CIU-Hasan-Rüstemoğlu

Yrd. Doç. Dr. HASAN RÜSTEMOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2213
Ofis CU116
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Sorumlu Üretim ve Tüketim

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Eastern Mediterranean University Economics (Doktora, 2016)
 • Eastern Mediterranean University Mathematics (Yüksek Lisans, 2008)
 • Eastern Mediterranean University Applied Mathematics and Computer Science (Lisans, 2005)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • CO2 Emisyonlarının Brezilya ve Rusya Ölçeğinde 1992 -2011 Dönemi İçin Belirleyicileri: Bir Ayrıştırma Analizi - 2011
 • İran'da 1990-2010 Döneminde CO2 Emisyonları: Bir Ayrıştırma Analizi - 2010
 • Almanya'nın Yeşil Kalkınmasını Belirleyen Faktörler: Bütünlüklü Bir Çevresel Analiz

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Çin ve Hindistan'da CO2 Emisyonlarının 1980 - 2010 Dönemi İçin Sektörel Ayrıştırılması - 2010
 • Türkiye ve İran'da 1990 - 2010 Dönemi İçin CO2 Emisyonlarının Sektörel Ayrıştırma Analizi. - 2010
 • İran için CO2 Emisyonlarının Ayrıştırılması: 1980 - 2010 Dönemi. - 2010
 • Çevre Sorunlarına Feminist Bir Yaklaşım: Ekofeminizm, Tarihsel Gelişim Süreci ve Türkiye'deki Ekofeminist Çalışmalar
 • Özelleştirmenin Çalışanların Refahı Üzerindeki Etkisi: Kıbrıs Türk Havayolları Örneği
 • Ekonomik Büyümenin Çevresel Maliyeti: Türkiye ve İran Ölçeğinde CO2 Emisyonlarının Belirleyicileri
 • Çevresel Sürdürülebilir Bir Ekonomik Kalkınma İçin İlk Adım: CO2 Emisyonlarının Ayrıştırılması
 • Üst Orta Gelirdeki Ülkelerden İran, Türkiye ve Çin'de CO2 Emisyonlarının Belirlenmesi

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Ekonomik Büyümenin Çevresel Maliyeti: Türkiye ve İran Ölçeğinde CO2 Emisyonlarının Belirleyicileri
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Çalışanların Performansını Motivasyon Yoluyla Artırmak: Kuzey Kıbrıs Cratos Premium Otel ve Nijerya Queens Otel Örnekleri - Obianuju Helen Izunwanne (2017) - 2017
 • Saydamlık İlkesinin Marka Farkındalığı, Marka Sadakati ve Marka Değeri Üzerindeki Etkisi: Tanzanya Havayolları Örneği. Alice Peter (2017). - 2017
 • Doğrudan Yabancı Yatırımın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ekonomik Büyüme Performansı Üzerindeki Etkisi. Bilal Salisu Yakubu (2017). - 2017
 • Sosyal Medyada Pazarlama: Nijerya Dagnote Grupları Örneği. Olabanji Olatunbosun Oladimeji, 2017. - 2017
 • Örgütsel Verimlilik Üzerine Yönetimde Karar Vermede İşçi Katılımının Etkileri: Premium Gıda Şirketi Örneği - Gael Mazina Kandonda
 • Çalışan İlişkileri ve Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi: Kuzey Kıbrıs'ta Lemar Süpermarketi Örneği - Bashir Omotola Takiyat
 • Zambiya'da Muhasebe Mesleğinde Kadınların Üst Yönetim Pozisyonlarına Yükselmesini Etkileyen Faktörler: KPMG LTD. - Mambwe Kukena Mayondi
Çalışma Alanları
 • Çevre Ekonomisi, Enerji Ekonomisi, Toplumsal Cinsiyet, Emek Piyasası, Yoksulluk