CIU-Hale-Özgit

Prof. Dr. HALE ÖZDOĞAÇ ÖZGİT

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2084
Ofis RO105
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Nitelikli Eğitim
İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Sorumlu Üretim ve Tüketim
Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Near East University Educational Admisitration (Doktora, 2015)
 • Eastern Mediterranean University Tourism Management (Yüksek Lisans, 2004)
 • Eastern Mediterranean University Tourism and Hospitality Management (Lisans, 2000)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Effectiveness of resource management of Lebanese NGOs in response to COVID-19 and the Syrian crisis - 2023
 • The Nexus between Organisational Identification and Employees’ Behavioural Outcomes: Evidence from Ecotourism Businesses - 2023
 • Happiness at Work and Motivation for a Sustainable Workforce: Evidence from Female Hotel Employees - 2021
 • Soyer, K., Özgit, H., & Rjoub, H. (2020). Applying an Evolutionary Growth Theory for Sustainable Economic Development: The Effect of International Students as Tourists. Sustainability, 12(1), 418. - 2020
 • Özgit, H., & Silman, F. (2018). Evaluation of the organizational personalities of the tourism schools in Cyprus: a comparative case study. Quality & Quantity, 52(1), 115-128. DOI:https://doi.org/10.1007/s11135-017-0596-2. - 2018
 • Özgit, H. and Çağlar, M., (2015). The effectiveness of the Tourism and Hospitality Management Programmes in the Professional Careers of Their Graduates in North Cyprus, Anthropologist, 22(2): 397-404. - 2015

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Towards sustainable tourism development: an evaluation of the current state of energy efficiency in North Cyprus - 2021
 • Investigating stakeholder awareness of the sustainable development goals and tourism stakeholder collaboration: the case of North Cyprus - 2021
 • Conclusion: how could tourism planners and policymakers overcome the barriers to sustainable tourism development in the small island developing state of North Cyprus? - 2021
 • Melhem, R. A., & Özgit, H. (2019). The mediating role of employee motivation on internal marketing and employee retention. Ottoman: Journal of Tourism and Management Research, 4(3), 562-583. - 2019
 • Uludağ, O., Aktaş, İ., & Özgit, H. Ö. (2019). Eğitim Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarının ve Örgüt Kültürünün Bilgi Paylaşımı Üzerindeki Etkileri: Örgüt Kültürünün Aracı Rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 160-181. - 2019
 • Bapir, A. & Özgit, H. (2018)The Effect Social Media on the Development of Sport Marketing Strategy: The Case Study of Football Clubs in Northern Iraq, Journal of Tourism&Management Research, 3 (3), 332-347. - 2018
 • Silman, F., Ozgit, H., and Oksuzoglu, M., (2009),'Personality of Organizations- Case Studies of 4 Higher Education Institutions', Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, ss.1858'1864. - 2009

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Yücelen, Ç. and Ozgit, H., (2019). “Residents’ Perceptions Towards Sustainability of Cultural Resources: The Case of Great Inn”, Paper presented for The Third International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability (Futourism 2019), 26-28 Eylül 2019, Mersin, Türkiye. - 2019
 • Atan, A. Özgit, H. & Silman, F. (2019). “Understanding the factors that may affect women managers’ organizational citızenship behaviors in North Cyprus hospitalty Industry”, Paper presented for Internatıonal Conference on Contemporary Women’s Studies, 07-08 March 2019, Istanbul University, Istanbul, Türkiye - 2019
 • Uludag, O., Latifoglu, O. & Ozgit, H. (2019). Üniversite öğrencilerinde rol faktörleri, motivasyon ve stresin akademik başarıya etkileri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde görgül bir çalışma. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi. VI. International Strategic Research Congress, ISRC 25/29 Ekim 2019, Antalya, Turkey. - 2019
 • Uludag, O. and Ozgit, H., (2017). 'How Psychological Capital Influences Academic Performance? Testing the Mediating Effect of Student Engagement', Paper presented for 7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) Conference, 10-15 Temmuz 2017, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs. - 2017
 • Silman, F. and Ozgit, H., (2015). 'A Comparative Case Study on the Organizational Personalities of Two Universities in North and South Cyprus', Paper presented in 1st International Higher Education Studies Conference (IHEC), Istanbul, Turkey, October 14-16 2015. - 2015
 • Özgit, H. and A. Öztüren (2015), 'Why Studying Tourism? Factors Affecting Hospitality Students' Future Careers in North Cyprus Universities', Paper Presented in II. Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 08-10 June 2015. - 2015
 • Özgit, H. and A. Öztüren (2015), 'Determinants of Burnout: An Investigation on undergrad Tourism Students in North Cyprus Universities', Paper Presented in II. Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 08-10 June 2015. - 2015
 • Özgit, H., (2014). 'Is undergrad Tourism and Hospitality Management Education Sufficient Enough? A Case of North Cyprus', Paper Presented in 1. International Eurasian Educational Research Congress, İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi, 24-26 April 2014. - 2014
 • Sarpten, S. and Ozgit, H., (2012). 'The Importance of School Principals in Determining Common Education Vision: A Case of North Cyprus', Paper Presented in First International Cyprus Congress of Educational Research, Kyrenia, North Cyprus, 06-09 December 2012. - 2012
 • Silman, F., Ozgit, H., and Oksuzoglu, M., (2009).'Personality of Organizations- Case Studies of 4 higher education institutions', Paper Presented in Conference on 'World Conference on Educational Sciences', Kyrenia, North Cyprus, 04-07 February 2009. - 2009
 • Özgit, H., Menemenci, N., and Yildirim, A., (2007).'Measuring the Residents' Perceptions towards Community Approach to Tourism Planning: The Case of Famagusta in North Cyprus', Paper Presented in Conference on 'Environment: Survival and Sustainability', Near East University, Nicosia, KKTC, 19-24 February 2007. - 2007
 • Özdoğaç, H., Hussein K., Nadiri H., (2002). 'The Effect of Tourism on Small Island States Economies: A Case of Northern Cyprus', Paper Presented in 1st International Tourism Congress, 'Challenges and Prospects for the New Millennium', Doğu Akdeniz Üniveristesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazimagusa, KKTC, 2002. - 2002

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Ozgit, H., (2018), Öğrenci Motivasyonu Sağlama, Sınıf Yönetimi, Silman F., ve Avcıoglu, H., (Eds). - 2018
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Adwoa Amene Otibu (2022), Sustainability Of Cultural Heritage Resources For Tourism Development In Ghana, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2022
 • S. Mohd Sabet Said (2022), Immigrant Entrepreneurs In Tourism Industries: The Case Of Afghan Entrepreneurs In Turkey, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2022
 • Christiana Afolake Adenusi (2021), The Influence Of Sustainable Tourism On Economic Growth In Nigeria, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2021
 • Çiğdem Yücelen (2020), Ada Ülkelerinde Pandeminin Turizm Gelişimi ve Dönüşümüne Etkileri: Sorunlar ve Önlemler Üzerine Bir Araştırma, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , Turizm İşletmeciliği Bölümü (Türkçe), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2020
 • Gizem Güllü (2020), Müşteri Talebinin Hizmet Kültürüne Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Beş Yıldızlı Otel Örneği, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , Turizm İşletmeciliği Bölümü (Türkçe), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2020
 • Oludare Yusuf Alao (2020), The Bane of Nigeria’s Tourism Underdevelopment: A Case of Northern Nigeria, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , Turizm İşletmeciliği Bölümü (Türkçe), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2020
 • Rachel Dwamena Ghanson (2020), Sustainability of Cultural Resources Through Stakeholders Collaboration: The Case of Central Region, Ghana, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , Turizm İşletmeciliği Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2020
 • Lütfi İzveren (2019), Restoran İşletmelerinin Tablet menu Uygulamalarının Adaptasyonuna Yönelik Tutumları: KKTC Örneği, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , İşletme Yönetimi Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2019
 • Rumbidzai Wasarirevu (2019), Determination of on-the-job training needs of Employees in Hospitality Businesses: The Case of North Cyprus, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , Turizm İşletmeciliği Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2019
 • Aysha Muhammova (2019), The Effect of perceived Organizational Culture on Organizational Citizenship Behaviour: The Mediating Role of Interactional Justice, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , İşletme Yönetimi Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2019
 • Dana Zhandildina (2019), Sustainable Development Goals and Collaboration Among Tourism Stakeholders in North Cyprus, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , Turizm İşletmeciliği Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2019
 • Mununuri Innocent Muyambi (2018), BMI In Global Logistics Companies: A Multi-Case Study Of FedEx ANO UPS (Express Delivery Services), Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , İşletme Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2018
 • Janitor Ncube (2018), The Mediating Effect Of Workplace Spirituality On The Relationship Between Emotional Labor And Burnout, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2018
 • Yemisi Omotalade (2017), “Does Brand Extensions in Hotel Chains Affect the Buying Decisions of Customers?” Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , Turizm İşletmeciliği Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2017
 • Lucy Mhando (2017), “Internationalization in Higher Education: Cross Border Impacts on Educational Tourist in North Cyprus”, ”, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , Turizm İşletmeciliği Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2017
 • Strawberry Makaore (2017), “The Impact of Political Instability in Tourism: The Case of Zimbabwe”, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , Turizm İşletmeciliği Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2017
 • Elvira Teterina (2017), The Push and Pull Motives of Tourists to Choose Northern Cyprus as Tourist Destination, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , Turizm İşletmeciliği Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2017
 • Faith Samuel (2017), Time-Lagged Investigation Of Learning Styles On Academic Performance: Testing The Mediating Role Of Personality Traits, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2017
 • Gökhan Gökçe (2017), KKTC’deki Akaryakıt İşletmeleri Örneğinde Müşteri Sadakati Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Algısını Belirleyen Faktörler, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , İşletme Yönetimi Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2017
 • Arzu Atan (Şubat, 2015-2016), Şehir Markası Yaratma Süreci: Lefkoşa Örneği, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , İşletme Yönetimi Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2015

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Tuğça KOKKOZ (Ph.D. Ocak 2020-halen), Influence of national culture as a matter for the leadership style: A qualitative Study for Higher Educational Institutions, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , İşletme Yönetimi Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2020
 • Bachar Abdallah (2018-halen), “The Need for a Double-sided Network Model of an Online Hospitality Platform in Lebanon”, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , DBA programı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2018
 • Wissam Mattout (2018-halen), Impact of Innovative Technology on Medical Claims Cost Containment Strategies in MEA Region, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , DBA programı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2018
 • Azhi Bapir (Haziran 2015-2018), Social Media as a Marketing tool: The Case of Football Sport Clubs in Northern Iraq, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , DBA programı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2018
 • Nadiya Kabbara (Ph.D. 2018-halen),The Role of Leadership in Managing Humanitarian Crisis: The case of “Lebanese Red Cross”, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , İşletme Yönetimi Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2018
 • Fida Hassanein Sayed (Ph.D. 2018-halen), Understanding Talent Management Strategies and Their Relationship with Employee Engagement in the Hotel Industry: The Case of Lebanon, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , İşletme Yönetimi Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2018
 • Ranim El-Sayed (Ph.D. 2018-halen), Stakeholders Perceptions employability Strategies of HEIs’ of Banking and Finance Department: Case of Private North Lebanon Universities, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , İşletme Yönetimi Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2018
 • Kemal Soyer (Ph.D. Şubat 2017-2022), The Economic Impact of International Students on North Cyprus Economy: A Strategic Approach for Sustainable Development in International Student Tourism, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, İşletme Yönetimi Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2017
 • Beaula Moyo (Ph.D. 2017-2022), Stakeholders and Graduates’ Perspectives on Employability of Tourism and Hospitality Management Zimbabwean Graduates, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , İşletme Yönetimi Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2017
 • Arzu Atan (Ph.D. 2017-halen), "Work motivation, happiness at work and organizational citizenship behavior of women working in hospitality industry”, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , İşletme Yönetimi Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2017
 • İbrahim Altıner (Haziran 2015-halen), Analyzing Possible Risk Factors Towards Sustainable Tourism in United Cyprus, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , İşletme Yönetimi Bölümü, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2015
 • Romeo Abu Melhem (Haziran 2015-2020), Impact of Internal Marketing n Employee Retention: The Case of Lebanese Hotel Sector. Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , DBA programı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2015
 • Mohammad Allameddine (Haziran 2015-2021), External Quality and Its Effect on Self-Pay Patient Satisfaction in North Lebanon Hospitals, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , DBA programı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2015
 • Amer Ghanem (Haziran 2015-halen), Contribution of Human Resource Management Practices on Employee Performance in Lebanese Hotel Industry, Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü , DBA programı, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. - 2015
Projeler
 • 2007- Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği 'Turizm Planlamasında Toplum Yaklaşımı oluşturma Noktasında Yerel Halkın Algılıların Ölçülmesi: Lefkoşa Surlariçi Örneği'.
 • 2007- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Turizm master Plan Çalışma Komitesi-
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Turizm ve Çevre Bakanlığı, İnsan Kaynakları Komitesi, Tanıtım Pazarlama ve Ulaşım Komitesi
 • 2007- Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği 'Turizm Planlamasında Toplum Yaklaşımı oluşturma Noktasında Yerel Halkın Algılıların Ölçülmesi: Lefkoşa Surlariçi Örneği'.
Çalışma Alanları
 • Örgütsel Davranış
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Turizm Planlaması ve Sürdürülebilirlik
 • Yüksek Öğretimde Turizm Eğitimi
İdari Görevler
 • UKÜ, Kalite Kurulu Üyesi, (2018-2023)
 • UKÜ, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdür Yardımcısı (2021-2023)
 • UKÜ, Rektörlük Koordinatörü, Akademik İşler (2022-DEVAM EDİYOR)
 • Rektör Koordinatörü, Akademik İşler (2022-DEVAM EDİYOR)