Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Sağlık Kurumları Yönetimi (DHM)

Süre 5 Yıl
Başvur
saglik-kurumlari-isletmeciligi-yukseklisans saglik-kurumlari-isletmeciligi-yukseklisans saglik-kurumlari-isletmeciligi-yukseklisans

Program Hakkında

Profesyonel Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora Programı bilgisini, uzmanlıklarını ve becerilerini teorik bilgi ve iş pratiğine odaklanarak geliştirmek isteyen, halen bir sağlık kuruluşunda idareci olarak görev yapan profesyoneller için oluşturulmuştur. Profesyonel doktora adayları uzmanlık alanlarında özgün araştırmalar yaparak kariyerlerine odaklanabilir ve rekabetçi küresel pazarda kendilerine bir yer bulabilirler. Bu program, öğrencilerin kişisel danışmanlık ve araştırma becerilerini geliştirmeyi ve hazırlayacakları tezlerle literatüre ve sektörel uygulamalara katkıda bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Profesyonel Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora Programı günümüz dünyasında başta hastaneler olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında çağdaş işletmecilik uygulamalarını ve bu uygulamalara esas teşkil eden kuramsal yaklaşımları öğrencilere aktarmak, onları sağlık kurumları yönetimine ve literatüre katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmaya yönlendirmek üzere oluşturulmuş bir programdır.

Eğitim Olanakları

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında profesyonel doktora eğitiminde öğrencilerin, sağlık kurumları işletmeciliği kapsamındaki güncel konular, yönetim kuramları, istatistik, ekonomi ve araştırma yöntemleri üzerinde yoğunlaşmaları sağlanır. Akademik kariyer düşünmeyen sağlık kurumlarında profesyonel yöneticilik yapanlara yönelik ve sadece tez hazırlamayı içeren, derssiz olan bu programın eğitim dili İngilizcedir. Tez yazımını tamamlamadan önce, öğrencinin, fakülte danışmanları ile yakın işbirliği içerisinde, ilgi duyduğu alanda uzmanlık geliştirmesi beklenmektedir. Tez konusu teklifinin hazırlanması ile başlayan doktora çalışmasının sonuç bölümü, teze konu araştırmanın fiili olarak tamamlanması ve akademik formata uygun olarak yazılıp akademisyenler tarafından oluşturulacak jüri önünde savunulması aşamalarını kapsar. Doktora tezi yazımı ve her dönem tez izleme jürisi önünde yapılan seminer sunumlarından oluşan eğitim boyunca öğrenciler konferanslarda bildiri sunmaya ve hakemli dergilerde yayınlanmak üzere makaleler yayınlamaya teşvik edilmektedir. Programın yapısı, bağımsız araştırma projeleri yürütmek için gerekli araştırma uzmanlığını geliştirmeyi, gerçek hayatta karşılaşılabilecek en güncel stratejik, yönetsel ve uygulama odaklı gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde donatmak amacındadır.

CIU Sağlık Kurumları Profesyonel Doktora Programı

Kariyer Alanları

Profesyonel Sağlık Kurumları Yönetimi Doktora Programı, halen herhangi bir sağlık kurumunda yöneticilik yapanlar için üst düzey bir akademik başarı seviyesi olarak görülür, o yüzden yüksek lisans derecesi üzerinde bir derece olarak kabul edilir. Bu doktora programı için hedef grup, daha önce yüksek lisans derecesini tamamlamış olan orta ve üst düzey sağlık kurumları yöneticilerdir. Bu program söz konusu yöneticilere yeni kariyer fırsatları yaratır ve kariyer merdiveni üzerinde yükselmeyi sağlar. Bu programın mezunları, ilgili alanlarda uzmanlaşacak ve kariyer olanaklarına bağlı olarak çeşitli üst düzey pozisyonlara sahip olacak şekilde donatılır. Kariyer olanakları, şirketlerde, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda, devlet kurumları ve sağlık kurumlarında yönetici ve liderlik pozisyonlarını içerir. Profesyonel doktora derecesine sahip mezunlar ayrıca finansal analiz ve iş araştırmaları veya iş alanı ile ilgili yayınlar yapabilir. Bu derece, orta ve üst düzey yöneticilerin diğerleri arasında fark yaratmasına ve işverenlerin dikkatini çekmesine yardımcı olacaktır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEMİNAR I (PROPOSAL)

Ders Kodu

PDHM601

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

İkinci Dönem
THESİS

Ders Kodu

PDHM600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SEMİNAR II (TPC-1)

Ders Kodu

PDHM602

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Üçüncü Dönem
SEMİNAR III (TPC-2)

Ders Kodu

PDHM603

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Dördüncü Dönem
SEMİNAR IV (TPC-3)

Ders Kodu

PDHM604

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, lisansüstü proglamlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik) € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç