Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bilişim Teknolojileri

Süre 4 Yıl
Başvur
bilgisayar-programciligi-programi bilgisayar-programciligi-program-sayfasi bilgisayar-programciligi-programi

Program Hakkında

Bilişim teknolojilerindeki devrimsel nitelikteki değişimler ve Bilişim Çağı diye de adlandırılan bu çağda özellikle yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımının incelenmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, yönetimi ve desteği konularında nitelikli adaylar yetiştirmek üzere Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna bağlı Bilişim Teknolojileri Programı kurulmuştur. Bu programın içeriği öğrencilerin bilişim teknolojileriyle pratik ve teorik açıdan ilgilenmelerini ve farklı bakış açılarına sahip olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program kapsamında öğrencilere bilişim teknolojilerinin farklı alanlarında çeşitli dersler sunulmaktadır. Bu dersler arasında Sistem Analizi ve Tasarımı, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, İnternet ve Görsel Programlama, Ağ Yönetimi ve Tasarımı, İş Zekâsı gibi dersler yer almaktadır.

Eğitim Olanakları

Öğrenciler, üniversitenin kütüphanesi ve çevrim içi kurs yönetim sisteminden gerekli ders materyallerine erişebilirler. Ayrıca, öğrenciler teorik bilgilerini uygulamak için laboratuvarları veya saha gezilerini (geçerli dersler için) kullanmaktadırlar. Laboratuvar çalışmalarının yanı sıra, gerçek hayattan vaka incelemeleri, ders stajı ve kurslarda sunulan bağımsız çalışmalarla birlikte pratik egzersizler öğrencilerin bilgilerini uygulamalarına yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak, sektör uzmanları ile görüşmeler ve tartışmalar içeren seminerler, öğrencilerin bir şirkette 30 gün boyunca çalıştıkları yaz eğitimi ve organizasyonlar ile yapılan anlaşmalar ve öğrencilerin yazışmaları için öğrencilere çeşitli öğrenim imkânı sağlamaktadır.

ogrenci-hizmetleri-binasi-test-photo

Kariyer Alanları

Mezun olacak öğrencilerin bilişim sistemi tasarlama, geliştirme ve uygulama alanlarında, kendine ait teknoloji firmalarda, kamu ve özel sektörde, Türkiye, Avrupa ve gelişmekte olan diğer ülkelerde iş olanakları yüksek oranda mevcuttur. Bu ülkeler devamlı bir iyileşme ve yapılaşma içerisindedirler. Dünyada ve ülkemizde bu bölüm mezunlarına her geçen gün ihtiyaç artmaktadır. Bilişim teknolojilerinin kullanımı hayatımızın her alanında hızla artmakta ve gelişmeler süratle ilerlemektedir. Bu nedenle programdan mezun olanlar, teknolojik gelişme ve değişimlere ihtiyaç duyulan farklı iş alanlarında kendilerine olanak bulabileceklerdir. Bilişim Teknolojileri Programı mezunları özel sektörün ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezi, proje geliştirme, yazılım ve programlama ve danışmanlık birimleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda kendilerine iş olanağı bulacaklardır. Örnek iş pozisyonları arasında; bilişim teknolojileri yöneticisi, sistem tasarımcısı, program geliştiricisi, mobil uygulamaları geliştiricisi, web sitesi yöneticisi, ağ tasarımcısı, veri tabanı yöneticisi ve bilişim teknolojileri danışmanı yer almaktadır.

İletişim

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST256
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2751
Yüksekokul E-posta: secretary-sas@ciu.edu.tr
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Mary AGOYI
Bölüm Başkanı E-posta: magoyi@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İŞLETMEYE GİRİŞ-I

Ders Kodu

BUSN101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, işletme öğrencilerine bir işletme hakkında temel bilgileri öğretmek için tasarlanmıştır. Bu amaçla, çağdaş iş ortamını anlamak için bir başlangıç noktasıdır. Yönetim işini kısaca ele aldıktan sonra, bir işletmenin tüm fonksiyonel alanları tartışılır. Tamamlandığında, öğrenciler diğer iş konularını incelemek için bir temel olarak iş kavramlarını anladıklarını gösterebilmelidir. Öğrenciler potansiyel pazarlama fırsatlarını tanımlayabilecek, ve günümüzde işletme kurumlarının nasıl işletildiğini ilişkilendirebilecek ve işletme sahiplik formlarını tanımlayabilecektir. Bu ders ayrıca öğrencileri işletme alanındaki kariyer alanlarının çoğuna maruz bırakmak için tasarlanmıştır ve aynı zamanda kendi işlerini kurma, temel uzun ve kısa vadeli planlama tekniklerini belirleme hakkında bilgi edinmelerine yardımcı ve faydalı olacaktır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

CMPE101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bilgisayara Giriş dersi genel olarak bir bilgisayar sisteminin nasıl çalıştığını ele alır. Bu bağlamda dersi iki kısımda incelemek mümkündür: Kısa bir bilgisayar tarihçesi de içeren dersin ilk bölümü, bilgisayar sistemi bileşenlerinin tarihini, temel kavramlarını ve terminolojisini, temel donanım ve yazılım bileşenlerinin terminolojisini ve entegrasyonunu sunar. Öğrenciler bilgisayar biliminde kullanılan kısaltma ve terminolojilerin yanı sıra, ilk bölümlerde donanım kısmı hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. İşlemcinin nasıl işlediği, işlemci, hafıza ve ikincil sistemlerin nasıl bağlandığı ile bilgisayar donanım kurulumu da dersin içeriğindedir. Laboratuvar derslerinde ise temel bilgisayar kullanımı ile ofis programları (MS Word, Excel) ele alınmaktadır. İkinci bölümde ise, problem çözme yaklaşımları, bileşenleri ve bilgisayar programları, akış şeması yapımı ve modüler programlama konularında temelleri tartışılmıştır. C programlama dilinin temelleri de sunulmaktadır.
MİKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu Derste Ekonomiye Giriş, Ekonomi Nedir? Mikro ve Makro Ekonomi,İhtiyaçlar, İstekler, Tercihler, Kıtlık ve Tüketici Tercihleri,Üretim Olasılıkları Eğrisi, Fırsat Maliyeti, Bütçe Eğrisi,"Rational Person", Maliyet-Fayda Prensibi, Açık Maliyet ve Örtük Maliyet, Arz-Talep Esnekliği, Aşağı Mallar, Normal Mallar, Lüks Mallar, Tamamlayıcı Mallar ve İkame Mallar, Arz Eğrisi ve Talep Eğrisi,Denge Fiyatı ve Miktarı, Arz Fazlası ve Talep Fazlası, Arz ve Talep Fonksiyonları, Fonksiyonlarla Denge Fiyatı ve Miktarı Hesaplama, Vergi Çeşitleri ve Arz ve Talep Üzerine Etkisi, Maliyet Çeşitleri; Sabit Maliyet ve Değişen Maliyet. Toplam Geliri ve Toplam Maliyeti Hesaplama,Kâr-Zarar Hesabı, Başabaş Noktası Hesaplama, Başabaş Grafiği Hazırlama, Amortisman Çeşitleri ve Amortisman Hesaplaması Gibi Konular Tartışılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
ANALİZE GİRİŞ-I

Ders Kodu

MATH101

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin temel amacı fonksiyonlar, fonksiyonlarda türev ve integral kavramlarının geometriye, fiziğe ve mühendisliğe uygulamalarını öğretmektir. Derste fonksiyonun tanımı, çeşitleri , fonksiyonun grafikleri, fonksiyonların limiti, tanımlı limitlerin bulunmasında kullanılan temel limit kuralları, temel fonksiyonların limitleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), tanımsız limit sonuçlarında sonucun bulunmasında kullanılacak yöntemler (L’Hopitals, vs.), fonksiyonlarda süreklilik, (süreksiz ve sürekli fonksiyonlar), fonksiyonların türevleri, türevin tanımı, temel fonksiyonların türevleri, iki fonksiyonun çarpımı ve bölümün türevleri (polinom, trigonometrik, üstel, logarithmic, vs.), türevin uygulamaları, fonksiyonların integrali (belirsiz ve belirli integral), integralin tanımı, temel fonksiyonların integralleri, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, rasyonel fonksiyonların integrali, integralin uygulamaları (tanımlı integral kullanarak alanların hesaplanması) verilecektir.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
MAKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders ulusal ekonominin işleyişini para ve para sistemini kapsayan bir giriş dersidir. Bu ders para ve maliye politikalarını, işsizlik, faiz oranları ve enflasyonu da kapsar. Bu derste üretim düzeyi ve karar verme mekanizmaları üzerinde de durulmuştur. Özellikle vurgu gerçek üretim ve potansiyel üretim düzeyini belirlemeyen etmenlere verilecek ve ekonomik istikrar ve büyümeyi teşvik etmek için tasarlanmış politikalar tartışılır. Bu derste sub-prime krizileri, sosyal güvenlik, kamu borç ve uluslararası ekonomik sorunlar gibi önemli politika tartışmaları eleştirel olarak incelenmiştir. Ödemeler dengesi açıklanmıştır. Döviz kurunun belirlenmesi, uluslararası para sistemine referansla sunulmuştur.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
FOUNDATIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY

Ders Kodu

ITEC104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, çağdaş bilgi sistemlerini öğrencilere tanıtmak ve bu sistemlerin küresel örgütler boyunca nasıl kullanıldığını göstermek için tasarlanmıştır. Bu dersin odağında bilgi sistemlerinin başlıca parçaları olan insan, yazılım, donanım, veri ve iletişim teknolojileri ve nasıl bu bileşenlerin entegre olup rekabet avantajı oluşturduğunu kavramaktır. Derste işlenecek temel ve gerekli konular; bilgi sistemlerinin günümüzde nasıl ve neden kullanıldığı, kuruluşların bilgi sistemlerini kullanarak nasıl rekabet avantajı yakaladıkları ve ayakta kalabilmek için bu sistemlere gereksinimleri, donanım, yazılım, telekomünikasyon ve ağları, internet, intranet, extranet, very tabanı sistemleri, elektronik ve mobil ticaret, kurumsal sistemler gibi bilgi temel teknolojileri kavramları, karar destek sistemleri ve bilgi yönetimidir.
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC112

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Programlamaya giriş dersi, problemlere algoritmik çözümler üretmeyi amaçlar. Bu esasla, temel programlama yapılarını ve tekniklerini C ++ programlama dilini kullanarak tanıtmaktadır. Dersi tamamlayan öğrenciler, spesifik olarak problemleri algortitma - akış şemaları ve sözde kodları -, veri tipleri, aritmetik ve mantık operatörleri, kontrol deyimleri (if, if / else, switch case), döngü deyimleri (while, for, do / while) kullanarak programlama yapabileceklerdir. Bunun yanında, standart fonksiyonları, rasgele sayı üretimini ve bunların kullanım alanlarını, kullanıcı tanımlı fonksiyonları, küresel ve yerel değişkenleri, dizileri, diziler üzerinde arama algoritmalarını ve işaretçileri kullanarak çözmeyi öğreneceklerdir. Laboratuvar derslerinde ise her konuyla ilgili pratik yapılmakta, programlar yazılmakta veya mevcut programlar modifiye edilerek farklı çözümler üretilmektedir.
ANALİZE GİRİŞ-II

Ders Kodu

MATH102

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders geometri, fizik ve mühendislik alanlarındaki uygulamalarda gerekli olan türev ve integral metodlarını vermektedir. Konu başlıkları şu şekilde sıralanmıştır: Dizi ve seriler, dizilerin özellikleri, dizide yakınsama, pozitif ve pozitif olmayan serilerde yakınsama ile ilgili testler, mutlak yakınsaklık, şartlı yakınsaklık. Kuvvet serileri, Taylor ve Maclourin serileri, yakınsaklık aralıkları. Parametrik denklemler ve kutupsal koordinatlar, kutupsal denklemlerin grafikleri, kutupsal koordinatlarda alan, eğri uzunluğu, eğri üzerinde hız ve kutupsal ve parametrik denklemlerin türevi. Vektörler ve vektör değerli fonksiyonlar, iki vektörün noktasal ve vektörel çarpımı, düzlemler, çok değişkenli fonksiyonlar, tanımlı olduğu alanlar, limit ve parçalı türev ve alan üzerinde tanımlı integralin bulunması.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
Üçüncü Dönem
BİREYLER ARASI İLETİŞİM

Ders Kodu

BUSN209

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, iletişim türleri ve sosyal çevrenin şekillenmesinde etkili kişisel ilişkiler ile ilgili iletişim becerilerinin incelendiği bir seminer olarak tasarlanmıştır. Bu ders sadece "iletişim becerileri" (iletişim yetkinliği) geliştirmeye odaklanmamaktadır, ancak kişilerarası iletişimi etkileyen ve önemli konulardaki araştırmaları incelemektir. Ders, öğrencilere iletişim uygulamalarını ve kişilerarası iletişimin ilkelerini öğretir. Derin konuları iletişim sürecini içerecektir; ele alınan konularda algı, dinleme, kendini ifade, konuşma, etik, sözsüz iletişim, çatışma, güç ve işlevsiz iletişim yer almaktadır. Öğrenciler grup tartışmasında kişilerarası iletişim becerileri göstermeleri yanı sıra iletişim çatışmaları nasıl çözeceklerini de öğreneceklerdir.
SAYISAL TASARIM

Ders Kodu

ITEC221

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders dijital devrelerin tasarımı ve analizi için gerekli olan temel araçları ve bilgisayar, kontrol sistemleri, veri iletişimleri gibi çeşitli alanlarda dijital tasarım uygulamaları için uygun metod ve yöntemleri sunar. İkili sayı sisteminde veri ifadeleri, tümleyen aritmetiği, Boolean cebri, lojik kapıları, doğruluk tabloları, lojik devreler, zamanlama diyagramları, De Morgan kanunları, Boolean kurallarını kullanarak sadeleştirme, minterm ve maxterm ifadeleri, Boolean fonksiyonu sadeleştirme araçları ve Karnough Haritası yöntemi, NAND ve NOR uygulamaları, don't care’li durumlar, birleşik devre tasarımı ve analiz prosedürleri, ve Toplayıcı, Çıkarıcı ve Kod Dönüştürücü gibi devre tasarımı konularını temel alır.
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ITEC223

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Ders içeriği genel olarak C ve C++ programlama dillerini kullanılarak algoritmaların uygulanmasını içermektedir. Temel algoritma konuları ve yapısal programlama teknikleri ilk olarak ele alınmaktadır. Diziler ve diziler üzerinde arama ve sıralama algoritmaları incelenmekte ve uygulanmaktadır. Veri yapılarının temelini oluşturan diziler ve yapılar, bit düzeyindeki işlemler ile birlikte öğretilmektedir. Ara sınavdan sonra ise dersin ikinci kısmı olarak işaretçiler, fonksiyonlar, dosya işleme ve karakter işlemleri incelenmekte ve bu işlemlere gereksinim duyan algoritmalar uygulanmktadır. Dersin konularına yönelik, özellikle diziler üzerinde arama ve sıralama algoritmalarına ihtiyaç duyan kısa çalışmalar pratik kısımda uygulanmaktadır. Son olarak geliştirilen algoritmaların veya programların karmaşıklık analizi için gerekli olan metodlar öğretilmektedir.
İNTERNET PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ITEC233

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin temel amacı öğrencilere en başından başlayarak bir web sitesi nasıl yaratılır onun geniş bir tarifini yapmaktır. Ders internete hızlı bir giriş ile başlayacak ve devamında öğrenciler XHTML kullanarak web sayfası tasarlamayı ve bunu yaparken resim, sekme, liste, tablo form eklemeyi öğrenecek, CSS kullanarak XHTML tag’ları ile yaratılan sayfaları belirli bir standart çerçevesinde uygulamaya koyacak, güçlü bir dil olan JavaScript kullanarak da nesne modelleri, kontrol deyimleri, pop-up pencereleri, diziler, fonksiyonlar, kurucular ve desen eşleştirme gibi farklı eklentilerle destekleyeceklerdir. Tasarlanacak olan tüm web sayfaları öğrenciye el alışkanlığı kazandırmak amacı ile basit bir metin editörü kullanarak kodlanmış olacaktır.
İSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencileri olasılık teorisinin temelleri ve genel istatistik konusunda bilgilendirmektir. Öğrencilerin, farklı tiplerdeki verilerin grafiksel sunumları, ortalama hesabı gibi verilerin merkezlenme eğilimini gösteren parametreler ve varyans, standart sapma gibi dağılma eğilimlerini ölçen parametrelerin çeşitli örnekler yardımıyla işlenmesi ile istatistikle ilgili temel konularda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Ayrıca bu ders öğrencilerin genel olasılık problemlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır ve bu amaçla; genel küme tanımları ve küme işlemleri, venn diagramı ile işlemler, çarpım kuralı, permütasyon, kombinasyon gibi sayma teknikleri, örnek uzayı ve olay ile ilgili detaylar, olasılık hesabında ağaç diagramı kullanımı, istatistiksel bağlılık ve bağımsızlık, rastgele değişkenler ile ilgili temel bilgiler de verilmektedir.
Dördüncü Dönem
YÖNETİM İLKELERİ

Ders Kodu

BUSN250

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders yönetim bilimine giriş niteliğinde bir derstir. Bu ders içeriğinde yönetime ilişkin tanımların yanı sıra işletmelerin işleyişini ve yöneticilerin rolünü, planlama araçları ve planlama teknikleri dahil olmak üzere iş planlamasını kapsamaktadır. Bu konuların ardından öğrencilere karar verme sürecinin detayları ile tanıtılmaktadır. Bu dersin içeriğinde, ayrıca, üretimde ve yönetimde teknolojinin rolü ile değişim yönetimine de özellikle yer verilmektedir. Buna ilaveten bu derste, insan kaynakları yönetimi, liderlik ve kontrol konuları da incelenmekte ve detayları anlatılmaktadır. Öğrencilere çağdaş iş ortamında yönetimin oynadığı önemli rol anlatılmakta, bugünün yönetiminin karşı karşıya kaldığı zorluklar ile yönetimin küresel bakış açısı ile yönetim araçlarının nasıl şekillendiği açıklanmaktadır.
GÖRSEL PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ITEC214

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu ders, görsel programlama için bir giriş programlama dersidir. Olay güdümlü, görsel ve yapısal programlama kavramları sunulacaktır. Başlangıçta, vurgu görsel programlama ve temel kontrollerin temelleri üzerinde olacak. Ardından, gelişmiş kontrolleri, dosya ve veritabanı yönetimi özellikleri sunulacaktır. Programlama projeleri veritabanları üzerinde ortak veri girişi, hesaplanan sonuçların gösterilmesi, koşullu test, aritmetik işlemler, dizi işleme, arama, sıralama, okuma ve yazma, işlemleri içerecektir.
BİLGİSAYAR MİMARİSİ VE ORGANİZASYONU

Ders Kodu

ITEC226

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu dersi, dijital tasarım dersinin devamı olarak ardışıl devre tasarımını hedef almaktadır. Ders, flip-flop’lar ve birleşik mantık içeren senkron ardışıl devrelerin analizi ve tasarımı için gerekli olan temel araçları sunar. Ders içeriğinde flip-flop'lar, senkron ardışıl devrelerin analiz ve tasarım yöntemleri, kaydediciler ve sayıcılar detaylı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca, birleşik devre yapı taşı olan ikili toplayıcılar ve çıkartıcılar, çoklayıcılar ve kod çözücüler gibi konular da yer almaktadır. Son olarak, işlemci yapısı, tasarımı ve özellikleri de açıklanmaktadır. Laboratuvar deneylerinde ise derste işlenen devre tasarımları hem simulatör kullanarak bilgisayar programında hem de entegre devreler kullanarak kurulan donanım devreleriyle tasarlanıp test edilmektedir.
VERİ YAPILARI VE VERİ ORGANİZASYONU

Ders Kodu

ITEC242

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Veri Yapıları ve Veri Organizasyonu dersi, temel veri yapıları olan diziler, yapılar, yığıtlar, kuyruklar ve bağlı listelere giriş konularını kapsamaktadır. Bunların yanında, veri yapılarının kullanıldığı temel uygulamaların incelenmesi de dersin içeriğindedir. Bu uygulamalar, yığıt uygulamaları olan parantez kontrol algoritması, infix - postfix çevirme algoritması, postfix değerlendirme algoritması ve özyineleme olarak incelenir. Bağlı listeler konusunda hafızadan dinamik yer ayırma ve bununla birlikte bağlı listeleri gerçekleştirme ile çeşitlerini anlama ele alınmaktadır. Temel veri yapılarından olan yığıt ve kuyrukları bağlı listeler halinde gerçekleştirme, diğer bağlı liste çeşitleri olan doğrusal bağlı listeler, dairesel bağlı listeler ve çift yönlü bağlı listeleri inceleme de dersin içeriği içindedir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
Beşinci Dönem
NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ITEC313

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Nesne Yönelimli Programlama dersinin amacı interaktif bir programlama alanı olan nesne yönelimini ele almaktadır. Bu bağlamda dersin içeriği, sınıfları, sınıfların niteliklerini, davranışlarını ve yöntemlerini de içerecek şekilde, nesneleri ve onların ilişkilerini bilişimsel problemi anlayarak belirlemeyi içerir. Tanımlanan problemin açıklamasına bakarak nesne diyagramlarını oluşturmak, verilen UML sınıf diyagramlarından Java sınıf diyagramlarını oluşturmak, mevcut endüstri standart kodlama ve biçimlendirme kurallarını kullanmak, Java ve Eclipse kullanarak GUI tabanlı uygulamalar oluşturmak, teknik olarak sınıflar, nesneler, miras, polimorfizm, arayüzler, toplama ve soyut sınıf arasındaki farklılıkları belirlemek diğer konulardır. Buna ek olarak, kodun yeniden kullanımı ve yazılım kalite konuları ele alınacaktır ve miras kod kodun yeniden kullanım yoluyla gösterilecektir.
DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS I

Ders Kodu

ITEC343

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu ders öğrencilere veri tabanı ve uygulamalarının tasarımı, uygulaması ve kullanımı konusunda temel bilgileri aktarmayı hedeflemektedir. Öğrenciler Varlık İlişki Diyagramı (ERD), İlişkisel Cebir ve Normalleştirme gibi bir takım teknikler kullanarak veritabanları modelleme konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenciler bu derste ayrıca Yapısal Sorgulama Dili olan SQL dilini öğrenerek veritabanındaki verileri sorgulama, güncelleme ve silmek işlemlerini yerine getirebilecektirler. Ayrıca veritabanı ve yazılım programları arasındaki gerekli bağlantılar ve eğilimlerden haberdar olacaktırlar. Bu dersin sonunda öğrenciler Oracle DBMS Server üzerinde bir ilişkisel veritabanı tasarlama ve uygulama yetisine sahip olacaklardır.
İŞLETİM SİSTEMLERİ

Ders Kodu

ITEC351

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders işletim sistemi tasarımı ve uyarlaması sırasında karşılaşılan basit sorunları ele alarak inceler. Ders işletim sistemlerinin son altmış yılda evrimleşmesi sırasında özet tarihi hakkında bilgi vermekle başladıktan sonra işletim sisteminde yaygın olarak bulunan bulunan başlıca bileşenler ele alınacaktır. Bu tartışmalar, işletim sisteminin tasarım ve uyarlaması sırasında karşılaşılan performans ve işlevsellik arasındaki ödeşmeyi de ele alarak kapsama alanını geniş tutacaktır. İşletim sistemlerinin şu temel özelliklerine vurgu yapılacaktır: Süreç yönetimi (Süreçler, İş parçacıkları, CPU zamanlama, Eş zamanlama ve Çıkmaza girme), hafıza yönetimi (Bölümleme, Sayfalama ve değiş-tokuş), dosya sistemleri ve ağ/dağıtık sistemler. Ayrıca laboratuvar uygulaması sırasında Unix programlama ile ilgili yetenek kazandırılacaktır.
INFORMATION SECURITY AND ASSURANCE

Ders Kodu

ITEC371

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bilgi güvenliği bilginin tehlikelerden uzak kalma durumu iken Bilgi Güvencesi (IA) ise bilginin risk yönetimi ve zarardan korumaktır. Bilgi güvenliği ve güvencesi bilgisayar güvenliği, haberleşme güvenliği, operasyon güvenliği ve fiziksel güvenliği konularını kapsar. Bu dersin temel amacı bilgi güvenliği modellerinin gelişmekte olan ve güvenlik görevleri yerine planlama yardımcı olabilir. Bilgi güvenliği modellerinin ve uygulamalarının temel kavramlarını öğrenmektir. Tabii örgütsel Bilişim Güvenliği ve Risk Yönetimi ile ilgili donanım, yazılım, süreçler, iletişim, uygulamalar, politika ve prosedürleri ele alınacaktır. işlenecek konular Fiziksel güvenlik, VPN, SSL, Kriptografi, Dijital Adli Tıp, dijital imza içerir.
FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

Ders Kodu

MISY363

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste, öğrencilere günümüz işletmelerinin kurumsal hedeflerine ulaşabilmek için enformasyon teknolojilerini ve sistemlerini nasıl kullandıklarına dair derinlemesine bilgi sunulmaktadır. Enformasyon sistemleri, faaliyetlerde mükemmelliğe ulaşmak, yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, karar alma sürecini etkinleştirmek ve rekabet avantajı elde etmek için işletme yöneticilerinin ulaşabilecekleri temel araçlardan birisidir. Öğrenciler bu derste, günümüz işletmeleri tarafından kullanılan enformasyon sistemleri için en güncel ve kapsamlı genel bakışı bulabilirler. Potansiyel iş görenlerle gerçekleştirilen iş görüşmelerinde işletmeler genellikle kar hanesine ilişkin işletme sonuçlarına ulaşmak için enformasyon sistemlerini ve teknolojilerini nasıl kullanacaklarını bilen yeni çalışanlar aramaktadırlar. Bir öğrencinin asıl uzmanlığının muhasebe, finans, yönetim, pazarlama veya enformasyon sistemleri olup olmamasına bakılmaksızın; bu derste bulunan enformasyon ve bilgi tüm işletme kariyeri boyunca değerli olacaktır.
Altıncı Dönem
TEMEL BİLGİSAYAR AĞLARI

Ders Kodu

ITEC332

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

4

AKTS

7
Bu ders bilgisayar ağlarına giriş niteliğindedir. Ders öncelikle bilgisayar ağlarının işletmelerde, evlerde ya da seyyar ortamlarda kullanımı ile başlamaktadır. Daha sonra bilgisayar ağlarının kişisel alan ağlarından internete kadar olan aralığı işlenecektir. Ağ modellerinin uygulama temelleri ve her katmanın tasarım konuları konusunda çalışılacaktır. Dersin konuları içerisinde şu başlıklar yer alacaktır : OSI ve TCP/IP modelleri, veri iletişim temelleri, veri iletişim katmanı, uygulama katmanı protokolleri, telli ve telsiz iletişim, uydu haberleşme sistemleri ( LEO, MEO, GEO) sayısal modulasyon ve çoklama, telefon ve cep telefonu sistemleri konularını içermektedir. Laboratuvar çalışmaları ağ aygıtlarını, kablolu ve kablosuz ortamları kullanarak tasarlamaya odaklanmaktadır.
DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS II

Ders Kodu

ITEC344

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu dersin temel amacı öğrencilere Veri Tabanı Sistemlerinin mimarisi (popüler veritabanlarının özellikleri, yedekleme, kurtarma, replikasyon ve tersine mühendislik özellikleri vb.) ile ilgili temel kavramları ve uygulamaları öğretmektir. Ayrıca, öğrenciler bu alandaki gerekli işlemler, indeksler, PL / SQL, tetikleyiciler, depolanmış fonksiyonlar, saklanan prosedürler ve imleçler konularında bilgi ve deneyim kazanacaklardır. Ayrıca bu derste ele alınacak diğer konulardan bazı şunlardır; view, somut view, sorgu performans optimizasyonu, veritabanı uygulaması, programlama dili ve SQL enjeksiyonu ile görünümleri geliştirme. Bu derste işlenecek konular örnek çalışmalar ile de desteklenecektir.
INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN

Ders Kodu

ITEC372

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

6
Bu dersin temel amacı öğrencilere Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) ve onun faaliyetleri olan planlama, analiz, tasarım ve uygulama konularını içeren geniş kapsamlı bir anlayış sağlayarak bilgi sistemi geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğrenciler derste hem yapılandırılmış hem de nesne yönelimli yaklaşımlarla uygulanabilir anahtar modelleme kavramlarını inceleme şansı elde edebilecektir. Öğrenciler ayrıca işletmelerin çeşitli durumlardaki sorunlarını ele alarak yeni veya geliştirilmiş sistemler için gereksinimlerini belirleyebiliyor olacaklar. MS Access, MS Visio ve MS Project gibi uygulama araçları da kullanılarak işletmeler için bir bilişim sistemi projesinin planlama, analiz ve tasarımı gerçekleştirilecektir.
ALAN SEÇMELİSİ

Ders Kodu

ITECXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ALAN SEÇMELİSİ

Ders Kodu

ITECXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yedinci Dönem
YAZ STAJI

Ders Kodu

ITEC300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Pratik deneyim kazanmak için, BT öğrencileri endüstri eğitimi için en az dört hafta harcarlar. Onları ilgilendiren çeşitli alanlarda çalışırlar. Çalışmayı seçebilecekleri alan, içerik yönetim sistemleri / web siteleri tasarlama ve / veya geliştirme, proje yönetimi, yazılım geliştirme, bulut yönetimi, ağ sorun giderme, veritabanı yönetim sistemleri, gömülü sistemler, e-Devlet, e-İş, e-Öğrenme ve İş Zekası. Eğitimin sonunda, katıldığı tüm etkinliklerin raporlarını sunarlar. Ayrıca, öğrendiklerini, yaptıkları hataları ve bu eğitimi yaparken karşılaştıkları zorlukları açıklamak için bir rapor yazarlar.
PROJECT MANAGEMENT

Ders Kodu

ITEC401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

5
HUMAN COMPUTER INTERACTION

Ders Kodu

ITEC427

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders insan-bilgisayar etkileşimi (İBE) alanında bilişsel psikoloji, tasarım, bilgisayar bilimi ve diğer bir çok alanla entegre, disiplinler arası konuların bulunduğu temel giriş bilgilerini içermektedir. Bilgi sistemleri ile ilişkili insan faktörlerini inceleyerek kullanılabilirlik ve BS kabul faktörlerini öğrenme olanağı sağlar. Bu ders, BS tasarım ve değerlendirilmesinde kullanılan teknoloji, yöntem, tekniklerin bileşenlerini ve insan performansı konularını inceleyecektir. Ayrıca derste İBE’nin erişilebilirlik olarak toplumsal etkilerini de ele alınacaktır. Kullanıcı merkezli tasarım yöntemleri tanıtılacak ve değerlendirilecektir. Bu ders aynı zamanda uygulamalı değerlendirme yöntemlerinde kullanılan çağdaş teknolojileri öğrencilere tanıtacaktır.
BİLGİSAYAR AĞ TASARIMI VE UYGULAMALARI

Ders Kodu

ITEC431

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, bilgisayar ağlarının temelini oluşturan temel ilkeleri ve mimariyi sunmakta ve TCP / IP ve internetin ana bileşenlerini ve uygulamalarını gözden geçirecektir. Bu dersi tamamladıktan sonra, öğrenciler internetin mimarisini ve nasıl geliştiğini anlamak için temel bilgileri edinmişlerdir. Ayrıca, internetin nasıl çalıştığını, kendi TCP / IP uygulamalarını ve protokollerini tasarladığını ve kodlamasını ve pratikte ortaya çıkan basit yapılandırma ve performans sorunlarını çözebileceğini anlayabilecektir.
ALAN SEÇMELİSİ

Ders Kodu

ITECXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ALAN SEÇMELİSİ

Ders Kodu

ITECXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sekizinci Dönem
CAPSTONE PROJECT

Ders Kodu

ITEC402

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

9
Kapsatone projesinin amacı, öğrencilerin genellikle lisans derslerinde bulunan ayrıntılı bir yapı olmadan bir projeyi tamamlama yeteneklerini değerlendirmektir. Kapsül projesi çok disiplinli, farklı bölümlerden gelen öğrenciler her bir bölümle ilgili bir proje üstlenmek için bir araya geliyorlar. Proje süresince, öğrenciler projenin amaçlarını, hedeflerini, görevlerini, kilometre taşlarını, süresini ve gelişimini açıklayan bir fizibilite çalışması yürütmektedir. Projenin sonunda öğrenciler diğer bölümden konu hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenci, uzmanlık alanını bölümlerdeki diğerlerininkiyle ilişkilendirebilecektir. Proje tamamlandıktan sonra bir tez sunması ve sözlü bir sunum yapması gerekmektedir.
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Ders Kodu

ITEC414

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

1

AKTS

7
Bu ders Yazılım Mühendisliğinin esaslarını ve temellerini tanıtacak, hem de çoklu sürüm ve çoklu kullanıcı yazılım sistemleri için ilke, yöntem, teknik ve araçları sunacak. Ana hedef olan Yazılım Mühendisliğinin öneminin ele alınmasından başlayarak, şunlar detaylı olarak ele alınıp incelenecektir. Bir mühendislik projesi perspektifi içinde yazılım geliştirme tekniklerinin tanıtılması, kalite ve yazılım yönleri üzerinde farkındalık yaratmak, etkili iletişim, Gereksinimleri Mühendisliği, Proje Yönetimi Temelleri, Yazılım Test İlkeleri, Yazılım Mimarisi Kavramları CASE için farkındalık yaratmak.
ALAN SEÇMELİSİ

Ders Kodu

ITECXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ALAN SEÇMELİSİ

Ders Kodu

ITECXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE

Seçmeli Dersler

CLOUD COMPUTING

Ders Kodu

ITEC481

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders Bulut Bilgisayar’ın temel kavramlarını tanıtmayı hedeflemektedir. Buna da Bulut Bilgisayar ve geleneksel masaüstü bilgisayar arasındaki farkları açıklayarak başlayacaktır. Bu dersin işleyeceği konular arasında Altyapı Olarak Servis, Platform Olarak Servis, Yazılım Olarak Servis, ve Kimlik olarak Servis bulunmaktadır. Bulut Bilgisayarın uygulama modelleri olarak kamu, özel, toplum ve hibrit modelleri açıklanacaktır. Bulut bilgisayar ve servis sağlayıcılarının güvenlik sorunları da ele alınacak konular arasındadır. Bu dersin sonunda öğrenciler bulut servis ve sağlayıcı kuruluşlar hakkında bilgi ve gerekli altyapıya sahip olacaklardır.
İŞ ZEKASI

Ders Kodu

MISY472

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders “İş Zekası” konusunda süreçler, metodolojiler, altyapılar, veriyi bilgiye döniştirebilen en son uygulamalar ve karar vermeyi destekleyici sistemler üzerine bir giriş sağlar. Aynı zamanda bu ders veri toplama ve veri analizi gibi yönetimi çeşitli alanlarda desteleyici bilgi teknolojisi yaklaşımları sağlar. İş Zekası veri depolama ve sorgulama konularına vakıf olmayı gerektirir. Bu nedenle bu derste hem veritabanı yönetim sistemleri ve veri ambarları hem de mantıksal veri modelleri gözden geçirilecektir. Ayrıca bu derste öğrenciler panoları ve puan kartlarını, kararları destekleyici akıllı sistemler geliştirmek için kullanılan veri/metin/Web madenciliği yöntemleri oluşturmak için kullanılan analitik bileşenleri ve teknolojileri öğreneceklerdir.
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN TEMELLERİ

Ders Kodu

APSC220

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Araştırma Yöntemleri dersi, bilgi teknolojisi araştırmalarına giriş niteliğinde bir derstir. Öğrencilere bilgi teknolojileri ve sosyal bilimsel araştırmalarında karşılaşılan temel kavram ve problemleri tanıtılacaktır. Araştırma Yöntemlerinin Temelleri dersi kapsamında, yönetim bilişim sistemleri, bilgi sistemleri ve teknoloji alanında yapılan araştırmalarla ilgili ana kavramlar açıklanacaktır. Ayrıca, teknoloji araştırmalarında teori ve metodolojinin önemi ve sınırlılıkları ile uygulamalı araştırma süreci yönetme (değerlendirme, analiz teknikleri ve araştırma etiği uygulanması) gibi prosedürler öğrencilere açıklanır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, temel araştırma teknikleri ve araçları ile ilgili bilimsel yöntemleri öğrenerek, araştırma yürütmeye hazır hale gelirler. Ayrıca öğrencilere, araştırma makaleleri ve raporları yazma prosedürleri, dergiler ve kitaplar için literatür taraması ve pratik araştırma yapma işlemleri tanıtılmaktadır.
IS STRATEGY, MANAGEMENT AND ACQUISITION

Ders Kodu

MISY479

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders kuruluşlar içinde bilgi sistemleri ile ilgili güncel trendler ve yönetim konularında kapsamlı bir bilgi desteği sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ders ayrıca kuruluşların yöneticilerine mevcut “Bilgi Sistemleri” altyapılarını ve en son teknolojileri hassasiyetle belirleyebilmenin yanı sıra bu teknolojilerin örgütsel stratejiyi nasıl etkileyeceğine dair entelektüel bir çerçeve geliştirmeye odaklanmıştır. Bu dersin sonunda öğrenciler bilişim sistemlerinin işletmeler üzerindeki etkilerini ve işletmenin her alanında nasıl büyük bir rolü olduğunu, bilişim sistemleri stratejilerinin örgütsel stratejiye etkisini ve bilişim teknolojilerinin nasıl şirket aktivitelerine ve hedeflerine değer kattığını anlayabilecektirler.
SİBER GÜVENLİK-I

Ders Kodu

ITSE201

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

0
Bu ders, öğrencilere farklı, kötü amaçlı yazılım ve güvenlik ihlallerine ilişkin derinlemesine bilgi vermeyi ve siber alanda genel güvenliği artıracak etkili bir önleme yöntemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste öğrencilere güvenlikle ilgili çeşitli takip ve izleme teknikleri ve koruma prosedürleri tanıtılır. Öğrenciler ayrıca bu teknikleri pratikte uygulamayı öğrenirler. Derste işlenen konular sonrasında öğrenciler siber güvenlik altyapısı, siber güvenlik yönetimi, kablosuz ağ, organizasyon politikası, bilgi güvenliği politikası ve derinlemesine savunma konularına giriş yapar. Bu dersin sonunda öğrenci, güvenli bir bilgisayar ağlarının nasıl oluşturulacağı ve değerli bir veri varlığının, sistemlerinin ve süreçlerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin temel ilkeleri anlayacaktır.
VERİ MADENCİLİĞİ

Ders Kodu

ITEC426

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Veri madenciliği, çağımızın modern sayısal dünyasında gün geçtikçe daha çok belirgin hale gelen bilgisayar ile işlenmiş veri kümelerinin büyümesi nedeniyle Bilgisayar Bilimleri alanındaki en heyecan verici konulardan biri haline gelmiştir. Veri madenciliğinin kökleri, yapay zekâ, (sınıflandırma, tahmin ve kümeleme de dahil olmak üzere) makine öğrenimi, istatistiksel veri analizi, veri görselleştirmesi ve bilgi erişimi alanlarına kadar uzanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler sınıflandırma, kural tabanlı öğrenim, karar ağaçları ve çağrışım kurallarını öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca veri seçimi ve temizlemesi, verilerdeki “gizli” olguları “öğrenmek” üzere makine öğrenimi ve sonuç olarak ortaya çıkan bilgiyi raporlama ve görselleştirme konuları hakkında bilgi edineceklerdir.
DİJİTAL ADLİ BİLİMLER

Ders Kodu

ITSE306

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

0
Bu dersin temel amacı öğrencilere dijital araştırma yapmalarını sağlayan farklı teknik ve prosedürleri öğretmektir. Bu ders kapsamında öğrenciler dijital adli bilimler kavramlarını öğreneceklerdir. Öncelikle fiziksel depolama ortamlarının analizi ve hacim analizine odaklanılacaktır. Sabit disklerde ve rasgele erişim belleğinde bulunan eserlerin korunması, analizi ve edinilmesi gibi dijital araştırmanın ana aşamalarını kapsamaktadır. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, fiziksel depolama cihazının dijital bir görüntüsünü oluşturabilecek, silinen dijital bilgileri kurtarabilecek ve ortak dijital adli tıp araçlarını kullanabilecektir. Öğrenciler ayrıca bir kullanıcının dijital eylemlerini belirlemek ve dosya çeşitlerinin dijital analizini yapmak için çeşitli durumları analiz edebileceklerdir. Vaka analizleri sayesinde teorik bilgiyi pratikte de uygulayarak koruma, inceleme ve analiz alanında beceriler kazanacaklardır.
MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

Ders Kodu

ITEC425

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste Mobil uygulama geliştirme, mobil uygulama platformları, Java yazılım dili kullanarak Nesneye dayalı programlama yapma, XML ve Android uygulamaları, Android kullanıcı arabirim tasarlama, Kullanıcı arabirimi geliştirme, resim gösterme ve menuler, verinin sürekliliği, konum temelli servisler, ağ servisleri ile iletişim, Android uygulamasını yayınlama konuları işlenecektir.
VERİ BİLİMİNİN TEMELLERİ

Ders Kodu

DASC201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders yüksek kaliteli talimatlar, temel düzeydeki veri bilimi teknikleri ve sistematik ve prensipli bir şekilde veri açısından zengin problemleri çözme kabiliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine duyulan ilgi aracılığı ile veri biliminin öğrenimi konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğrencilere veri biliminin ne olduğu tanıtılacak, veri biliminin alanlar arasında uygulanabilirliğini keşfedecek ve veri analizinin veri odaklı kararlar vermelerine nasıl yardımcı olabileceğini öğrenecekler. Öğrenciler, Jupyter Notebooks, RStudio, GitHub ve SQL gibi veri bilimcileri tarafından kullanılan çeşitli açık kaynaklı araçlara ve veri bilimi programlarına aşinalık kazanacaklar. Bu ders doğru yolda ilerleyen, sonuçlandırma becerisi yüksek ve iyi veri bilimcilerinin yetiştirilmesini sağlamak üzere gerekli yapı ve sorumluluk duygusunu öğrencilere sunmaktadır.
BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMLERİ

Ders Kodu

MISY429

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders genel olarak “Bilgi Yönetim Sistemleri” konusunda bilgi yönetimi stratejileri, bilgi vadisi teorisi, inovasyon, büyük veri ve kurumların stratejik yönetiminde kullanılan güncel metodları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Aynı zamanda bu ders, bilginin kalitesini ve kurumsal performansı etkileyen bilgi yönetimi sistemlerini de inceyecek. Bilgi Yönetim Sistemleri bilgi birikimine ve bilgi aktarımına vakıf olmayı gerektirdiğinden dolayı bilgi kapasitesi konsepti ve yöntemi konuları da ana hatlarıyla işlenecek ve bu yöntemler mukayese edilecektir. Ayrıca bu derste öğrenciler tedarik zincirini güçlendirecek metodları inceleyecek ve şirketleri bilgi yönetimi sistemlerine göre sınıflandırabileceklerdir. Öğrenciler bilgi yönetim sistemlerini kategorize edip tartışırken, entelektüel sermaye konseptini gözden geçirip, eleştiri getirecek ve inovasyon açısından engel olan faktörleri de karşılaştıracaklardır.
ETİK SIZMA

Ders Kodu

ITSE466

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

0
Bu ders öğrencilere çeşitli bilgisayar korsanlığı becerileri ve çeşitli "beyaz şapka" siber penetrasyon test araç ve tekniklerinin etik kullanımı hakkında ileri düzeyde bilgi verir. Bu derste öğrencilere siber ilgili bir konuya etik kuramların nasıl uygulanacağı ve kapalı bir "sanal alan" ortamında ağ araçlarının ve tekniklerinin nasıl çeşitli keşif tekniklerinin ve etkinliklerinin eleştirel olarak nasıl analiz edileceği öğretilir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, sızma (hack), siber suç, hacktivism ve siber terörizm gibi çeşitli etik sızma sorunlarını ayırt edebileceklerdir. Öğrenciler ayrıca sunucu saldırıları, web tabanlı saldırı, kablosuz erişim noktası saldırıları, kimlik avı saldırısı ve bu saldırıları önlemek ve hafifletmek için çeşitli önlemleri almak için çeşitli teknikleri anlayabileceklerdir.
İLERİ İNTERNET PROGRAMLAMA

Ders Kodu

ITEC483

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Dersin amacı İnternet Programcılığı temellerini öğretmektir. Html dili, CSS ve Javascript, istemci tarafı web programlama için verilir. Dersin yoğunlaştığı nokta ise veritabanı-odaklı web sitesi üretmenin temelini oluşturan Php ve Mysqldir. Daha fazla deneyimi sunmak için örnek uygulamalar gözden geçirilir.
SİBER GÜVENLİK-II

Ders Kodu

ITSE202

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

0
Bu ders, öğrencilere farklı kötü amaçlı yazılım, ve güvenlik ihlallerine ilişkin derinlemesine bilgi vermeyi ve siber alanda genel güvenliği artıracak etkili bir önleme ve korunma yöntemi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste öğrencilere güvenlikle ilgili çeşitli izleme teknikleri ve koruma prosedürleri tanıtılır. Öğrenciler ayrıca bu teknikleri pratikte uygulamayı öğrenirler. Derste işlenen konular siber güvenlik altyapısı, siber güvenlik yönetimi, kablosuz ağ, organizasyon politikası, bilgi güvenliği politikası ve derinlemesine savunma konularına genel bir bakış içerir. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, güvenli bilgisayar ağlarının nasıl oluşturulacağı ve değerli bir veri varlığının, sistemlerinin ve süreçlerinin nasıl geliştirileceğine ilişkin temel ilkeleri anlayacak ve gerekli müdahalelerde bulunabileceklerdir.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Ders Kodu

CPE415

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

VERİ MADENCİLİĞİ İLKELERİ

Ders Kodu

DASC325

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

7
Bu derste, bilgisayarların veri kümelerini örüntüler ve düzenlilikler için aramasını ve tahminler yapmasını sağlayan algoritmalar ve hesaplama paradigmalarının çalışması olan veri madenciliği ele alınmaktadır. Yapılandırılmamış verilerden anlamlı bilgilerin çıkarılmasıyla ilgilenen daha geniş bir süreç olan bilgi keşfi kapsamlı bir şekilde tanıtılır. Ders, tümü bilgi keşfinin adımları olan veri seçimi, temizleme, kodlama, çeşitli istatistiksel ve makine öğrenimi yaklaşımlarının uygulanması ve ortaya çıkan yapıların görselleştirilmesini araştırır. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin sınıflandırma, kural tabanlı öğrenme, karar ağaçları ve birliktelik kuralları gibi çeşitli veri madenciliği tekniklerini öğrenmeleri beklenir. Ek olarak, öğrencilerin verilerin seçilmesi ve temizlenmesi, verilerdeki "gizli" örüntüler hakkında "öğrenme" için makine öğrenimi yöntemleri ve elde edilen bilgilerin raporlanması ve görselleştirilmesi hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY

Ders Kodu

MISY362

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Ders öğrencileri ahlak, doğru ve yanlış teorisi, değer teorisi, iyilik ve kötülüğü neyin belirlediği ve erdemlik teorisi gibi kavramlar ile tanıştırmayı hedeflemektedir. Bu kavramları tanıttıktan sonra, ders gerçek hayattan olayları ve konuları etik yönleri hakkında düşünmeye teşvik eder, öğrencilerin sosyal hayat dahilinde vakaları analiz edip etik sorunları ortaya çıkarmalarını sağlar. Öğrenciler daha etkin karar vericiler olabilmek için iş ortamında eğitimin rolünü ve iş örgütlerini ve sosyal sorumluluk anlayışlarını incelerler. Ders kapsamındaki konular ise şu şekildedir: İş ve toplum arasındaki ilişkiyi içerir; paydaşların sorunlarını belirleme; iş ahlakı kuramsal temelleri; yönetim ve liderlik iş etiği; kurumsal sosyal sorumluluk kavramı; uygulamada kurumsal sosyal sorumluluk; mülkiyet ve şirket yönetimi; çevre ve iş sorumlulukları; küreselleşme ve iş sorumlulukları ve etiği.

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.