CIU-Ayşe-Balkıs

Doç. Dr. AYŞE PEKRİOĞLU BALKIS

Mühendislik Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2433
Ofis ST214
Diğer bilgiler

B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları


Erişilebilir ve Temiz Enerji

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • emu civil eng (Doktora, 2007)
 • emu civil eng (Yüksek Lisans, 2000)
 • emu civil eng (Lisans, 1998)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Sürdürülebilir biyopolimerle stabilize edilmiş toprak: Mekanik, dayanıklılık ve mikroyapısal özelliklerde kitosan biyopolimerinin kullanılması - 2023
 • Yapısal olarak stabil ve sürdürülebilir bir yapı malzemesi olarak polipropilen elyaf takviyeli Alker, Kenechi Kurtis Onochie, Ayşe Pekrioğlu Balkis *, Journal of Cleaner Production, 2020 - 2020
 • • Hakan Yalciner, Atila Kumbasaroglu, Ahmed K. El-Sayed, Ayse Pekrioglu Balkıs, Enis Dogru, Ahmet I. Turan, Aqludin Karimi, Rameen Kohistani, Mehmet F. Mermit, and Kamil Bicer, Flexural strength of corroded reinforced concrete beams, ACI Structural Journal, August 2019 - 2019
 • • Kamil Bicer , Hakan Yalciner , Ayse Pekrioglu Balkıs , Atila Kumbasaroglu, Effect of corrosion on flexural strength of reinforced concrete beams with polypropylene fibers, Construction and Building Materials, Vol. 185, pp. 574–588, 2018, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.07.021 - 2018
 • • Ayse Pekrioglu Balkis, Properties and performance of a high volume fly ash grout, Marine Georesources & Geotechnology, 2019, https://doi.org/10.1080/1064119X.2018.1552999 - 2018
 • Ertug Aydin and Ayse Pekrioglu Balkis, 
 Yüksek hacimli uçucu kül-çimento harcının dayanıklılık özelliklerini içeren ön çalışma, Journal of Testing and Evaluation, 2017 - 2017
 • • Ayse Pekrioglu Balkis, The effects of waste marble dust and polypropylene fiber contents on mechanical properties of gypsum stabilized earthen, Construction and Building Materials, Vol. 134, pp. 556-562, 2017, doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.12.172 - 2016
 • Ata G. Doven, Ayse Pekrioglu, Dolgu Malzemesi olarak Yüksek Hacimli Uçucu Kül içeren harç kullanımı , Journal of Materials in Civil Engineering, 2005 - 2005

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Alker üretiminde parçalanmış plastik atıkların kullanımı ve basınç dayanımı ve çekme özelliklerine etkisi - 2021

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • A. Balkıs and Saboor Derweesh, Alker dayanımında polimer fiberin etkisi, 4. International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 2-4 June 2016, Near East University, Nicosia, North Cyprus - 2016
 • M.M. Balkıs and A. Pekrioğlu Balkıs, Yüzeydeki bükülme ve teselasyon gelişmeleri, The International Conference On Civil And Environmental Engineering, Nevsehir, 2015 - 2015
 • A. Pekrioğlu Balkıs Kerpiç iyileştirilmesinde atık malzeme mermer tozunun kullanımlası, ACE 2014 ITÜ, 21-25 September 2014 - 2014
 • A. Pekrioğlu Balkıs, M.M. Balkıs, Alker'in durabilite ve dayanım üzerinde mermer tozu etkisi, International Conference, New Generation Earthen Architecture: Learning from Heritage, 11-15 September 2013, Istanbul, Turkey - 2013
 • Balkıs P. A., Balkıs M.M., Kuzey Kıbrıstaki kerpiç Yapıların Sürdürülebilirliği, International Congress of Architecture-I, Konya, 2012 - 2012
 • A. Pekrioğlu Balkıs, Yüksek hacimli Uçucu Kül-Çimento harcının reolojik özellikleri, 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, DAÜ, 2008 - 2008
 • E. Aydın, A. Pekrioğlu, E. Uygar, C. E. Atak, A. G. Döven, Yüksek Hacimli Uçucu Kül harcının mühendislik özellikleri 6. International Congress on Advances in Civil Engineering, Bogazici University, Istanbul, Turkey, 2004 - 2004
 • Pekrioğlu A., Döven A., Tümay M.T., Enjeksiyon Uygulamalarında uçucu Kül Kullanımı, 3. International Conference on Grouting and Ground Treatment, New Orleans, 2003 - 2003

Diğer yayınlar

 • A. Pekrioğlu Balkıs, mermer tozu ve çimento ile kumlu zeminlerin iyileştirilmesi , The International Conference On Civil And Environmental Engineering, Nevsehir, 2015 - 2015
 • A. Pekrioğlu Balkıs, İzolasyon teknikleri, stratejileri ve kullanılan malzemeler, International Congress of Architecture-I, Konya, 2012 - 2012

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • A. Pekrioğlu Balkıs, Kuzey Kıbrıs Kerpiç Yapılarındaki Çatlak Analizleri, 7. Mühendislik ve Teknolojı Sempozyumu, Ankara (Çankaya Üniversitesi), 15-16 Mayıs 2014 - 2014
 • A. Pekrioğlu Balkıs, Şişen Zeminlerin Tanımı ve Neden Olduğu Problemleri Engelleyecek Tasarım Stratejileri, 5. Mühendislik ve Teknolojı Sempozyumu, Ankara (Çankaya Üniversitesi), 26-27 Nisan 2012 - 2012
 • A. Pekrioğlu Balkıs, Kıbrıs Toprağının Kerpiç Yapılarda Kullanılabilirliği, 4. Mühendislik ve Teknolojı Sempozyumu, Ankara ,2011 - 2011
 • A. Pekrioğlu Balkıs, Ekolojik Malzeme olarak Toprak: Kerpiç Yapıların Çevreye Katkısı, 3. Ulusal Kati Atık Yönetimi Kongresi, 7-10 Eylül 2011-07-28, UKÜ, KKTC - 2011
 • A. Pekrioğlu Balkıs, Uçucu Külün Enjeksiyon Yöntemiyle Zemin iyileştirmede Kullanımı, 3. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 7-10 Eylül 2011-07-28, UKÜ, KKTC - 2011
 • A. Pekrioğlu Balkıs, Enjeksiyon Yöntemleriyle Zemin İyileştirilmesi, 3. Geoteknik Sempozyumu, Adana, pp-639-646, 2009 - 2009
Yönetilen Tezler

Yönetilen Doktora Tezleri

 • Biyopolimerin Toprak Yapılarda Kullanımı - 2023
 • Parçalanmış Plastik Atıkların Alçı Stabilize Toprak İnşaatta Düşük Maliyetli Konut Amaçlı Kullanımı ve Mekanik Özelliklere ve Çatlak Yayılımına Etkisi - 2022
 • POLİPROPİLEN LİFİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİ VE ÇATLAK PROPAGASYONUNUN ANALİZİ İLE ALKER STABİLİZE TOPRAK YAPISINDA KULLANIMI Kenechi Kurtis 2020 - 2020
 • Korozyonun polipropilen lifli betonarme kirişlerin eğilme dayanımına etkisi Kamil Bicer, September 2019 - 2019

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • TOPRAK STABİLİZASYONU İÇİN ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜPLERİN (MWCNT'ler) UYGULANMASI - 2022
 • İnce İçeriğin Zeminlerin Kayma Dayanımı Parametrelerine Etkisi - 2021
 • Atık Malzemelerden Yapılan Harçlar - 2021
 • Atık Cam Kullanılarak İnce Zeminler İçin Kayma Dayanımı Parametre İyileştirmeleri - 2021
 • Filtre Kağıt Yöntemiyle Kumlu Zeminlerin Emme kapasitelerinin belirlenmesi, Svala Surchi,2017 - 2017
 • Çimento Kullanım oranlarının zemin CBR değerleri üzerindeki etkisi. Sawash Mohammad, 2016 - 2016
 • Polimer Fiber Kullanımının Alker bükülme dayanımı üzerindeki etkisi, Osawe Uyi, 2016 - 2016
 • Atık Malzeme mermer tozu ve polimer fiber kullanıalrak harç hazırlanması ve zemin iyileştirmede uygulanması Oktay Yasar, 2016 - 2016
 • Polimer fiber kullanımının kerpiç yapılardaki etkisi, Saboor Derwish, UKÜ, Ağustos 2015 - 2015
 • Mermer tozu kullanarak Alker üretimi, Kamil Biçer, UKÜ, Haziran 2014 - 2014
 • Şişen Kil Üzerine İnşa Edilen Binanın Çatlak Analizi: Kuzey Kıbrıs'tan Bir Örnek Çalışma
 • Kuzey Kıbrıs Toprağının Karakterizasyonu ve Optimize Edilmiş Toprak Stabilizasyon Yöntemleri
 • Geri Dönüşümlü Beton Blokların Betonda İnce Agrega İkamesi Olarak Değerlendirilmesi
 • Mineral Katkılar Kullanılarak Şişen Zeminlerin Stabilizasyonunun Analizi
 • KERPIC YAPI MALZEMESİ OLARAK POLİPROPİLEN ELYAF İLE GÜÇLENDİRİLEN ALKER ÜRETİMİNİN LABORATUVAR İNCELENMESİ
Projeler
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti@nde Alkerin Yapı Malzemesi Olarak Kullanımının Araştırılması, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Projesi, 2010, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs. Projede yer alan Araştırmacılar: Mete Mutlu Balkıs
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Toprak Örneklerinde Doğal Radyoaktivite Miktarının Belirlenmesi, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Projesi, 2010, Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Erden Karaboğa. Projede yer alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs
 • KKTC İnşaat Sektöründe Yüksek Hacimli Uçucu Kül Kullanımının Araştırılması, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Projesi, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ertuğ Aydın. Projede yer alan Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs
 • A. Pekrioğlu Balkıs (proje yürütücüsü), İki Tip Kumlu Zeminin Yüksek Hacimli Uçucu Kül-Çimento Karışımı Kullanılarak Emdirme Enjeksiyon Yöntemiyle İyileştirilmesinin Araştırılması, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Projesi, 2009
 • Fiber Donatılı Uçucu Kül Çimento harcının İnşaat Mühendisliğinde kullanım alanlarının belirlenmesi, Tübitak projesi INTAG 650, Araştırmacı, 2002-2003
 • A. G. Döven, A. Pekrioğlu, E. Aydın, E. Uygar Endustri laboratuvari icin fiziksel mekanik ve elektromekanik ozleerikelri test eden mekipman tasarimi ve üretimi, DAÜ2003.
 • Zemın etudu ve raporlama Sağlık deparmnatı inşaat alanı, 2002
 • İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC kampüsü idari binası için zemin etüdü raporu, Ağustos 2011
Çalışma Alanları
 • ATIK MALZEMELERİN ZEMİN İYİLEŞTİRMEDE KULLANILMASI ATIK MALZEMELERİN BETONDA KULLANILMASI