Asım Eğitmen

Yrd. Doç. Dr. ASIM EĞİTMEN

Eczacılık Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2666
Ofis ST251
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Cukurova University Chemistry (Doktora, 2016)
 • Cukurova University Chemistry (Yüksek Lisans, 2012)
 • Cukurova University Chemistry (Lisans, 2009)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Tezcan B., Ulusal F., Egitmen A., Guzel B., 2018 “ Preparation of metallic Pd nanoparticles using supercritical CO2 deposition: An efficient catalyst for Suzuki cross-coupling reaction”Journal of Nanoparticle Research 20 (5), 145 - 2018
 • Ulusal F., Darendeli B.,Erünal E., Eğitmen A., and Güzel, B., 2017 “Supercritical carbondioxide deposition of γ-Alumina supported Pd nanocatalysts with new precursors and using on Suzuki-Miyaura coupling reactions” The Journal of Supercritical Fluids 127, 111-120 - 2017
 • Eğitmen A., Ulusal F., Darendeli B., Demir A., and Güzel, B., 2016 “ Synthesis of Vic- Dioxime Palladium (II) Complex: Precursor for Deposition on SBA-15 in ScCO2.” International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, 10(11) 1361-1365. - 2016

Diğer yayınlar

 • Ulusal F., Darendeli B., Eğitmen A., S.M. Jamison and Güzel, B., 2013 “Deposition Pd and Ni nanoparticles on carbon nanotubes in scCO2, using novel vic-dioximes metal complexes as precursors” International journal of multidisciplinary research vol. II, Issue 2 (II), 11-13 - 2013

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Removal of Chromium Ions from Water Using Chitosan Coated Magnetic Nanoparticles - 2022
 • GREEN CHEMISTRY: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF TEFF SEED SILVERNANOPARTICLES (AgNPs) AND DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY - 2022
Projeler
 • 214Z097 nolu (Schiff Bazı ve Oksim Türevi Ligandların Paladyum Komplekslerinin Sentezi, Süperkritik Karbondioksit Ortamında Silika Destekli Metalik Nanopartikül Oluşturulmasında Öncül Olarak Kullanımı) TUBITAK Projesinde bursiyer olarak görev almıştır.
 • 111T153 nolu (Yeni Öncüller Kullanarak Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler Üzerinde Metalik Nano Taneciklerin Süperkritik Karbon Dioksit Ortamında Hazırlanması ve Katalitik Etkinliklerinin Belirlenmesi) TUBITAK Projesinde bursiyer olarak görev almıştır.
Ödüller
 • NCC6- Uluslararası Kataliz Kongresi / Bursa Poster Ödülü (3.lük) (2016)
Çalışma Alanları
 • Katalizör, C-C eşleşme reaksiyonları, koordinasyon kimyası, nanopartiküller , Süperkiritik akışkanlar, Spektroskopi ,kromatografi, analitik kimya
İdari Görevler
 • Fakülte ders Koordinatörü (2021-2022)
 • Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2022-2025)