Şirin	ATAKAN DUMAN

Prof. Dr. ŞİRİN ATAKAN DUMAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2237
Ofis CU231
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Baskent University Business Administration/ Management and Strategy (Doktora, 2010)
 • City University, Seattle, USA İşletme/ Pazarlama (Yüksek Lisans, 2004)
 • Hacettepe University Business Administration/ Management and Organization (Yüksek Lisans, 2002)
 • Baskent University Business Administration (Lisans, 2000)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Atakan-Duman, Ş., Pasamehmetoglu, A. ve Bozaykut-Buk, T. 2019. The Challenge of Constructing a Unique Online Identity through an Isomorphic Social Media Presence. International Journal of Communication, 13, 160-180. (SSCI) - 2019
 • Atakan-Duman, S. and Ozdora-Aksak, E. 2017. A Conceptualization of Corporate Social Responsibility in Turkish Literature: A Meta-Synthesis. Business and Economics Research Journal, 8 (3), 501-517. - 2017
 • Bozaykut-Buk, T., Atakan-Duman, S. and Pasamehmetoglu, A. 2017. The University Identity: Communication of Identity Themes. International Business and Accounting Research Journal, 1 (2), 55- 70. - 2017
 • Atakan-Duman, S. and Ozdora-Aksak, E. 2017. The CSR Agenda of a Family Holding in Oil Extraction and Mining: An analysis of Turkey’s Pet Holding. Gazi University Communication Theory and Research Journal, 44, 1-16. - 2017
 • Ozdora-Aksak, E. and Atakan-Duman, S. 2016. How A Turkish Bank Uses Corporate Social Responsibility to Construct Its Identity? A Case Study. Istanbul University Faculty of Communication Journal, 1 (50), 73-88. - 2016
 • Ozdora-Aksak, E. and Atakan-Duman, S. 2016. Gaining legitimacy trough CSR: An analysis of Turkey's 30 largest corporations. Business Ethics: A European Review, 25 (3): 238-257. doi: 10.1111/beer.12114. (SSCI) - 2016
 • Ozdora-Aksak, E., Ferguson, M.A. and Atakan-Duman, S. 2016. Corporate social responsibility and CSR fit as predictors of corporate reputation: A global perspective. Public Relations Review, 42 (1): 79- 81. doi: 10.1016/j.pubrev.2015.11.004. (SSCI) - 2015
 • Ozdora-Aksak, E. and Atakan-Duman, S. 2015. The online presence of Turkish banks: Communicating the softer side of corporate identity. Public Relations Review, 41 (1): 119-128. doi: 10.1016/j.pubrev.2014.10.004. (SSCI) - 2014
 • Atakan‐Duman, S. and Ozdora‐Aksak, E. 2014. The Role of Corporate Social Responsibility in Online Identity Construction: An Analysis of Turkey’s Banking Sector, Public Relations Review, 40 (5): 862- 864. doi: 10.1016/j.pubrev.2014.07.004. (SSCI) - 2014
 • Ozdora‐Aksak, E. and Atakan‐Duman, S. 2014. Türkiye’de Telekomünikasyon Sektöründe Internet Page2of7 Üzerinden Örgütsel Kimlik İnşasında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Rolü (Online Organizational Identity Construction through CSR: An Analysis of Telecommunication Companies in Turkey), Gazi University Communication Theory and Research Journal, 38, 133-148. - 2014

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Atakan-Duman, S. 2017. Kurumsal Mantıklar (Institutional Logics). In Sözen H. C. and Basım H. N. (Eds.) Örgüt Kuramları (Organization Theories), 4th Edition, Beta Yayınları. - 2017

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Ozdora-Aksak, E. and Atakan-Duman, S. 2015. Establishing Legitimacy Through Corporate Social Responsibility: Identity Construction in Turkish Banks. Vol. 1, 51-55. 15th EBES Conference Lisbon, Portugal. - 2015
 • Ozdora-Aksak, E. and Atakan-Duman, S. 2014. Online Identity Construction in Turkey’s Banking Sector: The Contribution of Corporate Social Responsibility. The 64th International Communication Association (ICA) Annual Conference, 22-26 May, Seattle, USA. - 2014
 • Atakan-Duman, S. 2011. İlgisiz Çeşitlenmiş Yapıların Tarihi ve Kurumsal Öncüllerine Dair Bir İnceleme (The Historical and Institutional Antecedents of Unrelated Organizational Diversification), 19. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi (19th National Management and Organization Congress), 26-28 May, Çanakkale, Turkey. - 2011
 • Atakan-Duman, S. 2011. İlgisiz Çeşitlenme Stratejisinin Öncüllerine Dair Bir İnceleme: Koç Holding ve General Motors Örneği (The Antecedents of Unrelated Diversification Strategy: An Historical and Institutional Comparative Study of Koç Holding and General Motors), II. Yönetim Organizasyon Çalıştayı (2nd Management and Organization Workshop), 11-12 Feb., Ankara, Turkey. - 2011
 • Kalemci, R.A. and Atakan-Duman, S. 2007. Uluslararası Örgüt Yazınında Meşruiyet Kavramının Tanımı (An Examination of Definition of the Legitimacy Construct in Management Organization Literature), 15. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi (15th National Management and Organization Congress), 25-27 May, 84-92, Sakarya, Turkey. - 2007
 • Özen, S. and Atakan-Duman, S. 2006. Yönetim Bilgisinin Uluslararası Transferinde Çeviri Sorunu: Yabancı ve Yerli Guru Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, 5. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Turkey. - 2006

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Atakan-Duman, S. and Ozdora-Aksak, E. 2015. How do Turkish Banks Construct their Identities: A Thematic Analysis. 820-825. INTCESS15-International Conference on Education and Social Sciences, 2-4 Feb., Istanbul, Turkey. - 2015
 • Kalemci, R.A. and Atakan-Duman, S. 2010. Which One is More Determining for Various Occupations in Turkey: Islamic Work Ethic or Protestant Work Ethic Values?, Conference of the International Journal of Arts & Sciences, November 21-25, Rome, Italy. - 2010
 • Kalemci R.A., Atakan-Duman S. and Kalemci-Tüzün, I. 2008. Analysis of Legitimacy from the Perspective of Institutional, Resource Dependency and Population Ecology Theories, European Conference of Academic Disciplines, 1-4 Dec., Gottenheim, Germany. - 2008
 • Kalemci, R.A., Atakan-Duman, S., Çakar, M. and Pasamehmetoglu, A. 2006. Definition Construction for Strategic Management: Text Analysis Conducted on Turkish Literature, 2nd International Strategic Management Conference, 8-10 June, Istanbul, Turkey. - 2006
 • Kavak, B., Bayhan, P. and Atakan, S. 2003. An Empirical Investigation on the Effect of Moral Development Level on Consumer Ethical Decision Making: An Evidence from Turkey, 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey, 17-19 Sept., Ankara, Turkey. - 2003

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Atakan-Duman, S. and Ozdora-Aksak, E. 2014. Organizational Identity and Corporate Social Responsibility: Insights form Turkey's Banking Sector. LAP Lambert Academic Publishing: Saarbrücken, Germany. ISBN: 978-3-659-63191-7. - 2014
 • Atakan-Duman, S. 2014. Motivations Behind the Adoption of Family Holdings: Contextual Inferences from Turkey. LAP Lambert Academic Publishing: Saarbrücken, Germany. ISBN: 978-3- 659-61915-1. - 2014

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Gün, L. and Atakan-Duman, S. 2013. Behaviors and trends in e-purchasing: Case of Turkey. Canadian Social Sciences, 9 (6): 85-89. - 2013

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Atakan-Duman, S. 2012. Kurumsal Kuram Yaklaşım ile Örgütsel Değişimi Anlamaya Yönelik bir Inceleme (An Examination fort he Understanding of Organizational Change from an Institutional Theory Perspective), Journal of Business Economics and Political Sciences, 1(1): 9-23. - 2012
 • Atakan-Duman S., Kalemci, R.A. and Çakar, M. 2005. Türkiye’de Stratejik Yönetimin Kapsamını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Yönetim Araştırmaları Dergisi, Stratejik Yönetim Özel Sayısı, 57-72. ISSN: 1303-4979. - 2005

Diğer yayınlar

 • Varçın, R., Gülçubuk, B., Savcı, I., Ergün, G. and Atakan-Duman, S. 2007. Active Labor Market Project New Opportunities Programme: Programme Evaluation Report, Turin: European Training Foundation (ETF). TD/TNC 89-288. - 2007
Projeler
 • Görev: Proje Yürütücüsü. Proje Başlığı: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Örgütsel Kimliğe Katkısı: Türkiye Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Araştırma. TÜBİTAK 3001 Ar-Ge Projesi. Proje No: 114K096.
 • Görev: Araştırmacı. Proje Başlığı: Yerel Düzeyde İşgücü Piyasasını İzleme ve Yönlendirme Mekanizmalarının Etkinleştirilmesi. TİSK-TÜRK-İŞ Ortaklığında Yürütülen AB Destekli Proje.
 • Görev: Doktora Bursiyeri ve Araştırmacı. Proje Başlığı: Ulusal Yenilik Sistemleri Projesi. TÜBİTAK Destekli Araştırma Projesi. Proje No: 105K227.
Ödüller
 • Muhal Soysal En İyi Bildiri Ödülü, 19. Yönetim Organizasyon Kongresi, 26-28 Mayıs 2011 (2011)
Çalışma Alanları
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Örgütsel Öğrenme
 • Niteliksel Araştırma Yöntemleri
 • Kurumsal Kuram
 • Kurumsal Kimlik
 • Kurumsal Mantıklar
 • Örgütsel İletişim