CIU-Güliz-Özütürk.

Yrd. Doç. Dr. GÜLİZ ÖZÜTÜRK

Eğitim Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2705
Ofis EH307
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Near East University (Doktora, 2016)
 • University of Sunderland (Yüksek Lisans, 2006)
 • EMU (Lisans, 2005)
Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Kıbrıs Türk Çocuk Edebiyatı ve Çağdaş Kadın Yazarlar - 2022

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Diyaloğa dayalı okuma yoluyla genç öğrenciler için okuma eğitiminin desteklenmesi (AHCI) - 2019

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Li̇byalı EFL Öğrenci̇leri̇ni̇n Söz Edi̇mi̇ Kullanimina iİli̇şki̇n Pragmati̇k Algilari - 2024
 • 8. sınıf ders kitabı ile Libya için İngilizce akıcılık etkinliklerinin öğretmen ve öğrencilerin bakış açılarına etkisi - 2022
 • KKTC'de Devlet Okullarındaki Yaratıcı Drama Tekniğinin Kullanımının İngilizce Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Araştırılması - 2022
 • KKTC'deki Hazırlık Okulları İngilizce Öğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi - 2022
 • KKTC Okul Öncesi Eğitim Programının Öğretmen ve Yönetici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi - 2022
 • Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi - 2022
 • Vager ZEBARI - 2021
 • Çevrimiçi İngilizce müfredatının değerlendirilmesi ve öğretmenlerin memnuniyet düzeylerinin CIPP değerlendirme modeli ile belirlenmesi - 2021
 • Buea Üniversitesi öğrencilerinin okuma stratejilerinin farkındalığı ve algılanan kullanımı: Dilbilim yüksek lisans öğrencileri örneği - 2021
 • Kürt lisans öğrencilerinin İngilizce öğrenmeye yönelik tutumu - 2021
 • Üniversite öğrencilerinin oyun yoluyla İngilizce öğrenmeye yönelik algı ve tutumları: Kuzey Kıbrıs örneği - 2021
 • Libya, Trablus'taki 9. sınıf İngilizce ders kitabında öğretmenlerin görev tabanlı öğrenme algıları - 2021
 • KÜLTÜRÜ EFL SINIFLARINA ENTEGRE ETMEYE İLİŞKİN EFL ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNİN TUTUMLARI: ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - 2020
 • FİKRET ZABİTOĞLU: KKTC Liselerinde Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Liselerde Uygulanmakta Olan Beden Eğitimi Öğretim Programına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi - 2020
 • İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL YARDIMCILARIN YARARLILIĞI: TRABLUS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ - 2020
Çalışma Alanları
 • Eğitim Programları
 • Teknoloji Destekli Dil Öğretimi/Öğrenimi
 • Drama
 • Oyunlarla İngilizce Öğretimi
İdari Görevler
 • Yabancı Diller Öğretmenlik Uygulaması Koordinatörü (2013-DEVAM EDİYOR)
 • Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı Sorumlusu (2017-DEVAM EDİYOR)
 • Üniversite Müfredat Komitesi Eğitim Fakültesi Temsilcisi (2018-DEVAM EDİYOR)
 • Web Sayfası ve Tasarımı Eğitim Fakültesi Düzenleme ve Kontrol Üyesi (2021-DEVAM EDİYOR)
 • Mezunlarla İletişim ve Kariyer Merkezi Komitesi Eğitim Fakültesi Sorumlusu (2022-DEVAM EDİYOR)
 • Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Genel Koordinatörü (2024-DEVAM EDİYOR)