Figen Yeşilada

Doç. Dr. FİGEN YEŞİLADA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2247
Ofis CU238
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme (Doktora, 1999)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme (Yüksek Lisans, 1995)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme (Lisans, 1992)
Yayınlar

Diğer yayınlar

 • Türkiyede Ekonomik İstikrarsızlık Ortamında Pazar Çekiciliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İişkisi - 2022

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • ABD'de karbon nötrlüğüne yönelik eko-inovasyonun ve küreselleşmenin rolü - 2021

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Mağaza İmajı ve Memnuniyet Arasındaki İlişkide Alışveriş Sıklığının Düzenleyici Rolü: Kıbrıs Örneği - 2021
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • AZERBAYCAN VE TÜRKİYE AKILLI TELEFON PAZARINDA SOSYAL MEDYANIN MARKA İTİBARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: IPHONE AKILLI TELEFON ÖRNEĞİ - 2023
 • Dijital Pazarlamanın Çevrimiçi Satın Alma Üzerindeki Etkisi: Müşteri İlişkileri Yönetiminin Aracı Rolü - 2023
 • Hastaların Sağlık Bakım Kalitesinden Memnuniyetlerinin ve Hizmet Kalitesi Boyutları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - 2023
 • Liberya MontserradoBölgesindeki Sağlık Çalışanlarının Teletıp Hakkındaki Bilgi ve Algılarının Değerlendirilmesi - 2023
 • Galkacyo Tıp Merkezi Ve Modern Hastanelerde (Mudug. Bölge Somali) Sağlık Hizmetinin İyileştirilmesine ve Hasta Memnuniyetine Katkıda Bulunan Faktörler - 2023
 • Zimbabve'de Covid-19 Pandemisinin Finans Sektörü Üzerindeki Etkilerinin Analizi - 2023
 • Sağlık Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi. Kuzey Kıbrıs Devlet Hastanelerinin Acil Üniteleri Örneği - 2023
 • Otomatik Vezne Makinelerinin (ATM) Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkinliğinin İncelenmesi: Sierra Leone Örneği - 2023
 • Hastaların Sağlık Hizmeti Kalitesi Algısı, Memnuniyeti ve Davranışsal Niyetleri: Somali, Mogadişu'da Ampirik Bir Çalışma. - 2022
 • Dijital Pazarlamanın İşletmelerin Finansal Performansına Etkileri - 2022
 • Covid-19 Pandemisi Sırasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Hasta Memnuniyetini Artırmada Sağlık Teknolojisinin Kullanımı - 2022
 • Kuzey Kıbrıs'ta Özel Hastanelerde Hasta Memnuniyeti, Hizmet Kalitesi ve Hasta Bağlılığı - 2022
 • Algılanan Kalite, Algılanan Değer ve Algılanan Fiyatın Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkisi: Müşteri Memnuniyetinin Aracı Rolü - 2022
 • Dijital pazarlamanın küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki etkileri: Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs örneği - 2022
 • Kuzey Kıbrıs'ta Özel Hastanelerde Hasta Memnuniyeti, Hizmet Kalitesi ve Hasta Bağlılığı - 2022
 • Satış Gelişirmenin Müşteri Bağlılığı Üzerindeki Etkileri - 2022
 • Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi - 2022
 • Dijital Pazarlama Ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Üzerindeki Etkisi - 2022
 • Algılanan Hizmet Kalitesi ve Müşteri Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide Müşteri Bağlılığının Aracı Etkisi: Nijerya Bankacılık Sektörü Örneği - 2022
 • Nijerya Özel Hastanelerinde Hizmet Kalitesinin Hasta Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi; Algılanan Değerin Düzenleyici Rolü - 2022
 • Makro Çevre Güçler ve İşletmeler Üzerindeki Etkileri: Sudan'da Bir Vaka Çalışması - 2022
 • Doğum Öncesi ve Doğum Sırasında Kadınların Sağlık ve Tedavi Kalitesi Algıları: Nijerya Delta Eyaletindeki Kamu Hastanesinde Bir Vaka Çalışması - 2022
 • Cyprus Crown Tüp Bebek Merkezinde Müşteri İlişkileri Yönetimi, Hasta Memnuniyeti ve Hasta Bağlılığı - 2022
 • Satış Geliştirmenin Müşteri Sadakatine Etkisi - 2022
Projeler
 • Economic Interdependence Market Research Grant Program (2010), UNDP
 • Kıbrıs Sivil Toplum Geliştirme Programı (2007-2009), BM Kalkınma Programı
 • “Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV), Ege Bölgesi Kalkınma Planı”, İzmir.
 • “Ege Bölgesi Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Uluslararası Tanıtım Projesi”, İzmir.
 • “İŞKOBİRLİK Alışveriş Merkezi Pazar Araştırması Projesi”, İzmir.
 • “ATAKALP Hastanesi Pazarlama ve Halkla İlişkiler Projesi”, İzmir.
 • “Ege Serbest Bölge, Uzay Kampı Pazar araştırması Projesi”, İzmir
 • “İzmir çevresi Pazar Özellikleri ve Bölgede Potansiyel Yatırım Önerileri Raporu”, BİMER, İzmir.
 • “İzmir-Antalya Sahil Şeridi Ambalajlı İçme Suyu Pazarı Araştırma Projesi”, BİMER, İzmir.
 • Dünya Bankası – İGEME; Tarımsal KOBİler için Danışmanlık Programı,
Ödüller
 • 2008 Muhan Soysal İşletmecilik Kongresi, En iyi 2. Makale Ödülü (2008)
Çalışma Alanları
 • Pazarlama
 • Stratejik Yöneetim
 • Uluslararası Pazarlama
İdari Görevler
 • İşletme Yönetimi Profesyonel Doktora Programı, Koordinatör (2024-DEVAM EDİYOR)
 • Sağlık Yönetimi Profesyonel Doktora Programı, Koordinatör (2024-DEVAM EDİYOR)