Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Bilişim Teknolojileri (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Son zamanlarda teknolojinin kullanımının hızla yaygınlaştığı ve yaşamımızın vazgeçilmaz bir parçası olduğu net olarak gözlenmektedir. Bunun yanında, hızla değişmekte ve gelişmekte olan bilişim teknolojilerini devlet kurumlarının ve özel işletmelerin de etkin bir şekilde kullandiği bilinmektedir. Buna bağlı olarak endüstri gereksinimlerine cevap verebilmek üzere teknik altyapıya hakim, çözüm üretme ve kritik düşünme becerilerine sahip profesyonel bireylere olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu program konularında uzman öğretim elemanı kadrosuyla, edüstrinin ihtiyaç duydugu iş güçünü karşılayabilecek nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu program, öğrencilerin Bilişim Teknolojileri alanındaki gelişmeleri yakından takip etmelerine olanak sağlamakta ve 21. yüzyılın iş gücü gereksinimlerine hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır. Öğrenciler programın gerektirdiği temel dersleri tamamladıktan sonra Bilişim Teknolojileri ananında tercih ettikleri bir konuda uzmanlaşma olanağına sahip oluyorlar. Bilgisayar ağı, ağ güvenliği, yazılım geliştirme ve sistem tasarlama seçebilecekleri konular arasındadır. Buna ek olarak, bu program çerçevesinde yapacakları araştırma projeleri ve tez çalışmaları gelecekteki kariyerlerinde kritik ve önemli bir rol oynamaktadır.

Eğitim Olanakları

Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrencileri kazandıkları teorik ve pratik bilgileri, bilgisayar laboratuvarlarinda ve çeşitli online ugulamalari kullanarak uygulamaktadirlar. Ayrıca öğrenciler, üniversitenin kütüphanesi ve çevrim içi kurs yönetim sisteminden gerekli ders materyallerine erişebilirler. Konularında uzman öğretim elemanları ile birlikte çeşitli alanlarda yaptikları arastirmalar öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine önemli katıda bulunmaktadir. Okulumuz bünyesinde yer alan bir çok labaratuvarda bulunan yüksek kalite bilgisayar donanımının yanı sıra programlanabilir ve hareketli robotlar, çizim ve el yazısı gibi çalışmaları online elde ederek el yazısı imza tanıma gibi birçok alanda araştırma olanağı sağlayan dijital tabletler sayesinde verdiği teorik eğitime yakışır pratikte de öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri teknolojik alt yapı olanakları sunmaktadır.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Bilişim Teknolojileri bölümü mezunları kazandıkları yeterlikler doğrultusunda bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında kendilerine istihdam alanı bulabilecekleri gibi ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında da yer alabilecektirler. Ayrıca, kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında ve web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecektirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
PROGRAMMİNG LANGUAGES

Ders Kodu

ITEC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

ITEC5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

ITEC5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

ITEC5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

ITEC5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
ADVANCED DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

Ders Kodu

ITEC502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEMİNAR

Ders Kodu

ITEC590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
ELECTİVE COURSE

Ders Kodu

ITEC5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

ITEC500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60

Seçmeli Dersler

ADVANCED INFORMATİON SYSTEM DESİGN

Ders Kodu

ITEC550

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

MISY523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARAŞTIRMALARI: ÖRGÜTSEL PERSPEKTİFLER

Ders Kodu

ASCI503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders bilişim ve iletişim teknolojileri, dijital ortamlar ve iş süreçlerindeki dijitalleşme ve benzeri konularına teorik bakış açıları ve temel bir giriş sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ders bilişim sistemleri alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin bilişim sistemlerinin yanı sıra işletme, bilgi bilimi, iletişim ve bilgisayar bilimi alanlarında araştırma yürütebilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu derste öğrencilerin, bilişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılan araştırma yöntemlerinin nasıl uygulandığını anlayarak, güçlü ve zayıf yönlerini kavrayarak ve bilişim teknolojileri konusunda kuram yeteneklerini geliştirerek bilişim sistemleri dergilerinde veya alana uygun diğer dergilerde bilişim sistemleri ve teknolojileri ile alakalı araştırmalarını yayınlama sürecini öğrenmeleri beklenmektedir.
COMPUTER NETWORKS AND COMMUNİCATİONS

Ders Kodu

ITEC530

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATİON SECURİTY

Ders Kodu

MISY558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER VİSİON

Ders Kodu

ITEC537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERNET PROGRAMMING

Ders Kodu

ITEC233

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS I

Ders Kodu

ITEC343

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

VERİ BİLİMİ UYGULAMALARI

Ders Kodu

ITEC557

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, makine öğrenimi, işletme bilgisi, araçlar, algoritmalar ve matematiğin bir kombinasyonu olan ve insan yaşamının her yönünün dijitalleşmesiyle giderek önem kazanan veri biliminin temellerini kapsayacaktır. Kavramsal formülasyon ve özellikler, çözüm yöntemlerinin uygulamaları, keşifsel veri analizi için veri görselleştirme ve modelleme sonuçlarının uygun sunumu dahil olmak üzere çeşitli veri bilimi perspektifleri araştırılır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, verileri toplama, temizleme, analiz etme, inceleme ve görselleştirme, sonuçlara varma ve verilere dayalı kararlar verme ve sonuçları etkin bir şekilde sunma araçlarını kullanabilecektir. Ek olarak, öğrenciler belirsizlik, nedensellik ve veri kalitesini açıklayabilecek, küratörlüğün, organizasyonun ve veri yönetiminin gerekliliğini anlayabilecek ve veriyi kötüye kullanımının sonuçlarını öngörebileceklerdir.
OPERATİNG SYSTEM AND NETWORK SECURİTY

Ders Kodu

ITEC526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

ITEC558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Günümüz modern dijital dünyasında bilgisayar-bazlı internet uygulamaları, veri tabanı ve bilgi teknolojileri, bilginin gizliliği, bütünlüğü ve mevcudiyeti gibi güvenlik ile ilgili sorunların artmasına neden olmuştur. Bilgi güvenliği tanıma, doğrulama ve erişim kontrolü ile ilişkili bir konudur. Bu derste, bilgi güvenliği teknolojileri ve araçları ile ilgili geniş çaplı bilgiler sunulmaktadır. Öğrencilerin bilgi güvenliğinin güçlü noktaları ve sınırlılıkları, bütünlüğü ve gizlilik tekniklerinin değerlendirilmesi konusundaki ileri kavramları anlamaları beklenmektedir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, çeşitli güvenlik olayları ve saldırıları hakkında geniş bir anlayış kazanarak bu tür saldırıları önlemek, tespit etmek ve tepki vermek için farklı teknikler öğrenecekler. Öğrenciler ayrıca farklı güvenlik sistemlerinin performansını değerlendirme ve her bir sistemin sınırlılıkları ve zafiyetlerini inceleme kabiliyetini elde edeceklerdir.
PERFORMANCE EVALUATİON OF COMPUTER NETWORKS

Ders Kodu

ITEC523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTRODUCTION TO PROGRAMMING

Ders Kodu

ITEC112

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ITEC313

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

DECİSİON SUPPORT SYSTEMS

Ders Kodu

MISY553

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TOPİCS İN SOFTWARE ENGİNEERİNG

Ders Kodu

ITEC555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
COMPUTER ARCHİTECTURE

Ders Kodu

ITEC511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

UZMAN SİSTEMLER

Ders Kodu

MISY575

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, bir yönetim bilgi sistemi olarak uzman sistemlerin önemini ve yönetimdeki rolünü ve organizasyonda karar vericilere ve yönetim ve ilgili alanlarda uygulama alanlarına yardımcı olmak için karar destek sistemlerine nasıl entegre edileceğini inceler. Ek olarak, bu ders yapay zeka hakkında genel bir bakış sunmayı ve uzman sistemlerinin en son teknolojisini açıklamayı amaçlamaktadır. Temel kavramlara dayanarak, bu ders uzman sistemlerin bileşenlerini, bilgi edinimini ve onaylama konularini da içerecektir. Bu derste belirsizlik konuları altındaki çıkarım süreçleri, açıklama ve muhakeme konuları ele alınacaktır. Uzman sistemlerin örgütün farklı yönlerinde kullanımı ve bunun örgütsel etkililik üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi de tartışılacaktır.
VERİ BİLİMİ İÇİN ALGORİTMALAR

Ders Kodu

DASC502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, çeşitli yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri türlerini işlemek için gereken algoritmik teknikleri ve yaklaşımları kapsar. Dersin amacı, çeşitli formatlarda büyük veri kümelerini işlemek ve analiz etmek için temel olarak kullanılan algoritmik yöntemleri öğretmektir. Ders, özellikle büyük veri kümelerinin nasıl önceden işleneceğini, büyük veri kümelerinin etkin bir şekilde nasıl depolanacağını, büyük veri kümeleri için hızlı algoritmaların nasıl tasarlanacağını ve tasarlanan algoritmaların performansının nasıl değerlendirileceğini kapsar. Sıralama, arama ve eşleştirme ile grafik ve akış algoritmaları tanıtılır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, farklı veri türlerinin ön işlemesi, düzenlenmesi, işlenmesi ve saklanması için farklı algoritmalar hakkında geniş bir bilgiye sahip olacaklardır. Öğrenciler ayrıca her bir algoritmanın performans analizini yapabilecektir.
İŞLETİM SİSTEMLERİ

Ders Kodu

ITEC351

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

VERİ MADENCİLİĞİ VE İŞ ZEKASI

Ders Kodu

ITEC542

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders öğrencilere veri depoları ve iş zekâsı teknolojileri gibi farklı alanlarda bilgiler aktarmaktadır. Bu ders ayrıca iş yöneticilerine bu gibi teknolojilerin halihazırda sahip oldukları kabiliyetler ve geliştiriciler için iş zekasının yaratılması konularındaki farkındalığı ön planda tutan bir iş stratejisini anlama ve sunma konusunda yardımcı olmaktadır. Bu ders, aşağıdaki geniş aşamaları kapsayan tipik bir veri deposu/iş zekası projesinin yaşam döngüsü hakkında bilgiler barındırmaktadır: veri araştırmacıları ve OLAP küplerinin oluşturulması başta olmak üzere verinin kaynak sistemlerinden istihraç edilmesi, dönüştürülmesi ve yüklenmesi. Bu dersin ana konularından bir tanesi veri madenciliğini kullanan ve iş zekâsı için mevcut olan Fortune 100 Şirketleri’nin teknolojik araçlarından biri olup hızlıca yaygın bir teknoloji haline gelen OLAP’dan ibarettir.
E-DEVLET ÇALIŞMALARI

Ders Kodu

MISY566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders ‘Elektronik Devlet (e-devlet) ile ilgili ana konseptleri incelemektedir. Öğrenciler bu ders sayesinde, kamu kuruluşları için etkili olan uygulamaları tartışarak, etkin olmayan e-devlet uygulamalarına eleştiri getirir. Ders sayesinde öğrenciler kullanılmakta olan farklı e-devlet ölçme metodlarını mukayese edip, farklı çözüm metodlarını analiz eder. Ayrıca bu derste farklı paydaşlar için kullanılan e-devlet uygulamalarını kategorize ederek, farklı paydaşlarla etkili iletişim kurabilmek için metodlar geliştirir. Öğrenciler, günümüzde e-devlet uygulamaları alanında pratikte yaşanan sorunları vaka çalışmaları ile değerlendirirken, e-devlet uygulamalarının pratikte uygulanmasına engel olan faktörleri de karşılaştırırlar. Konu ile ilgili çözüm önerileri açıklanır. İnovasyonun e-devlet konseptinin önemi tartışılarak, güncel metodlar hakkında incelemeler yapılır. E-devletin avantajları olan şeffaflık, hesap verebilirlik ve verimlilik konseptleri detaylı bir şekilde incelenir.
FUNDAMENTALS OF MIS

Ders Kodu

MISY363

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

BASC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Akademik araştırmalarda bilimsel yöntem, araştırmaya giriş. Araştırma probleminin tanımlanması, araştırma tasarımı, anket tasarımı, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri. Doğru referans vermek. Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelere ilişkin araştırma örnekleri incelemek. İstatistik yöntemleri öğrenme, Nicel ve nitel araştırma esaslarını öğrenme, Bilginin kaynağı ve problem çözmenin pratik dayanaklarını öğrenme, Bilim tarihindeki bazı önemli sonuçları öğrenme, Bilgi edinme yollarını öğrenme. Bilimde araştırmanın rolü konusunda özel anlayış geliştirmek. Araştırma süreci ve yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Araştırmaları ciddi ve tutarlı yaklaşımlarla analiz etme ve değerlendirme yetisi edindirmek, Sektörel sorunların çözümünde sistemli düşünme ve analitik yöntemleri uygulama becerisi kazandırmak, Veri toplama, veri analiz ve değerlendirme tekniklerini uygulayabilme becerisi geliştirmek, Bağımsız makale, teknik rapor ve tez hazırlamaya katkı getirmektir.
BÜYÜK VERİ YÖNETİMİ VE ANALİZİ

Ders Kodu

MISY567

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, “Büyük Veri” ve “Büyük Veri”yi yönetmek ve işlemek için makine öğrenimi yaklaşımlarınının kapsamlı bir tanımını sunmaktadır. Veri depolama ve hesaplama gücünün gün geçtikçe önemli ölçülede daha ucuz ve daha hızlı olmaya başlaması ile birlikte büyük veri kümeleri artan bir şekilde ortaya çıkmakta ve büyük veriyi işlemek üzere makine öğrenimi yaklaşımlarına olan gereksinim daha fazla önem kazanmaktadır. Bu derste, büyük veri toplama ve işleme yöntemleri, (özellikle yapay sinir ağları olmak üzere) denetimli ve denetimsiz makine öğrenimi yöntemleri, metin veri analizi ve bulut bilgi işleme yöntemleri ele alınmaktadır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler internet ortamından büyük veri kümeleini toplama ve bu verileri denetimli veya denetimsiz yapay sinir ağlarını kullanarak işleme kabiliyetini kazanacaklardır.
INFORMATİON SYSTEMS DESİGN AND MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

VERİ BİLİMİ İÇİN SAYISAL MATEMATİK

Ders Kodu

DASC550

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, öğrencilerin veri biliminde sayısal matematik uygulamalarını anlamalarını sağlar. Gerçek sayıların kayan nokta gösterimi, kesme ve yuvarlama hataları, yinelemeli yaklaşımlar ve yakınsama, bu derste ele alınan sayısal matematikteki ana noktalardan bazılarıdır. Öğrenciler, cebirsel denklemlerin çözümü, türevlerin ve integrallerin sayısal tahmini, diferansiyel denklemlerin çözümü, polinomlar ve spline ile verilerin enterpolasyonu, fonksiyonların polinomlar ve Fourier serileri ile yaklaşımı üzerinde çalışacaklardır. Ayrıca öğrenciler lineer cebirsel denklem sistemlerinin çözümü gibi temel sayısal matematik problemleri için en temel ve en önemli algoritmaları inceleyeceklerdir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, matematiksel yöntem ve araçları kullanarak problem formüle edip çözebilir, cebirsel denklemleri tanımlayabilir, anlayabilir, çözebilir ve ayrıca sayısal ve sembolik matematiksel yazılımlarda deneyim geliştirebilirler.
PROJECT SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİYOMETRİK SİSTEMLER

Ders Kodu

CMPE538

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, tek ve çok modlu biyometrik sistemlerin çalışması, tasarımı, testi ve uygulanmasına ilişkin ilkelere bir giriş ile başlayacaktır. Daha sonra biyometrik sistemlerin güvenlik ve gizlilik konularıyla ilgili başlıca ve yeni ortaya çıkan biyometrik teknolojilerin (parmak izi, yüz, el, iris, el geometrisi, avuç izi, tuş vuruşu, el yazısı, imza, yürüyüş, ses vb.) performansı ve yaşanan sorunlar ele alınacaktır. Çeşitli biyometrik verileri (özellikle imza biyometrisi) ve kabul edilebilir tanıma performans oranları elde etmek için kullanılan istatistiksel yöntemleri (ör. yanlış kabul oranı, sahte reddedilme oranı, eşit hata oranı ve doğru sınıflandırma oranları) elde etmek için kullanılan çeşitli yöntemler öğrencilere tanıtılacak ve uygulamalar ile konular pekiştirilecektir.
INFORMATION SECURITY AND ASSURANCE

Ders Kodu

ITEC371

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

TEMEL BİLGİSAYAR AĞLARI

Ders Kodu

ITEC332

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

MANAGEMENT SCİENCE

Ders Kodu

MISY555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DATA STRUCTURES AND DATA ORGANIZATIONS

Ders Kodu

ITEC242

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ARTİFİCİAL NEURAL NETWORKS

Ders Kodu

CMPE545

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED NETWORK PROGRAMMING

Ders Kodu

CMPE525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

The goal of this module is to introduce the students to advanced network programming concepts. They will study issues such as multitasking, multi-threading, processes, inter-process communications and network communications. Client-server communications for long term (e.g. large file transfer, multimedia streaming) and short term sessions (e.g. Web traffic) will be presented. P2P, RMI, applet-servlet, e-mail and multimedia mail will be introduced. The course will also address issues related to the programming of network equipment, including router architecture, network signaling, firewall and deep packet probes, network processors, network support for unicast, multicast and broadcast, and the use of techniques for dynamically changing router code, such as mobile agents and active networks
DATA ANALYSİS & COMPUTER APPLİCATİONS İN MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

STRATEGİC MANAGEMENT

Ders Kodu

MISY533

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
DIGITAL LOGIC DESIGN

Ders Kodu

ITEC221

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN

Ders Kodu

ITEC372

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İşletmelerde insan kaynaklarının etkili kullanımı ve eğitilmesi hakkında bilgilerin verilmesi dersin hedefleri arasındadır.
PATTERN RECOGNİTİON

Ders Kodu

CMPE546

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER VİSİON

Ders Kodu

ISYE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SYSTEMS PROGRAMMİNG AND APPLİCATİONS

Ders Kodu

ISYE513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATIONS RESEARCH II

Ders Kodu

INDE322

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

BUSN515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Araştırma

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti  € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç