Proje ve Teknik İşler Müdürlüğü

Proje ve Teknik İşler Müdürlüğü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kampüsünün bakım, onarım ve yeni proje ihtiyaçlarını karşılamak için 2018 yılında kurulmuştur. Birim inşaat mühendisi, elektrik mühendisi ve makine mühendisi, teknisyen ve alanında tecrübeli ustalardan oluşmaktadır. Bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek, üniversiteye ait bina, demirbaş, teknik teçhizat, su temini ve dağıtımı, atık suların arıtılması, elektrik ve mekanik tesislerin çalıştırılması ile bunların idamesi için gerekli her türlü bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlamak Proje ve Teknik İşler Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer almaktadır.

İletişim

Proje ve Teknik İşler Müdürlüğü
Öğrenci Merkezi

Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2929