MARYAM MOHAMMADZADEH	AKIN

Dr. MARYAM MOHAMMADZADEH AKIN

Eczacılık Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2660
Ofis ST244
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Ataturk university, Erzurum, Turkey Medical Faculty, Medical Pharmacology (Doktora, 2019)
 • Ataturk university,Erzurum,Turkey Medical Faculty, Medical Pharmacology (Yüksek Lisans, 2015)
 • Urmiye University, Urmiye ,Iran faculty of sciences (Lisans, 2008)
Yayınlar

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Momordica Charantia'nın Sıçanlarda Ayak İltihaplanma Modeli Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi ve Bu Enflamasyona Bağlı Davranış Değişiklikleri; Deneysel Model. Momordica Charantia'nın Etkilerinin İncelenmesi,Aybike TÜRKMEN, Ali TAGHIZADEHGHALEHJOUGHI, Maryam MOHAMADZADEH AKIN, Sidika GENC Ahmet HACIMUFTUOGLU.Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences . DOI: https://doi.org/10.35229/jaes.835178./Puplished: 31 March 2021 - 2021

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Metformin / Irinotecan yüklü PLGA nanopartiküllerinin etkileri glutamat yeniden alım süresi ve EAAT1 gen ekspresyonunda değişiklik in vitro seviye Ali Taghizadehghalehjoughi , Ahmet Hacimuftuoglu *, Meltem Cetin 3 , Afife Busra Ugur Kaplan 3 , Selcuk Butuner , Numan Taspinar , Maryam Mohammadzadeh Nanomed. J.6(1): 35-42, Winter 2019. DOI: 10.22038/nmj.2019.06.005 - 2019
 • PEGillenmiş grafen oksit / Fe3O4 nanokompozit: De novo ilaç dağıtım nanosistemi olarak performansının sentezi, karakterizasyonu ve değerlendirilmesi Makale türü: Araştırma Makalesi Yazarlar: Jafarizad, Abbasa | Taghizadehgh-Alehjougi, Alib | Eskandani, Mortezac | Hatamzadeh, Maryamd | Abbasian, Mojtabad | Mohammad-Rezaei, Rahime | Mohammadzadeh, Maryam,b | Toğar, Başakb | Jaymand, Mehdif;Biyo-tıbbi Malzemeler ve Mühendislik, 01 Ocak 2018, 29 (2): 177-190 DOI: 10.3233 / bme-171721 PMID: 29457592 - 2018
 • Metformin / irinotekan yüklü poli-laktik-ko-glikolik asit nanopartiküllerinin glioblastoma üzerindeki etkisi: in vitro ve in vivo çalışmalar Yazarlar Ali Taghizadehghalehjoughi, Ahmet Hacimuftuoglu, Meltem Cetin, Afife Busra Ugur, Bianca Galateanu, Yaroslav Mezhuev, Ufuk Okkay, Numan Taspinar, Mehmet Taspinar, Abdullah Uyanik, Betul Gundogdu, Maryam Mohammadzadeh, Kemal Alp Nalci, Polychronis Tsivaktakatsak, Arist , Ji Hoon Jeong, AM Abd El-Aty Dergi ;Nanotıp (Lond). Yayın tarihi 2018 Temmuz; 13 (13): 1595-1606. doi: 10.2217 / nnm-2017-0386. Epub 2018, 20 Temmuz. Web Yayınlanma Tarihi: 24-Ekim-2018 - 2018
 • Metforminin sıçanlarda paklitaksel ile indüklenen nöropatik ağrı modeli üzerindeki analjezik etkisi: Patolojik sonuçlar dikkate alınarak Yazarlar Ahmet Hacimuftuoglu, Maryam Mohammadzadeh, Ali Taghizadehghalehjoughi, Numan Taspinar, Basak Togar, Kemal Alp Nalcı, Ufuk Okkay, Betul Gundogdu Yayın tarihi Journal of Cancer Research and Therapeutics, Association of Radiation Oncologists of India (AROI) dergisi, Teslim Tarihi: 30 Aralık 2016 Karar Tarihi: 01-Ekim-2017 Kabul Tarihi: 25 Şubat 2018 Web Yayınlanma Tarihi: 24-Ekim-2018 - 2018
Projeler
 • New method in diagnosis and treatment of brain diseases: in vivo micro sensor technology, 113S083, 2017
Çalışma Alanları
 • Tıbbi Farmakoloji
 • Nanotıp