Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Periodontoloji (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
ortodonti-doktora-programi ortodonti-doktora-programi ortodonti-doktora-programi

Program Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Periodontoloji anabilim dalının doktora eğitimi çağdaş ve uluslararası olanaklarla yetişmiş, sert ve yumuşak dental doku kayıplarına en uygun Periodontolojik tedavi planını hazırlayan, ileri Periodontoloji bilgilerine sahip olan ve güncel gelişmeleri takip eden diş hekimleri yetiştirmeyi amaçlar. Periodontoloji doktora eğitimi, diş hekimlerini, topluma ileri seviyede sağlık hizmeti verebilecek, özgün araştırma planlayacak ve yapabilecek klinik ve bilimsel donanıma sahip olacak şekilde yetiştirir.

Eğitim Olanakları

Bu programdaki eğitim Periodontoloji, Dental İmplantoloji ve Toplum Ağız-Diş Sağlığı ile ilgili ileri düzeyde teorik bilgi, klinik tecrübe ve bilimsel/akademik yeterlilik sağlayacaktır.

ciu-dentistry-periodontology-phd

Kariyer Alanları

Periodontoloji doktora programından mezun olanlar “Bilim Doktoru” unvanı ile akademik hayatlarına devam edebilecekleri gibi kamu veya özel sektör kuruluşlarında görev alabilirler. Ayrıca, kendi klinik veya muayenehanelerini açabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İLERİ PERİODONTOLOJİ-I

Ders Kodu

PERD601

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders öğrencilerin periodontolojinin ilkelerini, periodontal doku elemanlarını, periodontal tanı yöntemlerini (klinik veya radyolojik), iltihaplı ve sağlıklı dişeti arasındaki farkları ve dişeti iltihabı sürecini (iltihabın oluşması, ilerlemesi ve çözünmesi) detaylı olarak öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, periodontal hastalıkları güncel sınıflandırma kriterlerine göre sınıflandırarak çeşitli tanı yöntemlerini tercih etme nedenlerini, periodontal hastalığın gelişiminin etiyolojik faktörlerini ve olası mekanizmalarını anlayacaktır. Farklı periodontal hastalıkların farklı etiyolojik faktörlerini, periodontal tedavide kullanılan el aletleri ve klinik periodontal tedavi yaklaşımlarını öğreneceklerdir. Öğrenciler, vakaya özel tercih edilen tedavi protokolünün (cerrahi veya cerrahi olmayan periodontal tedavi) seçim kriterlerini ve uygulanan periodontal tedavinin olası sonuçlarını analiz etme becerisine sahip olacaklardır.
CERRAHİ OLMAYAN PERİODONTAL TEDAVİ

Ders Kodu

PERD603

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders öğrencilerin periodontal hastalıkların teşhisini, periodontal klinik verileri toplamayı ve periodontal hastalığa uygun tedaviyi planlamayı öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, başlangıç tedavisi (faz 1 tedavi) kapsamında yapılması gerekenleri ve önemini anlayacaklardır. Cerrahi olmayan periodontal tedavide kullanılan el aletlerini ve cihazları tanıyacaklardır. Teşhis ve tedavi sırasında oklüzyonu kontrol ederek, oklüzal uyumlama ve gerektiğinde splint yapımı hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Cerrahi olmayan periodontal tedavilerin güncel yaklaşımlarını özümseme ve kliniğe gelen hastaları bu çerçevede tedavi etme becerisine sahip olacaklardır. Tedavi sonrası hastalara uygun ağız hijyen araçları ve bu araçları doğru bir şekilde kullanarak, ağız hijyeni sağlama yöntemlerini nasıl anlatacağını öğreneceklerdir.
MUKOGİNGİVAL TEDAVİ

Ders Kodu

PERD605

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı periodontal hastalık ve sağlıkta dişeti ve mukozal yapıların anatomisini, fizyolojisini ve birbirleriyle olan ilişkisini değerlendirmektir. Bu ders kapsamında öğrenciler, mukogingival cerrahi tedavileri planlayabilecek ve periodontoloji kliniğine başvuran uygun hastalara ileri mukogingival cerrahi teknikleri ile uygun tedavileri uygulayabilecektir. İleri mukogingival cerrahi teknikler için çeşitli donör bölgelerini değerlendirecek ve en uygun yumuşak doku donör bölgesini seçeceklerdir. Dersin sonunda öğrenciler minimal invaziv yaklaşım çerçevesinde mikro cerrahi yöntemlerin uygulamalarını öğrenecek ve periodontoloji kliniğine başvuran uygun hastalara uygulayacaktır. Ayrıca öğrenciler, cerrahi tedavi yöntemlerinin uygulamalarının kontrendike olduğu hastalarda cerrahi olmayan yöntemleri uygulayabilecek ve gerekirse dişeti çekilmesine bağlı dentin aşırı duyarlılık tedavilerini öğrenip uygulayabilecektir.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

PERD7X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
AREA ELECTIVE
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

PERD7X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
İkinci Dönem
İLERİ PERİODONTOLOJİ-II

Ders Kodu

PERD602

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin temel amacı, sistemik hastalıklar ve periodontal hastalıklar arasındaki olası veya mevcut çift yönlü etkileşimleri öğrenmektir. Dersin sonunda dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, ağzın medikal açıdan vücudun önemli bir parçası olduğunu ve vücuttaki sistemik patolojik değişikliklerden etkilenebileceğini veya bu değişikliklere etki ederek hastalık sürecine dahil olabileceğini anlayacaktır. Fokal enfeksiyon kaynağı olarak periodontal enflamasyon ve/veya enfeksiyonun etkilerinin ağız boşluğu ile sınırlı olmadığını, periodontal hastalığın birçok organ ve sistemde hastalık ve komplikasyon oluşturması açısından bir risk belirteci olabileceğini öğrenirler. Periodontal hastalıklar ile çift yönlü ilişki gözlenen sistemik hastalıkların (diabetes mellitus ve osteoporoz gibi) arasındaki mevcut çift yönlü ilişki hakkında bilgi sahibi olurlar.
CERRAHİ PERİODONTAL TEDAVİ

Ders Kodu

PERD604

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders öğrencilerin periodontal hastalıkların teşhisini, periodontal klinik verileri toplamayı ve mevcut periodontal hastalığa uygun tedaviyi planlamayı öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, cerrahi tedavi kapsamında yapılması gerekenleri ve önemini kavrar. Öğrenciler, cerrahi periodontal tedavide kullanılan el aletlerini ve cihazlarını tanıyacaklardır. Kemik defektleri, kemik rejenerasyonu, bifurkasyon defektleri, cerrahi periodontal tedavi yöntemleri ve greft materyalleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Ders sonunda öğrenciler, cerrahi periodontal tedavilerin güncel yaklaşımlarını özümseme ve kliniğe gelen hastaları cerrahi periodontal tedavi yöntemleri ile tedavi etme becerisine sahip olacaktır. Cerrahi tedaviye ek olarak kemik kaybı olan bölgelerin kemik rejenerasyonuna uygunluğunu yani bölgenin rejenerasyon kapasitesini belirlemeyi kavrayacaklardır.
ORAL İMPLANTOLOJİ

Ders Kodu

PERD606

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Oral implantoloji dersinin temel amacı, öğrencilere temel oral implantoloji hakkında genel bilgi vermek ve onlara dental implant cerrahisi ve dental implant destekli protezleri göz önünde bulundurarak çok sayıda hasta tedavi yöntemi ve olanakları ile karar verme yetkinliği kazandırmaktır. Öğrenci, dental implant bölgesini, uygulamasını ve bakımını tüm yönleriyle değerlendirir. Sonuç olarak, öğrenciler peri-implant hastalıkların mekanik, cerrahi ve antimikrobiyal tedavisi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacaklardır. Dental implant destekli protez uygulamalarını öğreneceklerdir. Dental implant çeşitleri, malzemeleri, dental implantın yüzey özellikleri; Peri-implant dokular, hasta değerlendirme ve seçimi, tanı yöntemleri, tedavi planı, yumuşak ve sert doku hazırlığı, dental implant cerrahisi, dental implantlara protetik yaklaşımlar, peri-implant hastalıkları ve tedavileri dersin kapsamındadır.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

PERD7X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
AREA ELECTIVE
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

PERD7X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
AREA ELECTIVE
Üçüncü Dönem
İLERİ İMPLANT CERRAHİ TEKNİKLERİ

Ders Kodu

PERD607

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin temel amacı, yumuşak ve sert doku greftleme yaklaşımları gibi ileri oral implantoloji teknikleri hakkında güncel bilgiler vermektir. Bu ders kapsamında öğrenciler, birden fazla dental implant ihtiyacı olan ve tam ağız hareketli veya sabit dental implant destekli protezleri olan hastaların tedavilerini planlayabileceklerdir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, dental implant yerleştirme ve yükleme sürelerine karar verebilecek yeterlilikte ayrıntılı bilgiye sahip olacaklardır. Öğrenciler, verilen detaylı bilgilerden sonra orta ve ileri düzeyde kemik eksikliği olan karmaşık vakaları planlama ve çözme becerisine sahip olacaklardır. Öğrenciler, dental implant yerleştirme sırasında veya dental implant yerleştirmeden önce ogmentasyonun ne zaman yapılacağına karar vermek için multidisipliner yaklaşımı anlayacaklardır.
PERİ-İMPLANTİTİS TEDAVİSİ

Ders Kodu

PERD609

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin temel amacı, derse katılan öğrencilerin peri-implantitis hastalıklarını teşhis ve tedavi edebilme yeterliliğine sahip olmalarını sağlamaktır. Dersin sonunda öğrenciler uygun yöntemlerle peri-implantitis tanısı koyabilecek, hastalığı mevcut sınıflandırmalara göre sınıflandırabilecek ve tedavi edebilecektir. Öğrenciler, peri-implantitisin radyolojik ve klinik bulgularını, hastalığın etiyolojik faktörlerini ve peri-implantitis tedavisine yönelik tedavi yöntemlerini öğreneceklerdir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, etkilenen diş implantının tedavi öncesi ve sonrası prognozu ile ilgili bilgileri ve etiyolojik faktörleri ortadan kaldırarak peri-implantitis tedavisi için multidisipliner bir bakış açısına sahip olacaklardır. Öğrenciler dental implant kaybı durumunda alternatif protetik ve cerrahi tedavi planları yapabileceklerdir. Ders kapsamında öğrenciler, vakalar üzerinde teorik ve pratik yeterlilik kazanacaklar.
SEMİNER

Ders Kodu

PERD611

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı periodontoloji ile ilgili güncel bilgilerin irdelenmesidir. Öğrenciye belli bir konu verilerek, öğrencinin bu konuda detaylı literatür araştırma yapması sağlanır. Öğrenci topladığı bilgileri süzerek özetler, sözlü sunum ile dinleyiciyle paylaşır, tartışmaya açar ve sonuçlandırır. Böylece öğrencilerin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri kapsamındaki becerilerinin geliştirilmesi; sunum becerileri ve görsel işitsel araç kullanım yetkinliklerinin artırılması hedeflenir. Bu dersin temel hedefi öğrenciye literatür tarama ve değerlendirme yeteneğinin kazandırılması, tez yazım kurallarının öğretilmesi ve öğrencinin bilimsel bir çalışmayı sunma yeteneğinin geliştirilmesidir. Ayrıca öğrenciler bu dersin sonunda yapılan bilimsel çalışmaların bulgularını analiz edebilme, yorumlama ve literatürdeki eksikliklerini tespit edebilme yönünde de kendilerini geliştirirler.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

PERD7X5

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

10
AREA ELECTIVE
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

PERD7X7

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
AREA ELECTIVE
Dördüncü Dönem
DOKTORA YETERLİLİK

Ders Kodu

PERD608

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
Bu dersin amacı periodontolojide gündemde olan araştırma konularını ele alarak temel araştırma prensiplerine göre hazırlanmış sunumlar yapmaktır. Bu dersten sorumlu öğrenci farklı ülkelerde yayınlanmış ve farklı indekslerde yer alan dergilerdeki araştırmaları, olgu sunumlarını, meta analizleri ve sistematik derlemeleri inceler. Öğrenciler, periodontal tıp, periodontal hastalıklar, mukogingival cerrahi, diş eti çekilmesi, periodontal enflamasyon, dental plak, konak yanıtı, oklüzal travma, periodontal plastik cerrahiler, periodontal rejenerasyon, oral implantoloji, sinüs elevasyonu ve kemik ogmentasyon tekniklerine yönelik makaleleri okur. Periodontolojiye yönelik aldığı tüm derslerden sorumlu olacak şekilde dönem sonunda doktora programının yeterlilik sınavına girer.
AREA ELECTIVE

Ders Kodu

PERD7X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
AREA ELECTIVE
Beşinci Dönem
TEZ ÇALIŞMASI

Ders Kodu

PERD610

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

120
Özgün bir tez çalışması için periodontoloji temel alanında bilimsel hipotez geliştirmek, proje önerisi oluşturmak, deneysel ve klinik araştırma yöntemlerini analiz etmek, literatür taramalarını kullanabilmek, makale değerlendirmek ve analiz etmek, tez konusunun gerektirdiği klinik ve laboratuvar işlemlerini uygulayabilmek, sözlü ve yazılı sunum kurallarını benimsemek ve uygulamak. Tez konusu ile ilgili uygun anahtar kelimeler ile literatür taramalarını kullanmak, bu taramalar sonucu ulaştığı makaleleri değerlendirmek ve analiz etmek. Tez konusu ile ilgili araştırma ve uygulamaları gerçekleştirirken, karşılaştığı sorunlara karşı bilimsel çözüm yöntemleri oluşturmak. Tez çalısması sonucu elde ettigi bulguları yazılı ve sozlu olarak düzenlemek konu ile ilgili benzer calışmalar ile karşılaştırmak ve tartışmak.
DOKTORA ALANINDA KLİNİK ÇALIŞMA-I

Ders Kodu

PERD612

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders öğrencilerin periodontal tıp ve periodontal hastalıklar ile ilgili tüm klinik uygulamalara ve eğitimlere katılmalarını amaçlamaktadır. Ek olarak bu ders kapsamında diş çekimi, cerrahi olmayan periodontal tedavi, cerrahi periodontal tedavi, mukogingival cerrahi işlemler, periodontal plastik cerrahi, oral implant cerrahisi, sinüs cerrahisi, kemik ogmentasyon prosedürleri ve peri-implantitis tedavisi (cerrahi ve cerrahi olmayan) uygulayabilirler. Bu dersin kapsamında öğrenciler, periodontoloji polikliniğine başvuran hastaların tanı, tedavi ve takibini yapar. Ayrıca öğrenciler, periodontoloji kapsamındaki konularda araştırma yapabilecek ve makale yazabilecek yeterliliği kazanır. Öğrenciler Periodontoloji programının klinik çalışmalarını da destekleyeceklerdir. Bu ders kapsamında öğrenciler, Diş Hekimliği Fakültesi lisans eğitiminde yardımcı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadırlar.
Altıncı Dönem
DOKTORA ALANINDA KLİNİK ÇALIŞMA-II

Ders Kodu

PERD613

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders öğrencilerin mukogingival cerrahi, dişeti çekilmesi ve periodontal plastik cerrahi ile ilgili tüm klinik uygulamalara ve eğitimlere katılmalarını amaçlamaktadır. Ek olarak bu ders kapsamında diş çekimi, cerrahi olmayan periodontal tedavi, cerrahi periodontal tedavi, mukogingival cerrahi işlemler, periodontal plastik cerrahi, oral implant cerrahisi, sinüs cerrahisi, kemik ogmentasyon prosedürleri ve peri-implantitis tedavisi (cerrahi ve cerrahi olmayan) uygulayabilirler. Bu dersin kapsamında öğrenciler, periodontoloji polikliniğine başvuran hastaların tanı, tedavi ve takibini yapar. Ayrıca öğrenciler, periodontoloji kapsamındaki konularda araştırma yapabilecek ve makale yazabilecek yeterliliği kazanır. Öğrenciler Periodontoloji programının klinik çalışmalarını da destekleyeceklerdir. Bu ders kapsamında öğrenciler, Diş Hekimliği Fakültesi lisans eğitiminde yardımcı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadırlar.
Yedinci Dönem
DOKTORA ALANINDA KLİNİK ÇALIŞMA-III

Ders Kodu

PERD614

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders öğrencilerin periodontal enflamasyon, dental plak, konak cevabı ve oklüzal travma ile ilgili tüm klinik uygulamalara ve eğitimlere katılmalarını amaçlamaktadır. Ek olarak bu ders kapsamında diş çekimi, cerrahi olmayan periodontal tedavi, cerrahi periodontal tedavi, mukogingival cerrahi işlemler, periodontal plastik cerrahi, oral implant cerrahisi, sinüs cerrahisi, kemik ogmentasyon prosedürleri ve peri-implantitis tedavisi (cerrahi ve cerrahi olmayan) uygulayabilirler. Bu dersin kapsamında öğrenciler, periodontoloji polikliniğine başvuran hastaların tanı, tedavi ve takibini yapar. Ayrıca öğrenciler, periodontoloji kapsamındaki konularda araştırma yapabilecek ve makale yazabilecek yeterliliği kazanır. Öğrenciler Periodontoloji programının klinik çalışmalarını da destekleyeceklerdir. Bu ders kapsamında öğrenciler, Diş Hekimliği Fakültesi lisans eğitiminde yardımcı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadırlar.
Sekizinci Dönem
DOKTORA ALANINDA KLİNİK ÇALIŞMA-IV

Ders Kodu

PERD615

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders öğrencilerin periodontal rejenerasyon, oral implantoloji, sinüs cerrahisi ve kemik ogmentasyon işlemleri ile ilgili tüm klinik uygulamalara ve eğitimlere katılmalarını amaçlamaktadır. Ek olarak bu ders kapsamında diş çekimi, cerrahi olmayan periodontal tedavi, cerrahi periodontal tedavi, mukogingival cerrahi işlemler, periodontal plastik cerrahi, oral implant cerrahisi, sinüs cerrahisi, kemik ogmentasyon prosedürleri ve peri-implantitis tedavisi (cerrahi ve cerrahi olmayan) uygulayabilirler. Bu dersin kapsamında öğrenciler, periodontoloji polikliniğine başvuran hastaların tanı, tedavi ve takibini yapar. Ayrıca öğrenciler, periodontoloji kapsamındaki konularda araştırma yapabilecek ve makale yazabilecek yeterliliği kazanır. Öğrenciler Periodontoloji programının klinik çalışmalarını da destekleyeceklerdir. Bu ders kapsamında öğrenciler, Diş Hekimliği Fakültesi lisans eğitiminde yardımcı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

Seçmeli Dersler

PERİODONTAL HASTALIKLARIN MİKROBİYOLOJİSİ VE İMMÜNOLOJİSİ

Ders Kodu

PERD703

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin temel amacı, enflamatuvar periodontal hastalıkların oluşum ve gelişim mekanizmalarını ayrıntılı bir şekilde anlamak, mikrobiyal dental plak oluşumunu öğrenmek, periodontal hastalıklara özgü mikroorganizmalar ve patolojik etkileri hakkında detaylı bilgi edinmek, konakçı ve bakteri etkileşimi (konak yanıtı) hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler diş plağının organizasyonunu takiben epitel, bağ dokusu ve kemik dokusunda meydana gelen biyolojik değişiklikleri kavrayabileceklerdir. Bu ders kapsamında öğrenciler, immünoenflamatuar yanıtta (konak yanıtında) rol oynayan bağışıklık sistemi hücrelerini, bunların fonksiyonlarını ve etkileşimlerini, biyomoleküllerin periodontal dokulardaki mekanizmalarını öğreneceklerdir. Dersin sonunda öğrenciler kemik ve bağ dokusundaki histopatolojik değişiklikleri ve bu değişiklikler ile birlikte gözlenen periodontal hastalığın immünoenflamatuar yanıtını öğreneceklerdir.
PERİODONTOLOJİDE ESTETİK UYGULAMALAR

Ders Kodu

PERD704

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı periodontal olarak estetik olmayan durumların (gummy smile yani yüksek gülme hattı, melanin hiperpigmentasyonu ve papil kaybı) etiyolojisini ve tedavi planını belirlemektir. Öte yanda melanin hiperpigmentasyonlarının tedavi yöntemlerini öğrenmek, periodontolojide lazerler ile ilgili bilgi edinmek, gülüş estetiği ile ilgili ideal yumuşak doku durum ve oranlarını kavramak, yüksek gülme hattına sebep olan durumları saptayabilmeyi ve tedavi edebilmeyi öğrenmek, yüksek gülme hattı tedavisi ile ilgili periodontal yaklaşımları (gingivektomi, reverse vestibuloplasti ve botoks uygulamaları) hakkında ayrıntılı bilgi edinmek, papil kaybı olan bölgelerin cerrahi ve cerrahi olmayan tedavileri hakkında bilgi sahibi olmak amaçlanmıştır. Bütün anlatılan tedavi yöntemleri ile ilgili riskleri belirleyerek, olası komplikasyonların yönetimini öğrenmek de hedeflenmiştir.
KLİNİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

Ders Kodu

PERD707

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı öğrencilere, bilimsel araştırma metodolojisi hakkında gerekli bilgileri vermek, araştırma ve yayın etiği ilkelerini aktarmak ve bu konudaki bilgileri, tartışmaları aktararak, farkındalık ve duyarlılık kazandırmak, periodontoloji alanında araştırma ve yayın etiğine uygun çalışmalar yürütmesini sağlamaktır. Bu dersi alan öğrenci bilimsel araştırmaların kapsamını ve temellerini, bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenir, bilimsel metinleri okur, anlar ve veri analizi yapabilir, araştırma raporu hazırlamayı öğrenir, bilimsel etik konularında bilgi sahibi olur ve etik dışı davranışları önleyebilir. Böylece herhangi bir araştırma planlarken etik sorunlar, etik dışı davranışlar önlenir, bilimsel araştırma yöntemleri, hipotezleri ile ilgili detaylı bilgiler edinilir ve veri analiz yöntemleri değerlendirilir.

Başvuru Koşulları

 • Başvuru sahibi aday, Diş Hekimliği Fakültesi lisans diplomaları için YÖK veya YÖDAK'dan denklik alacağını,
 • Başvuru sahibi aday, KKTC Tabipler Birliğine geçici üye olmak için başvuruda bulunacaklarını,
 • Yabancı uyruklu başvuru sahibi öğrenci, klinik uygulamalarını yapabilmek için, Türkçe dil seviyelerini belgelemesi (TÖMER sertifikası veya Üniversitenin yapacağı Türkçe yeterlilik sınavından başarılı olması) veya 1 yıl süre ile Türkçe dil eğitimi alması gerektiği. Türkçe dil eğitimleri sırasında, Diş Hekimliği doktora programından her dönem bir ders alabileceği hususunda bilgilendirildiğini ve bu koşulları,
 • Başvuru sahibi öğrenciler, İngilizce dilinde eğitim alacakları için, İngilizce dil seviyelerini belgelemesi veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınava katılmaları gerektiği. Başarı seviyelerine göre birinci sınıfa geçebilecekleri veya İngilizce dil eğitimi almak zorunda oldukları hususunda bilgilendirildiklerini ve bu hususu kabul ettiklerini,
 • Başvuru sahibi öğrenci, doktora eğitimleri boyunca haftada en az 20 saat kliniklerde çalışmayı kabul etmiş olup, bu sürenin yılda 46 haftalık bir periyoda kadar uzayabileceğini,
 • Başvuru sahibi aday, klinik uygulamalarda gerekli temel ekipmanları temin edeceğini,
 • Cerrahi programına başvuracak aday 2 dönem boyunca (9 ay) tam teşekküllü bir hastanede rotasyon görevi yapacağını,
 • Programa başvuru yapan aday, üniversite tarafından gerek duyulması halinde, ilgili alana ait temel diş hekimliği bilgileri hakkında çevrim içi görüşme yapılacağını,
 • Başvuru sahibi öğrenci, klinik çalışma programına eksiksiz olarak uymayı,
 • Başvuru sahibi öğrenci, yanlış tedavi uygulamalarından dolayı ortaya çıkabilecek hukuki sorumlulukları üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 1.250.00
Tez ücreti (Dönemlik) € 625,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç