Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Mühendislik Yönetimi (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
muhendislik-yonetimi-yukseklisans muhendislik-yonetimi-yukseklisans muhendislik-yonetimi-yukseklisans

Program Hakkında

Mühendislik Yönetimi, en genel tanımıyla bir ürünün, cihazın, yapının veya makinanın tasarımında, imalatında, yapımında, işletmesinde veya bakımında istenilen amaçları başarmak için mühendislerin, bilim adamlarının, tasarımcıların ve diğer teknik ve teknik olmayan personelin faaliyetlerini organize etmek, planlamak, yönetmek ve kontrol etmektir. Bu açıdan bakıldığında, Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programlarının MBA programlarından önemli bir farkı ortaya çıkmaktadır; mühendisleri mevcut teknik bilgi ve becerilerinden uzaklaştırmadan bu niteliklerini daha etkin ve verimli kullandırma bilgi becerilerini kazandırmaktadır. Mühendislik Yönetimi, mühendislik ve uygulamalı bilimlerin kullanıldığı faaliyetlerin yönetimidir. Mühendislik Yönetimi mevcut ve gelecek teknolojilerle ilgili stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki mühendislere yöneliktir. Mühendislik Yönetimi verimlilik, kaliteyi ve küresel boyutta rekabet gücünü artırmak, teknolojik düzeyi korumak, yeni iş alanları oluşturmayı hedefler. Mühendislik Yönetimi Endüstri Mühendisliği ve Sosyal Bilimler arasında yer almakta ve tüm mühendislik disiplinlerini kapsamaktadır.

Eğitim Olanakları

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı, öğrencilere edindikleri mühendislik eğitimindeki bilgileri teori ve pratikte uygulayabilecekleri şekilde kazanım sağlamayı amaçlar. Ders kapsamında verilen projelerle üretim ve yönetim tekniklerini harmonize etmelerine olanak sağlamaktadır. Buna ilaveten akademik çalışmlarına nitelik ve nicelik katabilmeleri açısından akademik araştırma teknikleri geliştirerek Proje ve Tezlerinde bu tekniklerden faydalanmaları sağlanmaktadır. Programımız öğrencilere tezlerinde teorik alanda çalışabilme imkanı vermenin yanısıra ayrıca pratik alana yönelmek isteyen öğrencilere Ergonomi Laboratuvarı, Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Laboratuvarı ve Simülasyon Laboratuvarı gibi laboratuvarlarda uygulamalı olarak çalışabilme imkanı vermektedir. Programdaki eğitimi alan öğrenciler, gerek üretim gerekse hizmet alanında daha efektif, verimli, optimal ve kaliteli işlev yapılmasına katkıda bulunmaktadırlar.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Günümüzde, sadece teknik bakış açısı ve deneyime sahip, işletme içerisindeki sorunları bütünleşik bir bakış açısı ile göremeyen mühendis ve yöneticilerin yerini alacak yeni tip profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı duyulan bu ihtiyacı karşılamak için gerekli donanımı mezunlarına vermektedir. Mezunlarımız alanlarında etkin şekilde çalışarak, temel sorunlara çözüm arayan, alternatif çözümler üreten, araştırma geliştirmeye yatkın, kalite ve güvenlik konularına önem veren bireyler olarak sektörde önemli yer bulmaktadırlar. Ayrıca geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak ve hızla değişen öğrenim yetilerini kazandırmak amacıyla uygulanan eğitim programıyla mezunlarımızın akademik alanda yer bulmaları mümkündür. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu profesyonelleri yetiştirmek amacıyla hazırlanan programda öğrenciler hem mühendislik hem yönetim alanlarında kariyer yapabilmektedirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
PRODUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
SERBEST SEÇMELİ I

Ders Kodu

EMNT5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SERBEST SEÇMELİ II

Ders Kodu

EMNT5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SERBEST SEÇMELİ III

Ders Kodu

EMNT5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SERBEST SEÇMELİ IV

Ders Kodu

EMNT5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SERBEST SEÇMELİ V

Ders Kodu

EMNT5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

EMNT500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
.
SEMİNER

Ders Kodu

EMNT590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
.

Seçmeli Dersler

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
OPERATİONS RESEARCH TECHNİQUES

Ders Kodu

EMNT517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
RESEARCH TEHCNİQUES İN HUMAN ENGİNEERİNG

Ders Kodu

EMNT516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PRODUCTİON AND INVENTORY THEORY

Ders Kodu

EMNT514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

QUALİTY ENGİNEERİNG

Ders Kodu

EMNT509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
ENGINEERING MANAGEMENT

Ders Kodu

INDE282

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

PROJECT SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders Kodu

BUSN513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Temel kavramlar, eğitim sisteminin, program geliştirmenin kuramsal temelleri,eğitim programı tasarımları, program geliştirme modelleri, ihtiyaç analiz ve değerlendirilmesi, hedefler ile sınırlandırılması, hedef – davranışların, içerik analizi ve düzenlenlenmesi, eğitim durumlarını düzenleme, sınama durumlarını düzenleme, programın denenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi
INFORMATION SYSTEMS AND IMPLEMENTATION

Ders Kodu

INDE352

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ENGİNEERİNG ETHİCS

Ders Kodu

EMNT560

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SUPPLY CHAİN MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER AİDED DATA ANALYSİS

Ders Kodu

EMNT515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HİGHWAY MATERİALS AND CONSTRUCTİON

Ders Kodu

CVLE552

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İMALAT SÜREÇLERİ

Ders Kodu

INDE372

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Globalleşme ve yerel piyasalardaki rekabet temele imalat sistemlerinin gelişmesine sebebiyet verdi. Bu ders gelişen imalat sistemlerinin öğretilmesini amaçlamaktadır. Ders içelirisinde Bilgisayar Bütünleşik İmalat (Bilgisayarla bütünleşik imalat , üretim sisteminin toplam işleyişini yönetmek için bilgisayara dayalı üretim teknolojisi ile karar destek sistemlerinin bütünleşik bir uygulamasıdır), Hücresel İmalat, Otomasyon Sistemleri ve Kalite Kontrol'ün temel prensipleri işlenecektir. Mevcut sistemler ile yeni teknolojilerin karşılaştırmalı analizi de yapılacaktır. Endüstri mühendisliği programı öğrencileri, bu ders çerçevesinde, makine mühendisliği temellerini anlar, sanayinin ihtiyacı olan bir mühendis olmayı öğrenir, derste öğrendiği bilgiler ile tasarımdan üretime tüm üretim süreci boyunca bilgiyi kullanma ve uygulama yeteneğini kazanarak üretim operasyonlarının sürdürülebilirliği için gerekli temel bilgileri kazanmış olur.
OPERATIONS RESEARCH II

Ders Kodu

INDE322

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Ders Kodu

BUSN532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Program tasarısı,program tasarısını değerlendirmeye giriş, değerlendirme türleri, program tasarısını değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme modelleri,program değerlendirme yönetemleri, program değerlendirmede kullanılan araştırma desenleri, program değerlendirme yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve kullanılması, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması verilerin çözümü ve yorumlanması, program değerine yönelik karar süreci.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İşletmelerde insan kaynaklarının etkili kullanımı ve eğitilmesi hakkında bilgilerin verilmesi dersin hedefleri arasındadır.
STRATEGİC PLANNİNG

Ders Kodu

EMNT510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CALCULUS-II

Ders Kodu

MATH102

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

CALCULUS-II
TRANSPORTATİON MODELİNG AND PLANNİNG

Ders Kodu

CVLE551

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
CONSTRUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

CVLE561

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENGINEERING ECONOMY

Ders Kodu

INDE232

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

STRATEJİK YÖNETİM

Ders Kodu

BUSN509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, katılımcıların, günümüzde stratejik yönetim alanındaki en hassas meseleler hakkında daha iyi bir anlayış kazanmaları için tasarlanmıştır. Değinilen meseleler şu konuları kapsar: gelecekteki uluslararası rekabeti şekillendirecek temel güçlerin anlaşılması, her bir şirkette şirket amacının merkezi rolü, sermaye piyasalarının ve şirketin finansal politikalarının şirketin küresel piyasalardaki rekabet gücünü şekillendirmekteki rolü, stratejik işbirlikleri ve çeşitlendirmelerin derecesi dahil olmak üzere şirketin ve sınırlarının tanımlanması, çalışanlar ile şirket arasındaki örtülü anlaşmaların geleceği ve bunun bilgi temelli rekabetçi avantaj kazanılması için insanların işlerinde anlam bulmalarına etkisi, ve şirket yönetişiminin (özellikle yönetim kurulları ve kurumsal hissedarlar olmak üzere) gelecekteki evrimi.
INTRODUCTION TO PROBABILITY AND STATISTICS

Ders Kodu

MAT205

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

İŞLETME YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

BUSN531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
veri
BETON TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu

CVLE532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK

Ders Kodu

ENRE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK
ANALİZE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATH101

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı fonksiyonlar, fonksiyonlarda türev ve integral kavramlarının geometriye, fiziğe ve mühendisliğe uygulamalarını öğretmektir. Bu derste fonksiyonun tanımı, çeşitleri , fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların limiti: tanımlı limitlerin bulunmasında kullanılan temel limit kuralları, temel fonksiyonların limitleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), tanımsız limit sonuçlarında sonucun bulunmasında kullanılacak yöntemler (L’Hopitals, vs.), fonksiyonlarda süreklilik, (süreksiz ve sürekli fonksiyonlar), fonksiyonların türevleri: türevin tanımı, temel fonksiyonların türevleri, iki fonksiyonun çarpımı ve bölümün türevleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), türevin uygulamaları, fonksiyonların integrali (belirsiz ve belirli integral): integralin tanımı, temel fonksiyonların integralleri, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integrali, integralin uygulamaları (tanımlı integral kullanarak alanların hesaplanması) , verilecektir.
İŞLETME EKONOMİSİ

Ders Kodu

BUSN521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TOPİCS İN SOFTWARE ENGİNEERİNG

Ders Kodu

CMPE555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste tartışılan ana konular gelişim metodolojileri ve tasarım örüntüleridir. Gereksinim, tasarım, uygulama, test ve dağıtım gibi yazılım yaşam döngüsü aşamaları Şelale, prototipleme ve Aşırı Programlama gibi metodolojiler ile ele alınacaktır. Ayrıca bu derste, yaratılış, yapısal ve davranış kalıpları gibi tasarım modelleri de değerlendirilmektedir.
ADVANCED MATERİALS SCİENCE

Ders Kodu

CVLE531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TECHNO-ECONOMİCAL ANALYSİS OF ENERGY APPLİCATİONS

Ders Kodu

ENRE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CALCULUS I

Ders Kodu

MAT101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ORGANİZATİON BEHAVİOUR

Ders Kodu

BUSN566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı örgütsel davranış ile ilgili temel kavramları öğrencilerle paylaşmak ve birey ve grup davranışlarının bir örgütün yönetiminde ne kadar önemli olduğunu göstermektir.
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

Ders Kodu

BUSN558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SOLAR - THERMAL ENERGY AND İTS APPLİCATİONS

Ders Kodu

EELE581

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INDUSTRİAL WASTE TREATMENT

Ders Kodu

ENVE523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Çeşitli endüstrilerden üretilen atıksuların kaynağı, özellikleri ve arıtma teknikleri. Endüstriyel atık suyun karakterizasyonu, arıtma ve yönetmeliklerin amacı. Atıksu miktarının tespiti. Süreçleri değiştirerek atıkların minimize edilmesi. Atıksu akışının ve değişkenliğinin modellenmesi. Dengeleme ve akış tasarımı. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri içeren birim işlemlerin tasarımı. Sedimantasyon, DAF ve filtrasyon yoluyla sıvı-katı ayrımı. Seçilen endüstrilerin atıksu arıtma tesisi proses akış diyagramlarının incelenmesi.
SOLAR POWER DESİGN

Ders Kodu

ENRE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

LEADİNG, TRANSFORMATİON AND CHANGE

Ders Kodu

BUSN508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INVESTMENTS MANAGEMENT

Ders Kodu

ACFN514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders kapsamında, gözlenen fiyatlama, piyasa ve katılımcı davranışının irdelenmesi ve ilgili teorilerde gelişmelere dayanılarak karlı yatırım modelleri ve ilgili kavramlar hususunda öğrencilerin kavrayışı geliştirilecektir. Ders dahilinde yatırım fonlarının hangi piyasalar aracılığı ile kanalize edildiği ve yatırımcı ve borçlanan bünyeleri motive eden faktörler incelenecektir. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : menkul kıymetlerin alımı ve satışı, Yatırım fonları ve diğer yatırım kuruluşları, Global Finansal Araçlar, Etkin Çeşitlendirme, Etkin piyasa hipotezi, Uluslararası yatırım, Vergiler, Enflasyon, ve yatırım Stratejileri, Yatırımcılar ve yatırım süreci, Davranışsal İktisat ve Teknik analiz.
PROJECT MANAGEMENT

Ders Kodu

CVLE694

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Teknolojik entegrasyon ve inşaat karmaşıklığı arttıkça, inşaat hazırlık süreleri de artar. Rekabetçi kalabilmek için şirketler, farklı proje yönetimi araçlarını kullanarak inşaat geliştirme çabalarını etkin bir şekilde yöneterek yeni altyapının inşaat sürelerini kısaltmaya çalıştılar. Bunu başarmak için, proje yaşam döngüsünün organize etme, planlama, izleme, kontrol etme ve eski ve mevcut inşaat projelerinden öğrenme olarak bölündüğü temel bir proje yönetimi çerçevesi kullanılacaktır. Ders içeriği: Proje yönetimine giriş, proje yönetimi bağlamı, proje yönetimi süreçleri. Proje yönetimi bilgi alanları? proje entegrasyon yönetimi, Proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi, proje insan kaynakları yönetimi, proje iletişim yönetimi, proje risk yönetimi, proje tedarik yönetimi.
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE OLASILIK VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

INDE204

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin oluşturulma amacı, gelecek dönemlerde görülecek bölüm derslerinde kullanılması planlanan olasılık-istatistik uygulamaları ve bilgisayar programları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Modellemeye giriş ve matematiksel çözüm yöntemleri, ile karar, kısıt ve amaç fonksiyonlarının kullanımı anlatılacaktır. Proje Yönetimi üzerini temel bilgileri alarak, iş dağılım yaısı ve ağ analizi kullanıp proje planı oluşturmak. Mühendislik proseslerinin istatistiksel davranışlarının anlaşılması sağlanacaktır. Veri toplama ve sınıflandırma, değişkenlerin türleri ve dağılımları, birleşik olasılık dağılımları ile mühendislik tasarımlarında hipotez kurma ve test edebilmeleri amaçlanmaktadır.
MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

MISY523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENDÜSTRİYEL, ORGANİZASYON VE İŞ DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN556

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste endüstriyel organizasyon ilkeleri, teorisi ve araştırması, iş davranışı yönetimi ve davranış bilimi bilgisinin iş ortamı bağlamında uygulanması incelenir. Dersin ana amacı, işletmelerin hem çalışanların verimliliğini hem de yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde iş ve organizasyonlarını nasıl tasarlayabileceğini göstermektir. Kapsanan konular arasında, iş analizi, eğitim ve geliştirme, personel kararları, organizasyonel değişim, liderlik, motivasyon, takım çalışması, mesleki stres ve iş gücü refahı, personel değerlendirmesi, alandaki bilimsel araştırmaların tarihçesi ve evrimi ve diğer işveren-çalışan ilişkisi ile ilgili konular yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin, alandaki bilim adamları tarafından sorulan ve cevaplanan soruları ve bu soruları yazılı olarak cevaplamak için kullanılan yöntemleri anlamalarını geliştirmeyi içerir.
FİNANCİAL MANAGEMENT İN HEALTH CARE ORGANİZATİONS

Ders Kodu

HOMM504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ORGANİZATİONAL BEHAVİOUR İN HEALTH CARE ORGANİZATİONS

Ders Kodu

HOMM505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MODERN ECONOMIC ISSUES IN ENERGY SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE527

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CALCULUS II

Ders Kodu

MAT102

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

GENERAL PHYSİCS I

Ders Kodu

PHY101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

OLASILIK VE İSTATİSTİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

MATH205

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Dersin amacı temel olasılık ve istatistik konularının verilmesidir. Bu derste teori ve uygulamaya birlikte yer verilmektedir. Dersin içeriği; değişken tanımına giriş, temel veri analizi, veri çeşitleri, veri düzenlemesi, frekans dağılım tabloları, örneklem, örneklem uzayı, olay tanımı, temel sayma yöntemleri, küme işlemleri, olasılık aksiyomları, olasılık kuralları, şartlı olasılık, toplam olasılık ve Bayes teoremi, bağımsız olaylar, rassal değişken tanımı, olasılık dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu, temel dağılımlar ve yığılımlı dağılım fonksiyonları, kesikli ve sürekli dağılım fonksiyonları, Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün sürekli, Normal, Gamma, Üstel, çok değişkenli dağılım fonksiyonları, dağılımı belli olan kesikli ve sürekli değişkenlerin ortalama ve varyans hesaplamarı, örneklem dağılımları, Merkezi Limit Teoremi’ni kapsamaktadır.
MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

ISYE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, bilgi sistemlerinin analiz, tasarım, kullanım ve yönetiminde yöneticilerin üstlenmesi gereken aktif ve önemli rolün altını çizmektedir. Bir MIS projesinin planlama ve organizasyonunu, ihtiyaçların belirlenmesi için stratejileri, analizden tasarıma geçişi, yeni sistemin kavramsal tasarımını, uygulama sürecindeki aşamaları ve dönüşüm yöntemlerini kapsar.
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

COMM510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Ders, iletişim teknolojileri alanındaki çağdaş gelişmeleri, bu gelişmelerin medyanın üretim ve tüketimi sürecinde ne ölçüde ve nasıl yer aldıklarını incelemektedir. İnternet ve dijital kültürler medya ortamları üzerinde odaklanan bu derste yeni medya kavramı etrafında gelişen teorik ve pratik tartışmalara yer verilmektedir. Etkileşim, sosyal ağ iletişimi, medya türlerinin kesişmesi, “siberkültür” ve “web 2.0” gibi konular derste incelenmektedir.
DİGİTAL IMAGE PROCESSİNG

Ders Kodu

EELE526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
ANAEROBİC BİOTECHNOLOGY FOR INDUSTRİAL WASTEWATERS

Ders Kodu

ENVE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENVİRONMENTAL BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

ENVE525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencilere biyolojik süreçlerin çevre teknolojisindeki uygulamaları hakkında bilgi vermektir. Çevresel biyoteknoloji, atık su ve endüstriyel atıksu arıtımı, katı atık bozulması, toprak arıtımı, tehlikeli atıklarla kirlenmiş alanların biyolojik olarak arıtılması, içme suyunun kalitesinin artırılması, biyolojik detoksifikasyon gibi biyoteknolojik işlemlerde mikroorganizmaların kullanımını kapsar.
ADVANCED TECHNİQUES OF ENVİRONMENTAL ENGİNEERİNG ANALYSİS

Ders Kodu

ENVE528

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Modern analitik araçların çalışma prensiplerini ve çevre mühendisliğinde karşılaşılan analitik problemleri çözmek için nasıl kullanılabileceğini anlamayı amaçlar. Optik yöntemler, ultraviyole, görünür, kızılötesi, X ışını emilimi, emisyon ve alev spektroskopisi, seçici iyon elektrotları, kütle spektroskopisi, gaz ve sıvı kromatografi teorisi ve uygulamaları, toplam organik karbon analizörü, elektriksel ayırma yöntemleri içerir. Laboratuvar deneyleri.
OPERATİON MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin niyeti Üretim yönetimi ve tedarik zinciri bünyesi içerisinde karar verme süreçlerini yönetme hakkında gerekli olabilecek analitik kavramları ve yöntemleri sağlamaktır. Geçtiğimiz birkaç yıldan beridir tedarik zinciri yönetimi tarafından yönlendrilen rakabet avantajı iş ortamında kabul edilen bir uygulama olmuştur. Çağunlukla temel stratejiler maliyetlerin düşürülmesi ile sağlanan üretim verimliliği veyahut sermaye verimliliği konularını içermektedir. Üretim konuları ile ilgili karar vermek örgütlerde en çok rastlanan görevlerdendir. Bu ders, öğrencilerin, tedarik zinciri bünyesinde iyi üretim yönetimi kararları vermesini sağlayacak olan yönetim konularını ve sayısal analiz yapma kaabiliyetlerini arttıracaktır. İçerisinde teaderik zinciri konularını ve stratejiyi, üretim yönetimi çerçevesini, Altı-Sigma yanaşımını, kalite yönetimini, arz ve talep planlamasını, depo ve sevk kontrolu, nakliye sistemi optimizasyonu konularını kapsayacaktır
STRATEGİC MANAGEMENT FOR TOURİSM AND HOSPİTALİTY ENTERPRİSES

Ders Kodu

TRHM514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Tüm turizm ve otelcilik sektörü işletmeleri, stratejik yönetim teorilerini ve kuramlarını çevrelerindeki rakip firmaları anlamak ve algılamak için sistematik bir yolla kullanmalı ve rekabet üstünlüğü her alanda geliştirme amacına yönelik olarak bunları değerlendirmelidir. Bu dersin amacı, öğrencilere stratejik yönetim ve sistematik düşünme süreci kazandırmak için gerekli eğitimi sunmaktır. Bu ders ayrıca, öğrencilerin turizm organizasyonları ve destinasyonları için stratejik analizleri anlama, uygulama ve eleştirel bir değerlendirme yapma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Belirli turizm organizasyonlarının ve destinasyonların stratejilerini inceler ve analiz eder ve başarılı bir stratejiye katkıda bulunabilecek faktörlerin anlaşılmasını ve eleştirel bir değerlendirmesini sunar. Öğrencilerin stratejileri, uygunluklarını ve başarılı olup olmadıklarını belirleyecek konuları değerlendirmelerini sağlar.
COST ACCOUNTİNG FOR BUSİNESS MANAGERS

Ders Kodu

BUSN565

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ BECERİLERİ

Ders Kodu

BUSN540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MATERİALS TESTİNG AND MEASUREMENTS

Ders Kodu

CVLE536

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MANAGEMENT SCİENCE

Ders Kodu

MISY555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SOİL DYNAMİCS

Ders Kodu

CVLE614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENTREPRENEURSHİP

Ders Kodu

BUSN538

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

LABORATORY APPLİCATİONS İN ENVİRONMENTAL AND BİO TECHNOLOGİES

Ders Kodu

ENVS540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Genel laboratuvar güvenlik prosedürleri ve kuralları, çevre ve biyoteknoloji ile ilgili çalışmalarda kullanılan genel laboratuar malzemeleri ve cam ürünlerine giriş, analitik ve kaba denge ve örnekleme tekniklerinin uygulama ve işleyişi, otomatik pipetlerin uygulanması ve işletilmesi, stok ve seyreltilmiş numune çözeltilerinin hazırlanması ve kullanılması davlumbaz, pH-metre uygulamaları ve işlemleri, fırın, inkübatör ve karıştırıcı uygulamaları ve işlemleri, santrifüj uygulamaları ve işlemleri, cam eşyaların ve laboratuar ekipmanlarının temizleme prosedürleri ve çeşitli taşınabilir cihazların uygulamaları (Termostat, UV-görünür spektrometre, İletkenlik, Türbidimetre) çevre ve biyoteknoloji ile ilgili çalışmalar
LABORATORY APPLİCATİONS İN ENVİRONMENTAL AND BİO TECHNOLOGİES

Ders Kodu

ENVE540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Genel laboratuvar güvenlik prosedürleri ve kuralları, çevre ve biyoteknoloji ile ilgili çalışmalarda kullanılan genel laboratuar malzemeleri ve cam ürünlerine giriş, analitik ve kaba denge ve örnekleme tekniklerinin uygulama ve işleyişi, otomatik pipetlerin uygulanması ve işletilmesi, stok ve seyreltilmiş numune çözeltilerinin hazırlanması ve kullanılması davlumbaz, pH-metre uygulamaları ve işlemleri, fırın, inkübatör ve karıştırıcı uygulamaları ve işlemleri, santrifüj uygulamaları ve işlemleri, cam eşyaların ve laboratuar ekipmanlarının temizleme prosedürleri ve çeşitli taşınabilir cihazların uygulamaları (Termostat, UV-görünür spektrometre, İletkenlik, Türbidimetre) çevre ve biyoteknoloji ile ilgili çalışmalarda kullanılır.
BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARAŞTIRMALARI: ÖRGÜTSEL PERSPEKTİFLER

Ders Kodu

ASCI503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders bilişim ve iletişim teknolojileri, dijital ortamlar ve iş süreçlerindeki dijitalleşme ve benzeri konularına teorik bakış açıları ve temel bir giriş sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ders bilişim sistemleri alanında yüksek lisans yapan öğrencilerin bilişim sistemlerinin yanı sıra işletme, bilgi bilimi, iletişim ve bilgisayar bilimi alanlarında araştırma yürütebilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu derste öğrencilerin, bilişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılan araştırma yöntemlerinin nasıl uygulandığını anlayarak, güçlü ve zayıf yönlerini kavrayarak ve bilişim teknolojileri konusunda kuram yeteneklerini geliştirerek bilişim sistemleri dergilerinde veya alana uygun diğer dergilerde bilişim sistemleri ve teknolojileri ile alakalı araştırmalarını yayınlama sürecini öğrenmeleri beklenmektedir.
OPERATIONS RESEARCH I

Ders Kodu

INDE321

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

OPERATIONS RESEARCH I
GENERAL PHYSICS-II

Ders Kodu

PHYS102

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

GENERAL PHYSICS-II

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç