kian

Yrd. Doç. Dr. KIAN JAZAYERI

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2760
Ofis ST260
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Eastern Mediterranean University Electrical and Electronic Engineering (Doktora, 2018)
 • Eastern Mediterranean University Electrical and Electronic Engineering (Yüksek Lisans, 2012)
 • Eastern Mediterranean University Electrical and Electronic Engineering (Lisans, 2010)
Yayınlar

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Kian Jazayeri, "Random Forest ve SVR'nin yığılmış birleşimini kullanarak çoklu ufuklu döviz kuru tahmini," Akıllı Karar Teknolojileri, cilt 18(1), 2024, doi: 10.3233/IDT-230194. - 2024

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Kian Jazayeri, Moein Jazayeri ve Sener Uysal, "Fotovoltaik Panellerde Yapay Zeka Esaslı Tüm-Gökyüzü Güç Tahmini ve Hata Algılaması," J. Photon. Energy, vol.7(2), 2017. - 2017
 • Moein Jazayeri, Kian Jazayeri ve Sener Uysal, "Gerçekçi Bulut Dağılımlarına dayalı Uzaysal olarak Dağılan Işınım Zaman-Serilerinin Üretimi" - 2017
 • Moein Jazayeri, Kian Jazayeri ve Sener Uysal, “Tekdüze olmayan Uzaysal Işınım Profil Etkilerinin Azaltılması için Gerçek Bulut Dağılımlarına Dayalı Uyarlamalı Fotovoltaik Dizilerin Yeniden Yapılandırması ”, Sol. Energy, vol.155, pp.506-516, 2017. - 2017

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Kian Jazayeri, Moein Jazayeri ve Sener Uysal, “Yapay Zeka Kullanılarak Fotovoltaik Güç Tahmini için Levenberg-Marquardt ve Bayesci Kurallaştırma Geri Yayılım Algoritmalarının Karşılaştırmalı Analizi”, ICDM 2016 Conference, New York City-NY- USA, Temmuz 2016. - 2016
 • Moein Jazayeri, Sener Uysal ve Kian Jazayeri, “Kısmı Gölgelenme Altında Farklı Fotovoltaik Dizi Mimarilerinin Karşılaştırmalı Analizi”, 2014 IEEE PES T&D Conference & Exposition, Chicago-USA, Nisan 2014. - 2014
 • Moein Jazayeri, Sener Uysal ve Kian Jazayeri, “MATLAB/Simulink Kullanılarak Fotovoltaik Ssitemler için Maksimum Güç Noktası İzleme Sistemlerinin Değerlendirilmesi ”, IEEE GREENTECH 2014, Texas-USA, Nisan 2014, pp.54-60. - 2014
 • Moein Jazayeri, Sener Uysal ve Kian Jazayeri, “Güneş Panelleri için Tek-Diyot Modeline Dayalı Basit Bir MATLAB/Simulink Simülasyonu ”, HONET 2013, Gazimağusa-North Cyprus, pp.44-50, Aralık 2013. - 2013
 • Moein Jazayeri, Sener Uysal ve Kian Jazayeri, “Kurulum Yönü ve Güneş Işınımının Güneş Panellerindeki Güç Üretimi Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Analizi”, IEEE GHTC 2013, California-USA, pp.35-40, Ekim 2013. - 2013
 • Moein Jazayeri, Sener Uysal, Kian Jazayeri ve Seyda Yapici, “Bağlantı Şeklinin Fotovoltaik Sistemlerinin Performansı Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Analizi”, ICRERA 2013, Madrid-Spain, pp.190-195, Ekim 2013. - 2013
 • Moein Jazayeri, Sener Uysal ve Kian Jazayeri, “Kuzey Kıbrıs için Güneş Enerjisi Veri Toplma Yöntemleri ve Güneşin Gökyüzündeki Etkilerinin Güneş Panekli Çıkış Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Durum Çalışması”, ICRERA 2013, Madrid-Spain, pp.184-189, Ekim 2013. - 2013
 • Kian Jazayeri, Sener Uysal ve Moein Jazayeri, “Yer Yüzeyindeki bir Gözlem Noktasına Göre Güneş Işınım Açısı ve Güneşin Gökyüzündeki Konumunun MATLAB/Simulink Bazlı Simülasyonu”, ICRERA 2013, Madrid-Spain, pp.173-177, Ekim 2013. - 2013
 • Kian Jazayeri, Sener Uysal ve Moein Jazayeri, “Yapay Zeka Kullanılarak Güneş Panellerindeki Güç Kayıplarının Saptanması”, IEEE AFRICON 2013, Mauritius, pp.1-6, Eylül 2013. - 2013
 • Moein Jazayeri, Sener Uysal ve Kian Jazayeri, “Güneşin Gökyüzündeki Konumunun Güneş Işınımları ve Güneş Paneli Çıkış Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin Analizi ”, IEEE AFRICON 2013, Mauritius, pp.1-7, Eylül 2013. - 2013
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Java'da Şifreleme Algoritmalarının Replikasyon Analiz Tekniği Kullanılarak Performans Analizi - 2023
 • Makine Öğrenimi Tekniklerini Kullanarak Müşteri Memnuniyetini Değerlendirme: ABD Havayolu Endüstrisine İlişkin Örnek Olay İncelemesi - 2023
 • Bi-LSTM, Bi-GRU ve Distilbert Kullanılarak Müşteri Görüşü Madenciliği İçin E-Ticaret Ürün İncelemelerinin Duyarlılık Analizi - 2023
 • Oyunlaştırmayı Kullanarak Motivasyonu, Katılımı ve Performansı Artırmak - 2022
 • Yapay Sinir Ağları Kullanarak Ağ Anomalisi Tespiti - 2022
 • Yönetim Bilişim Sisteminin Gana'daki Sigorta Şirketlerinin Performansı Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. (Kuzey Accra'daki State Insurance Company Limited Örneği) - 2022
 • Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Nijerya'daki Yerel Yönetimlerin Kaliteli Hizmet Sunumuna Etkisi (Ojo & Ikeja Yerel Yönetimlerine İlişkin Bir Vaka Çalışması, Lagos, Nijerya) - 2022
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Mobil Teknolojilerin Sağlık Sistemine Etkileri: Kamerun Vaka Çalışması - 2022
 • Bilgi Teknolojisi ve Firma Performansı: Kamerun'daki İmalat KOBİ'lerinde Soğurma Kapasitesinin Aracı Rolü - 2022
Ödüller
 • Üstün Araştırma Başarısı (Doğu Akdeniz Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından Doktora programı sırasında üç dergi makalesi yayınlayarak ödüllendirildi) (0)
 • Üstün Akademik Başarı (Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından 4.00 / 4.00 Genel Not Ortalaması ile Doktora programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlayarak ödüllendirilmiştir) (0)
 • En İyi Makale (IEEE PES T&D Conference & Exposition tarafından ödüllendirildi, Chicago-USA) (0)
Çalışma Alanları
 • Veri analizi
 • Veri madenciliği
 • Makine öğrenimi
 • Yapay sinir ağları
 • Bilgisayar Programlama
 • Güneş enerjisi sistemleri
İdari Görevler
 • Üniversite Müfredat Komitesi Üyesi (2022-DEVAM EDİYOR)
 • Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Ders Koordinatörü (2022-DEVAM EDİYOR)
 • Dijital Teknolojiler Kulüp Danışmanı (2022-DEVAM EDİYOR)
 • Veri Bilimi Lisans Programı Koordintörü (2022-DEVAM EDİYOR)
 • Veri Bilimi Yüksek Lisans Program Koordinatörü (2022-DEVAM EDİYOR)
 • Yapay Zeka ve Eğitim Komitesi Üyesi (2023-DEVAM EDİYOR)