Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Ağız Diş Çene Cerrahisi (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
ortodonti-doktora-programi ortodonti-doktora-programi ortodonti-doktora-programi

Program Hakkında

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümünde sürmüş ya da gömülü kalmış dişlerin çekimi ve sürdürülmesi, dentalimplant uygulamalarını ve beraberinde gerekli görüldüğünde sinüs yükseltilmesi ve/veya kemik tozu uygulamaları, protez yapımı öncesinde ağızdaki yumuşak ve sert dokuların cerrahi olarak düzenlenmesi, ağız içerisinde yer alan hem yumuşak hem de sert dokularda gelişen kistik veya tümöral oluşumların tedavileri, çene yüz bölgesinde gelişen enfeksiyonların tedavileri, diş ve çene kırıklarının tedavisi, temporomandibuler eklem hastalıklarının cerrahi ve cerrahi olmayan tedavileri, çene kemiği kırıklarının cerrahi tedavisi, çene kemikleri ve çevreleyen yumuşak doku defektlerinin rekonstrüksüyonu, gerçekleştirilir. Yapılacak işlemin tipine ve hastanın durumuna göre yapılması planlanan cerrahi işlemler lokal anestezi, bilinçli sedasyon veya genel anestezi altında yapılmaktadır.

Eğitim Olanakları

Program eğitimi ağız içi yumuşak doku ve çene kemiği hastalarının tedavisi, dental implantların uygulanması, çene ve yüz estetiği, çene eklem hastalıkları gibi bilgi ve beceri uygulamalarını kapsar.

ciu-Oral-Maxillofacial-Surgery-phd

Kariyer Alanları

Ağız Diş Çene Cerrahisi doktora programı mezunları Sağlık Bakanlıklarına bağlı hastanelerde, servest kliniklerde, özel diş polikliniklerinde, araştırma ve geliştirme endüstrisinde çalışabildikleri gibi akademik çalışmalarına yükseköğrenim kurumlarında akademisyen olarak devam edebilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
DENTOALVEOLAR CERRAHİ-I

Ders Kodu

MFCS601

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

6
Dersin amacı, dentoalveoler cerrahi protokollerini ve postoperatif değerlendirmeyi anlatmaktır. Bu dersten sorumlu öğrenci, hastadan ananmez alarak medikal hikaye hakkında bilgi sahibi olmayı öğrenir. Klinik ve radyografik bulgular, diagnoz ve tedavi planlamasını öğrenir. Öğrenci lokal anestezi, diş çekimi endikasyonları, kemik ve yumuşak doku ogmentasyonları, alveoloplasti, vestibuloplasti ve frenektomi hakkında bilgi edinir. Oral cerrahi aletlerini tanır. Cerrahi diş çekimleri, preprotetik cerrahi yöntemlerini ve komplikasyonlarını öğrenir. Hemostaz, sütur materyalleri ve dikiş teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. Biyopsi teknikleri, biyopsi endikasyon ve kontredikasyonları, flep çeşitleri, apikal rezeksiyon ve gömülü diş çekimleri hakkında bilgi sahibi olur. Kemik ve yumuşak doku greftlerini ve ogmentasyon tekniklerini öğrenir.
BAŞ BOYUN İNFEKSİYONLARI

Ders Kodu

MFCS603

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı baş-boyun bölgesinde gelişebilecek infeksiyonları, bu infeksiyonlardan sorumlu olabilecek mikrobiyal florayı, infeksiyonların anatomik yayılım alanlarını, infeksiyonların lokal ve sistemik bulgularını, infeksiyon tedavilerinde kullanılacak ilaçları ve cerrahi tedavileri öğretmektir. Bu dersten sorumlu öğrenci aerob ve anaerob bakteri türlerindeki baskın mikroorganizmaları ayırt eder. Baş-boyun bölgesindeki spesifik infeksiyonları bilir. Alt çene ve boyun bölgesinde yer alan submental, sublingual, submandibular, submasseterik, bukkal, pyterigomandibuler, parafarengial, retrofarengial gibi infeksiyon yayılım alanlarını tanımlar. Üst çene ve baş bölgesinde yer alan fossa kanina, orbita, temporal, infratemporal, kavernöz sinüs gibi infeksiyon yayılım alanları hakkında bilgi sahibi olur. Baş-boyun infeksiyonlarındaki cerrahi drenaj alanlarını öğrenir. İnfeksiyon tedavisinde akılcı ilaç kullanımını uygular.
CERRAHİDE ANESTEZİ

Ders Kodu

MFCS605

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı; cerrahi girişimlerde yapılması gereken anestezi tekniklerini öğretmek, anestezik solusyonlar ve etki mekanizmaları hakkında bilgi vermek, sedasyon, premedikasyonda ajanları hakkında öğrencinin bilgi sahibi olmasını sağlamak, genel anestezi hakkında temel bilgileri vermektir. Bu dersten sorumlu olan öğrenci, sinir hücrelerini ve lokal anesteziklerin sinir hücreleri üzerine etkilerini açıklayabilecektir. Sinir hücresinin genel özelliklerini açıklar. Lokal anestezik ilaçların kimyasal yapısını ve özelliklerini tanımlar. Lokal anestezik ve vazokonstrüktör seçimini etkileyen kriterleri tartışır. Hastanın fiziksel ve psikolojik durumunu değerlendirir. Anestezi yöntemlerini karşılaştırır. Alternatif anestezi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. Lokal anesezi sonrası oluşabilecek lokal ve sistemik komplikasyonları değerlendirir. Premedikasyon türlerini öğrenir. Premedikasyonda kullanılan ajanları bilir. Temel genel anestezi uygulamalarını ve ilaçlarını öğrenir.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

MFCS7X1

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

10
AREA ELECTIVE
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

MFCS7X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
İkinci Dönem
CERRAHİDE ORAL İMPLANTOLOJİ

Ders Kodu

MFCS602

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı oral implantoloji prensiplerini belirlemektir. Bu dersten sorumlu öğrenci, tam veya parsiyel dişsiz ağız vakalarının teşhis ve tedavi planmasını öğrenir. Cerrahi ve protetik açıdan tedavi konseptlerinin planlamasını belirler. Anatomik oluşumlar ve konumları, konvansiyonel ve ileri radiografik değerlendirme, alveolar kemik sınıflamaları, yumuşak doku sınıflamaları ve osseointegrasyon konsepti hakkında bilgi sahibi olur. Kemik rejenerasyon yöntemleri, biyomateryaller ve greftleme tekniklerini öğrenir. Dental implant materyalleri ve yapıları hakkında bilgi sahibi olur. Alveolar kret yükseltme ve genişletme, otojen greftleme ve sinüs lifting gibi ileri dentoalveolar cerrahi yöntemleri uygular. Farklı dental implant çeşitleri ile ilgili cerrahi ve protokolleri öğrenir. Dental implant uygulaması sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyonların bilir ve tedavisine yönelik planlamalar yapar.
DENTOALVEOLAR CERRAHİ-II

Ders Kodu

MFCS604

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı, ileri cerrahi teknikleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır. İleri cerrahi teknikler, distraksiyon osteogenezisi, sinir yaralanmaları ve cerrahisi, flep kaydırma yöntemleri, maksillofasiyal rekonstrüksiyon ve ileri ogmentasyon tekniklerini içerir. Bu dersi alan öğrenci, oroantral fistül kapatılması, onlay greft, ramus greft ve simfizis grefti gibi greft alma ve uygulama tekniklerini kavrar. Temporomandibüler eklem artroskopisi ve ileri temporomandibuler eklem cerrahileri hakkında eğitim görür. Botulinum toksin enjeksiyonları hakkında bilgi sahibi olur. Miyofasiyal ağrı sendromu ve bruksizm tedavisi amacıyla masseter kası enjeksiyonlarını öğrenir. Diyot lazer, Er:Yag lazerler gibi yumuşak doku ve sert doku cerrahisi ile ilgili maksillofasiyal bölgedeki lazer terapileri hakkında bilgi sahibi olur.
MAKSİLLOFASİYAL TRAVMATOLOJİ

Ders Kodu

MFCS606

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı, öğrenciyi, travmatik oral ve maksillofasial yaralanmaların teşhis ve tedavisi konusunda bilgilendirmektir. Bu bağlamda, ağız diş çene cerrahisinde doktora yapan öğrenciye, travma geçiren hastaya yaklaşımda ABCDE (İngilizce baş harflerinden oluşan, havayolu, solunum, dolaşım, nörolojik durum ve vücut ısısının değerlendirildiği teşhis protokolünün kısaltması) kavramının öğretilmesi ile hayatı tehdit edici yaralanmaların doğru teşhisi, tedavisi ve öncelikli değerlendirilmesi öğretilecektir. Yine bu derste öğrenci, bir maksillofasial kırığın klinik ve radyolojik olarak teşhisi, yumuşak ve sert doku iyileşmesinin temel prensipleri, kırık tamiri, redüksiyon ve fiksasyon yöntemleri, açık redüksiyonun mutlak ve göreceli endikasyonları ve dentoalveoler, maksiller, mandibuler, temporomandibuler eklem, zigomatik kompleks, maksiller sinüs ve nazal yaralanmalar için kullanılan özel cerrahi teknikler konusunda eğitilecektir.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

MFCS7X2

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

10
AREA ELECTIVE
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

MFCS7X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
Üçüncü Dönem
ORTOGNATİK CERRAHİ

Ders Kodu

MFCS607

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı, çene yüz cerrahisinde doktora yapan öğrenciye dentofasial deformiteyi tanımlamasını sağlamak, dentofasial deformite tedavisinde kullanılan ortodontik tedavi yöntemlerini, (kamuflaj tedavisi, büyüme modifikasyonu ve ortognatik cerrahi) bu deformitenin düzeltiminde gerekli olan planlama ve ortognatik cerrahi teknikleri öğretmektir. Öğrenci normal fasial oranları (açı ve orantıları) öğrenir ve dentofasial deformiteyi sınıflandırabilmek için gereken anatomik yapıları ve sefalometrik analizi yorumlamayı öğrenir. Sagittal, transversal ve vertikal planlarda maksiller, mandibuler ve simfizial deformitelerin ve asimetrilerin düzeltimi için kullanılan Le Fort Maksiller osteotomi, sagittal split ramus osteotomisi, vertikal ramus osteotomisi, genioplasti, segmental ve subapikal osteotomileri bilir. Yine, bu ortognatik cerrahi tekniklerde kullanılan fiksasyon yöntemlerinin hepsini öğrenir.
TEMPOROMANDİBULER EKLEM BOZUKLUKLARI VE TEDAVİLERİ

Ders Kodu

MFCS609

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı, temporomandibuler eklem bozukluklarının, gelişimsel, travmatolojik, inflamatuar hastalıklarının tanısında, muayene yöntemlerinin öğretilmesi, temporomandibuler ekleme yönelik tüm görüntüleme teknikleri ve yorumlanması hakkında bilgi verilmesi ve bu eklem bozukluğuna bağlı intra oral bölgeyi ilgilendirebilecek problemler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu bilgiler ışığında da gerekli tedavi planını ortaya çıkarıp, tedavinin cerrahi ayağını gerçekleştirecek bilgi ve beceriye ulaşmasını sağlamaktır. Bu dersten sorumlu öğrenci, gerekli muayene teknikleri ve radyolojik tetkikler sonucu hastanın problemini belirler ve hastalığın tanısını koyar. Hastanın yaşamakta olduğu sorunla ilgili maksillofasiyal bölgede etkilenebilecek diğer problemlere tanı koymayı bilir. Temporomandibular eklem rahatsızlığına bağlı gelişmiş diğer sorunların medikal ve cerrahi tedavi yöntemlerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.
SEMİNER

Ders Kodu

MFCS611

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı çene yüz cerrahisinde son dönemde gündemde olan araştırmaları ve konuları ele almaktır. Bu dersten sorumlu öğrenci farklı ülkelerde yayınlanmış ve farklı indekslerde yer alan dergilerdeki araştırmaları, olgu sunumlarını, meta analizleri ve sistematik derlemeleri inceler. Öğrenciler preprotetik ve dentoalvelar cerrahiye, oral implant cerrahisine, maksillofasiyal travmaya, ağız hastalıklarına, oral patolojiye, odontojenik ve non-odontojenik kistlere, odontojenik ve non-odontojenik tümörlere ortognatik cerrahiye, sinüs cerrahisine, temporo mandibular eklem hastalıkları ve cerrahisine, maksillofasiyel anatomiye, distraksiyon osteogenezine, kırık tedavisine, baş-boyun enfeksiyonlarına, nevraljilere, antibiyotiklere, non-steroidal antiinflamatuar ilaçlara, akılcı ilaç kullanımına, çapraz enfeksiyon kontrolüne, yönelik makaleleri okur ve yorumlar. Elde ettiği çıkarımlarla yeni araştırma ve tez konuları belirler.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

MFCS7X5

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

10
AREA ELECTIVE
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

MFCS7X7

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
AREA ELECTIVE
Dördüncü Dönem
DOKTORA YETERLİLİK

Ders Kodu

MFCS608

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
Bu dersin amacı çene yüz cerrahisinde gündemde olan araştırma konularını ele alarak temel araştırma prensiplerine göre hazırlanmış sunumlar yapmaktır. Bu dersten sorumlu öğrenci farklı ülkelerde yayınlanmış ve farklı indekslerde yer alan dergilerdeki araştırmaları, olgu sunumlarını, meta analizleri ve sistematik derlemeleri inceler. Öğrenciler preprotetik ve dentoalvelar cerrahiye, oral implant cerrahisine, maksillofasiyal travmaya, ağız hastalıklarına, oral patolojiye, odontojenik ve non-odontojenik kistlere, odontojenik ve non-odontojenik tümörlere ortognatik cerrahiye, sinüs cerrahisine, temporo mandibular eklem hastalıkları ve cerrahisine, maksillofasiyel anatomiye, distraksiyon osteogenezine, kırık tedavisine, baş-boyun enfeksiyonlarına, nevraljilere, antibiyotiklere, non-steroidal antiinflamatuar ilaçlara, akılcı ilaç kullanımına, çapraz enfeksiyon kontrolüne, yönelik makaleleri okur. Çene yüz cerrahisine yönelik aldığı tüm derslerden sorumlu olacak şekilde dönem sonunda doktora programının yeterlilik sınavına girer.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

MFCS7X6

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

10
AREA ELECTIVE
Beşinci Dönem
TEZ ÇALIŞMASI

Ders Kodu

MFCS610

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

120
Yeterlilik sınavını geçen öğrenci, çene yüz cerrahisi ile ilgili bir araştırma konusu belirler. Konu dentoalvelar cerrahi, oral implant cerrahisi, ağız hastalıkları, oral patoloji, ortognatik cerrahi, sinüs cerrahisi, çene yüz cerrahisi, baş ve boyun enfeksiyonları veya nevraljiler hakkında olabilir. Çalışma, hipotezin, bilimsel kaynak yeterliliğinin, etik kurul onayının, gereç yöntemin ve seçilen konunun literatüre katkısının tez izleme komitesi tarafından onaylanmasıyla başlar. Öğrenci, araştırma sırasında elde ettiği verileri en az üç defa tez izleme komitesine sunar ve araştırmanın devamı için onay alır. Çalışmasını tamamlayan öğrenci bilimsel araştırma ilkelerine dayalı tezini bilimsel jüriye sunar. Öğrenci tez savunmasında başarılı olduğu takdirde çene yüz cerrahisi dalında bilim doktorluğu unvanını alır.
TIP BÖLÜMLERİNDE ROTASYON GÖREVİ-I

Ders Kodu

MFCS612

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

15
Bu uygulamanın amacı çene yüz cerrahisinde doktora yapan öğrenciye tıbbi uygulamalarda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Tıp bölümlerinde rotasyona giden öğrenci öncelikle genel anestezi koşulları altında çalışmayı öğrenir. Hastaya ait vital bulguları tanımlar. Acil müdahale durumlarını ayırt eder. Damar yolu açmayı bilir. Genel anestezide kullanılan ilaçları tanımlar. Endotrakeal entübasyonu uygular. Hastayı diğer bölümlere konsülte etmeyi öğrenir. İntra venöz sedasyon teknikleri hakkında bilgi sahibi olur. Ağrı kontrolünde uygulanan medikal tedavileri bilir. Premedikasyon yöntemleri ve ilaçlarını tanımlar. Premedikasyon sırasında gelişebilecek komplikasyonları ayırt eder. Genel anestezi, sedasyon, premedikasyon ve ağrı kontrolü ile ilgili seminer ve toplantılara katılır. Reanimasyon servisinde görev alır ve nöbetlere kalır.
Altıncı Dönem
TIP BÖLÜMLERİNDE ROTASYON GÖREVİ-II

Ders Kodu

MFCS613

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu uygulamanın amacı çene yüz cerrahisinde doktora yapan öğrenciye tıbbi uygulamalarda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Tıp bölümlerinde rotasyona giden öğrenci kulak burun boğaz ve plastik cerrahide çalışma prensiplerini kavrar. Plastik cerrahinin ve kulak burun boğaz cerrahisinin genel anestezi altındaki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur. Farklı dikiş atma yöntemlerini öğrenir. Mukozal ve dermal greft alma ve uygulama yöntemlerini bilir. Yumuşak ve sert dokularda uygulanan cerrahi teknikleri açıklar. İnsizyon ve flap kaydırma yöntemlerini kavrar. Servise hasta yatırma, takip etme, cerrahi sonrası “order” verme, epikriz yazma ve tetkik isteme gibi işlemleri öğrenir. Sinüslere yönelik cerrahi teknikleri açıklar. Cerrahi girişimler sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlara karşı önlem alır. Damak-dudak yarıkları ile maksillofasiyal travmaları yönelik cerrahi teknikleri kavrar.
Yedinci Dönem
DOKTORA ALANINDA KLİNİK ÇALIŞMA-I

Ders Kodu

MFCS614

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler diş çekimine, gömülü diş operasyonlarına, preprotetik ve dentoalvelar cerrahiye, oral implant cerrahisine, maksillofasiyal travmaya, ağız hastalıklarına, oral patolojiye, odontojenik ve non-odontojenik kistlere, odontojenik ve non-odontojenik tümörlere, ortognatik cerrahiye, sinüs cerrahisine, temporo mandibular eklem hastalıkları ve cerrahisine, maksillofasiyel anatomiye, distraksiyon osteogenezine, kırık tedavisine, baş-boyun enfeksiyonlarına, nevraljilere, antibiyotiklere, non-steroidal antiinflamatuar ilaçlara, akılcı ilaç kullanımına, ve çapraz enfeksiyon kontrolüne yönelik tüm klinik uygulama ve eğitimlerine katılır. Çene yüz cerrahisi kliniğine baş vuran hastaların teşhis, tedavi ve takibini gerçekleştirir. Çene yüz cerrahisi programına ait klinik çalışmalara destek verir. Diş Hekimliği Fakültesinin lisans eğitiminde yardımcı öğretim görevlisi olarak rol alır.
Sekizinci Dönem
DOKTORA ALANINDA KLİNİK ÇALIŞMA-II

Ders Kodu

MFCS615

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler diş çekimine, gömülü diş operasyonlarına, preprotetik ve dentoalvelar cerrahiye, oral implant cerrahisine, maksillofasiyal travmaya, ağız hastalıklarına, oral patolojiye, odontojenik ve non-odontojenik kistlere, odontojenik ve non-odontojenik tümörlere, ortognatik cerrahiye, sinüs cerrahisine, temporo mandibular eklem hastalıkları ve cerrahisine, maksillofasiyel anatomiye, distraksiyon osteogenezine, kırık tedavisine, baş-boyun enfeksiyonlarına, nevraljilere, antibiyotiklere, non-steroidal antiinflamatuar ilaçlara, akılcı ilaç kullanımına, ve çapraz enfeksiyon kontrolüne yönelik tüm klinik uygulama ve eğitimlerine katılır. Çene yüz cerrahisi kliniğine baş vuran hastaların teşhis, tedavi ve takibini gerçekleştirir. Çene yüz cerrahisi programına ait klinik çalışmalara destek verir. Diş Hekimliği Fakültesinin lisans eğitiminde yardımcı öğretim görevlisi olarak rol alır.

Seçmeli Dersler

KLİNİK UYGULAMALAR-I

Ders Kodu

MFCS701

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu dersin amacı; operasyon öncesi başlayan etkin bir değerlendirme ile peroperatif süreçteki kaliteyi artırarak komplikasyon oranlarını ciddi oranda azaltmanın sağlanmasını öğretmektir. Aynı zamanda postoperatif dönemdeki tedavinin multidisipliner şekilde düzenlenmesi ile hastalar için daha konforlu bir süreç sağlamanın ilkelerinin benimsetilmesidir. Bu dersten sorumlu öğrenci, operasyon öncesi hastanın durumu ve planlanan cerrahi için tüm muayane, tetkik ve konsultasyonları yapar ve sonuçları yorumlar. Operasyon öncesi, gerekli tüm hazırlıkları titizlikle takip eder ve operasyon sırasında oluşabilecek komplikasyonların önlemini alır. Operasyon sonrası hastaya verilecek ilaç tedavileri hakkında bilgi sahibi olur. Operasyon sonrası hastanın rutin muayenelerini yapar, iyileşme sürecini takip eder. Operasyon sonrası gelişebilecek komplikasyonların tedavi metodlarını öğrenir. Tam iyileşme sağlanana kadar hastanın tüm takip süreçlerini ve yapılması gerekenleri bilir.
KLİNİK UYGULAMALAR-II

Ders Kodu

MFCS702

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu dersin amacı çene yüz cerrahisinde doktora yapan öğrenciye, çene yüz cerrahisi uygulamalarında meydana gelebilecek komplikasyonların önlenmesi, bu komplikasyonlar oluştuğunda teşhis edilmesi ve komplikasyon yönetiminin öğretilmesidir. Baş-boyun bölgesi birçok anatomik yapıyı bünyesinde barındırmaktadır ve böylelikle bu anatomik yapılara yönelik cerrahi girişim komlikasyonlar da geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu bağlamda öğrenci, maksillofasial travma tedavisi (kapalı veya açık redüksiyon yöntemleri), ortognatik cerrahi, temporomandibuler eklem cerrahisi (minimal invaziv ve yöntemler ve açık eklem cerrahisi), distraksiyon osteogenezi ve greftleme işlemlerini (otojen, allojen veya alloplastik materyallerle greftleme) kapsayacak şekilde rekonstrüktif cerrahi komplikasyonlarını öğrenecektir. Yine, yumuşak ve sert dokular, vasküler yapılar ve sinir dokusu gibi özelleşmiş dokulara ait komplikasyonları ve bu komplikasyonların yönetim tekniklerini de öğrenecektir.
AĞIZ HASTALIKLARI VE PATOLOJİ-I

Ders Kodu

MFCS703

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, immünolojik hastalıkları, ağız boşluğunun sistemik hastalıklarını, odontojenik ve odontojenik olmayan kistleri, gelişimsel anomalileri ve konjenital bozuklukları öğretmektir. Bu dersten sorumlu öğrenci patolojik süreçlerin oluşum mekanizmalarını açıklar. Ağız patolojisinin genel prensiplerini kavrar. Ağızdaki sert ve yumuşak dokuları ilgilendiren gelişimsel anomalileri ve doğumsal bozuklukları öğrenir. Neoplastik olmayan dil anomalileri hakkında bilgi sahibi olur. Hematolojik hastalıkları ve oral semptomlarını belirler. Sistemik hastalıkların oral bulgularını açıklar. Dermatolojik ve immünolojik hastalıkların oral belirtileri hakkında bilgi sahibi olur. Epitelyal patolojileri ve granülomatöz hastalıkları öğrenir. Baş boyun bölgesindeki hem odontojenik hem de odontojenik olmayan kistleri, gelişimsel, enfeksiyöz ve immünolojik hastalıkları tanımlar. Biyopsi çeşitlerini ve yöntemlerini bilir.
AĞIZ HASTALIKLARI VE PATOLOJİ-II

Ders Kodu

MFCS704

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, neoplazi kavramını, neoplastik hastalıkların evrelerini ve süreçlerini, malign tümörleri, periapikal patolojiler ile neoplastik olmayan kemik hastalıklarını, oral dokulardaki fiziksel ve kimyasal hasarları öğretmektir. MFCS702 Ağız Hastalıkları ve Patoloji-II dersinden sorumlusu olan öğrenci, periapikal patolojiler ile neoplastik olmayan kemik hastalıkları hakkında bilgi sahibi olur. Ağızın yumuşak ve sert dokularındaki fiziksel ve kimyasal hasarları açıklar. Odontojenik ve odontojenik olmayan tümörleri sınıflandırır. Maksillofasiyal bölgede yer alan iyi huylu ve kötü huylu tümörlerini öğrenir. Kist ve tümörlerin histopatolojik özelliklerini, oral klinik ve radyolojik bulgularını belirler. Maksillofasiyal bölgelerin yumuşak doku ve kemik lezyonları hakkında bilgi sahibi olur. Ağız boşluğunun sistemik hastalıklarını açıklar.

Başvuru Koşulları

 • Başvuru sahibi aday, Diş Hekimliği Fakültesi lisans diplomaları için YÖK veya YÖDAK'dan denklik alacağını,
 • Başvuru sahibi aday, KKTC Tabipler Birliğine geçici üye olmak için başvuruda bulunacaklarını,
 • Yabancı uyruklu başvuru sahibi öğrenci, klinik uygulamalarını yapabilmek için, Türkçe dil seviyelerini belgelemesi (TÖMER sertifikası veya Üniversitenin yapacağı Türkçe yeterlilik sınavından başarılı olması) veya 1 yıl süre ile Türkçe dil eğitimi alması gerektiği. Türkçe dil eğitimleri sırasında, Diş Hekimliği doktora programından her dönem bir ders alabileceği hususunda bilgilendirildiğini ve bu koşulları,
 • Başvuru sahibi öğrenciler, İngilizce dilinde eğitim alacakları için, İngilizce dil seviyelerini belgelemesi veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınava katılmaları gerektiği. Başarı seviyelerine göre birinci sınıfa geçebilecekleri veya İngilizce dil eğitimi almak zorunda oldukları hususunda bilgilendirildiklerini ve bu hususu kabul ettiklerini,
 • Başvuru sahibi öğrenci, doktora eğitimleri boyunca haftada en az 20 saat kliniklerde çalışmayı kabul etmiş olup, bu sürenin yılda 46 haftalık bir periyoda kadar uzayabileceğini,
 • Başvuru sahibi aday, klinik uygulamalarda gerekli temel ekipmanları temin edeceğini,
 • Cerrahi programına başvuracak aday 2 dönem boyunca (9 ay) tam teşekküllü bir hastanede rotasyon görevi yapacağını,
 • Programa başvuru yapan aday, üniversite tarafından gerek duyulması halinde, ilgili alana ait temel diş hekimliği bilgileri hakkında çevrim içi görüşme yapılacağını,
 • Başvuru sahibi öğrenci, klinik çalışma programına eksiksiz olarak uymayı,
 • Başvuru sahibi öğrenci, yanlış tedavi uygulamalarından dolayı ortaya çıkabilecek hukuki sorumlulukları üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 1.250.00
Tez ücreti (Dönemlik) € 625,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç