Tomiwa Sunday Adebayo

Yrd. Doç. Dr. TOMIWA SUNDAY ADEBAYO

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2205
Ofis CU238
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Açlığa Son
Sağlık ve Kaliteli Yaşam
Erişilebilir ve Temiz Enerji
İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Eşitsizliklerin Azaltılması
Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Sorumlu Üretim ve Tüketim
İklim Eylemi

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Cyprus International University Business Administration (Doktora, 2023)
 • Girne Amerikan Üniversitesi Ekonomi (Yüksek Lisans, 2019)
 • European University of Lefke International Economics and Finance (Yüksek Lisans, 2017)
 • Ladoke Akintola University of Technology Management and Accounting (Lisans, 2012)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • BRICS'te sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi: Karbon emisyonunun sınırlandırılmasında teknolojik inovasyonun, yenilenebilir enerji tüketiminin ve doğal kaynakların rolü - 2023
 • Nükleer enerji ve yenilenebilir enerji Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre kalitesini artırıyor mu? Nicelik yaklaşımında yeni önyükleme Fourier Granger nedenselliğinden yeni bilgiler - 2023
 • Çin'de karbon nötrlüğü hedefine yönelik hidro, nükleer ve biyokütle enerjisinin rolleri: Politikaya dayalı bir analiz - 2023
 • Ülke riskleri ve yenilenebilir enerji tüketiminin çevre kalitesi üzerindeki rolü: MINT ülkelerinden kanıtlar - 2023
 • Yenilenebilir enerji tüketiminin ve finansal kalkınmanın çevresel sürdürülebilirlikteki rolü: İskandinav Ülkeleri için çıkarımlar - 2023
 • Yeşil yenilik ve finansal küreselleşme Birleşik Krallık'ta ekolojik sürdürülebilirliğe ve enerji geçişine katkıda bulunuyor mu? Önyükleme kayan pencere yaklaşımından politika öngörüleri - 2023
 • Ekonomik karmaşıklığın Çin'deki ekolojik ayak izi üzerindeki rolünün test edilmesi: parametrik olmayan niceliksel nedensellik yaklaşımı - 2023
 • Finlandiya için karbon nötrlüğü hedefinde kaynak verimliliği ve çevre teknolojilerinin gücü - 2023
 • Çin'de turizm endüstrisinin enerji tüketimi, ekonomik çıktı ve çevre kalitesi üzerindeki dinamik etkisini açığa çıkarmak: Çevresel sürdürülebilirliğe doğru ileriye doğru bir yol - 2023
 • Biyokütle enerji tüketimi ile yük kapasitesi faktörünü birbirine bağlayarak Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre kalitesinin artırılması - 2023
 • Amerika Birleşik Devletleri'nde hidroelektrik ve doğal gaz tüketiminin çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki rolü: Yeni zaman-frekans yaklaşımlarından kanıtlar - 2023
 • BRICS'te CO2 emisyonları ile ayrıştırılmış yenilenemez ve yenilenebilir enerji tüketimi arasındaki ortak hareketin analiz edilmesi: dalgacık tutarlılığı merceğinden kanıtlar - 2023
 • Finansal gelişme, doğrudan yabancı yatırım ve ekonomik büyüme endüstriyel gelişmeyi artırır mı? Sahra Altı Afrika ülkelerinden yeni kanıtlar - 2023
 • Sürdürülebilir kalkınmaya giden yolları açmak: BRICS-T'de ekonomik karmaşıklığın, yenilenebilir elektriğin ve doğrudan yabancı yatırımın çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki asimetrik etkisi - 2023
 • G-7 ekonomileri için çevresel kalite ve enerji geçişi beklentileri: Çevreyle ilgili BİT yeniliklerinin, finansal ve insani kalkınmanın önemi - 2023
 • Çevresel vergiler ve ekolojik sürdürülebilirlik arasındaki dinamikler: Yeni niceliksel yaklaşımlarla ilk yedi yeşil ekonomiden kanıtlar - 2022
 • Yenilenebilir ve yenilenemez enerjilerdeki teknolojik yeniliklerin asimetrik etkileri karbon nötrlüğü hedeflerini belirler mi yoksa bozar mı? - 2022
 • Gelişmekte olan ülke bağlamında ekonomik büyüme yörüngesi ile emisyon arasındaki bağlantıya başka bir bakış: parametrik olmayan niceliksel nedensellik testinden yeni bilgiler - 2022
 • Yeşil kaynak verimliliği ve çevre teknolojileri İskandinav bölgesinde çevresel sürdürülebilirliğin yüzü mü? - 2022
 • Nükleer enerji tüketimi, önde gelen ülkelerde nükleer enerji tüketimi yoluyla karbon emisyonlarını azaltır mı? Niceliksel nedensellik yaklaşımından kanıtlar - 2022
 • Finansal Kalkınma ile Karbon Emisyonları Arasında Zamanla Değişen Bir Analiz: MINT ülkelerinden kanıtlar - 2022
 • Türkiye'de çevresel sürdürülebilirliğe yönelik enerji tüketimi ve ticari açıklığın rolü - 2022
Ödüller
 • TÜBİTAK-Bilim Bursları ve Hibe Programları (2023)
 • Lübnan Amerikan Üniversitesi Araştırma Bursu (2023)
 • Yeni Özbekistan Üniversitesi Araştırma Bursu (2022)
 • Akva Üniversitesi Araştırma Bursu (2021)
Çalışma Alanları
 • Çevresel Ekonomi
 • Yenilenebilir enerji
 • Uygulamalı Ekonometri
 • Uluslararası Ekonomi