UKÜ Akademisyen Hüseyin Ok

Yrd. Doç. Dr. HÜSEYİN OK

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

E-posta hok@ciu.edu.tr
Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2393
Ofis GE123
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Açlığa Son

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Akdeniz University Department of Soil Science and Plant Nutrition (Doktora, 2013)
 • Akdeniz University Department of Soil Science and Plant Nutrition (Yüksek Lisans, 2010)
 • Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü (Lisans, 2005)
 • Ege University Agricultural Engineering (Lisans, 2005)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Tavali, I.E.; Ok, H. Comparison of Heat-Treated and Unheated Vermicompost on Biological Properties of Calcareous Soil and Aloe Vera Growth under Greenhouse Conditions in a Mediterranean Climate. Agronomy 2022, 12, 2649. https://doi.org/ 10.3390/agronomy12112649 - 2022
 • Ok H., Orman Ş., "Nutrient Element And Heavy Metal Concentration of Ryegrass (Lolium Perenne L.) Growing in Calcareous Soils Amended with Sewage Sludge" Fresen. Environ. Bull. Vol.25, 2018. - 2018
 • Orman Ş., Ok H., Kaplan M., "Application of Sewage Sludge for Growing Alfalfa, Its Effects on the Macro- Micronutrient Concentration, Heavy Metal Accumulation, and Translocation", Ekoloji, no.90, pp.10-19, 2014. - 2014
 • Orman Ş., Ok H., "Effects of sulphur and zinc applications on growth and nutrition of bread wheat in calcareous clay loam soil", African Journal of Biotechnology, vol.11, pp.3080-3086, 2012. - 2012

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Arıtma Çamurunun Tarımda Geri Dönüşümü - 2021

Diğer yayınlar

 • Ağır Metal Kirliliğinin Toprak Verimliliği ve Bitkisel Üretim Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi - 2021

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Orman Ş., Ok H., Fahad M., Özgür A. " Stabilize ve kurutulmuş evsel arıtma çamurundan humik asit eldesi ve çim (Lolium Perenne L.) yetiştiriciliğinde kullanımı" MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES (2020) 33(3): 411-416 DOI: 10.29136/mediterranean.781464 - 2020
 • Yalın S.B., Orman Ş., Ok H., Zambak Özgür A., "Antalya ilinde yetiştirilen kışlık ekmeklik buğdayın bor beslenme durumunun belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZiRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.32, no.2019, ss.157-161, 2019 - 2019
 • Ok H., Orman Ş., "Kültür bitkileri yetiştiriciliğinde biyofortifikasyon.", Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Cilt:31, Ss: 221-227, 2016 - 2016
 • Sönmez S., Orman Ş., Çıtak S., Kocabaş I., Kalkan H. , Üras D.S., et al.,"Kumluca ve Finike yöreleri turunçgil bahçelerinin beslenme durumlarının belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.51- 59, 2014. - 2014
 • Ok H., Orman Ş., "Ağır Metallerin Toprak, Bitki ve İnsanlardaki Etkileri", Hasad Bitkisel Üretim, no.Sayı: 345, ss.82-87, 2014. - 2014

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Tavali İ.E., Ok. H. and Asikli S. "Sustainable yield and quality management in banana cultivation in Turkey". 4th International Eurasian Agriculture and Natural Science Congress. Onlie, 30-31 October 2020 - 2020
 • Ok H., Orman Ş., "Rizosfer Toprağı ve Bitki İlişkileri", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , no.ISSN:1018-8851, ss.447-451, 2010 - 2010

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Ok H., Tavali İ.E., Maltaş A.Ş., Orman Ş., "Effect of sewage sludge on microbial dynamics of soil", 5.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli , Turkey, 12-15 Eylül 2017, pp.206-206. - 2017
 • Tavali İ.E., Ok H., "Identification and classification of soil microbial communities responsible for the nitrogen cycle", 5.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli , Turkey, 12-15 Eylül 2017, pp.205-205. - 2017
 • Ok H., Orman Ş., Tavali İ.E., "Advantages and risks of using sewage sludge in agriculture", 5.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli , Turkey, 12-15 Eylül 2017, pp.199-199. - 2017
 • Ok H., Orman Ş., "Effect of Sewage Sludge Application on Macronutrition of Bermuda Grass (Cynodon dactylon L. Pers) Grown on Calcareous Soils ", 2nd Internatıonal Conference on Science, Ecology and Technology, Barcelona, Ispanya, 14-16 Ekim 2016, pp:857-867. - 2016
 • Ok H., Orman Ş., "Farklı kireç seviyelerindeki topraklarda kurutulmuş stabilize arıtma çamuru uygulanan çim bitkilerinin performanslarının belirlenmesi", XXXVI CIOSTA CIGR Section V Conference Environmentally Friendly Agriculture and Forestry for Future Generations, Saint Petersburg, Rusya, 26-28 Mayıs 2015, pp.646-658. - 2015
 • Ok H., Orman Ş., "Potential environmental risks associated with sewage sludge application in agriculture and solution recommendations", The Soul of Soil and Civilization, Antalya, Türkiye, 14-16 Ekim 2014, pp.942-946. - 2014
 • Sönmez N.K., Yetgin Uz B., Sönmez S., Orman Ş., Çıtak S., Kocabaş I., Kalkan H. , Üras D.S., Ok H., Özsayın Çıtak S., Yilmaz E., Kaplan M., "Spatial Variation Of Zn Content Of Citrus Orchards In Kumluca and Finike Regions", 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management, Turkey, 15-17 Mayıs 2012, pp.266-271. - 2012

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Vuruş M. , Orman Ş., Ok H., Zambak Özgür A., "Antalya/Kumluca İlçesi Seralarında Yetiştirilen Hıyar (Cucumis Sativus L.)'In Beslenme Durumu", Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, Türkiye, 29-31 Ekim 2015, ss.212-212. - 2015
 • Ok H., Orman Ş., "Ağır Metal Toksitesinin Bitkilerde Neden Olduğu Stres ve Bitkilerin Metabolik Yanıtı", 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 3-7 Haziran 2013, cilt.1, no.1, ss.443-446. - 2013
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • THE PHYTOCHEMICAL STUDIES AND BIO ACTIVE COMPOUNDS ANALYSIS OF SELECTED SPINACH (SPINACIA OLERACEA L.) LEAF - 2022
 • YİELD RESPONSE OF POTATO TO SPLİT APPLİCATİON OF NİTROGEN AND PHOSPHOROUS FERTİLİZERS - 2022
 • EFFECT OF SALINITY STRESS ON BIOCHEMICAL, GROWTH, AND YIELD CHARACTERISTICS OF WHEAT - 2022
Projeler
 • "Stabilize edilmiş ve kurutulmuş arıtma çamurunun rulo çim üretiminde kullanımı." BAP Doktora Tez Projesi. (Araştırmacı)
 • "Kumluca ve Finike Yöreleri Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Toprak, Bitki ve Sularda Ağır Metal Kirliliği Risk Değerlendirmesi", BAP Arastırma Projesi. (Araştırmacı)
 • Farklı düzeylerde kireç içeren topraklara uygulanan arıtma çamurunun Cynodon dactylon (L.) Pers. ve Lolium perenne (L.) yetiştiriciliğinde kullanımı ve ağır metallerin biyoakümülasyonu. BAP Yüksek Lisans Tez Projesi. (Araştırmacı)
 • "Kumluca ve Finike Yörelerindeki Turunçgil Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Değerlendirilmesi", BAP Alt Yapı.(Katılımcı)
Çalışma Alanları
 • Bitki Besleme
 • Çevre Kirliliği
 • Organik Atıkların Geri Kazanılması
 • Tarla Bitkileri Uygulamaları
 • Toprak Kirliliği
 • Toprak Verimliliği