Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Protetik Diş Tedavisi (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
ortodonti-doktora-programi ortodonti-doktora-programi ortodonti-doktora-programi

Program Hakkında

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi anabilim dalının doktora eğitimi en güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak hasta teşhis ve tedavi planlamaları yapabilen profesyonel diş hekimleri yetiştirmeyi amaçlar. Protetik diş tedavisi doktora eğitimi alan diş hekimlerini araştırıcı, sorgulayıcı, analitik ve eleştirel düşünceye sahip, alanındaki yenilikleri takip eden, klinik ve bilimsel donanıma sahip olacak şekilde yetiştirir.

Eğitim Olanakları

Program eğitimi temel diş hekimliği bilimleri yanı sıra maddeler bilgisi, çiğneme sistematiği ve kinesiyoloji, gnatolojik ilkeler, estetik diş hekimliği, protetik uygulamalar gibi birçok bilim alanlarını kapsar.

ciu-dentistry-Prosthodontics-phd

Kariyer Alanları

Protetik Diş Tedavisi doktora programından mezun olanlar “Bilim Doktoru” unvanı ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda klinik ve akademik çalışmalar yürütebilirler. Ayrıca, araştırma ve uygulama merkezlerinde veya kendi klinik veya muayenehanelerini açarak çalışabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SABİT RESTORASYONLAR-I

Ders Kodu

PRDT601

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

Bu dersin amacı, kayıp veya bozulan estetiğin sabit bölümlü protezlerle düzeltilmesinde uygulanan en basitten en kapsamlısına kadar tedavi çeşitlerini ve klinik uygulamalarını öğretmektir. Öğrenci protez tedavi planlamasını kavrar; diş hazırlama kurallarını tanımlar ve farklı restorasyon tiplerinde diş hazırlama ilkelerini uygular; geçici restorasyonlar yapar, ölçü malzemelerini bilir ve ölçü tekniklerini uygular, sabit bölümlü protezler için model hazırlama ve mum modelleme tekniklerini bilir ve uygular. Metal destekli porselen uygulamaları hakkında bilgi sahibidir. Sabit protezlerle ilişkili diş oklüzyonu kavramını ve temporomandibular eklem problemlerini anlar, sabit protezlere bağlı oluşacak komplikasyonları bilir ve hastaların şikayetleri ile ilgilenir. Tam ayarlanabilir artikülatörlerin kullanımını ve yüz arkı transfer işlemini bilir.
HAREKETLİ PROTEZLER

Ders Kodu

PRDT603

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

Dersin amacı; tam protezleri ve hareketli bölümlü protezleri öğretmektir. Öğrenci, hareketli protezlerin endikasyonları, sınıflamaları, hareketli bölümlü protezin bölümleri, klasik ve iskelet alt yapıya sahip (metalik, akrilik malzemeler), hareketli bölümlü protezler ve tam protezler için kullanılan ölçü maddeleri ve teknikleri, çene ilişkileri ve alt- üst çene kayıtlarını, alt üst çene modellerinin artikülatöre transferini öğrenir, protez yapımı öncesi ve sırasında gerekli ağız ve diş hazırlıklarını planlar ve uygular, alt yapı (iskelet) yapımı ile ilgili bilgi sahibi olur. Diş seçimi, dişli prova aşamalarını ve hareketli protezlerin uyumlamasını öğrenir. Hareketli kısmi protez tasarımı yapabilir. Besleme işlemi için klinik işlemleri ve gerekli malzemeleri tanımlar, protez tasarımlarını, hareketli protezler için okluzyon prensiplerini öğrenir. Hareketli protezlerin klinik işlemlerini tanımlar.
ÇİĞNEME SİSTEMİ, TME VE DENTAL OKLUZYON

Ders Kodu

PRDT605

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin amacı, gnatolojik sistemlerin hem fizyolojik hem de patolojik durumlarını, çene ve oklüzyonun normal ve parafonksiyonel ilişkilerini ve temporomandibular eklem bozukluklarının tanı ve tedavisi için gerekli olan temel klinik yaklaşımı öğretmektir. Bu bilgiler doğrultusunda bu dersin temel çıktısı; gerekli tedavi planını ortaya çıkarmak ve özellikle splint tedavileri başta olmak üzere tedavileri non-invaziv bakış açısıyla yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmaktır. Bu dersten sorumlu öğrenci hem TME hem de kaslar için gerekli muayene teknikleri sonucunda hastanın sorununu belirler ve hastalığını teşhis eder. Dersi alan öğrenciler, spesifik disfonksiyonlar için splint tiplerinin nasıl seçileceğini ve splintlerin nasıl üretileceğini öğrenir ve uygular.
KLİNİK UYGULAMALAR-I

Ders Kodu

PRDT701

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Klinik uygulamalar; teşhis ve tedavi konusunda eğitimlerini tamamlamış diş hekimlerinin bilimsel çalışma ve araştırma yöntemlerini öğrenerek, güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak kanıta dayalı diş hekimliği bilgisi doğrultusunda bilgilerini klinik uygulamalarına yansıtmak esasına dayanmaktadır. Protez ve restoratif diş hekimliğinin klinik uygulamalarını içerir. Diş destekli ve implant destekli sabit ve hareketli protezlerin imalatı için klinik ve diş laboratuvarı prosedürlerinin öğrenilmesi gereklidir. Ayrıca kısmi ve tam dişsizlik durumlarında implant destekli restorasyon protezlerinin planlanması ve uygulanması, estetik diş hekimliğindeki gelişmeler doğrultusunda çeşitli tam seramik sistemler kullanılarak ileri diş tedavilerinin gerçekleştirilmesi de hedeflenmektedir. Bu ders için hazırlanan seminer, vaka ve makale sunumlarından edinilen bilgiler klinik uygulamalarda kullanılmaktadır.
PROTEZDE TEDAVİ PLANLAMASI VE İLETİŞİM

Ders Kodu

PRDT703

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin veneer kaplamalar, kronlar, köprüler, dental implantlar, tam protezler, hareketli bölümlü protezler, implant üstü protezler, immediat protezler, çene yüz protezleri veya birçok farklı tedavi seçeneklerinin kombinasyonunu içeren hastaya ideal ve doğru endikasyona sahip protez tedavisini teşhis edebilmelerini sağlamaktır. Tedaviler tek seferde sadece tek bir dişe uygulanabileceği gibi, ağızdaki birkaç dişin veya tüm dişlerin dahil olduğu daha kapsamlı bir şekilde de uygulanabilir. Öğrenciler, dengeli bir oklüzyon, fonksiyonel başarı ve estetik elde etmek için her vakada oklüzyonu ve çevre dokuları detaylı bir şekilde değerlendirmeyi öğrenir. Öğrenciler ayrıca dental laboratuvar prosedürlerini anlamalı ve her tasarlanan protezin hasta için ideal olmasını sağlamak için diş teknisyeni ile yakın çalışmalıdır.
İkinci Dönem
SABİT RESTORASYONLAR-II

Ders Kodu

PRDT602

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin amacı, fonksiyon, estetik, dental ark bütünlüğü ve hasta konforunu korumak ve sürdürmek için ileri düzeyde sabit protez bilgilerini teorik ve uygulamalı olarak öğretmek; protez planlama ve uygulama konusunda yeterlik kazandırmak için implant destekli sabit protezler hakkında teorik bilgileri tarif etmek; diş hekimliğinde estetik kavramları ve bunların sabit protetik diş hekimliği ile ilişkisini öğretmek; tam seramiklerin sınıflandırılması, uygulama alanları ve yöntemleri hakkında bilgi vermek; sabit protezler için optik ölçüler, CAD/CAM sistemleri, görsel renk eşleştirme, dijital gülüş tasarımı gibi dijital uygulamaları öğretmektir. Öğrenci protetik diş hekimliğinde estetik alanda tedavi gerektiren durumların teşhis ve tedavi planlamasını kavrar; tam seramik sistemlerini bilir, implant destekli protezlerde tanı ve tedavi planlamasını anlar; dijital diş hekimliğinin önemini ve avantajlarını kavrar.
İLERİ PROTETİK RESTORATİF SİSTEMLER

Ders Kodu

PRDT604

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

Bu ders, öğrenciye diş restorasyonların kalitesini ve hasta memnuniyetini artırmak için her türlü dijital teknolojilerin benimsenmesiyle diş hekimliğindeki yenilikleri ve gelişmeleri göstermeyi amaçlamaktadır. Protez uzmanları, kronlar, köprüler, hareketli protezler ve diğer protez türlerini eskisinden daha hızlı tasarlamak ve üretmek için CAD/CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım/ Bilgisayar Destekli Üretim) sistemlerini kullanır. Gelişmiş 3D baskı teknolojisini kullanan CAD/CAM, bir bilgisayar modelini fiziksel bir gerçekliğe dönüştürür. Ayrıca, CAD/CAM frezeleme ve hızlı baskı teknolojileri, dental implantların protetik açıdan ağızda ideal pozisyona yerleştirilmesine ve aynı seansta protetik geçici yükleme yapılmasına olanak tanır. Doğru endikasyon ve uygulama, genel tedavinin başarısı için ön koşuldur ve çok önemlidir. Öğrenciler, teknolojinin kombinasyonunu ve hastanın doğru tedavisini öğrenir ve anlar.
İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER VE BİYOMEKANİK PRENSİPLERİ

Ders Kodu

PRDT606

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

Bu dersin amacı protetik diş tedavisinde protetik rehabilitasyon planlamasını, implant destek kullanımını, implant destekli protezlerin dizaynını, ölçü alma teknikleri, yerleşimini ve fonksiyon sırasında ki kuvvet dağılımı, okluzyon prensiplerini ve ağız hijyeninin sağlanması konusunda okuryazarlığını geliştirmek ve bu konuyu analiz etme becerisini artırmak, öğrencilerin mesleki yaşamları sürecinde implant destekli protezler konusunda yeni teknik ve teknolojileri etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Edinilecek bilgiler ışığında implant destekli protezlerin seçimi, alternatifleri, lokasyonu, üretimi, fabrikasyonu konusunda bilgi sahibi olmak bu dersin ana kazanımıdır. Profesyonel yaşamlarında, hastalarına sunacakları tedavi seçenekleri arasında çok önemli bir yer tutacak implantüstü protezler konusunda bilgi ve becerileri ilerleyecek ve teknik ve klinik anlamda konu üzerindeki hakimiyetleri artacaktır.
KLİNİK UYGULAMALAR-II

Ders Kodu

PRDT702

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Klinik uygulamalar; teşhis ve tedavi alanında lisans eğitimini tamamlamış diş hekimlerinin bilimsel çalışma ve araştırma yöntemlerini öğrenmeleri, bilgilerini kanıta dayalı diş hekimliği bilgileri çerçevesinde klinik uygulamalarına yansıtmaları ve güncel bilgi ve teknolojileri kullanmaları esasına dayanmaktadır. Protez ve restoratif diş hekimliğinin klinik uygulamalarını içerir. Diş destekli ve implant destekli sabit ve hareketli protezlerin üretimi için klinik ve diş laboratuvarı prosedürlerinin öğrenilmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır. Ayrıca kısmi ve tam dişsizlik durumlarında implant destekli restorasyonlar ve overdenture protezlerin planlanması ve uygulanması, estetik diş hekimliğindeki gelişmeler doğrultusunda çeşitli tam seramik sistemler kullanılarak ileri diş tedavilerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Seminer, vaka ve makale sunumlarından edinilen bilgiler klinik uygulamalarında kullanılmaktadır.
MADDELER BİLGİSİ

Ders Kodu

PRDT704

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı diş hekimliğinde kullanılan materyalleri tanımlamak, uygulama metotlarını, avantaj ve dezavantajlarını, kullanım tekniklerini, bakım ve tamir yöntemlerini, yapıştırma için kullanılan malzemelerin uygulama metotlarını, dental materyallerin endikasyon ve kontrendikasyonlarını öğretmektir. Öğrenci alçı, mum, metal, akrilik kompozit, revetman gibi malzemelerin genel özelliklerini, döküm ve cilalama yöntemlerini öğrenir. CAD-CAM sistemlerinde kullanılan zirkon, Cr-Co, seramik blokların ve 3D sistemlerinde kullanılan kompozit materyallerin tanımlamasını yapar. Silikon ve aljinat gibi ölçü maddelerinin çeşitlerini, kullanım metotlarını, çalışma şekillerini, endikasyon ve kontrendikasyonlarını, avantajlarını ve dezavantajlarını, sabit protezler için kullanılan simantasyon malzemelerinin çeşitlerini, uygulama yöntemlerini, endikasyon ve kontrendikasyonlarını, geçici ve daimi olarak kullanılan protetik malzemeleri ve kullanım alanlarını tanımlar.
Üçüncü Dönem
ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Ders Kodu

PRDT607

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

Bu dersin amacı, protetik diş hekimliğinde estetiğin yeri ve önemini öğrenmektir. Öğrenciler, ağız içi restorasyonların ön yüz bölgesi ile uyumu, gülüş sırasındaki görünümü, dudak yanak çene ucu ve burun gibi çevre dokularla olan ilişkisini, metal destekli porselen restorasyonlar, tam seramik restorasyonlar, lamine uygulamaları, total parsiyel ve hibrid protezlerde diş dizilimi, restorasyonlarda kullanılan materyallerin renk üzerine etkileri, restorasyonların renklendirilmesi, yüz ve çevre dokuların birbirleriyle olan oranlamaları gibi konularda bilgi sahibi olurlar. Porselen ve seramik restorasyonların, ağız içi, dudaklar ve çene yüz bölgesindeki diğer yapılarla ilişkisi ve uyumu konusunu bilir ve uygular. Bu dersi alan öğrenciler, protetik restorasyon planlama ve fabrikasyonu sonucunda elde edilecek rehabilitasyonun estetiğini öngörme ve değerlendirme yetisine sahip olurlar.
DİJİTAL DİŞHEKİMLİĞİNDE PROTETİK UYGULAMALAR

Ders Kodu

PRDT609

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

Bu dersin amacı diş hekimliği açısından doğru teknoloji okuryazarlığını geliştirmek ve bu konuyu analiz etme becerisini artırmak, öğrencilerin mesleki yaşamları boyunca dental CAD-CAM sistemleri başta olmak üzere güncel tüm teknolojileri etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bu bilgiler doğrultusunda dental CAD/CAM teknolojileri başta olmak üzere diş hekimliği alanındaki güncel teknolojik gelişmeleri tanımak ve takip etmek gerekli bir uygulamadır. Bu dersin temel çıktısı, dental ve güncel teknolojik cihazları profesyonel yaşamda karşılaştırma ve kullanma becerisini geliştirmeye yönelik bilgi ve uygulamaları sunmaktır. Öğrenciler bilgisayar destekli tasarım ve üretimin (CAD-CAM) ne olduğunu ve diş hekimliğinde hangi tekniklerin kullanıldığını bilirler. Bu derste dijital yaklaşımların restoratif ve protetik tedavide nasıl kullanılabileceği, bilgisayar destekli ölçü (CAI) teknikleri ve güncel dental CAD-CAM materyalleri öğrenilir.
SEMİNER

Ders Kodu

PRDT611

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı protetik diş hekimliğinde güncel araştırmaları ve konuları araştırmak ve tartışmaktır. Bu dersten sorumlu öğrenciler, farklı ülkelerde farklı zamanlarda yayınlanmış olan güncel araştırmaları, olgu sunumlarını, meta-analizleri ve sistematik derlemeleri çeşitli indekslerde değerlendirir. Öğrenciler makaleler üzerinde çalışır ve yorumlar yapar, eksik veya hasarlı dişlerin yapay malzemelerle restorasyonu ve değiştirilmesi de dahil olmak üzere birçok dental ve yüz vakalarının tedavi seçeneklerini öğrenir. Dental implantlar, veneerler, kronlar, köprüler, tam ve parsiyel protezler, implant destekli kronlar ve protezler, eklem rahatsızlıkları ve daha birçok dental tedavi konusunda oldukça bilgilenirler. Öğrenciler, bütün bu araştırmalar sonucunda elde ettikleri çıkarımlara dayanarak yeni araştırma ve tez konularını belirler.
KLİNİK UYGULAMALAR-III

Ders Kodu

PRDT617

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Klinik uygulamalar; teşhis ve tedavi konusunda eğitimlerini tamamlamış diş hekimlerinin bilimsel çalışma ve araştırma yöntemlerini öğrenerek, güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak kanıta dayalı diş hekimliği bilgisi doğrultusunda bilgilerini klinik uygulamalarına yansıtmak esasına dayanmaktadır. Protez ve restoratif diş hekimliğinin klinik uygulamalarını içerir. Diş destekli ve implant destekli sabit ve hareketli protezlerin üretimi için klinik ve diş laboratuvarı prosedürlerinin öğrenilmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır. Kısmi ve tam dişsizlik durumlarında implant destekli restorasyonlar ve overdenture protezlerin planlanması ve uygulanması, estetik diş hekimliği alanındaki gelişmeler doğrultusunda çeşitli tam seramik sistemler kullanılarak ileri diş tedavilerinin yapılması ve ayrıca TME için kapsamlı tanı ve tedavinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Seminer, vaka ve makale sunumlarından edinilen bilgiler klinik uygulamalarında kullanılmaktadır.
KLİNİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

Ders Kodu

PRDT705

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı, protetik diş tedavisi alanındaki araştırmalara yönelik iyi klinik ve laboratuvar uygulamalarının temel öğelerini kavramak, etik kurul işleyişini ve onayını dikkate alarak bir araştırma planı geliştirmek, araştırma önerisi oluşturmak ve protetik diş hekimliğinde hem deneysel laboratuvar hem de klinik araştırma yöntemlerini öğrenmektir. Dersi alan öğrenci, genel olarak araştırma planı oluştururken sorulacak soruları bilir, amaç ve hipotezi belirleyebilir. Öğrenciler ayrıca protezde kullanılan farklı araştırma türlerini öğrenir, temel ve klinik araştırma yöntemlerini değerlendirir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, yapılan araştırma sonuçlarını değerlendirebilirler. Ayrıca çalışmaların aktarılması sırasında kullanacağı topluluk önünde gerekli konuşma becerileri, sunum becerileri, sunum teknikleri, etkili sözlü ve sözsüz iletişim ve sunum yazılımlarının profesyonelce kullanılması sağlanır.
Dördüncü Dönem
DOKTORA YETERLİLİK

Ders Kodu

PRDT608

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı protezlerde gündemde olan konuları ele alarak araştırma ilkelerine göre sunum hazırlayabilmektir. Bu dersten sorumlu öğrenci, farklı ülkelerde yayınlanan araştırmaları, vaka sunumlarını, meta analizleri, sistematik derlemeleri ve indeksi izleyebilir. Öğrencilere preprotetik, radyografik analiz, tedavi seçenekleri, tedavi planlaması, tedavi önceliği, restoratif diş hekimliği, periodontal sağlık, protetik destek değerlendirmesi ve tespiti, implant lokasyonu tespiti, okluzyon, ısırma kuvvetleri dağılımı, çene eklemi hastalıkları ve tedavisi, ölçü teknikleri ve alternatifleri, malzeme bilimi bilgisi ve tanımları, malzeme işleme, estetik ve renk seçimi, gülüş tasarımı ve protez sonrası ağız ve diş sağlığı ile kendi tercih edeceği bir konuda sunum hazırlar. Daha sonra yarıyıl sonundaki doktora programının yeterlilik sınavına, protezle ilgili aldığı tüm derslerden sorumlu olarak girer.
KLİNİK UYGULAMALAR-IV

Ders Kodu

PRDT706

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Klinik uygulamalar; teşhis ve tedavi konusunda eğitimlerini tamamlamış diş hekimlerinin bilimsel çalışma ve araştırma yöntemlerini öğrenerek, güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak kanıta dayalı diş hekimliği bilgisi doğrultusunda bilgilerini klinik uygulamalarına yansıtmak esasına dayanmaktadır. Protez ve restoratif diş hekimliğinin klinik uygulamalarını içerir. Diş destekli ve implant destekli sabit ve hareketli protez üretimi için klinik ve diş laboratuvarı prosedürlerinin öğrenilmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır. Kısmi ve tam dişsizlik durumlarında implant destekli restorasyonlar ve overdenture protezlerin planlanması ve uygulanması, estetik diş hekimliğindeki gelişmeler doğrultusunda çeşitli tam seramik sistemler kullanılarak ileri diş tedavilerinin yapılması ve öğretilmesi, TME ve maksillofasiyal defektler için kapsamlı tanı ve tedavi yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Seminer, vaka ve makale sunumlarından edinilen bilgiler klinik uygulamalarında kullanılmaktadır.
Beşinci Dönem
TEZ ÇALIŞMASI

Ders Kodu

PRDT610

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu çalışmanın amacı; özgün bir tez çalışması için Protetik Diş Tedavisi temel alanında bilimsel hipotez geliştirmek, proje önerisi oluşturmak, deneysel ve klinik araştırma yöntemlerini analiz etmek, literatür taramalarını kullanabilmek, makale değerlendirmek ve analiz etmek, tez konusunun gerektirdiği klinik ve laboratuvar işlemlerini uygulayabilmek, sözlü ve yazılı sunum kurallarını benimsemek ve uygulamak, tez konusu ile ilgili uygun anahtar kelimeler ile literatür taramalarını kullanmak, bu taramalar sonucu ulaştığı makaleleri değerlendirmek ve analiz etmek, tez çalışması sonucu elde ettiği bulguları yazılı ve sözlü olarak düzenlemek ve konu ile ilgili benzer çalışmalar ile karşılaştırmak ve tartışmak konularında yetkinlik kazandırmaktır. Çalışmasını tamamlayan öğrenci bilimsel araştırma ilkelerine dayalı tezini bilimsel jüriye sunar. Öğrenci tez savunmasında başarılı olduğu takdirde Protetik Diş Tedavisi dalında bilim doktorluğu unvanını alır.
DOKTORA ALANINDA KLİNİK ÇALIŞMA-I

Ders Kodu

PRDT612

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler, kanıta dayalı, güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak kısmi dişsizliğe ve tam dişsizliğe sahip hastalarda teşhis ve tedavi planlamasını, diş destekli sabit bölümlü protezler için farklı restorasyon tiplerine göre diş hazırlama ilkelerini uygular, geçici restorasyonlar yapar, metal destekli porselen uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur. Hareketli bölümlü protez yapımı için ilgili klinik ve dental laboratuvar işlemlerini öğrenir. Diş oklüzyonu kavramını bilir, uygular. TME bozukluklarının tanı ve tedavisi için gerekli olan temel klinik yaklaşımı bilir ve uygular. Protetik Diş Tedavisi kliniğine başvuran hastaların teşhis, tedavi ve takibini gerçekleştirir. Protetik Diş Tedavisi programına ait klinik çalışmalara destek verir. Diş Hekimliği Fakültesinin lisans eğitiminde yardımcı öğretim görevlisi olarak rol alır.
Altıncı Dönem
DOKTORA ALANINDA KLİNİK ÇALIŞMA-II

Ders Kodu

PRDT613

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler, kanıta dayalı, güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak kısmi dişsizliğe ve tam dişsizliğe sahip hastalarda teşhis ve tedavi planlamasını, diş destekli sabit bölümlü protez ve hareketli bölümlü protez yapımı için ilgili klinik ve dental laboratuvar işlemlerini öğrenerek, kısmi dişsizlik ve tam dişsizlik durumlarında implant destekli restorasyonların ve overdenture protezlerin planlama ve uygulamasına yönelik tüm klinik uygulama ve eğitimlerine katılır. İleri protetik restoratif sistemleri (CAD/CAM) bilir ve yapım tekniklerini uygular. Protetik diş hekimliğinde kullanılan malzemeleri tanır ve uygular. Protetik Diş Tedavisi kliniğine başvuran hastaların teşhis, tedavi ve takibini gerçekleştirir. Protetik Diş Tedavisi programına ait klinik çalışmalara destek verir. Diş Hekimliği Fakültesinin lisans eğitiminde yardımcı öğretim görevlisi olarak rol alır.
Yedinci Dönem
DOKTORA ALANINDA KLİNİK ÇALIŞMA-III

Ders Kodu

PRDT614

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler, kanıta dayalı, güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak kısmi dişsizliğe ve tam dişsizliğe sahip hastalarda teşhis ve tedavi planlamasını, diş destekli sabit bölümlü protez ve hareketli bölümlü protez yapımı için ilgili klinik ve dental laboratuvar işlemlerini öğrenerek, kısmi dişsizlik ve tam dişsizlik durumlarında implant destekli restorasyonların ve overdenture protezlerin planlama ve uygulamasına, estetik diş hekimliği ve gülüş tasarımına yönelik tüm klinik uygulama ve eğitimlerine katılır. Diş ve implant destekli protezlerin yapımı için ileri restoratif protetik sistemleri (CAD/CAM) bilir ve yapım tekniklerini uygular. Protetik Diş Tedavisi kliniğine başvuran hastaların teşhis, tedavi ve takibini gerçekleştirir. Protetik Diş Tedavisi programına ait klinik çalışmalara destek verir. Diş Hekimliği Fakültesinin lisans eğitiminde yardımcı öğretim görevlisi olarak rol alır.
Sekizinci Dönem
DOKTORA ALANINDA KLİNİK ÇALIŞMA-IV

Ders Kodu

PRDT615

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler, kanıta dayalı, güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak kısmi dişsizliğe ve tam dişsizliğe sahip hastalarda teşhis ve tedavi planlamasını, diş destekli sabit bölümlü protez ve hareketli bölümlü protez yapımı için ilgili klinik ve dental laboratuvar işlemlerini öğrenerek, kısmi dişsizlik ve tam dişsizlik durumlarında implant destekli restorasyonların ve overdenture protezlerin planlama ve uygulamasına, estetik diş hekimliği ve gülüş tasarımına dair tüm klinik uygulamalara , dijital diş hekimliğinde protetik uygulamalara, Temporomandibular eklem muayenesi, rahatsızlıkları ve bunların tedavi yöntemlerine yönelik tüm klinik uygulama ve eğitimlerine katılır. Protetik Diş Tedavisi kliniğine başvuran hastaların teşhis, tedavi ve takibini gerçekleştirir. Protetik Diş Tedavisi programına ait klinik çalışmalara destek verir. Diş Hekimliği Fakültesinin lisans eğitiminde yardımcı öğretim görevlisi olarak rol alır.

Seçmeli Dersler

Başvuru Koşulları

 • Başvuru sahibi aday, Diş Hekimliği Fakültesi lisans diplomaları için YÖK veya YÖDAK'dan denklik alacağını,
 • Başvuru sahibi aday, KKTC Tabipler Birliğine geçici üye olmak için başvuruda bulunacaklarını,
 • Yabancı uyruklu başvuru sahibi öğrenci, klinik uygulamalarını yapabilmek için, Türkçe dil seviyelerini belgelemesi (TÖMER sertifikası veya Üniversitenin yapacağı Türkçe yeterlilik sınavından başarılı olması) veya 1 yıl süre ile Türkçe dil eğitimi alması gerektiği. Türkçe dil eğitimleri sırasında, Diş Hekimliği doktora programından her dönem bir ders alabileceği hususunda bilgilendirildiğini ve bu koşulları,
 • Başvuru sahibi öğrenciler, İngilizce dilinde eğitim alacakları için, İngilizce dil seviyelerini belgelemesi veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınava katılmaları gerektiği. Başarı seviyelerine göre birinci sınıfa geçebilecekleri veya İngilizce dil eğitimi almak zorunda oldukları hususunda bilgilendirildiklerini ve bu hususu kabul ettiklerini,
 • Başvuru sahibi öğrenci, doktora eğitimleri boyunca haftada en az 20 saat kliniklerde çalışmayı kabul etmiş olup, bu sürenin yılda 46 haftalık bir periyoda kadar uzayabileceğini,
 • Başvuru sahibi aday, klinik uygulamalarda gerekli temel ekipmanları temin edeceğini,
 • Cerrahi programına başvuracak aday 2 dönem boyunca (9 ay) tam teşekküllü bir hastanede rotasyon görevi yapacağını,
 • Programa başvuru yapan aday, üniversite tarafından gerek duyulması halinde, ilgili alana ait temel diş hekimliği bilgileri hakkında çevrim içi görüşme yapılacağını,
 • Başvuru sahibi öğrenci, klinik çalışma programına eksiksiz olarak uymayı,
 • Başvuru sahibi öğrenci, yanlış tedavi uygulamalarından dolayı ortaya çıkabilecek hukuki sorumlulukları üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 1.250.00
Tez ücreti (Dönemlik) € 625,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç