Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Hukuk (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Hukuk Doktora Programının hedefi, uzman ve deneyimli öğretim kadrosuyla, öğrencilerin özel hukukun çeşitli alanlarında güncel bilgilerle donatılmalarını ve bu alanlarda uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, öğrencileri en yeni bilgilerle donatarak, onların yazı, ifade ve muhakeme yeteneği ile inceleme ve araştırma becerilerini geliştirmek, soyut kuralları somut olaylara uygulama becerisi kazandırmak ve özel hukukun sorunlarına çözüm geliştirebilmelerini sağlamak da bu hedeflerin önemli birer parçasıdır. Programın, uygulayıcılara belirli bir alanlarda uzmanlaşma olanağı sağlaması, onların mesleki niteliklerini geliştirmelerinin yanı sıra, ticari hayatın gelişmesine, hukukun ve adaletin de daha iyi işlemesine hizmet edecektir. Program, hukukun uygulamadaki ve çalışma yaşamındaki rolü dikkate alınarak oluşturulmuştur ve bu amaca hizmet edecek farklı ders seçenekleri sunmaktadır. Bunun yanında, programda yer alan seminer dersi öğrencilerin bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşma becerilerini ve sözlü ifade yeteneğinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Eğitim Olanakları

Öğrencilerimiz Yargıtay ve Danıştay kararlarının da incelendiği pratik çalışmalarla uygulamaya hazırlanır. Tüm öğrenciler internet bağlantılı bilgisayarlar kullanmak suretiyle derslere ve pratik çalışmalara yönelik araştırma yapma olanağına sahiptir. Öğrencilere araştırma yeteneği kazandırmak amacıyla ödevler verilerek, araştırma yaptırılacak ve sunumları değerlendirilecektir. Moot Court (sanal dava) uygulamaları mevcuttur. Öğrencilik döneminde adliyelerde duruşma izlenmesi için gerekli işbirliği yapılmakta olup, talep halinde staj çalışmaları için de işbirliği sağlanacaktır. İyi düzeyde yabancı dil bilen ve not ortalaması yüksek öğrenciler uluslararası örgütlere staj için gönderilecektir. Öğrencilerin bilgi ve donanımlarını arttırmak için düzenlenen ulusal/uluslararası panel ve konferanslar kitap haline getirilecek ve ilgi alanlarına göre kendilerine dağıtılacaktır.

ciu-law-phd

Kariyer Alanları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinin doktora programında öğrencilerden, yüksek lisansta araştırma yöntemlerini iyice öğrendikleri kabul edilerek, asıl olarak çalıştıkları alandaki konulara en ince ayrıntısına kadar hâkimiyetleri beklenmektedir. Doktora tezinin yazılması ve jüri önünde savunularak başarılı bulunması halinde, uluslararası bir unvan olan “doktor” unvanına hak kazanılacaktır. Doktora unvanı, şartları ülkeden ülkeye değişse de uluslararası bir unvandır. Doktora aşamasından sonra, istenir ve şartları sağlanırsa, bir üniversitede yardımcı olarak görev almak mümkün olduğu gibi, üniversite içinden veya üniversite dışından doçentlik için başvurmak da mümkündür.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
HUKUKTA YÖNTEM SORUNU

Ders Kodu

HKUK602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEMİNER

Ders Kodu

HKUK690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
SEÇMELİ

Ders Kodu

HKUK6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

HKUK6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

HKUK6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

FELS601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
TEZ

Ders Kodu

HKUK600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
DOKTORA YETERLİLİK

Ders Kodu

HKUK650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
SEÇMELİ

Ders Kodu

HKUK6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

HKUK6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8

Seçmeli Dersler

SAĞLIK HUKUKUNDA BİYOETİK PROBLEMLER

Ders Kodu

HKUK626

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DEMOKRASİ VE KATILIMIN DERİNLEŞTİRİLMESİ AÇISINDAN SİYASAL HAKLAR

Ders Kodu

HKUK609

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KİŞİLİĞİN KORUNMASI

Ders Kodu

HKUK615

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HUKUK VE DEVLET KURAMLARI

Ders Kodu

HKUK625

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ANAYASA YAPIMI VE ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ

Ders Kodu

HKUK607

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARASI ÖZEL HUKUKTAKİ GÜNCEL SORUNLAR

Ders Kodu

HKUK618

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HAKSIZ FİİLLER

Ders Kodu

HKUK613

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİCİLERİN VE MÜDÜRLERİN SORUMLULUK SİGORTASI

Ders Kodu

HKUK623

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKU

Ders Kodu

HKUK525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders karşılaştırmalı anayasa hukuku çalışmaları bağlamında çeşitli konuları kapsamına almaktadır. Türkiye ve KKTC’nin anayasal sistemleri üzerine odaklanacak olan derste, ABD, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Britanya, Hindistan, Japonya, Nijerya ve Güney Afrika gibi çeşitli ülkeler ile karşılaştırmalı olarak, anayasal yapılar, ilkeler ve kurumlar ve bunlara ilişkin temel sorunlar incelenecektir. Derste ele alınacak konulardan bazıları şunlardır: Kanunların anayasa uygunluğunun yargısal denetiminde rol üstlenen yapılar, kurumlar ve uygulanan usuller; devlet erkleri arasındaki ilişkilerin düzenleniş biçimi ve başkanlık sistemi ile parlamenter hükümet sistemlerinin karşılaştırılması; olağanüstü hallerin ve bunlardan kaynaklanan yetkilerin anayasalarda düzenlenme biçimleri; azınlıkların korunması konusundaki yaklaşım, cinsiyet eşitliği, ülkelerdeki temel hak ve özgürlüklere ilişkin rejimlerin incelenmesi.
İDARİ SÖZLEŞMELER

Ders Kodu

HKUK614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA AYIRIMCILIK YASAĞI

Ders Kodu

HKUK508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Ders Kodu

HKUK526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Teknolojik gelişmeler mahremiyet ve kişisel verilerin ihlalini kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla modern bir veri koruma hukuku oluşturarak kişisel verilerin korunması da büyük önem kazanmıştır. Kişisel verilerin temel toplanma amaçlarının belirlenmesi ve sınırlandırılması ile veri tabanlarında saklanan bilgilerin toplanma amaçları dışında kullanılmasının engellenmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinin belirli kurallara tabi kılınması aynı zamanda temel hak ve özgürlükleri korumaya yöneliktir. Mahremiyet ve kişisel verilerin korunması konusu, Türk hukuku bakımından yenilik olarak kabul edilebilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Anayasa Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında, kişisel veri kavramı, kişisel verilerin korunması sorunu, kişisel verilerin hukuki niteliği ile korunması konuları ele alınarak incelenmektedir.
SAĞLIK HUKUKU

Ders Kodu

HKUK512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN SEBEPLER

Ders Kodu

HKUK516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SAĞLIK HUKUKU

Ders Kodu

HKUK606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR VE İPTALİ

Ders Kodu

HKUK622

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENERJİ HUKUKU

Ders Kodu

HKUK627

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARARSI İNSAN HAKLARI HUKUKU

Ders Kodu

HKUK517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARASI HUKUKUN GÜNCEL SORUNLARI

Ders Kodu

HKUK611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARASI HUKUKTA TAHKİM

Ders Kodu

HKUK617

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TÜKETİCİ HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI

Ders Kodu

HKUK620

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARASI HUKUKTA EGEMENLİĞİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Ders Kodu

HKUK523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Ders, uluslararası hukukun kuramsal çerçevesi içerisinde egemenlik kavramına odaklanır. Egemenlik kavramının ortaya çıkışını tarihsel bağlamda inceler ve bu kavramın halklar, kendi kaderini tayin etme hakkı ve devlet kavramları ile bağlantısını irdeler. İkinci odak nokta, alternatif egemenlik algılarının değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme, azınlıklar, mülkiyet ilişkileri ve küreselleşme kavramları bağlamında yapılır. Bu değerlendirme ışığında, egemenlik kavramının modern dışlayıcı eğilimlerinin analizi yapılır. Bu analizin amacı egemenlik kavramının beyaz, Avrupa-merkezci ve kolonici gerekçelerini ortaya koyup sorgulamaktır. Bu analize alternatif olarak ve kavramın kapsayıcı potansiyelini ön plana çıkarmak adına, egemenlik fikri ve kapsamı yeniden düşünülür. Avrupa-merkezci önyargıların aşılması eğilimi, egemenlik kavramının yeniden düşünülmesi eylemine yön verir.
DELİL ELDE ETME YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

HKUK515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

Ders Kodu

HKUK522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KARŞILAŞTIRMALI İDARİ YARGILAMA HUKUKU

Ders Kodu

HKUK503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKU

Ders Kodu

HKUK507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KARŞILAŞTIRMALI USUL HUKUKU

Ders Kodu

HKUK510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SPOR HUKUKU

Ders Kodu

HKUK513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HUKUKTA YÖNTEM SORUNU

Ders Kodu

HKUK602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKU

Ders Kodu

HKUK603

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İDARİ İŞLEMLER

Ders Kodu

HKUK616

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TAHKİM HUKUKUNUN SORUNLARI

Ders Kodu

HKUK621

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

  • Diploma fotokopisi,
  • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
  • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
  • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
  • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik)  € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Kayıt harcı ve diğer ücretler* € 245,00
Sosyal Etkinlik Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç

*1. yıl öğrencilerine uygulanır. Diğer öğrenciler için € 195,00.