CIU-Hatice-Kayhan

Doç. Dr. HATİCE KAYHAN

Eğitim Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2708
Ofis HZ305
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Ege Üniversitesi Türk Halk Bilimi (Doktora, 2010)
 • Ege Üniversitesi Türk Halk Bilimi (Yüksek Lisans, 2005)
 • Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Lisans, 2002)
Yayınlar

Diğer yayınlar

 • Kıbrıs Türk Çocuk Edebiyatı ve Çağdaş Kadın Yazarları - 2022

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Kıbrıs Türk Çocuk Edebiyatı ve Çağdaş Kadın Yazarlar - 2022
 • Kayhan H. & Silman F. Sadi Şirazi'nin Bostan ve Gülistan Eserlerinin Yönetimsel Açıdan İncelenmesi. Turkish Studies. Volume 12. Issue 6. S. Winter 2017. (ULAKBİM) - 2017
 • . Kayhan H. ' Özker Yaşın'ın Şiirlerinde Destanlaştırılan Tarihi Kahramanlar ve Olaylar' Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. Yıl 4. S.31. Ekim 2016. ss. 107-116. - 2016
 • Zari Ş. & Kayhan H. ' Ayla Çınaroğlu'nun Çocuk Şiirleri'nde Ses Bilgisel ve Biçimbirimsel Yinelemeler' Turkish Studies. Volume 11/15. Summer 2016. - 2016
 • Atmaca, S. & Kayhan, H. (2013). Scientific Items in Cyprus Turkish Tales. Cypriot Journal of Educational Sciences. 8(2), 205-210. - 2013
 • Kayhan H. ' Science Education Element in Cyprus Folk Short Story' Procedia ' Social and Behavioral Sciences 106 (2013) 1050 ' 1053 (ISI) - 2013
 • . Kayhan H. 'Fikret Demirağ'ın Şiirlerinde Yinelemeler'. Folklor/ Edebiyat. S.74, s.144-155. 2013. - 2013

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Kayhan H.& Muhammedzade B& Atmaca S (2017) The Use of Fables in Science Laboratory. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. (SSCİ) - 2017

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • 7. Kayhan H. Tangible Cultural Elements in Local Folktales of Cyprus, Tent Internatıonal Congress of Qualitative İnquiry. 21-24 Mayıs 2014 University of Illinois at Urbana- Champaign. USA. - 2014
 • 8. Kayhan H. & Silman F. (A Rewiew of Saadi Shirazi's Work Titled 'Bostan The Orchard)' in Terms of Managerial İssues. Tent Internatıonal Congress of Qualitative İnquiry. 21-24 Mayıs2014. University of Illinois at Urbana- Champaign. USA. - 2014
 • Kayhan H. Özker Yaşın'ın Şiirlerinde Destanlaştırılan Tarihi Kahramanlar ve Olaylar. Kıbrıs Türk Edebiyat ve Edebiyatçıları Sempozyumu. 12-13 Kasım 2014. Ankara. - 2014
 • 6. Kayhan H.& Atmaca S. ' Fables in Science Laboratory' İnternational Conference on New Horizons in Education 25-27 Haziran 2013 Rome, Italy. - 2013

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • 5. Kayhan H.& Atmaca S. 'Çevre Eğitiminde 'Ekosistem' Kavramına İlişkin Geliştirilen Metaforlar' 2. International Conference On Interdisciplinary Research in Education 30 Ocak-1 Şubat 2013. - 2013
 • 6. Kayhan H.& Atmaca S. ' Fables in Science Laboratory' İnternational Conference on New Horizons in Education 25-27 Haziran 2013 Rome, Italy. - 2013
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Zari Shirizad. Ayla Çınaroğlu'nun Çocuk Şiirleri Üzerine Deyişbilimsel Bir İnceleme. UKÜ. 2015. - 2015
 • Seçil Köylü. Çocuk Edebiyatı Açısından "Kıbrıs Mesel Dizisi" Üzerine Bir İncileme. UKÜ.2015. - 2015
Çalışma Alanları
 • Türk Halk Bilimi
 • Kıbrıs Türk Kültürü
 • Kıbrıs Türk Edebiyatı
İdari Görevler
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı (2019-DEVAM EDİYOR)
 • YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ BAŞKANI (2022-DEVAM EDİYOR)