Sevinc-Kacar-akademisyen

Yrd. Doç. Dr. SEVİNÇ KAÇAR

Eğitim Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2737
Ofis No. GE205
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • DOKUZ EYLUL UNIVERSITY SCIENCE EDUCATION (Doktora, 2019)
 • DOKUZ EYLUL UNIVERSITY SCIENCE EDUCATION (Yüksek Lisans, 2012)
 • DOKUZ EYLUL UNIVERSITY SCIENCE EDUCATION (Lisans, 2009)
Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlara Yönelik Görüşleri - 2022
 • Kaçar, S., Yayla, Z., & Türkoğuz, S. (2021). Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvar güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi düzeyleri. Ihlara Journal of Educational Research, 6(1), 98–113 - 2021
 • Özcan, E. ve Kaçar, S. (2021). Fen eğitiminde laboratuvar güvenliğine yönelik çalışmaların incelenmesi. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 4(2), 91-99. - 2021
 • Kaçar, S. ve Yayla, Z. (2021). Görsel sanatlarla bütünleştirilmiş probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin sanat etkinlikleriyle fen öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi. Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 4(1), 29-45. - 2021
 • Balım, A. G., Ormancı, Ü., Evrekli, E., Kaçar, S. & Türkoğuz, S. (2016). Fen derslerinde kavram karikatürü kullanım örnekleri ve öğrenci-öğretmen görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 773-791. - 2016

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Kaçar, S., Balım, A. G., Özcan, E. and Ormancı, Ü. (2020). Concept cartoon samples ıntegrated ınto problem based learnıng ın scıence courses. Journal of Inquiry Based Activities. - 2020
 • Kaçar S. & Balım, A. G. (2018). An activity related to the use of argumentation-driven inquiry methods in electricity energy topic. Journal of Inquiry Based Activities 8(2), 127-149. - 2018
 • Çepni, S., Ormancı, Ü. and Kaçar, S. (2017). National and international advances in physics education in the last 3 years: A thematic review. Journal of Turkish Science Education, 14(3), 87-108. - 2017
 • Balım, A. G., Türkoğuz, S., Ormanci, Ü., Kaçar, S., Evrrekli, E. & Özcan, E. (2014). Teachers’ views about problembased leaning through concept cartoons. Journal of Baltic Science Education, 13 (4), 458-468. - 2014

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Ormancı, Ü., Kaçar, S. ve Çepni, S. (2019, Haziran). Fen bilimleri öğretim programındaki kazanımların yaşam becerileri açısından incelenmesi. ERPA International Congresses on Education, Sakarya. - 2019
 • Kaçar, S. & Balım, A. G. (2019). Pre-service teachers' epistemological beliefs. 1st International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 12-14 April, İzmir-Turkey, (Abstract presentation). - 2019
 • Balım, A. G., Kaçar, S., Ormancı, Ü. & Özcan, E. (2019). The effect of natural education science camp on middle students’ attitudes and perceptions about the environment. 1st International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 12-14 April, İzmir-Turkey, (Abstract presentation). - 2019
 • Balım, A. G., Ondratschek, U., Özcan, E. & Kaçar, S. (2019). School improvement and evaluation reflection tool analysis of project “from papyrus to stone paper and beyond”. 1st International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, 12-14 April, İzmir-Turkey, (Abstract presentation). - 2019
 • Ormancı, Ü., Özcan, E., Kaçar, S. ve Balım, A. G. (2018). Çağdaş yaklaşımlar eğitiminin öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik özyeterliklerine ve TPAB özgüvenlerine etkisinin incelenmesi. 8th International Congress of Research in Education, 9-11 May, Manisa-Turkey, (Abstract presentation). - 2018
 • Özcan, E., Ormancı, Ü., Kaçar, S. & Balım, A. G. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarına yönelik çağdaş yaklaşımlar eğitiminin problem çözme becerilerine etkisi. International Congress on Science and Education (ICSE2018), Afyonkarahisar (Abstract presentation). - 2018
 • Kaçar, S. ve Balım, A. G. (2018). Secondary students’views about the use of argument-driven inquiry in the science courses. 27th International Conference on Educational Sciences (ICES_UEBK 2018), April 18-22, Antalya-Turkey, (Abstract presentation). - 2018
 • Kaçar, S., Özcan, E., Ormancı, E., Balım, A. G. ve Urhan, O. (2018). The impact of teacher preservices' views on contemporary approaches education ın science education. 27th International Conference on Educational Sciences (ICES_UEBK 2018), April 18-22, Antalya-Turkey, (Abstract presentation). - 2018
 • Özcan, E.,Kaçar, S., Ormancı, E. and Balım, A. G. (2017). Pre-service science teachers’ views towards science ethics. 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education (INOVED 2017). 19-21 October, İzmir-Turkey, (Abstract presentation). - 2017
 • Ormancı, Ü., Özcan, E., Kaçar, S. and Balım, A. B. (2017). Determination of science teacher candidates' opinions about skills education. 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education (INOVED 2017). 19-21 October, İzmir-Turkey, (Abstract presentation). - 2017
 • Balım, A. G., Olça, M. and Kaçar, S. (2017). Sample activities related to the use of problem-based learning method in science courses. 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education (INOVED 2017). 1921 October, İzmir-Turkey, (Abstract presentation). - 2017
 • Kaçar, S. and Balım, A. G. (2017). Sample activities related to the use of argumentation-driven ınquiry method in science courses. 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education (INOVED 2017). 19-21 October, İzmir-Turkey, (Abstract presentation). - 2017
 • Özcan, E.,Kaçar, S., Ormancı, Ü. and Balım, A. G. (2017). Fen eğitiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı üzerinde tematik inceleme. Fifth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES’2017). 11-13 October, İzmir-TURKEY, (Abstract presentation). - 2017
 • Özcan, E., Ormancı, Ü., Kaçar, S. and Balım, A. G. (2017). Pre-service science teachers’ views towards career awareness. 26th International Conference on Educational Sciences (ICES-UEBK 2017). 20-23 April, AntalyaTURKEY, (Abstract presentation). - 2017
 • Kaya, O. N., Kaçar, S., Ayvar, İ. and Kaya, Z. (2016). A longitudinal study of the effect of effective blended learning environment on pre-service science teachers’ understandings of errors in science. 7th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2016). 27 – 29 October, DANUBIUS Hotel &Flamenco Convention Center Budapest – HUNGARY, (Abstract presentation). - 2016
 • Kaya, Z., Kaya,O. N., Ayvar, İ., Kaçar, S., & Sezen, E. (2016). Exploring pre-service science teachers’ experience swith online collaborative - argumentative writing environment. 41st Annual Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Conference. 22-24 August, Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, The Netherlands, (Abstract presentation). - 2016
 • Kaçar, S., Ormancı, Ü., Özcan, E. & Balım, A. G. (2016). Examining pre-service science teachers in learning and practicing ınquiry-based learning strategy. 41st Annual Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Conference. 22-24 August, Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, The Netherlands, (Abstract presentation). - 2016
 • Kaçar, S., Ayvar, İ., Kaya, O. N. and Kaya Z. (2016). Types and dimensions of conflict and emergent states in ıntrateams of pre-service science teachers during authentic science projects. 41st Annual Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Conference. 22-24 August, Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, The Netherlands, (Abstract presentation). - 2016
 • Kaçar, S., Ayvar, İ., Sezer, E., Kaya, O. N. and Kaya Z. (2016). The ımpact of effective blended learning environment on pre-service science teachers’ views about new aspects of nature of science: features of science and family resemblance approach. 41st Annual Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Conference. 22-24 August, Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, The Netherlands, (Abstract presentation). - 2016
 • Ayvar, İ., Kaçar, S., Sezer, E., Kaya, O. N., and Kaya, Z. (2016). Changes in Pre-service science teachers’ views about scientific ınquiry in an effective blended learning environment. . 41st Annual Association for Teacher Education in Europe (ATEE) Conference. 22-24 August, Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, The Netherlands, (Abstract presentation). - 2016
 • Kaçar, S., Özcan, E., Ormancı, Ü. ve Balım, A. G. (2016). Araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemine ilişkin literatür araştırması. IIIrd International EurasianEducational Research Congress (EJER), 31 Mayıs - 03 Haziran, Muğla, Türkiye (Özet Sunumu). - 2016
 • Kaçar, S., Ayvar, İ., Kaya, O. N. & Kaya, Z. (2016). Bilimsel araştırma merkezlerine gerçekleştirilen gezilerin bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin bilim insanı algılarına etkisi. IIIrd International EurasianEducational Research Congress (EJER), 31 Mayıs - 03 Haziran, Muğla, Türkiye (Özet Sunumu). - 2016
 • Kaçar, S. and Balım, A. G. (2016). Fen bilimleri öğretiminde araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yöntemi kullanımının ortaokul öğrencilerin epistemolojik inançlarına etkisi. XVIII. International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER), 30 Mayıs-02 Haziran, Eskişehir, Türkiye (Özet Sunumu). - 2016
 • Kaçar, S., Kaya, O. N., Ayvar, İ. and Kaya, Z. (2016). Boylamsal bir çalışma: Etkili harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilgisi öğretmen adaylarının ortak bilgi inşa modelini anlamaları üzerine etkisi. XVIII. International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER), 30 Mayıs-02 Haziran, Eskişehir, Türkiye (Özet Sunumu). - 2016
 • Kaçar, S., Kaya, O. N., Ayvar, İ. and Kaya, Z. (2016). Etkili harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilgisi öğretmen adaylarının eylem araştırmasını anlama düzeylerine etkisi. XVIII. International Congress of World Association of Educational Research (AMSE-AMCE-WAER), 30 Mayıs-02 Haziran, Eskişehir, Türkiye (Özet Sunumu). - 2016
 • Ormancı, Ü., Özcan, E., Kaçar, S. ve Balım, A. G. (2016). Fen bilimleri öğretmenlerinin araştırma-sorgulama yaklaşımını anlama ve uygulama durumları. 3th International Conference on New Trends in Education (ICNTE), 2629 Nisan, İzmir, Türkiye (Özet Sunumu). - 2016
 • Çepni, S., Ormancı, Ü., Özen Uyar, R., Kaçar, S., Özcan, E. & Urhan, O. (2016). Eğitim bilimleri alanında doktora yapan akademisyenlerin alan uzmanlarıyla nitel temelli araştırmalara yolculuk projesine ilişkin beklentileri. International Conference On Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya. (Özet) - 2016
 • Ormacı, Ü.,Kaçar, S. and Balım, A. G. (2015). Ortaokul 6. sınıf fen bilimleri kitabında yer alan etkinliklerin incelenmesi. International Conference on Best Practices and Innovations in Education (INOVED), 28-29 October, İzmir, Turkey (Özet Sunumu) - 2015
 • Kaçar, S. (2015).The effects of argumentation-based learning method in science courses on students’ epistemological belief skills, metacognition skills and levels of conceptual understanding. International Conference on Best Practices and Innovations in Education (INOVED) PhD Research Camp, 29-30 October, İzmir, Turkey. - 2015
 • Kaçar, S., Ormancı, Ü. and Balım, A. G. (2015). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık düzeylerinin belirlenmesi. VII. International Congress of Educational Research, 28-31 May, Muğla (Özet Sunumu). - 2015
 • Balım, A. G., Kaçar, S., Özcan, E. and Ormancı, Ü. (2014). Concept cartoon samples ıntegrated ınto problem based learning in science courses. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology,16-18 Mayıs, Konya. (Özet) - 2014
 • Kaçar, S. and Yayla, Z. (2014). Sample visual arts activities ıntegrated into problem based learning method in science courses. International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology,16-18 Mayıs, Konya. (Özet). - 2014
 • Yayla, Z., Kaçar, S. ve Türkoğuz, S. (2013). Investigating pre-service science teachers' skills about editing scientific journal for students in secondary school. 2nd World Conference on New Trends in Science Education, 02 - 05 July, Krakow /Polond (Özet Sunumu). - 2013
 • Yayla, Z., Kaçar, S. ve Türkoğuz, S. (2013). Öğretmen adaylarının laboratuar güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi düzeyleri. 5nd İnternational Congress of Educational Research, 06 – 09 Jule, Çanakkale (Özet Sunumu). - 2013
 • Balım, A. G., İnel, D., Evrekli, E., Özcen, E., Deniş Çeliker, H., Türkoğuz, S., Ormancı, Ü. & Kaçar, S. (2013). Relationaship between elementary student’s problem solving skills and inquiry learning skill perceptions. İnternational Conference New Perspectives in Science Education, 14 – 15 March, Florence, Italy. (Özet Sunumu). - 2013
 • Balım, A. G., Türkoğuz, S., Kaçar, S., Ormancı, Ü., Deniş Çeliker, H., İnel, D. & Evrekli, E. (2013). Teacher’s views towards concept cartoons supported problem based learning. İnternational Conference New Perspectives in Science Education, 14 – 15 March, Florence, Italy. (Özet Sunumu). - 2013
 • Kaçar, S. ve Yayla, Z. (2013). The effects of problem based learning method ıntegrated visual arts on students’ science academic achievements. 2nd International Conference New Perspectives in Science Education, 14 – 15 March, Florence, Italy. (Özet Sunumu). - 2013
 • Balım A.G., Deniş Çeliker, H., Türkoğuz, S. ve Kaçar, S. (2012). The effect of reflections of science on nature project on students’ science process skills. 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies (WCIS’2012), 07-09 November, Antalya. (Özet Sunumu). - 2012
 • Balım A.G., Deniş Çeliker, H., Türkoğuz, S. ve Kaçar, S. (2012). The effect of outdoor education activities on students’ attitudes towards to environment. 9th International Conference on Hands on Science (HSCI’2012), 17-21 October, Antalya. (Özet Sunumu). - 2012
 • Balım, A. G., Türkoğuz, S., Özcan, E., Evrekli, E., Deniş, H., İnel, D. and Kaçar, S. (2012). Concept cartoon samples ıntegrated to pbl scenario towards matter and heat unit. New Trends on Global Education Conference (GEC2012), 24-26 Eylül, Girne-KKTC. - 2012
 • Kaçar, S., Günay, F. Y and Özdoğru, E. (2011). Science and technologypre-service teachers' opinions of environment and sciencerelationship. 1st World Conference on New Trends in Science Education. Dokuz Eylül University, İzmir University and Pedagogical University of Cracow, 19-23 September, Kuşadası. - 2011

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Kaçar, S. ve Balım, A. G. (2019). Argümantasyona dayalı öğrenme. (Ed.) Fen öğretiminde yenilikçi yaklaşımlar (s. 133-155). Anı yayıncılık. - 2019

Diğer yayınlar

 • Prof. Dr. Ali Günay BALIM danışmanlığında Kaçar, S. (2019). Fen bilimleri öğretiminde argümantasyona-dayalı sorgulama yöntemi kullanımının öğrencilerin epistemolojik inançlarına, üst biliş becerilerine ve kavramsal anlama düzeylerine etkilerinin araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. - 2019
 • Prof. Dr. Zeliha YAYLA danışmanlığında Kaçar, S. (2012). Görsel sanatlarla bütünleştirilmiş probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin fen akademik başarılarına, bilimsel yaratıcılıklarına ve sanat etkinlikleriyle fen öğrenme tutumlarına etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. - 2012

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Özcan, E. , Ormancı, Ü., Kaçar, S. ve Balım, A. G. (2017). The relationship between elementary students' problem solving and inquiry learning skills. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(4), 432-440. - 2017
 • Balım A.G., Türkoğuz, S., Özcan, E., Evrekli, E., Denis, H., İnel, İ. & Kaçar, S. (2013). Concept cartoon samples integrated to pbl scenario towards matter and heat unıt. Mediterranean Journal of Educational Research, 14, 865-873. - 2013
 • Balım A.G., Deniş Çeliker, H., Türkoğuz, S. ve Kaçar, S. (2013). The effect of reflections of science on nature project on students’ science process skills. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), 2(1), 149- 157. - 2013
 • Balım, A. G., Deniş Çeliker, H., Kaçar, S., Evrekli, E., Türkoğuz, S., İnel, D., Özcan, E. ve Ormancı, Ü. (2012). Fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme yöntemi içerisinde kavram karikatürleri: Bir etkinlik örneği "ısınan taneciklerin dansı". Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 3 (5), 68-87. - 2012
 • Kaçar, S., Günay, F. Y & Özdoğru, E. (2011). Science and technology pre-service teachers' opinions of environment and science relationship. Western Anatolia Journal of EducationalSciences (WAJES), Special Issue. - 2011

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Özcan, E., Kaçar, S., Ormancı, Ü. Ve Balım, A. G. (2016). Ortaokul öğrencilerinin fen eğitiminde mantıksal düşünme beceri düzeylerinin belirlenmesi. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 28-30 Eylül, Trabzon. (Özet) - 2016
 • Balım, A. G., Evrekli, E., Kaçar, S., Ormancı, Ü. & Türkoğuz, S. (2014). Fen derslerinde kavram karikatürü kullanım örnekleri ve öğrenci-öğretmen görüşleri. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül, Adana. (Özet) - 2014
 • Kaçar, S., Tekin-Dede, A. Ve Şahin, M. (2014). Öğretmenlerin alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımına yönelik görüşleri: eylem araştırması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 11-14 Eylül, Adana. (Özet) - 2014
 • Ormancı, Ü., Kaçar, S. Özcan, E. Ve Balım, A. G. (2013). Ortaokul öğrencilerinin hava basıncı konusundaki kavramsal anlamalarının belirlenmesi. I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, 12-14 Eylül, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. (Özet) - 2013
 • Türkoğuz, S., Yayla, Z. Ve Kaçar, S. (2013). Öğretmen adaylarının kimya konularına yönelik bilimsel belgesel hazırlama becerilerinin incelenmesi. III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. 57 Eylül 2013. - 2013
 • Özdoğru, E., Günay, F. Y. Ve Kaçar, S. (2012). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının çevre bilincine yönelik görüşleri. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı, 2730 Haziran Niğde. - 2012

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • DİYARBAKIR İLİ EKSENİNDE YAPILAN AİLE, ÇOCUK, GÖÇ ve ŞİDDET KONULU BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN ÜST ANALİZİ (META-ANALİZİ)
 • Şanlıurfa İli Ekseninde Yapılan Aile, Çocuk, Göç ve Şiddet Konulu Bilimsel Araştırmaların Üst Analizi (Meta-Analizi)
Projeler
 • Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk-IV
 • TÜBİTAK - 2237A - Alanyazın Tarama ve Derlemeye Yolculuk
 • Alanyazın Tarama ve Derlemeye Yolculuk, TÜBİTAK, 2237A, Eğitmen, Ulusal.
 • TÜBİTAK 2237A - Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk-II
 • TÜBİTAK - 4005 - Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk-III
 • TÜBİTAK - 4004 - Ortaokul Öğrencileriyle Fen'in Doğaya Yönelik Uygulamaları
 • TÜBİTAK- 2229 - Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarına Yönelik Fen Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar Eğitimi
 • TÜBİTAK - 4005 - Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk-II
 • TÜBİTAK - 1001- Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Etkili Harmanlanmış Öğrenme
 • TÜBİTAK - 4005 - Alan Uzmanlarıyla Nitel Temelli Araştırmalara Yolculuk-I
 • TÜBİTAK - 4007 - Bilim Sokakta!
 • TÜBİTAK - 1001 - Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi İçerisinde Kavram Karikatürlerinin Kullanımının Etkilerinin İncelenmesi
 • TÜBİTAK - 2229 - Fen Bilimleri Öğretmenleri İçin Bilim Danışmanlığı Projesi
 • Araştırmacı Öğretmen Bilim Danışmanlığı Semineri
 • Proje F – Drama: Fen Bilgisi Eğitiminde Drama Yönteminin Uygulanması
 • TÜBİTAK - 4004 - Bilimin Doğaya Yansımaları
 • TÜBİTAK - 2229 - Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi İlköğretim Eğiticilerinin Eğitimi Çalıştayı
Ödüller
 • UKÜ AKADEMİK YAYIN MADDİ DESTEK ÖDÜLÜ
Çalışma Alanları
 • Fen eğitimi
 • Bilim Felsefesi
İdari Görevler
 • Üniversite Müfredat Komitesi Yedek Üye
 • Eğitim Fakültesi Muafiyet Sorumlusu
 • Eğitim Fakültesi AKTS Komitesi Başkanı
 • Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı