Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Hukuk (MA/LLM)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Bu eğitimin versilmesi sırasında, KKTC Hukuku’nun da öğretilmesi ve akademik açıdan geliştirilmesi amaçlanmıştır. Programının açılmasının temel gerekçesi, ulusal ve uluslararası alandaki gelişme ve yenilikleri takip eden, bu alanda ortaya çıkabilecek sorunlara yönelik çözüm önerisi getirebilecek yetkinlikte ve bilimsel araştırmanın teknik ve yöntemlerine hâkim hukukçular yetiştirmektir. Programa katılacak öğrenciler, programın geniş ders yelpazesinden yararlanarak diledikleri alanda uzmanlaşma imkânına sahip olmanın yanında, lisans öğrenimi sırasında sahip oldukları bilgileri tazelemek ya da eksik bilgilerini tamamlamak imkânına sahip olabileceklerdir.

Kariyer Alanları

Sadece hukuk Fakültesi mezunlarının yapabilecekleri meslekler: Hakimlik ve savcılık Avukatlık Ulusal ve uluslararası şirketlerde hukuk danışmanlığı Özel sektör ve kamu sektöründe hukuk müşavirliği Diğer kariyer alanları Öğretim Üyesi Dışişleri Bakanlığı’nda istihdam olanakları İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nda müfettişlik Kaymakamlık ve Valilik, Emniyet Müdürlüğü,Bürokratlık Nato, Avrupa Konseyi, BM Teşkilatı, IMF gibi pek çok uluslararası teşkilatta görevler Uluslararası İlişkiler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi mezunlarının ve sosyal bilimler alanında diploma sahibi mezunların yapabilecekleri pek çok mesleği yapma imkanı sağlamaktadır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk bölümümüzde öğrencilerimize Hukuk doktora programı imkanı sağlıyoruz. Fakültenin sanal mahkeme salonunda öğrenciler için uygulama amaçlı kurgusal duruşma gerçekleştirebiliyor.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
HUKUK METODOLOJİSİ

Ders Kodu

HKUK502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
HUKUK METODOLOJİSİ
SEÇMELİ

Ders Kodu

HKUK5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ELECTIVE
SEÇMELİ

Ders Kodu

HKUK5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ELECTIVE
SEÇMELİ

Ders Kodu

HKUK5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ELECTIVE
İkinci Dönem
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Ders Kodu

HKUK519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
BASIC CONCEPTS OF LAW
SEMİNER

Ders Kodu

HKUK590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
SEMİNER
SEÇMELİ

Ders Kodu

HKUK5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ELECTIVE
SEÇMELİ

Ders Kodu

HKUK5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ELECTIVE
Üçüncü Dönem
TEZ

Ders Kodu

HKUK500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
THESIS

Seçmeli Dersler

SAĞLIK HUKUKU

Ders Kodu

HKUK512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN SEBEPLER

Ders Kodu

HKUK516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

HKUK515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KKTC VE TÜRK CEZA HUKUKUNDA HAYATA VE VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR

Ders Kodu

HKUK505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SPOR HUKUKU

Ders Kodu

HKUK513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARARSI İNSAN HAKLARI HUKUKU

Ders Kodu

HKUK517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA AYIRIMCILIK YASAĞI

Ders Kodu

HKUK508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KKTC VE TÜRK HUKUKU`NDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

Ders Kodu

HKUK509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKU

Ders Kodu

HKUK514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

Ders Kodu

HKUK522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KARŞILAŞTIRMALI İDARİ YARGILAMA HUKUKU

Ders Kodu

HKUK503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKU

Ders Kodu

HKUK507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Ders Kodu

HKUK526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Teknolojik gelişmeler mahremiyet ve kişisel verilerin ihlalini kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla modern bir veri koruma hukuku oluşturarak kişisel verilerin korunması da büyük önem kazanmıştır. Kişisel verilerin temel toplanma amaçlarının belirlenmesi ve sınırlandırılması ile veri tabanlarında saklanan bilgilerin toplanma amaçları dışında kullanılmasının engellenmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinin belirli kurallara tabi kılınması aynı zamanda temel hak ve özgürlükleri korumaya yöneliktir. Mahremiyet ve kişisel verilerin korunması konusu, Türk hukuku bakımından yenilik olarak kabul edilebilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Anayasa Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında, kişisel veri kavramı, kişisel verilerin korunması sorunu, kişisel verilerin hukuki niteliği ile korunması konuları ele alınarak incelenmektedir.
KARŞILAŞTIRMALI USUL HUKUKU

Ders Kodu

HKUK510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

V6102 SAYILI TTK GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Ders Kodu

HKUK523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKU

Ders Kodu

HKUK525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders karşılaştırmalı anayasa hukuku çalışmaları bağlamında çeşitli konuları kapsamına almaktadır. Türkiye ve KKTC’nin anayasal sistemleri üzerine odaklanacak olan derste, ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Britanya, Hindistan, Japonya, Nijerya ve Güney Afrika gibi çeşitli ülkeler ile karşılaştırmalı olarak, anayasal yapılar, ilkeler ve kurumlar ve bunlara ilişkin temel sorunlar incelenecektir. Derste ele alınacak konulardan bazıları şunlardır: Kanunların anayasa uygunluğunun yargısal denetiminde rol üstlenen yapılar, kurumlar ve uygulanan usuller; devlet erkleri arasındaki ilişkilerin düzenleniş biçimi ve başkanlık sistemi ile parlamenter hükümet sistemlerinin karşılaştırılması; olağanüstü hallerin ve bunlardan kaynaklanan yetkilerin anayasalarda düzenlenme biçimleri; azınlıkların korunması konusundaki yaklaşım, cinsiyet eşitliği, ülkelerdeki temel hak ve özgürlüklere ilişkin rejimlerin incelenmesi.
ULUSLARARASI HUKUKTA EGEMENLİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Ders Kodu

HKUK523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Ders, uluslararası hukukun kuramsal çerçevesi içerisinde egemenlik kavramına odaklanır. Egemenlik kavramının ortaya çıkışını tarihsel bağlamda inceler ve bu kavramın halklar, kendi kaderini tayin etme hakkı ve devlet kavramları ile bağlantısını irdeler. İkinci odak nokta, alternatif egemenlik algılarının değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme, azınlıklar, mülkiyet ilişkileri ve küreselleşme kavramları bağlamında yapılır. Bu değerlendirme ışığında, egemenlik kavramının modern dışlayıcı eğilimlerinin analizi yapılır. Bu analizin amacı egemenlik kavramının beyaz, Avrupa-merkezci ve kolonici gerekçelerini ortaya koyup sorgulamaktır. Bu analize alternatif olarak ve kavramın kapsayıcı potansiyelini ön plana çıkarmak adına, egemenlik fikri ve kapsamı yeniden düşünülür. Avrupa-merkezci önyargıların aşılması eğilimi, egemenlik kavramının yeniden düşünülmesi eylemine yön verir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

  • Diploma fotokopisi,
  • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
  • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
  • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Kayıt harcı ve diğer ücretler* € 245,00
Sosyal Etkinlik Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç

*1. yıl öğrencilerine uygulanır. Diğer öğrenciler için € 195,00.