYONEL VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

Ders Kodu

PNGE452

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Fosil yakıtlara dayalı mevcut dünya enerji tüketimi, insanlık ve eko-sistem için yol açtığı iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Günümüzde, çevre duyarlılığı artmakta ve mevcut enerji tüketim karışımı ciddi anlamda sorgulanmaktadır. Daha temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları, giderek artan oranlarda devreye alınmakta, talep tarafı yönetimi, sadece arz güvenliğine odaklı politikaları devre dışına çıkarmaktadır. Alternatif enerji kaynaklarının, teknolojinin gelişmesi ile maliyetleri azalmakta, gelişen ve maliyeti düşen depolama teknolojileri, bu kaynakların istikrarsızlığına dair eleştiri ve kaygıları gidermektedir. Gerek konvansiyonel gerekse alternatif kaynakların avantaj ve dezavantajlarını öğrenmek, en güncel proje ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak, ülkelerimizin geleceğini daha sürdürülebilir kılacak genç nesilleri yetiştirmemize önemli katkı koyacaktır.

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.