Mohammad Sohail

Yrd. Doç. Dr. MUHAMMAD SOHAIL

Eczacılık Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2672
Ofis ST245
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Sağlık ve Kaliteli Yaşam

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • İslamia Uni. Eczacılık (Doktora, 2015)
 • İslamia Uni. Eczacılık (Yüksek Lisans, 2012)
 • Gomal Uni. Eczacılık (Lisans, 2009)
Projeler
 • Üniversiteler için Ulusal Araştırma Programı (HEC-NRPU) kapsamında Pakistan Yüksek Öğrenim Komisyonu tarafından onaylanan ve finanse edilen, “Kemik dokusu rejenerasyonu için biyomateryaller” başlıklı bir araştırma projesinde Baş Araştırmacı (P.I)
 • Üniversiteler için Ulusal Araştırma Programı (HEC-NRPU) kapsamında Pakistan Yüksek Öğrenim Komisyonu tarafından onaylanan ve finanse edilen "Pürinerjik Reseptör Antagonistlerinin Tasarımı, Sentezi ve Biyolojik Değerlendirilmesi" başlıklı bir araştırma pro
 • Pakistan Yüksek Öğrenim Komisyonu tarafından onaylanan ve finanse edilen Üniversiteler için Ulusal Araştırma Programı kapsamındaki "Kurkumin Yüklü Hyaluronik Asit Bazlı Çapraz Bağlı Matrisler ile Geliştirilmiş Diyabetik Yara İyileşmesi: İn Vitro ve İn Viv
 • Pakistan Yüksek Öğrenim Komisyonu tarafından onaylanan ve finanse edilen Başlangıç ​​Araştırma Hibe Programı kapsamındaki "Öksürük ve Gribe İlişkin En Güvenilir Bitkisel Ürünlerin CYP İnhibisyonu Çalışması Yoluyla ADR'lerin Tahmin Edilmesi ve Minimize Edi
 • Pakistan Yüksek Öğrenim Komisyonu tarafından onaylanan ve finanse edilen Başlangıç ​​Araştırma Hibe Programı kapsamındaki "Antihipertansif ilaçların oral biyoyararlanımını kendi kendine emülsifiye eden ilaç dağıtım sistemleri (SEDDS) yoluyla geliştirmek"
 • Pakistan Yüksek Öğrenim Komisyonu tarafından onaylanan ve finanse edilen, "Sentezlenmiş Kopolimerik Nanokompleksler Kullanılarak Gastrokoruyucu İlaç Dağıtım Sisteminin Geliştirilmesi: Karakterizasyon ve Biyolojik Değerlendirme" başlıklı bir araştırma proj
Ödüller
 • Eczacılık Bölümünde En İyi Araştırmacı Ödülü 2020-21, COMSATS Üniversitesi İslamabad, Abbottabad Kampüsü, Pakistan (2021)
 • Eczacılık Bölümünde En İyi Araştırmacı Ödülü 2018, COMSATS Üniversitesi İslamabad, Abbottabad Kampüsü, Pakistan (2018)
 • COMSATS Üniversitesi İslamabad, Abbottabad Kampüsü tarafından Takdir olarak verilen fahri 2018-19 yılında. (2018)
 • Araştırma Verimliliği Ödülü 2017, COMSATS Üniversitesi İslamabad, Abbottabad Kampüsü, Pakistan (2018)
 • Pakistan Yüksek Öğrenim Komisyonu (HEC) Onaylı Denetçi (Eczacılık) (2016)
 • Araştırma Verimliliği Ödülü 2016, COMSATS Bilgi Teknolojileri Enstitüsü Abbottabad, Pakistan (2016)
 • Araştırma Verimliliği Ödülü 2015, COMSATS Bilgi Teknolojileri Enstitüsü Abbottabad, Pakistan (2015)
 • Yerli 5000 Doktora Bursu kapsamında Burs - Aşama II Programı, Pakistan Yüksek Öğrenim Komisyonu (2014)
Çalışma Alanları
 • İlaç dağıtımı ve klinik uygulamalar için Biyomateryallerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde uzmanlaşmış ilaç dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi. Örneğin, oral ve deri altı ilaç dağıtımı için uyaranlara duyarlı hidrojeller pH ve Termosensitif hidrojeller. Çözünürlük artışı ve biyomalzemeler yoluyla hidrofobik ilaç dağıtımı. İlaç hedefleme ve hidrofobik ilaç dağıtımı için nanopartiküllerin ve nanokristallerin geliştirilmesi. Fiziksel olarak çapraz bağlı enjekte edilebilir hidrojeller yoluyla diyabetik yara iyileşmesi ve doku rejenerasyonu. Nanopartiküllerin yüzey modifikasyonları ve gelişmiş biyoyararlanım için kanser hücrelerine ilaç verilmesi. Beyne ilaç dağıtımı ve çeşitli klinik uygulamalar için beyne geliştirilmiş ilaç hedeflemesi. Kontrollü ilaç dağıtımı, yara uygulaması/pansumanı ve doku yenilenmesi için biyomimetik ve biyofonksiyonel hidrojel membranların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Hayvan modellerinde farmakokinetik ve biyoyararlanım çalışmaları ve HPLC kullanılarak Pk analizi. HPLC yönteminin geliştirilmesi ve çeşitli biyolojik örneklerin analizi.