Bankacılık sektörü her zaman ekonominin işleyebilmesi için en hayati sektörlerden biri olmuştur. Mevduat toplamada ve devletlere, insanlara ve işletmelere kredi sağlamadaki önemi tartışılmaz. Tüm ekonomik sistemlerde, bankalar finansal politikanın planlanması ve uygulanmasında lider role sahip olmuştur. Bankacılık sektörü, deneyimli profesyoneller, üniversite mezunları ve giriş seviyesindeki çalışanlar için zengin iş fırsatları sunmaktadır. Varlık yöneticiliği, Finansal Risk Yöneticiliği, İş analistliği, İç denetçilik, Döviz Tüccarlığı, Kredi Analistliği, Kredi Memurluğu, Banka Görevlisi, Finans Müdürü, Finansal Hizmet Temsilciliği, Muhasebecilik ve Denetim Memurluğu gibi birçok çalışma alanı bulunmaktadır. Finans/Ekonomi/Bankacılık/Ticaret bölümlerinden mezun olmak, iyi bir muhakeme yeteceğine sahip olmak, iyi İngilizce dil yeterliliği ve bilgisayar kullanımı gibi nitelikler gerektirmektedir. Özellikle Muhasebe ve Finans, Bankacılık ve Finans, İktisat ve İşletme bölümleri öğrencilerinin tercih edebileceği bir alandır. İlgilenen adaylar başvurabilir.