CIU-Müslüm-Turan

Prof. Dr. MÜSLÜM TURAN

Hukuk Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili
Ofis AS125
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • İstanbul University Istanbul University Socia Sciences Institude (Doktora, 1994)
 • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Istanbul University Socia Sciences Institude (Yüksek Lisans, 1987)
 • Istanbul University Faculty of Law (Lisans, 1985)
Yayınlar

Diğer yayınlar

 • Tüm Yönleriyle İhracat (Kitap) Seçkin Yay. 2020 - 2020
 • Özel Tüketim Vergisi (Kitap)Seçkin yy. 2016 - 2016
 • Postmodern Teori ve Hukuk (Kitap) XII Levha yy. 2011 - 2011

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • -'Modern Düşünce'de İnsan Doğası Kavrayışı (Felsefe Logos, 2007/1) - 2007
 • -'Hukuk'a Antropolojik Temel Verme Girişimleri ve Genel Bir Kritik' ( Amme İdaresi Dergisi, C.33,S.3, 2000) - 2000
 • SCI Expanded, JCR, SSCI, AHCI'de yer alan dergilerden birinde bir adet tam makale

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • -'Özne ve İktidar', (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S.21, 2007) - 2007
 • - 'Foucault ve Nihilizm' (Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S.23, 2007) - 2007
 • -'Nihilizm ve Jean Baudrillard (EÜHFD, C. XI s. 1-2, 2007) - 2007
 • -'Postmodernizm, Farklılık Politikası ve Küreselleşme (Sosyo-Ekonomi Dergisi, 2007/1) - 2007
 • -'Klasik Liberalizmin İki Temel Kurgusu ve Genel Bir Kritik' (DEÜSBED, C. 2, S.4, 2000) - 2000
 • -'Helenistik Dönem Yunan Felsefesi' (DEÜSBED, C. 2, S.3, 2000) - 2000
 • TÜBİTAK tarafından yayınlanan veya taranan tüm dergiler vb. uluslararası alan endekslerince taranan hakemli dergiler
 • 2.3 SCI Expanded, JCR, SSCI, AHCI
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • -'Tarihsel Süreç İçerisinde Farklılık Politikaları' (Muharrem Tunç, DÜSBE, 2007) - 2007
 • -'Ege'de Hava Sahası Fır ve Komuta Kontrol Sorunları' (Hüseyin Fazla, DÜSBE, 2007) - 2007
 • -'Hava Hukukunun Gelişimi Açısından Türkiye'nin Yeri' (Oktay Şahiner, DÜSBE, 2006) - 2006
 • -'Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku' (Melis Özgür, DÜSBE, 2002) - 2002
 • -'Türkiye'de Siyasi Parti Kapatma Rejimi' (Zeynel Abidin Tokgöz, DÜSBE, 2001) - 2001
 • -'Antikçağ Grek Felsefesinin Gelişimi ve Kuşkuculuk' (Feysel Taşçıer, DÜSBE, 2001) - 2001
 • -'Ekonomik, Kültürel ve Siyasal Yönleriyle Küreselleşme' (Çayan Yılmaz, DÜSBE, 2001) - 2001
 • -'Kadının Kamusal Alana Girişi Bağlamında Türkiye'de Kadın Liderliğinin Desteklenmesi'(Zeynep Şükran Canoruç) - 2000
Çalışma Alanları
 • Hukuk Felsefesi, Hukuk Sosyolojisi, Hukuk Teorisi