ciu-default-academic-staff-image

Prof. Dr. GLENN PAUL JENKINS

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili
Ofis
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Temiz Su ve Sanitasyon
Erişilebilir ve Temiz Enerji
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Sorumlu Üretim ve Tüketim

Öz geçmiş