Ahmet Sami Bosnak

Yrd. Doç. Dr. AHMET SAMİ BOŞNAK

Eczacılık Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2669
Ofis ST245
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim (Lisans, 2021)
 • Yakın Doğu Üniversitesi Klinik Eczacılık ABD (Doktora, 2018)
 • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fk / Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD (Yüksek Lisans, 2004)
 • Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (Lisans, 1998)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Kuzey Kıbrıs Üniversitelerindeki Eczacılık Öğrencilerinin Meme Kanseri ve Kolon Kanseri Hakkındaki Bilgi Düzeyi Değerlendirmesi - 2023
 • Toplum Eczacıları ve Eczacılık Öğrencileri Arasında Proton Pompa İnhibitörlerine İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulamalar - 2023
 • Tele Sağlık Yaklaşımıyla Sunulan İlaç Bilgi Merkezi Hizmetlerinden Algılanan Memnuniyet ve Sonuçlar - 2022
 • Kuzey Kıbrıs'ta COVID-19 Pandemisi Sırasında Eczacılık Öğrencileri Arasında Kaygı Durumunun İncelenmesi - 2022
 • Kanser hastalarında ilaç inanç ve uyumunun geliştirilmesinde eczacının rolü - 2019
 • Kemoterapi Toksisitesinin Değerlendirilmesi ve Klinik Eczacılık Hizmetleri için Dijital Raporlama Sisteminin Uygulanması: Tek Merkezli Bir Araştırma - 2019
 • Kanser kemoterapisinde ilaçla ilgili sorunların önlenmesi ve çözümüne yönelik multidisipliner yaklaşımda eczacının rolü - 2018

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • COVID-19 Bağlamında Temel Üreme, Anne, Yenidoğan, Çocuk, Ergen Sağlığı ve Beslenme Hizmetlerinin Sürdürülmesine İlişkin Etki Değerlendirmesi: Kuzey-Orta Nijerya'dan Bakış - 2022
 • COVID-19'un onkoloji eczacılık hizmetleri üzerindeki etkisi: 3 ay süren haftalık küresel anketin sonuçları - 2021
 • Onkoloji eczacılığının geleceği: Avrupa Onkoloji Eczacılığı Konferansı 2018 - 2019

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Onkoloji Eczacılık Hizmeti için QUAPOS Kalite Standartları, Avrupa Onkoloji Eczacılıği Derneği Yayınları, 6. Baskı, Türkçe Çeviri. - 2019

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Basılı Kitap, Onkoloji Eczacısının El Kitabı 2018, Ahmet Sami Boşnak, Türkiye Onkoloji Eczacıları Derneği, Baskı İstanbul, 140sf, 2018. ISBN: 978-60566345-3-6. - 2018
 • Basılı Kitap, Onkoloji Eczacısının El Kitabı 2016, Ahmet Sami Boşnak, Türkiye Onkoloji Eczacıları Derneği, Baskı İstanbul, 120sf, 2016. ISBN: 978-605-66345-1-2. - 2016
 • Basılı Kitap, 10 Adımda Klinik Onkoloji Eczacılığı, Ahmet Sami Boşnak, Eda Gedikoğlu, Türkiye Onkoloji Eczacıları Derneği, Baskı İstanbul, 160sf, 2016. ISBN: 978-605-66345-2-9. - 2016
Yönetilen Tezler

Yönetilen Doktora Tezleri

 • CDP-Kolin ve Kolinin HTVL-1 ile İlişkili Hastalıklar Üzerindeki Etkisi - 2023
 • Evaluation of the Rational Drug Use of Patients with Chronic Diseases Receiving Service from Community Pharmacies (Ali Hoca, MPharm) - 2022
 • Evaluation of Safety and Efficacy of Post Operative Acute Pain Management with Non Steroidal Anti Inflammatory Drugs in a State Hospital (Mehmet Gökel, MPharm) - 2022
 • Assessing the Effect of Tele-Health Application in Drug Information Center: Evidence From a Single Center Experience (Gloria Nnadwa Alhassan, 2020) - 2020
Projeler
 • Kuzey Kıbrıs'ta Üniversite Profesyonel Takım Üyeleri Arasında Spor Takviyeleri ve İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi
 • Devlet Hastanesinde Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlarla (NSAİİ) Ameliyat Sonrası Akut Ağrı Tedavisinin Güvenirlik ve Etkililik Analizi
 • Kuzey Kıbrıs'ta Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinde Covid-19 Pandemisi Dönemi Anksiyete Durumlarının Değerlendirilmesi
Ödüller
 • Gazi Üniversitesi, “Fark Yaratan Mezun Ödülü”, 2019, Onkoloji ve Beslenme Destek Eczacılığı alanındaki fark yaratan çalışmaları nedeniyle. (2019)
 • Türk Eczacıları Birliği (TEB) Akademisi Jüri Özel Ödülü, 2010, Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında Onkoloji Alanındaki  ”Ümit Vaadeden Nitelikli Bilimsel Çalışmaları” nedeniyle. (2010)
 • Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü Yılın Personeli Ödülü, 2010 , Hastane Eczanesi Satın Alma Sürecinin Düzenlenmesine Dair Geliştirdiği Yazılım ”PharmaBalance” ve TBMM de Üniversite adına Brifing vermesi nedeniyle. (2010)
Çalışma Alanları
 • Klinik Eczacılık
 • Onkoloji Eczacılığı
 • Beslenme Destek Eczacılığı
 • Farmakoterapi
 • Farmakoloji
İdari Görevler
 • Türkiye Onkoloji Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (2009-DEVAM EDİYOR)
 • Avrupa Onkoloji Eczacıları Derneği, Başkan Yrd (2016-2022)
 • Journal of Cancer Science Research Yayın Kurulu Üyesi (2018-DEVAM EDİYOR)
 • European Journal of Oncology Pharmacy Yayın Kurulu Üyesi (SCIEx) (2019-DEVAM EDİYOR)
 • UKÜ İlaç Danışma Merkezi Müdürü (2020-DEVAM EDİYOR)
 • İş ve Yaşam Becerileri Geliştirme Projesi Koordinatörü (2020-DEVAM EDİYOR)
 • UKÜ Mütevelli Heyeti Başdanışmanlık Koordinatörü (2021-2022)
 • UKÜ Mezunlar ve Kariyer Merkezi Müdürü (2021-2023)
 • Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı (2022-DEVAM EDİYOR)