Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İşletme (DBA) Almanca

Süre 5 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Profesyonel İşletme Doktora programımız bilgisini, uzmanlıklarını ve becerilerini teorik bilgi ve iş pratiğine odaklanarak geliştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanmıştır. Uzmanlık alanlarında özgün araştırmalar yaparak, profesyonel doktora adayları kariyerlerine odaklanabilir ve rekabetçi küresel pazarda kendilerine bir yer bulabilirler. Bu program, öğrencilerin kişisel, danışmanlık ve araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Profesyonel İşletme Doktora programımız günümüz dünyasında çağdaş işletmecilik uygulamalarını ve bu uygulamalara esas teşkil eden kuramsal yaklaşımları öğrencilerimize aktarmak, onları ülke işletmeciliğine ve literatüre katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmaya yönlendirmek üzere oluşturulmuş bir programdır. Organizasyon teorileri ve özellikle yeni teknolojik gelişmeler ve internetin getirdiği olanaklar ışığında ağ örgütlenmeleri gibi en yeni organizasyon uygulamaları araştırılabilmektedir.

Eğitim Olanakları

UKÜ de profesyonel doktora eğitimi, yönetim bilimlerindeki güncel konular, yönetim kuramları, istatistik, ekonomi ve araştırma yöntemleri üzerine araştırmalar yapılmasını sağlar. Akademik kariyer düşünmeyen profesyonel yöneticilere yönelik sadece tez hazırlamayı içeren dersiz doktora programı olan bu programın eğitim dili ingilizcedir. Tez yazımını tamamlamadan önce, öğrencinin, fakülte danışmanları ile yakın işbirliği içerisinde, ilgi duyduğu alanda uzmanlık geliştirmesi beklenmektedir. Tez konusu teklifinin hazırlanması ile başlayan Doktora çalışmasının sonuç bölümü, teze konu araştırmanın fiili olarak tamamlanması ve akademik formata uygun olarak yazılıp akademisyenlerden tarafından oluşturulacak bir jüri önünde savunulması aşamalarını kapsar. Doktora tez yazımı ve her dönem tez izleme jürisi önünde yapılan seminer sunumlarından oluşan doktora eğitimi boyunca öğrenciler konferanslarda bildiri sunmaya ve hakemli dergilerde yayınlanmak üzere makaleler yayınlamaya teşvik edilmektedir. Programın yapısı, bağımsız araştırma projeleri yürütmek için gerekli araştırma uzmanlığını geliştirmeyi sağlamanın yanında öğrencileri gerçek hayatta karşılaşılabilecek en güncel stratejik, yönetsel ve uygulama odaklı gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde donatmak amacındadır.

UKÜ İşletme Profesyonel Doktora Programı (DBA)

Kariyer Alanları

Profesyonel İşletme Doktora Programı, bugünün yöneticileri için üst düzey bir akademik başarı seviyesi olarak görülür o yüzden yüksek lisans derecesi üzerinde bir derece olarak kabül edilir. Bu doktora programı için hedef grup, daha önce yüksek lisans derecesini tamamlamış olan orta ve üst düzey yöneticilerdir. Bu program söz konusu yöneticilere yeni kariyer fırsatları yaratır ve kariyer merdiveni üzerinde yükselmeyi sağlar. Bu programın mezunları, ilgili alanlarda uzmanlaşma ve kariyer olanaklarına bağlı olarak çeşitli üst düzey pozisyonlara sahip olacak şekilde donatılır. Kariyer olanakları, şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, devlet kurumları ve sağlık kurumlarında yönetici ve liderlik pozisyonlarını içerir. Profesyonel doktora derecesine sahip mezunlar ayrıca finansal analiz ve iş araştırmaları veya iş alanı ile ilgili v.b. yayınlar yapabilir. Bu derece orta ve üst düzey yöneticilerin diğerleri arasında fark yaratmasına ve işverenlerin dikkatini çekmesine yardımcı olacaktır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEMİNAR I (PROPOSAL)

Ders Kodu

DPBA601

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Araştırma çalışmasının ilk ve son aşaması, Tez İzleme Komitesine (TPC) uygulanabilir bir doktora düzeyinde araştırma önerisi üretmektir. Öğrenci, araştırma fikirlerini tutarlı bir biçimde ortaya koyan bir araştırma önerisi hazırlamalıdır. Araştırma önerisini, komitenin kabul ettiği bir düzeye çıkarmanın yanı sıra, araştırmanın geliştirilmesindeki en kritik noktalardan biridir. Teklif, komite tarafından kabul edilir edilmez, öğrenciler atanan denetçinin gözetimi altında çalışmaya başlayabilir. Denetim otoritesi ilk aşamadan itibaren yardımcı olacak ve kararlaştırılan araştırma alanını geliştirecek, araştırma amaçlarını ve hedeflerini belirleyecek ve gerekli araştırma geçmişini geliştirecek şekilde yönlendirecektir. Önemli aşamalarda öğrenciden işi onay veya kabul için denetçiye sunması beklenir.
Üçüncü Dönem
SEMİNAR II (TPC-1)

Ders Kodu

DPBA602

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Araştırmanın bu aşamasında, öğrencilerin tüm iyi doktora programlarında standart süreçler olan çalışmalarını sunmaları ve ilerleme raporları sunmaları beklenmektedir. Bunlar, Tez İlerleme Komitesi'ne (TPC), öğrencilerin ilerleme hızlarına yardımcı olmak ve öğrencilerin özel ihtiyaçlarını tespit etmek için geri bildirim sağlamalarına izin verir. Öğrenciler daha önce başka araştırmacılar tarafından yayınlanan çalışmaların literatür incelemesini sunarlar. Öğrencilerin seçilmiş araştırma alanındaki yayınlanmış çalışmalardan haberdar olduklarını ve ana yazarların eserlerini okuduğunu ve bu bilginin araştırmanın geliştirilmesinde kullanıldığını ortaya koymaktadır. Araştırma soruları, amaçları, amaçları ve hipotezleri sunulmaktadır. Araştırma amaçlarının ve hedeflerinin ve herhangi bir operasyonel hipotez, araştırma çalışmasının genel sonuçları ile açıkça belirtilmiştir. Hedefler, amaçlara ulaşmak için gerekli bireysel eylemlerdir.
Dördüncü Dönem
SEMİNAR III (TPC-2)

Ders Kodu

DPBA603

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Araştırmanın bu aşamasında araştırma metodolojisinin kuramsal çerçevesi bildirilmiştir. Bu, önerilen araştırma metodolojileri hakkında yeterli bir ayrıntıyı geliştirir ve belirli bir metodolojinin neden literatür taramasıyla uyumlu olarak seçildiğini gösterir. Numune tasarımı ve veri toplama sürecinin detayları da, neyin yapıldığını ve niçin yapıldığını tanımlamak için gerekli detay seviyesini sağlayan belirlenir.
Beşinci Dönem
SEMİNAR IV (TPC-3)

Ders Kodu

DPBA604

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Araştırmanın bu aşamasında ilgili sonuçlar ile araştırma sonuçları bildirilmiştir. Araştırma çalışmasının önemi, araştırmanın uygulanabilirliği ve diğer araştırma çalışmalarıyla ilişkisi ile açıkça belirtilmiştir. İlerleme Komitesi'nin (TPC) onayından sonra, tez çalışması kurallara ve yönetmeliklere göre derlenmekte ve sonuçlandırılmaktadır.
Altıncı Dönem
THESİS

Ders Kodu

DPBA600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Programın çıktısı olan bir DBA tezi şu şekilde olmalıdır: İşletme ve yönetimde teoriye ve pratiğe katkıda bulunan ileri düzeyde kesin araştırmalar yaparak kişisel, danışmanlık ve araştırma yönetimi yeterliliklerini geliştirmek. Tez çalışmasında öğrenci örgütsel ve endüstriyel araştırmalar yoluyla bilgiyi üretir ve yorumlar.

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik) € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç