CIU-Nusret-Sinan-Evcan

Yrd. Doç. Dr. NUSRET SİNAN EVCAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2209
Ofis CU228
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Erişilebilir ve Temiz Enerji
Sorumlu Üretim ve Tüketim

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Paris 8 Üniversitesi n- Vincennes-Saint Denis Felsefe (Siyaset Felsefesi) (Doktora, 2007)
 • Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi (Yüksek Lisans, 1999)
 • Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Lisans, 1998)
Yayınlar

Diğer yayınlar

 • Güvenliklerştirme Kavramı ve Bunun Kuzey Irak Kürdistan Özerk Bölgesi Çevre Sorunlarına Etkisi - 2023
 • AB nin Doğu Akdeniz'deki Aktörlüğünün Yeniden Değerlendirilmesi - 2022
 • Evcan, N. Sinan, "La Rhétorique Populiste", Revue ESPRIT, Edition Internet, March 2017 - 2017

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Syriza Popülizmi: Etik Boyutlar - 2022
 • Sinan EVCAN, La Politique à Travers Lautréamont, Harmattan Yayınevi, Paris 2009. - 2009

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • İçdürtüsel Akla Karşı: Alain Badiou'nun Hakikat Prosedürlerinin Çıkarsız Çıkarı üzerine - 2022
 • Afet PULHAN, Vedat YORUCU, Sinan EVCAN: Global energy market dynamics and natural gas development in the Eastern Mediterranean region, Utilities Policy, 2020 (Journal indexed in SCI and SSCI) - 2020
 • Nusret Sinan Evcan (2019): Hobbesian instinctual reason versus rousseau's
instinctual innocence: Backstage logic of colonial expansions and origin of the left-right political
dichotomy, Interventions: International Journal of Postcolonial Studies DOI: 10.1080/1369801X.2019.1585910 (journal indexed in SSCI and AHCI) - 2019
 • Anthony ENIAYEJUNI, Nusret Sinan EVCAN, Nigeria : Corruption arising from Bad Leadership, European Scientific Journal, May 2015 vol 11 no: 13. ISSN: 1857 7881 (Print) - 2015

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • 21. Yüzyılda Bölgesel Sorunlar - 2021

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Sinan EVCAN, Siyaset Felsefesi Perspektifinden Demokrasi ve Ana Akım İlişkisi: Çelişki mi, Tutarlılık mı?, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 25, Bahar 2018, pp 323-345. ISSN 2618-5784 - 2018

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Anthony ENIAYEJUNI, Nusret Sinan EVCAN, Citizens Participation: Between Continuity and Change in Nigeria, Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 6 No 6 S1 November 2015. ISSN 2039-2117 (online) ISSN 2039-9340 (print) - 2015

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Sinan EVCAN, Do Natures Differ, : A comparative Analysis of States of Nature in Jean Jacques Rousseau and Thomas Hobbes. Philist 2013, History of Philosophy Conference. Mimar Sinan Fine Arts University Publishing. PP 172-179 - 2013

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Sinan EVCAN, Neo-liberalizm ve Küreselleşmenin Kuzey Kıbrıs Türk Solu ve Siyasi Kültürüne Etkileri, Lefke Avrupa Üniversitesi, Neo-liberal Dönüşüm, Etkileri ve Sonuçları Sempozyumu, Lefke 2013 - 2013
Yönetilen Tezler

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Afet PULHAN, Geopolitics and Energy Market Dynamics of Eastern Mediterranean Region, 2020 - 2020
 • Anthony ENIAYEJUNI, Impediments to Democratic Consolidation in Nigeria, 2016 - 2016

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Dare Akindoyin, Challenges and Prospects of EU in Management and Mediation of Conflict: The cases of Georgia and Cyprus, 2018 - 2018
 • Adeniyi Akinolu, Impacts of Poverty on International Security: Case Study of Nigeria and Pakistan, 2017 - 2017
 • Sonel Yıkıcı, KKTC Sınır Güvenliğinin Karşılaştırmalı Analizi, 2015 - 2015
 • Chirpa Waleed, Religious Conflict and Its Effects on Democracy in Middle East: The case of Egypt, 2015 - 2015
 • Fatimah Tijani, The Underrepresentation of Woman in the case of Nigeria, 2014 - 2014
 • Özcan Hazır, Ahmedinejad Dönemi Türkiye-İran İlişkileri ve İlişkileri Etkileyen Faktörler, 2013 - 2013
 • Osman Özaslan, AKP dönemi Türkiye-Suriye İlişkileri, 2013 - 2013
 • Mehmet Akif Bilgiç, AGİT ve İKÖ'nün Kurumsal Karşılaştırmaları, 2012 - 2012
 • Halil Derman, Avrupa Güvenlik Politikaları ve Türkiye, 2009 - 2009
 • Bülent Kılınç, Türkiye'nin Enerji Politikası: Türkiye'de Enerjinin Geleceği ve Nükleer Enerji Kullanım Olasılıkları, 2008 - 2008
Çalışma Alanları
 • Siyaset Teorisi, Etik, Dış Politika