Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, petrol ve doğal gaz mühendisliği alanında lisansüstü düzeyde derinlemesine çalışma ve uzmanlaşma olanakları sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, programdan mezun olduktan sonra daha iyi araştırma yapabilecek ve araştırmalarının sonuçlarını hem yazılı hem de sözlü olarak resmi bir sunumda sunabileceklerdir. Öğrencilerden, petrol ve doğal gaz mühendisliği konusunda seçilmiş bir tez çalışması, yazmaları beklenir. Zorunlu derslere ek olarak, öğrenciler ilgili seçmeli dersler aracılığıyla uzmanlık alanlarını seçebileceklerdir. Bu sayede öğrenciler disiplinin farklı alanlarında, araştırma ve üretimde uzmanlaşabileceklerdir.

Eğitim Olanakları

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, uluslararası öğrenci çeşitliliğiyle, uluslararası araştırma konularını gerçek sorunlar ve ilgili çözümlerle birlikte çalışmalar sağlayacaktır. Öğrenci adaylarına, petrol ve doğal gaz mühendis uzmanlarına ihtiyaç duyulan yaratıcı veya çağdaş çözümler üretebilmeleri için Araştırma, Rezervuar ve Üretim disiplinlerinin hemen hemen tüm ana alanlarını kapsayan ders seçenekleri ile sunulur. Alan uzmanlığına sahip araştırma odaklı deneyimli eğitmenler, öğrencilere eğitim ve öğretimlerine yardımcı olan ilgili tam kapasiteli laboratuvarlara ek olarak geniş bir tez ve konu seçimi yelpazesi sağlar.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunları, petrol ve gazla ilgili uygulamalara odaklanan kurum ve şirketlerde yönetici olarak çalışabilirler. Özellikle, petrol ve gaz arama şirketleri, petrol ve gaz üretim şirketleri, rafineriler, petrol ve gazın depolanması ve taşınması ile ilgili şirketler ve ayrıca genel olarak enerji ile ilgili devlet işletmeleri. Mezunlar aynı zamanda büyük ölçekli şirketlerde ve enerji sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerde de istihdam olanağı bulabilmektedir. Doktora derecesini tamamlayarak, yükseköğretim kurumlarında akademik personel olarak da akademik kariyer yapabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEMİNER

Ders Kodu

BASC590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Seminer dersi elektrik-elektronik mühendisliği anabilim dallarının herhangi birini içerecek şekilde, araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma, belirli bir konuyu veya problemi tanımlama, veri toplama, verileri analiz edip tartışma ve varılan sonuçların önerilen bilimsel yazım kurallarına uygun biçimde bir rapor olarak sunma amacına yöneliktir. Bu kapsamda öğrencilerin araştırma odağını güçlendirmeleri ; araştıma sorusunu keskinleştirmeleri ve arıtmaları; çeşitli teorik ve metodolojik yaklaşımları ve araştırma etiğini belirgin hale getirmeleri; arşiv ve kütüphane araştırmasıyla ilgili pratik becerilerini geliştirmeleri; topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme, bilimsel inceleme ve sunum becerilerinin düzenini geliştirmeleri ve ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilmeleri beklenmektedir.
İLERİ SONDAJ TEKNOLOJİSİ

Ders Kodu

PNGE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Site preparation, excavation and levelling, and mud pond design will be the main topics to be covered in this course. Detailed analysis of characteristics of rock types to be drilled, operation parameters related with the drilling mechanism and utilization of optimum parameters in drill hole design will also be discussed. Drilling mud characteristics and related field laboratory analysis will also be covered. Hoisting system analysis according to depth and drill hole design, and relevant manufacturing details will be discussed in detail. Cutting tools and manufacturing details, drilling cost analysis and idle trip time analysis will also be studied. Equipment standards and measurements, and equipment types such as stabilizers, subs, DP and DC will also be topics to be covered.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

PNGE5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli

Ders Kodu

PNGE5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Alan Seçmeli
İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

PNGE500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
MSc tezi, MSc derecesinin alımına yönelik bir araştırma olup, bir yüksek lisans öğrenci adayı ve danışmanı arasında uzlaşılan araştırma programıdır. Bu dersi başarı ile tamamlayan aday öğrenciler akademik bir çalışma için gerekli problemi tanımlamalı, gerekli akademik çalışmayı tamamlamak için gerekli literatür araştırmasını tamamlamalı, literatürdeki araştırmaları analiz ederek araştırma olanaklarını belirlemeli, yapılacak olan akademik çalışmaya baz teşkil edecek gereksinimleri belirlemeli; belirlenen araştırma konusu için kullanılacak yöntemleri belirlemeli; ve yöntemlere paralel olarak problem çözümünü tasarlamalı. Ders kapsamında, ayrıca öğrenciler deneysel ve simülasyon yöntemlerinin birini veya ikisini kullanarak problemi çözümlerler. Buldukları çözümü ve sonuçlarını raporlayarak yüksek lisans tezini hazırlarlar. Buna ek olarak, öğrenciler yaptıkları çalışmayı bilimsel bir jüri önünde sunarlar.
İLERİ REZERVUAR SİMÜLASYONU VE MODELLEME

Ders Kodu

PNGE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İleri rezervuar simülasyon ve modelleme dersinin temel amacı, rezervuar simülasyon ve modellemesine yönelik olarak uygulanmakta olan gerek klasik ve gerekse modern teorileri ileri düzeyde olmak üzere öğrencilerle buluşturmaktır. Bu ders kapsamında, aynı zamanda gözenekli kayaç ortamlarında gözlemlenen farklı sıvı akış rejimlerine yönelik olarak kullanılan kısmi diferensiyal denklemler ile çeşitli sınır koşullarında var olan rezervuar akış problemlerinin çözümünde kullanılacak sonlu fark denklemleri de detaylı olarak incelenecek ve çeşitli vaka analizleri kullanılarak öğrencilere aktarılacaktır. Bu dersin ajandasında ayrıca farklı petrol rezervuar simülasyon çalışmaları ve farklı modelleme teknikleri üzerinde de durulacak ve öğrencilerin bu tür simülasyon ve modelleme teknikleri konularında beceri sahibi olmaları temin edilecektir.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

PNGE5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli

Ders Kodu

PNGE5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Alan Seçmeli
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PNGE5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ

Seçmeli Dersler

ADVANCED MUD AND CEMENT ENGINEERING FOR OIL WELLS

Ders Kodu

PNGE509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Mud circulation is one of the primary operation parameters in drilling mechanism. The organization of bit cooling, cleaning of the rock cuttings produced during drilling and providing the necessary pressure to overcome the existing formation pressures that is effective; thereby concentrating on the advanced knowledge required to overcome such. The preparation of the mud, in consistence with the aforesaid characteristics. pH, density and upward velocity calculations and control will form the basis of the course. In cases where formation pressures cannot be overcome, casing is installed in the hole, AND then cemented. Deep understanding of the rock characteristics and cementing will also be studied in detail.
ENHANCED SECONDARY OIL RECOVERY

Ders Kodu

PNGE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ENHANCED SECONDARY OIL RECOVERY
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
ENERJİ VE TALEP YÖNETİMİ

Ders Kodu

PNGE514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Petrol ve gaz pazarlarına ilişkin temel bilgiler, bu ders kapsamında öğrencilere detaylı olarak aktarılacaktır. Yine, mevcut ders kapsamında detaylı olarak irdelenecek konu başlıkları ektedir: Enerji konusunda büyük üretici ülkeler, enerji konusunda büyük tüketici ülkeler, ihracat yapan ülkeler, ithalat yapan ülkeler, enerjiye ilişkin gerek satış ve gerekse satınalma anlaşma modelleri, küresel ölçekte petrol ve gaz fiyatları, enerji kapsamında faaliyet gösteren OPEC ve IEA gibi uluslararası kuruluşlar. Enerji ve talep yönetimi dersi kapsamında, ayrıca küresel ve bölgesel Petrol ve Doğal Gaz Görünümü de ders ajandasında yer alacak ve detaylı olarak öğrencilere aktarılarak tartışılacaktır. Bu tartışmalardan öğrencilerin çıkarım yapmaları ve konuya hakim olmaları temin edilecektir.
OIL AND NATURAL GAS MARKETS

Ders Kodu

PNGE516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
The main pillars of the oil and gas markets will be introduced to the students in this course. Detailed information and knowledge will also be supplied regarding major producing countries, major consuming countries, exporteing countries and importing countries, with special emphasis on advantages and disadvantages of exporting and importing. On the agenda of the course, oil and gas related sales and purchase agreement models, oil and gas prices will also take place. Besides these, the students will also be supplied with the following information and disacussed in detail: international institutions like OPEC and International Energy Agency. Oil and Natural Gas Outlooks (global and regional) will be within the coverage of this course.
PETROL REZERVUAR MÜHENDİSLİĞİ-I

Ders Kodu

PNGE311

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Petrol rezervuar mühendisliği dersi, rezervuar mühendisliğini tam olarak anlayabilmek için gerekli tüm bilgileri öğrencilere aktarmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda, ekte belirtilen konu başlıkları detaylı bir biçimde tartışılacaktır: Petrol akışkan niteliklerinin ve gözenekli ortamda akış rejimlerinin incelenmesi, gözden geçirilmesi; gaz, gaz yoğuşuğu ve petrol rezervuarlarında hacimsel ve malzeme dengeleme yöntemleri ile rezerv tahmininde bulunulması; rezervuar itici mekanizmalarının tartışılması; akifer modelleri; düşüş analizi; rutin ve özel karot analizi; PVT verileri ve durum denklemi; rezervuarlarda tek faz akış rejimi; kuyu testlerine giriş; rezervuar modellemesine giriş; rezervuar geliştirme süreçlerine giriş. Benzer şekilde, pratik uygulamaları da dahil olmak üzere, ekte verilen kavramlar da irdelenecektir: Darcy Kanunu ve uygulamaları, geçirgenlik kavramları, göreceli geçirgenlik, kapiler basınç, ıslatılabilirlik, Farklı rezervuarlar ve itici güçlere yönelik malzeme dengeleme denklemleri, akifer davranışı ve su akını, karıştırılamaz yer değiştirme, Buckley-Leverett teorisi, yerçekim dengeli yer değiştirme, su ve gaz enjeksiyonu, konileme ve dilimleme, düşüş eğrisi analizi, rezervuar ve delinmiş kuyu verimi.
PETROL ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ-I

Ders Kodu

PNGE321

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Ders kapsamında, üretim mühendisliği temel ilkeleri ve üretim sistemleri temel elemanları irdelenecektir. Ders kapsamında, ekte verilen konular detaylı olarak incelenecektir: sondaj dizisi testleri, kuyu tamamlama yöntemleri, tamamlama akışkanları ve kum kontrolu, perforasyon, kuyu başı ekipmanları ve akış kontrol cihazları, üretim ekipmanları, petrol ve gaz ayırıcıları, kuyu akış performansı, at başı pompalama sistemi, su altına batırılabilir elektrikli merkezkaç pompa sistemi, kuyu simülasyon teknikleri, asitleme, hidrolik çatlatma. Dersin en önemli amaçlarından bir tanesi de petrol ve gaz kuyu sistemlerine ilişkin çeşitli kısıtlar çerçevesinde meliyet etkin bir üretim performansının tasarlanması, tahminedilmesi ve maksimize edilmesi için gerekli olan çeşitli teorilerin ve tekniklerin uygulama ilkelerine yönelik kapsamlı bilgi sağlamaktır. Bu doğrultuda, petrol rezervlerinin en iyi ve uygun biçimde üretilmesi ve aynı zamanda nihai üretimin maksimize edilmesine ilişkin olarak anılan tekniklerin nasıl uygulanacağı anlatılacaktır. Bu ders, aynı zamanda ekte verilen konulara da değinecektir: rezervuar akış performansı, kuyu akış performansı, suni üretim sistemlerinin tasarımı, petrol üretim tesis detayları ve konvansiyonel ve nodal analiz sistemleri kullanarak toplam petrol üretim sistemlerininin analizi ve optimizasyonu. Öğrencilere de sayısal problem çözümleri ve uygulamalı proje ödevleri aracılığıyla edindikleri teorik bilgileri ve yöntemleri uygulamaya koyma şansı verilecektir. Proje ödevleri için ticari simülatörlerin kullanımına önem verilecektir.
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

BASC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Akademik araştırmalarda bilimsel yöntem, araştırmaya giriş. Araştırma probleminin tanımlanması, araştırma tasarımı, anket tasarımı, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri. Doğru referans vermek. Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelere ilişkin araştırma örnekleri incelemek. İstatistik yöntemleri öğrenme, Nicel ve nitel araştırma esaslarını öğrenme, Bilginin kaynağı ve problem çözmenin pratik dayanaklarını öğrenme, Bilim tarihindeki bazı önemli sonuçları öğrenme, Bilgi edinme yollarını öğrenme. Bilimde araştırmanın rolü konusunda özel anlayış geliştirmek. Araştırma süreci ve yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Araştırmaları ciddi ve tutarlı yaklaşımlarla analiz etme ve değerlendirme yetisi edindirmek, Sektörel sorunların çözümünde sistemli düşünme ve analitik yöntemleri uygulama becerisi kazandırmak, Veri toplama, veri analiz ve değerlendirme tekniklerini uygulayabilme becerisi geliştirmek, Bağımsız makale, teknik rapor ve tez hazırlamaya katkı getirmektir.
PETROL REZERVUAR MÜHENDİSLİĞİ-II

Ders Kodu

PNGE312

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Petrol rezervuar mühendisliği karmaşık bir konudur ve bu ders de rezervuar mühendisliğini en ince detayına kadar anlamak üzere tasarlanmıştır. Rezervuar sistemlerini anlayabilmenin en iyi yöntemi de bir model oluşturarak bu model üzerinde çalışmaktır. Diğer bir deyişle, dinamik rezervuar modellemesi (simülasyonu) oluşturmaya yönelik rezervuar tanımlarını belirlemek üzere jeofizik, jeolojik, petrofizik ve mühendislik verilerinin değerlendirilmesidir. Bu ders kapsamında olmak üzere, ekteki konular üzereinde kapsamlı olarak tartışılacaktır: varyogram modellemesi, Kriging ve ardışık Gauss simülasyonu gibi jeostatistiksel kavramlar; gerçekçi bir dinamik rezervuar simülasyonu kapsamında belirsizliği nicelemek üzere birkaç farklı tekniğin birleştirilmesi. Gözenekli maddelerden kararlı durum ve kararsız durum tek faz akış denklemleri, kararlı ve kararsız bindirme ve yine gözenekli maddelerden çok fazlı akış konuları irdelenecektir. Son olarak, homojen ve heterojen rezervuarlarda rezervuar karakterizasyon yöntemleri incelenecektir.
PETROL ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ-II

Ders Kodu

PNGE322

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Petrol Üretim Mühendisliği II dersi, aynı başlıklı başlangıç dersinin devamı niteliğinde olup, mümkün olan azami detay ve kapsamda öğrencilere aktarılacaktır. Bu ders kapsamında, öğrencilere üretim tekniklerine ilişkin kapsamlı bilgiler aktarılacak ve aynı zamanda çalışmalar kapsamında endüstriyel aktiviteler için yasa ile zorunlu hale getirilmiş olan çevresel etki değerlendirme rapor gereksinimleri verilecektir. Ders kapsamında işlenecek konu başlıkları ekte verilmektedir: suni üretim yöntemleri, rezervuar performansı, gözenekli ortamda sıvı akışı, üretilebilirlik endeksi, Vogel yöntemi ve akış verimi, Fetkovitch yöntemi, rezervuarın gelecekteki performansına yönelik tahmin yöntemleri, akışkanların boru içi temel akış ilkeleri, borularda çok fazlı akış rejimi ve bu akış rejimine ilişkin basınç düşüş hesaplamaları, farklı kuyu geometrileri için optimum muhafaza boru tasarımı, kuyubaşı ve kontrol performansı tahmin yöntemleri, oran düşüş eğrileri. Son olarak, sürdürülebilir üretimin devamlılığı ve taşıma amaçlı boruların döşenmesine giriş konuları da irdelenecektir.
DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

PNGE401

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Doğal gaz mühendisliği, her ne kadar birçok yönden petrol ile ilişkili teknolojilere benziyor olsa da, aynı zamanda birçok açıdan da bu teknolojilerden farklılık göstermektedir. Ders kapsamında, gaz içeren tabakaların anlaşılması, gaz aramalarına yönelik sondaj araştırmaları, gazın kendi türüne ilişkin tehlikeler (patlama, yanma, yüksek yeraltı basınçları) ve bu tehlikelerle nasıl başa çıkılacağı konuları kapsamlı bir biçimde irdelenecektir. Öğrenciler aynı zamanda gaz oluşumlarına giriş, dünyadaki gaz rezervleri ve bu rezervlerin işletilmesi gibi konular aktarılacaktır. Ders kapsamında işlenecek konu başlıkları ektedir: su içeriği, ısıl değer, doğal gaz hidratları, borularda ve sondaj kuyularında gazların akış ve ölçümü, doğal gaz sıkıştırması, rezerv tahminleri, muhafaza ve stoklama, havzaya ilişkin jeolojik ve jeofizik veriler, jeolojik ve jeofizik verilerin yorumlanması ve doğal gaz mühendisliğine ilişkin en önemli hususların başında gelen araştırmanın başlatılması kararının alınması. Tüm bu konulara ek olarak, ekteki hususlara da değinilecektir: Rezervuar mühendisliğinde faz ilişkileri, yoğuşuk ve bozuşmuş yoğuşuk rezervuarlarına ve diğer petrol üretimi problemlerine ilişkin faz ilişkileri, iyileştirilmiş gaz eldesi, gaz boru hattı taşıma sistemi, doğal gaz işleme ve sıvılaştırma, denge termodinamiği ve bunun faz davranış öngörülerine ve faz denge verim tanımlarına uygunluğu, doğal gaz yoğuşuk sistemlerine ilişkin faz davranış ilkeleri.
PETROL MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI

Ders Kodu

PNGE403

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

7
Petrol Mühendisliği Tasarımı dersi proje bazlı bir ders olup, öğrenciler açısından "a" dan "z" ye tüm konulara değinmek üzere ekteki başlıklar kapsamlı bir biçimde incelenecektir: gözlem, araştırma, sondaj, test ve üretim ve gayrimenkul değerleme. Ders kapsamında işlenecek olan konular ise sırasıyla şunlardır: Petrol Mühendisliğinde tasarım yöntemlerine giriş, tasarım problemlerinin formülasyonu, alternatif çözümlerin değerlendirilmesi, fizibilite analizi, açık uçlu problemler kullanılarak öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi. Ders kapsamında öğrenciler aynı zamanda risk analizini de kapsayacak biçimde proje mühendisliği ve yönetimi konularında da bilgilendirilecektir. Son olarak, öğrencilere gruplar halinde sondaj projelerinin tasarımına ilişkin vaka çalışmaları belirlenip verilecek ve bu çalışmalar kapsamında çalışma genelinde ekip çalışmasının varlığı ve etkinliği denetlenecektir.
COMPUTER AİDED DATA ANALYSİS

Ders Kodu

EMNT515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK

Ders Kodu

ENRE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK
HYDROGEN AND FUEL CELL TECHNOLOGY

Ders Kodu

ENRE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RENEWABLE ENERGY POLİCİES & SCENATİOS

Ders Kodu

ENRE524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GAZ KUYU TESTLERİNİN YORUMLANMASI

Ders Kodu

PNGE508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders kapsamında, gerçekleştirilecek olan farklı gaz kuyu testleri öğrenciler ile birlikte incelenecek ve yorumlanacaktır. Öğrencilerle incelenecek ve yorumlanacak olan gaz kuyu testleri ekte belirtilen konu başlıkları altında detaylandırılacaktır: Gözenekli ortamda gaz akışında geçerli olan temel teori, gaz akış testleri, testlerde kullanılacak ampirik yöntem, testlerde kullanılacak kuramsal yöntem, eş zamanlı kuyu testi, düzenlenmiş eş zamanlı kuyu testi. Ders ajandası içerisinde aynı zamanda ekte belirtilen konular üzerinde durulacaktır: gaz kuyu test analizlerinde sözde basınç kullanılması, sözde basınç kavramları kapsamında gaz kuyu düşüş testi, sözde basınç kavramları kapsamında gaz kuyu birikim testi ve arazi testi iş planı hazırlanması. Mevcut ders kapsamında, öğrencilere gerçek kuyu testlerine ilişkin örnekler ve vaka analizleri de sağlanacak ve tartışılacaktır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç