Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Farmakognozi (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Farmakognozi biyolojik kaynaklı ilaç hammadde ve yardımcı maddelerini inceleyen bir bilim dalıdır. Biyolojik kaynaklı ilaç hammaddeleri olarak ise başta bitkiler olmak üzere, hayvanlar, mikroorganizmalar ve deniz canlıları Farmakognozi Anabilim dalının araştırma alanlarını oluşturmaktadır.

Günümüzde kullanılmakta olan ilaçlara bakıldığında bunların önemli bir kısmının kaynağını biyolojik materyaller oluşturduğu görülmektedir. Doğadan elde edilen saf biyoaktif moleküller, doğrudan ilaç olarak kullanılabileceği gibi, yarısentez yoluyla daha etkili ve düşük yan etkiye sahip bileşiklere dönüştürülebilmekte veya sentetik ilaçlara model oluşturabilmektedir. Hiç şüphesiz ki yeni ilaç keşfinde başta bitkiler olmak üzere doğal kaynaklar çok büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Bu programın başlıca amacı, doğanın zengin kimyasal çeşitliliğinden yararlanılarak sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi amacıyla ilaç moleküllerinin geliştirilmesi ve yeni moleküllerinin keşfine yönelik yöntemlerin öğrenilmesidir. Bu amaçla, araştırmaların planlanması ve yürütülmesinde uygulanacak temel bilimsel yöntemlerin aktarılması; ilaca yönelik çalışmalarda kaynak oluşturan, doğal kaynaklara ait halk tedavi kültürlerindeki kullanılışları ile ilgili bilgilerin derlenmesi; doğal kaynaklardan hareketle kimyasal ve biyolojik yöntemler ile etken bileşenlerin ayırımı ve spektroskopik yöntemlerle yapısal analizi,ilaça olarak yararlanılan dal ürünlerde kalitatif ve kantitatif analiz yöntemleri gibi temel konularda izlenecek yöntemler verilerek bu konularda geliştirmiş araştırmacılar yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

Farmakognozi MSc programı biyoaktif doğal ürünlere, yeni moleküllerin keşfine ve bu moleküllerin yarı sentetik analoglarının yapay sentezine, bunların aktivitesi ve / veya biyoyararlanımı, ilaç olarak kullanılacak veya ilaç potansiyeli olan moleküllerin hazırlanmasına/analizine odaklanacaktır. Moleküler biyoloji ve genetik, kanser biyolojisi ve farmasötik mikrobiyoloji ile ilgili biyoaktif moleküller ve mekanizmalar çalışılacaktır. Bu program tarafından yürütülecek olan araştırma projeleri, öğrencilerin eğitim ve akademik gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlayacak araştırma makalelerinin ve sunumların yayınlanmasına katkıda bulunacak şekilde multidisipliner bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Kuzey Kıbrıs'ta, tedavi edici potansiyele sahip olan çeşitli endemik bitki türleri vardır. Bununla birlikte, bu türlerin, adamızda yetişen ve dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan tedavi edici potansiyeli hakkında neredeyse hiçbir bilimsel bilgiye sahip değiliz. Bu nedenle, bu değerli bitki türlerinin bilimsel önemini ve potansiyel tedavi amaçlı değerlerini araştırmak ve anlamak, ilaç sentezi için potansiyel oluşturabilir. Bu, öğrencilere yeni keşifler yapma ve bulgularını saygın bilimsel dergilerde yayınlama fırsatı sağlayacaktır.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Günümüzde Farmakognozi alanı, Farmakognozi bilim ve teknoloji inovasyonu dahil olmak üzere çeşitli bilimsel alanlarda faaliyet gösteren dallara ayrıldığı hızlı bir gelişme göstermektedir. Biyoteknoloji, moleküler biyoloji , genetik ve farmakogenetik, moleküler farmakoloji ve toksikoloji, farmakogenomik, genotoksisite, proteomik ve bitkilerden biyoaktif moleküllerin keşfiyle birlikte metabolomik araştırma ve diğer multidisipliner alanlardaki ilerlemeye paralel olarak ilerlemektedir. Ayrıca, 21. yüzyılda kişiselleştirilmiş tıbbı ilerletmek için var olan gelişmeler ışığında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi programı da bu amaca yönelik olarak multidisipliner bir ekiple bu alandan yararlanma ve geliştirme amacı güder. Mezunlarımız, akademik kariyerlerine devam etmenin yanı sıra endüstriyel veya laboratuvar ortamlarında çalışma fırsatına sahip olacaklardır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

PRCO501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
İLERİ FARMAKOGNOZİ-I

Ders Kodu

PRCO503

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

8
The plant and animal kingdom as source of drugs, General methods associated with the phytochemical investigation pf herbal products; Extraction of plant Material, separation and isolation of constituents: Sublimation, distillation, Fractional liberation, fractional chrystallization, Adsorbsion chromatography, Partition chromatagraphy, High performance liquid chromatography (HPLC), ThinLayer Chromatography(TLC), Gas-Liquid chromatography, Gel filtration chromatography, Electrochromatography, Basic metabolic pathways and the origin of secondary metabolites; Enzymes, Photosynthesis, Carbohydrate utilization, Glycosides, Fats and Fatty acids,, Aromatic biosynthesis, The shikimic acid pathway, The acetate hypothesis Amino acids biosynthesis, Peptides and proteins, Isoprenoid compounds The mevalonic acid pathway, Secondary metabolites, Stress compounds, Discovering new lead compounds in pharmaceutical research and development. Phytochemical variation within a species.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PRCOXX1

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PRCOXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ
İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

PRCO500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
TEZ
İLERİ FARMAKOGNOZİ-II

Ders Kodu

PRCO504

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

8
İLERİ FARMAKOGNOZİ-II
SEMİNER

Ders Kodu

PRCO590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
SEMINAR
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PRCOXX3

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PRCOXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ

Seçmeli Dersler

NUTRACEUTICALS

Ders Kodu

PRCO507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
MORPHOLOGICAL AND MICROSCOPIC DEFINITIONS OF VEGETABLE DRUGS

Ders Kodu

PRCO512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
TOXIC AND HALLUCINOGENIC PLANTS

Ders Kodu

PRCO505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
ZEHİRLİ BİTKİLER

Ders Kodu

PSCI628

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste, tıbbi amaçla kullanılan özellikle Akdeniz ülkelerinde yayılış gösteren önemli zehirli bitkiler ve özellikleri tanıtılacaktır. Bitkilerin yayılış gösterdiği bölgeler, özellikleri, tedavi amaçlı kullanımlarında dikkat dilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verilecektir. Örneğin: Digitalis ferruginea (Scrophulariaceae), Atropa belladonnae (Solanaceae), Aconitum napellus (Ranunculaceae), Colchicum autumnale (Liliaceae), Matricaria chamomilla ve Echinaceae purpurea (Asteraceae) ...gibi çeşitli hastalıklara karşı etnobotanik kullanımı olan türlerin ait oldukları cins ve familyalar verilecektir. Ders içerisinde bu bitkilerin taplanması, kurutulması, muhafazası ve kullanımları anlatılacaktır. İçerdikleri zehirli bileşikler nedeniyle kullanım esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca tıbbi kullanımı olan zehirli bitkiler ile ilgili literatür taramasının nasıl yapılacağı anlatılacaktır.
TECHİQUES İN MOLECULAR BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, ıslak laboratuvarın moleküler biyoloji prensiplerini, bunları belirli hücre modellerine uygulayarak ve genel moleküler biyoloji laboratuvar prosedürlerini ve güvenlik uygulamalarını öğretecektir. Öğrenci PCR, jel elektroforezi, görüntüleme, Western blot ve sahaya yönelik mutajenez teknikleriyle tanıştırılacak.
TECHNİQUES İN TİSSUE CULTURE AND CELLULAR BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, in vitro çalışmalar için hayvan hücrelerinin izolasyonu, in vitro hayvan hücrelerinin korunması, in vitro hayvan hücrelerinin manipülasyonu ve moleküler tekniklerin in vitro durumlara uygulanması için pratik becerilerin kazandırılmasıyla başlayacak. Bu ders aynı zamanda hücre biyolojisini mühendislikle köprülemek için tasarlanmıştır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler: • Yaşamın moleküler ve hücresel temelini mühendislik perspektifinden tartışın, hücresel olaylarda yer alan kritik moleküler parametreleri tanımlayın, moleküler parametreleri deneysel olarak ölçün ve manipüle edin, mühendislik prensiplerini, kavramları ve matematiği uygulayın Moleküler parametrelerin çalışılmasında modelleme, hücre yapısı, işlevi ve hücresel olayların belirgin özelliklerini yakalar. Ayrıca, öğrenciler biyolojik hücrelerin davranışını manipüle edebilmeli, yapı-fonksiyon ilişkisini inceleyebilmeli ve moleküler ve hücre biyolojisi bilgimizi kullanan ve genişleten mevcut ve ortaya çıkan teknolojileri araştırıp eleştirebilmelidir.
BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

BIOE535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CANCER BİOLOGY

Ders Kodu

BIOE628

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PHYSİOLOGY FOR ENGİNEERS

Ders Kodu

BIOE513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencilere matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini hücresel ve sistem fizyolojisine, fonksiyon, işlev bozukluğu ve tedavinin altında yatan mekanizmalar dahil olmak üzere uygulamalarını öğretecektir. Tabii ayrıca, biyomedikal cihazların veya tedavilerin geliştirilmesi, denenmesi ve uygulanması (veya stopajı) ile ilgili mesleki ve etik sorumluluğu ele alacaktır. Öğrencilere deney tasarlamayı, yürütmeyi ve analiz etmeyi öğretmenin yanı sıra mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve araçlar ele alınacaktır. Konular sinir sistemi, çizgili ve düz kas ve solunum, böbrek ve kardiyovasküler sistemleri içerebilir.
FERMENTATİON MİCROBİOLOGY

Ders Kodu

BIOE531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PLANT BIOTECHNOLOGY

Ders Kodu

PRCO511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
ORGANİK KİMYA

Ders Kodu

CHEM104

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

HAZARDOUS AND TOXİC WASTES - TREATMENT AND CONTROL

Ders Kodu

ENVE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİOSENSORS

Ders Kodu

BIOE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, biyosensörlerin ve biyoenfeksiyonun ilkelerini, teknolojilerini, yöntemlerini ve uygulamalarını kapsayacaktır. Bu dersin amacı, mühendislik ilkelerini sensörler ve biyoelektronikteki biyosistemlerin anlaşılması ile ilişkilendirmektir. Öğrenciye, biyosensörlerin ve biyoelektronik cihazların tasarımında, üretiminde ve uygulamasında kullanılan yöntem ve prosedürlerin detaylarını sağlayacaktır. Ölçüm biliminin temelleri optik, elektrokimyasal, kütle ve basınç sinyal iletimi için uygulanmaktadır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerden biyosensing ve transducing tekniklerini, biyosensör enstrümantasyon tasarımını ve yapımını açıklayabilmeleri beklenir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti  € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç

Bu programın sarf malzeme giderleri için € 335 (KDV hariç) ek ücret alınacaktır.