Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Süre 4 Yıl
Başvur
turizm-otel-isletmeciligi-yukseklisans turizm-otel-isletmeciligi-yukseklisans turizm-otel-isletmeciligi-yukseklisans

Program Hakkında

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu teorik ve pratik bilginin bütünleştirildiği ve bu sektörün geliştirilmesine yönelik araştırmalarla hem akademik çevrelere hem de işletmelere katkı sağlayan bir program takip etmektedir. İlgili dallarda düzenlenen konferans ve seminerler yanında, öğrenciler yaz aylarında staj yapmakta ve aktif araştırma ve uygulama şansına sahip olurlar. Turizm işletmeciliği alanı, sizi dinamik, nitelikli ve verimli kılacak fırsatlarla doludur. Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunun misyonu kaliteli bir eğitim sunarak öğrencilerini sektörün önde gelen çalışanları haline getirmektir. Bunu başarabilmek için öğrencilerin beceri ve yeteneklerini artıracak bilgi donanımına sahip olmaları ve sektörde her zaman aranan kişiler haline gelmeleri hedeflenir.

Akreditasyonlar

Turizm İşletmeciliği Programı uluslararası kalite değerlendirme yapan ve akreditasyon veren Uluslararası İşletme Yönetimi Akreditasyon Kurumu (FIBAA) tarafından, 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren akredite edilerek, eğitim-öğretim çalışmalarını devam ettirmektedir.

Eğitim Olanakları

Turizm İşletmeciliği programları öğrencilerin değişen ekonomik koşullara, teknolojik gelişmelere, turizm sektöründeki uluslararası ve yerel eğilimlere duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak üzere hazırlanmıştır. Genel işletmecilik formasyonu kazandırmaya yönelik derslerin yanı sıra, turizm ve ağırlama endüstrisinin genel çalışma felsefesini içeren ve uzmanlık gerektiren bilgilerin verildiği dersler de programda yer alır. Temelde; sorun çözme becerisi, etkili iletişim kurma sanatı ve müşteri odaklı olma anlayışı bulunur. Turizm ve ağırlama endüstrisinde başarının temel anahtarlarından biri olan yabancı dil seçenekleri arasında Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Çince de öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri için programlarında seçmeli olarak yer alır. Yaz stajları ise teorik eğitim ile kazanılan bilgi ve becerilerin, deneyim ile birleştirilerek en iyi şekilde özümsenmesini sağlar. Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Uluslararası Otel, Restoran ve Kurumsal Eğitimi Konseyi - (CHIRE) ve Avrupa Otelcilik Okulları Birliği – (EURHODIP) kurumlarına üyedir.

CIU Progression Programs Students

Kariyer Alanları

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Lisans Programı, kaliteli bir eğitim sunarak, öğrencilerini turizm ve ağırlama sektöründeki işletmelerin (ör. konaklama işletmeleri, hava yolları, tur operatörleri, seyahat acenteleri, restoranlar, araç kiralama, vd.) ve ilişkili diğer sektörlerdeki kurumların en önde gelen insan kaynakları haline getirmeyi amaçlar. Turizm İşletmeciliği mezunları büyük otel zincirlerinde, tatil köyleri ve butik otellerde, tur operatörlüğü veya acentelerde, havaalanı veya hava yollarında ve kruvaziyer deniz işletmelerinde yani sektörün her dalında iş bulma olanaklarına sahiptirler. Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı akademiye devam etmek isteyen öğrencileri ayrıca dil, akademik altyapı ve etik davranış nosyonları anlamında tamamen donatır.

İletişim

Turizm ve Otel İşletmecliği Yüksekokulu
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE126
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2391
Yüksekokul E-posta: secretary-sthm@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: ouludag@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
FOREIGN LANGUAGE I

Ders Kodu

FLEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

ITEC101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TURİZM VE OTEL ENDÜSTRİSİNE GİRİŞ

Ders Kodu

TRHM101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Turizm, en hızlı büyüyen endüstrilerden biridir. Turizm, dünya genelinde çok sayıda ülke için önemli bir istihdam ve döviz kaynağıdır. Turizm, zamanın en önemli sosyal, kültürel ve ekonomik olaylarından bir olmuştur. Bu ders, turizm endüstrisinin kapsam ve karmaşıklığına yönelik açık bir fikir ve bakış açısı sağlamayı hedeflemektedir. Bu ders öğrencilere, bünyesinde seyahat endüstrisi, rekreasyon, yiyecek ve içecek, konaklama ve ulaşım endüstrilerini barındıran turizm endüstrisinin bileşenleri hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Güncel haber ve olaylar, ders kapsamında tartışılacaktır. İlgili ders, turizm ve ağırlama endüstrisindeki temel sorunları açıklamak ve yorumlamak için tasarlanmıştır.
DÜNYA TURİZM DESTİNASYONLARI

Ders Kodu

TRHM103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Coğrafya Bilimi, turizm çalışmalarına büyük katkılar sağlayan önemli bir disiplindir. Bir destinasyonun coğrafyası, o destinasyon için önemli bir turizm ürünüdür. Coğrafya ve turizm birbirinden bağımsız düşünülemez. Bu dersin amacı, turizm ve coğrafya arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda ders, dünya uygarlıklarının tarihini içeren insanlık tarihi ve özelliklerinin kısa bir açıklaması ile başlamaktadır. Sonrasında ders, coğrafya ve turizm kavramlarının, turizmi etkileyen faktörlerin tanıtılmasını amaçlamaktadır. Ders, öğrencilere temel coğrafya bilgisini aktarmak; yazılı ve görsel materyallere dayanarak turizm ve coğrafya arasındaki ilişkiyi anlamak üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerden coğrafi özellikleri ve dünya turizm destinasyonlarının turizm potansiyeli üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik bir bakış açısı geliştirmeleri beklenmektedir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
FOREIGN LANGUAGE II

Ders Kodu

FLEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
ÖN BÜRO OPERASYONLARI

Ders Kodu

TRHM102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Ön büro departmanı konaklama işletmelerinde iletişim ve operasyon sistemlerinin merkezi olup, otel ile konuk arasındaki iletişimin sağlandığı en önemli noktada yerini almaktadır. Bu ders ile birlikte misafirlerin konaklamalarına ve otel yönetimi ve personelin bilgi akışı ve iletişimine ilişkin teknolojik gelişmeleri, ayrıca çalışanların iletişimini koordine etme ve yönetimin çeşitli raporlardan yararlanmasına yönelik önemli prosedürler anlatılacaktır. Derste gerçek pratik uygulamalar simüle ederek ön büro departmanının fonksiyonları, prosedürleri ve kuruluşun çalışma şekli öğrencilere aktarılacaktır. Dersin tamamlanmasıyla öğrenciler ön büro departmanındaki temel prosedürleri anlamanın yanısıra departmanın önemi ile birlikte ön büro operasyonunun fonksiyonlarını kavrama yeteneklerini geliştirerek ilgili departmanda sorun çözme yetilerini de ayrıca geliştirebileceklerdir.
KAT HİZMETLERİ OPERASYONLARI

Ders Kodu

TRHM104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin bu amacı konaklama sektöründe kat hizmetleri operasyonlarını yönetmek için sistematik bir yaklaşım sunmak ve kat hizmetleri işlemlerini profesyonel yönetim açısından incelemektir. Tabii aynı zamanda planlama, organize etme, personel ilişkileri ve kaliteli hizmet sağlamak için gerekli kontrol tekniklerini de içermektedir. Etkili bir kat hizmetleri departmanının fonksiyonları, temizlik prosedürleri ve teftiş ele de ayrıca bu derste alınacaktır . Bu ders ile öğrencilerin, bir otelin temizlik operasyonuna yönelik bir bakış açısı elde ederken, kat hizmetleri departmanında otel misafirleri için verimli hizmet sunmak için gerçekleştirilecek çeşitli süreçleri ve prosedürleri anlamak ve bir otelde kat hizmetleri departmanı ve diğer departmanlar arasındaki iletişim ve ilişkileri tanımaları ve öğrenmeleri hedeflenmektedir.
SEYAHAT VE TUR OPERASYONLARI

Ders Kodu

TRHM106

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Seyahat endüstrisi, turizm endüstrisinin en önemli 5 endüstrisinden biridir. Seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin, turizm sektörünün büyümesinde ve gelişmesinde önemli bir katkısı vardır. Bu ders, seyahat olgusunu tarihi süreç içerisinde incelemeyi amaçlamaktadır. Ders, seyahat acenteleri ve tur operatörleri hakkında geniş bilgi vererek , seyahat ve turizm endüstrisindeki rollerini tartışmaktadır. İlgili ders, tur operasyonlarının gelişimi, paket turların hazırlanması ve pazarlanması, rezervasyon alma, tur operasyonlarının yönetimi hakkında bilgi vermektedir. Dersin temel amacı öğrencilere, tur ve seyahat operasyonlarının nasıl yönetileceği konusunun yanı sıra seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin temel ilkeleri konusunda temel yetkinlikleri kazandırmayı hedeflemektedir.
Üçüncü Dönem
FOREIGN LANGUAGE III

Ders Kodu

FLEXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İSTATİSTİK

Ders Kodu

STAT203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencileri olasılık teorisinin temelleri ve genel istatistik konusunda bilgilendirmektir. Öğrencilerin, farklı tiplerdeki verilerin grafiksel sunumları, ortalama hesabı gibi verilerin merkezlenme eğilimini gösteren parametreler ve varyans, standart sapma gibi dağılma eğilimlerini ölçen parametrelerin çeşitli örnekler yardımıyla işlenmesi ile istatistikle ilgili temel konularda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Ayrıca bu ders öğrencilerin genel olasılık problemlerini anlamalarına yardımcı olmaktadır ve bu amaçla; genel küme tanımları ve küme işlemleri, venn diagramı ile işlemler, çarpım kuralı, permütasyon, kombinasyon gibi sayma teknikleri, örnek uzayı ve olay ile ilgili detaylar, olasılık hesabında ağaç diagramı kullanımı, istatistiksel bağlılık ve bağımsızlık, rastgele değişkenler ile ilgili temel bilgiler de verilmektedir.
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETLERİ

Ders Kodu

TRHM201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders turizm ve otelcilik sektörüne bağlı konaklama işlemlerinde öğrencilerin pratikte ve teoride yiyecek ve içecek hizmetlerinin operasyonel olarak kural ve kavramları ile öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Otelcilik sektörü için en önemli olgulardan bir tanesi olan Yiyecek ve İçecek alanında yine yiyecek-içecek edüstrisindeki değişen trendler de gözününde bulundurularak öğrencilerin ilgili deparmanda ihtiyaçları olacak yönetim becerilerinin geliştirilmesinin yanında; temel yaklaşımlar tüm yönleri ile öğrencilere aktarılacaktır. Böylelikle öğrenciler öğrenilen kavramların uygulamada hizmet kombinasyonunda nasıl ele alınması gerektiğinin bilincine varacaklardır. Bu ders ile birlikte öğrenciler yiyecek-içecek hizmetlerindeki önemli husular ele alınarak öğrencilerin hizmet alanında yetilerinin geliştirlilmesi hedeflenmektedir. Yiyecek-içecek hizmetlerinde müşteri ilişkileri ayrıca ele alınacak müşteri ilerişiminde karşılaşılacak sorunları yönetmek için gerekli beceriler öğrencilere kazanılacaktır.
OTELCİLİK MUHASEBESİ-I

Ders Kodu

TRHM205

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders ile genelde kabul görmüş muhasebe ilkelerine otelcilik sektörünün özel muhasebe gereksinimlerini entegre etmeyi amaçlamaktadır. Derste pratik muhasebe sorunları ile ilgili olarak temel ilke ve kavramları tanımlanırken, banka ve kredi bileşenlerine ait işlem analizlerine de ayrıca değinilmektedir. Otelcilik Muhasebesi dersi ile öğrencilerin finansal raporlama; ayrıca Genel Muhasebe Muhasebe döngüsü; journalize girişleri, yazı ve finansal tablolarını eksiksiz tamamlamaları beklenmektedir. Derste ayrıca çeşitli muhasebe verileri yorumlanırken ve konaklama sektörüne uygun işletim sorunlarına muhasebenin temel ilke ile nasıl müdahale edileceği ve sorunların nasıl çözüleceği de incelenecektir. Bu derste öğrenciler ağırlıka, otelcilik muhasebesi, kayıt süreci ve hesap ayarlama üzerinde duracaklar ve çeşitli örnekler çözeceklerdir.
TURİZM VE KONAKLAMA İÇİN İLERİ İNGİLİZCE

Ders Kodu

TRHM207

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders, akademik disiplin ve mesleki dil becerileri aralığı ve yetkinliklerini geliştirmeye devam edecek olan öğrenciler için tasarlanmıştır. Ders öğrencileri verimli bir şekilde kendi alanında iletişim kurmalarına yardımcı olacak genel ve özel terminoloji ve ifadeler ile donatmak için tasarlanmıştır. Bu ders aynı zamanda turizm sektöründe ihtiyaç duyulan gerçekçi ve iletişimsel pratik dil bilgisi, dinleme, konuşma, konuşma ve yazma becerilerini artırmayı hedeflemektedir. Derste ayrıca turizm endüstrisindeki vakalar, diyaloglar, sunumlar ve görüşmeler de dahil olmak çeşitli bilgiler aktarılacaktır. Bu derste ayrıca turizm sektöründe üretmek için gerekli metin türü çalışmaların ve yazışmaların üzerinde durulacak ve öğrencilerin yazılı iletişimde pratik deneyim kazanabilmeleri için bir fırsat oluşturulacaktır.
Dördüncü Dönem
FOREIGN LANGUAGE IV

Ders Kodu

FLEXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

YİYECEK VE İÇECEK OPERASYONLARI

Ders Kodu

TRHM202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders turizm ve otelcilik sektörüne bağlı konaklama işlemlerinde öğrencilerin pratikte ve teoride yiyecek ve içecek hizmetlerinin operasyonel olarak kural ve kavramları ile öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Otelcilik sektörü için en önemli olgulardan bir tanesi olan Yiyecek ve İçecek alanında yine yiyecek-içecek edüstrisindeki değişen trendler de gözününde bulundurularak öğrencilerin ilgili deparmanda ihtiyaçları olacak yönetim becerilerinin geliştirilmesinin yanında; temel yaklaşımlar tüm yönleri ile öğrencilere aktarılacaktır. Böylelikle öğrenciler öğrenilen kavramların uygulamada hizmet kombinasyonunda nasıl ele alınması gerektiğinin bilincine varacaklardır. Bu ders ile birlikte öğrenciler yiyecek-içecek hizmetlerindeki önemli husular ele alınarak öğrencilerin hizmet alanında yetilerinin geliştirlilmesi hedeflenmektedir. Yiyecek-içecek hizmetlerinde müşteri ilişkileri ayrıca ele alınacak müşteri ilerişiminde karşılaşılacak sorunları yönetmek için gerekli beceriler öğrencilere kazanılacaktır.
TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİ YÖNETİMİ

Ders Kodu

TRHM204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Turizm ve konaklama endüstrisi yönetimi dersi, temel yönetim ilkeleriyle birlikte turizm ve konaklama endüstrisi hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Turizm ve ağırlama endüstrisi, çok sayıda alanı ve konuyu temsil etmektedir. Bu derste, müşteri hizmetleri, pazarlama, finans, insan kaynakları ve operasyon yönetimi gibi ağırlama endüstrisine ilişkin konuları kapsamaktadır. Ayrıca ilgili ders operasyon yönetimi altında tesis yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve kalite yönetimi gibi konulara yer vermektedir. Öğrenciler, günden güne işletme operasyonlarının etkili yönetimi, envanter yönetimi, görev çizelgelerinin oluşturulması ve müşteri tatmininin sağlanması hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olacaktır.
OTELCİLİK MUHASEBESİ-II

Ders Kodu

TRHM206

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Otelcilik Muhasebesi II, Otelcilik Muhsebesi I’in devamı olup, öğrencilere turizm endüstrisinde finansal işlemlerin yönetilmesi ve daha iyi anlaşılması için gerekli bilgi ve becerileri öğrencilere aktarmak üzere oluşturulmuştur. İlgili ders, Otelcilik Muhasebesi I’de giriş düzeyinde verilen muhasebe ve finans yönetimi ilkelerini bir üst seviyeye taşımaktadır ve finansal analiz, bütçeleme, tahminleme, vergilendirme ve denetleme gibi daha ileri düzey konuları irdelemektedir. Öğrenciler, finansal tablolar hazırlama, finansal veri analiz etme ve turizm sektöründe bilinçli kararlar almak için gerekli olan finanlsal bilgiyi kullanma becerisi kazanacaktır. Ayrıca, turizm sektöründe muhasebenin rolüne ve muhasebe ilkelerinin farklı turizm işletmelerine (otel, havayolları, seyahat acenteleri) nasıl uygulandığına ilişkin daha derin bir bakış açısı kazanacaktır. Bu ders aynı zamanda öğrencilerin finansal yönetim alanında uygulama becerilerini geliştirmeye yardımcı olacak bilgisayar temelli araçların ve muhasebe yazılımlarının kullanımını teşvik etmektedir. Öğrenciler, finansal verileri yönetmede, masrafları takip etmede ve finansal raporlar oluşturmada tabloları, verileri ve diğer yazılım uygulamalarını nasıl kullanacakları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİ İÇİN İLETİŞİM BECERİLERİ

Ders Kodu

TRHM208

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilerin turizm ve konaklama endüstrisinde gerekli olan özgüven ve profesyonelliği iletişim becerilerini geliştirerek artırmaktır. Öğrenciler kendi fikir ve amaçlarını hem yazılı hem de sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme yetileriyle donatılmıştır. Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmek için çeşitli resmi mektup yazımı ve mülakat teknikleri dersin dahilinde bulunmaktadır. Özgeçmiş, iş başvuru ve teşekkür mektupları ve turizm ve konaklama ile ilgili iş ilanları gibi örnekler icelenecektir. Buna ilaveten, öğrencilere iş aramayla ilgili sunumlar verilip portfolyolarının bir kısmını oluşturan temsili mülakatlarda yer alma imkanı sunulacaktır.
Beşinci Dönem
YAZ STAJI-I

Ders Kodu

TRHM200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yaz stajı I öğrencilerin iş ortamında öğrenilmiş teorik bilgilerini pratiğe dökmesini amaçlamaktadır. Öğrenciler 40 iş günü staj yapmak sureti ile stajlarını tamamlayabilirler. Ek olarak, öğrenciler tüm staj esnasında öğrendiklerini staj dosyasına eklemek suretiyle hazırlamakla yükümlüdürler. Öğrenciler stajlarını beş-yıldızlı otellerde, A-grubu seyahat acentelerinde, tur operatörlerinde, tatil köylerinde, havayollarında, tema parklarında, A-klas restoranlarda ve UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği staj komisyonu tarafından onaylanan diğer tüm turizm ve otelcilik kurumlarında tamamlayabilirler. Öğrencilerin gelişimini incelemek için UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu staj koordinatörü ile işyeri yöneticileri arasında periyodik görüşmeler yapılacaktır. Bu ders birinci ve ikinci sınıf öğrenciler için geçerli olup, okul müdürünün onayı gerekmektedir.
YİYECEK ÜRETİMİ-I

Ders Kodu

TRHM301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilerine mutfak dünyası hakkında temel teorik ve pratik bilgi sağlamaktır. Menü yiyecek ve içecek sektörü için en önemli satış aracıdır. Dolayısı ile öğrencilerin menü oluştırma ve sunumunda nelere dikkat etmeleri gerektiği de ayrıca değerlendirilecektir. Mutfak operasyonları ve profesyonel yemek işlemi profesyonel yönetim becerileri ve iyi planlanmış bir operasyon gerektirir. Mutfak sanatları, mezunlar için çok popüler bir meslek olmanın yanı sıra, aynı zamanda turizm endüstrisinin ana gelir kaynaklarından biridir. Bu ders ile öğrencilerin yiyecek içecek üretimini öğrenme ve farklı gıda maddeleri üretmek için farklı teknikler uygulamaları mümkün olacaktır. Hijyen ve sanitasyona da ayrıca yer verilecek olan derste personel ve ile iletişim ve sunum ile ilgili detaylı bilgilere de ayrıca yer verilecektir.
TURİZM VE KONAKLAMA ARAŞTIRMASI

Ders Kodu

TRHM303

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste nicel araştırma yöntemleri ve nitel araştırma yöntemleri ve turizm ve otelcilik yönetimi alanında uygulanan araştırma örneklerine yer verilecektir. Bu ders ile birlikte turizm ve otelcilik alanındaki problemlerin analizinde en uygun olacak çeşitli araştırma yöntem ve tekniklerine yönelik uygulamalar yapılacaktır. Bilimsel sürecin temel kavramları ve araştırma temeli , araştırma tasarımı, veri toplama teknikleri , örnekleme sorunları, istatistiksel teknikler ve analiz ve veri raporlama ele alınacaktır . Öğrenciler araştırma süreci ve tasarım , veri toplama , hipotez testi ve raporlama için bir giriş; ekonometri ve iş araştırma diğer sayısal uygulamaları içeren; turizm ve / veya konaklama sektöründe ilgili konularda araştırma yapmaya yönledirileceklerdir
KONAKLAMA VE TURİZM PAZARLAMASI-I

Ders Kodu

TRHM305

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, günümüzün dinamik ve karlı müşteri ilişkileri yönetimi için kritik temel pazarlama prensiplerini (temel kavramlar, analiz yöntemleri, stratejileri ve taktikleri) tanıtır. Derste işlenecek konular şunlardır; pazar, ürün, hizmet ve marka stratejileri, yeni ürün stratejileri, ürünleri fiyatlandırma, pazarlama kanalları, entegre pazarlama iletişimi stratejileri. Pazarlama tüketicilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamak ile başlar.Hedef pazarlar için organizasyonun en iyi hizmet verebilecek şekilde belirlenmesi ve gelişmekte olan örgüt tarafından müşteri değer önerisi geliştirmesi şirketlerin müşteri kazanımları için çok önemlidir. Öte yandan, satış yapmanın ötesinde pazarlamacılar, müşterilerin ilgisini daha fazla çekebilmek ve tüketiciler ile daha güçlü diyalog kurabilmek ayrıca markaların hayatlarında önemli bir değere sahip olması ve yine markanın anlamlı birer parçası olarak derin müşteri ilişkileri kurma çabasındadırlar.
TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİ İÇİN BİLGİ SİSTEMLERİ

Ders Kodu

TRHM307

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders check-out ve hesap mutabakatı rezervasyon sürecinin bir otel aracılığıyla iş akışını ayrıntılı ön büro işlemleri ile sistematik bir yaklaşım sunar. Bu dersin amacı konaklama işletmelerinde odalar bölümünde kullanılan yazılım programları ( Fidelio / Opera ) hakkında öğrencilere deneyim sağlamaktır. Elbette ön büro işlemleri ile ilgili pratik rezervasyon uygulamaları , resepsiyon, kasiyer , operatörü , oda durum simülasyonları içerir. Bu ders aynı zamanda tüm farklı işlemler gibi , şirketler ve seyahat acenteleri için yeni profiller oluşturarak rezervasyon alarak , kontrol ve işlemleri denetleme gibi özel Resepsiyonu ve rezervasyon bölümü odalar bölümü içinde Fidelio / Opera sistemi kullanılarak yapılacak işlemleri anlatır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Altıncı Dönem
YİYECEK ÜRETİMİ-II

Ders Kodu

TRHM302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencilerine profesyonel yemek pişirme ve sunumuna ilişkin daha gelişmiş bir pratik bilgi ile sağlamaktır. Mutfak operasyonları, modern hizmet sektöründe en zor ve zorlu operasyonlar biridir. Bu zorluklar ve sorunlar, öğrencilere ayrıntılı bir şekilde öğretilmelidir. Öğrencilerin sektördeki yeni trendleri öğrenmeleri ve mesleki kariyerleri için meslektaşları ile rekabet edebilmeleri adına uygulama yaparak mutfak sanatları teknolojilerini derinlemesine öğrenmeleri çok önemlidir. Yemek pişirme ile mutfaktaki hikayenin sonlanmayacağı sunuma yönelik Pratik becerilerini de ayrıca kazanmaları öğrencileri daha tecrübeli hale getirecektir. Bu ders ile öğrencilerin daha kendilerini kişisel yönden geliştirmeleri için kullanılacak farklı kültürel mutfakları ve teknikleri öğrenmeleri yeteneklerini daha artıracaktır.
YİYECEK VE İÇECEK MALİYET KONTROLÜ

Ders Kodu

TRHM304

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, masraf ve gelir üreten alanlar için geçerli olarak maliyet denetiminin kavram ve ilkelerini sunmayı hedeflemektedir. Derste öğrencilerin yiyecek ve içecek hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşmak için gerekli olan anahtar yönetimi disiplinleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak hedefleniyor. Dahası, gıda ve hizmet sektöründe kullanılan yiyecek-içecek ve işçi kontrollerinin daha etkin bir sistem ile ilgili usul ve esasları üzerinde durulacaktır. Bu derste ayrıca, yiyecek-içecek operasyonlarının maliyet denetimleri için kuram, kavram ve yöntemleri pratik uygulamarla da ayrıca incelenecektir. Dersin tamamlanması ile birlikte öğrencilere yiyecek ve içecek standartları gelişimlerini ve gerekli kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, denetlemesi ve uygulanmasına yönelik sistemleri gözlemleyebilecekleri yetilerin kazandırlıması amaçlanmaktadır.
KONAKLAMA VE TURİZM PAZARLAMASI-II

Ders Kodu

TRHM306

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin ana amacı öğrencilere pazarlama sorunları analiz etmek ve ürünlerin dağıtımı ile ilgili faaliyetleri turizm sektörüne yönelik algılamalarını sağlayarak bu yöndeki yeteneklerinin geliştirilmesidir. Bu derste modern işletmenin pazarlama yapısı, arka plan ve çerçevesi açıklanacaktır. Bu ders ile birlikte, söz konusu unsurların öğrencilerin Turizm ve Otelcilik sektöründe iş için gerçek bir pazarlama kampanyası geliştirmeleri için simulasyon aracılığı ile öğrencilere aktarılması hedeflenmektedir. Dersin amacına bağlı olarak (a) Pazar analizi, rekabet ve ürün, (b) finansal bütçe planlaması, ve (c) kısa vadeli ve geniş kapsamlı stratejiler geliştirerek etkili reklam, satış ve halkla ilişkiler yönetimi ile kar elde edebilmek için atılması gereken adımlar irdelenecektir.
TURİZM ENDUSTRİSİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

TRHM308

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders öğrencileri, turizm sektöründe insan kaynağını yönetmek için ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriyle donatmayı amaçlamaktadır. Ders, turizm sektöründe insan kaynakları müdürlerinin karşılaştıkları sorunlara (mevsimsel işgörenlerin yönetilmesi, kültürel çeşitliliğin yönetilmesi, yüksek işten ayrılma oranlarına çözüm bulmak) odaklanmaktadır. Diğe r taraftan öğrenciler, işe alım, seçme süreci, eğitim, işgörenlerin gelişimi, tazminat, performans ve fayda yönetimi gibi temel insan kaynakları ilkelerini tartışabilecektir. Ayrıca, işgören yasa ve yönetmelikleri, sağlık ve güvenlik ihtiyaçları, işyerindeki çeşitlilik ve kapsamlılık gibi insan kaynakları yönetimi ile ilişkili olan yasal ve etik sorunlar hakkında bilgi sahibi olacaktır. Ders, insan kaynakları yönetimi ilkelerinin uygulanmasını vurgulamakta ve iş analizi, işe alım ve seçim, eğitim ve geliştirme ve performans yönetimi gibi alanlarda becerilerini geliştirme fırsatları sunmaktadır.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Yedinci Dönem
YAZ STAJI-II

Ders Kodu

TRHM300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Yaz stajı II öğrencilerin iş ortamında öğrenilmiş teorik bilgilerini pratiğe dökmesini amaçlamaktadır. Öğrenciler 40 iş günü staj yapmak sureti ile stajlarını tamamlayabilirler. Ek olarak, öğrenciler tüm staj esnasında öğrendiklerini staj dosyasına eklemek suretiyle hazırlamakla yükümlüdürler. Öğrenciler stajlarını beş-yıldızlı otellerde, A-grubu seyahat acentelerinde, tur operatörlerinde, tatil köylerinde, havayollarında, tema parklarında, A-klas restoranlarda ve UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği staj komisyonu tarafından onaylanan diğer tüm turizm ve otelcilik kurumlarında tamamlayabilirler. Öğrencilerin gelişimini incelemek için UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu staj koordinatörü ile işyeri yöneticileri arasında periyodik görüşmeler yapılacaktır. Bu ders üçüncü ve dördüncü sınıf öğrenciler için geçerli olup, okul müdürünün onayı gerekmektedir.
TURİZM VE OTEL ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİM

Ders Kodu

TRHM401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı ilkeleri ve stratejik yönetim yöntemleri kullanılarak bir turizm ve otelcilik iş yönetmek için sistematik ve bilimsel bir stratejik çerçeve sağlamaktır. Bu strateji oluşturma , uygulama ve değerlendirme üzerinde yoğunlaşmaktadır . Öğrenciler , iç ve dış analiz ve problem çözme gerçekleştirmek için etkili stratejiler ve analitik araçlar kurmak ve uygulamaya koymak için yeteneklerini kazanacaktır . Derste ayrıca , tüketici odaklı sorular analiz performansı ve süreçlerin iyileştirilmesi ve otelcilik sektöründe süreçlerine değerlendirme sonuçlarını entegre üzerinde duruldu. Bu ders önceden birimlerden stratejik yönetim konularında durmaktadır . stratejileri ve stratejik yönetim ile ilgili teoriler turizm ve otelcilik sektörlerinde gelen açıklayıcı ve analitik durumlarda yanında incelenmiştir
TURİZM EKONOMİSİ

Ders Kodu

TRHM403

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Turizm en hızlı büyüyen sektörlerden biridir ve özellikle ekonomik yönüyle ele alınmaktadır. Bazı ülkeler için turizm, temel ekonomik kaynaktır. Turizm ekonomisi, kendi ayırt edici ilkeleriyle bağımsız bir disiplin olarak gelişmiştir. Bu ders, ekonomik kavramları ve uygulamaları, turizm ve ağırlama endüstrisi kapsamında açıklamayı hedeflemektedir. İlgili ders öğrencilere, turizm talebi, turizm arzı, etkileyici faktörler, fiyat mekanizması, turizm ve pazar yapısı gibi temel konularda bilgi sağlayacaktır. Ders, makro ve mikro ekonomik perspektiften bir turizm ekonomisi anlayışı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu ders, turizm ekonomisinin temel öğelerini ve ilkelerini ve turizm ekonomisinin geleceğine yönelik tahminleri sunmaktadır. Ders, turizmin küresel, ulusal, bölgesel ve yerel ekonomi ve sosyal üst yapı üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır.
TURİZM İŞLETME HUKUKU

Ders Kodu

TRHM405

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Turizm sektörü benzersiz dünyasında, bilgi, uluslararası ve yerli-ulusal meselelerde uzmanlık ve kapsamlı yönetmeliklerle dolubir sektördür. Sektördeki yasal sistemin temel bilgiler Otelcilik ve Turizm okuyan herkes için gereklidir. Bu çalışma alanının turist haritası, dinamikleri ve eğilimleri, gerekli ayarlamaları ve anlaşma yapmak için değişen pazar koşulları ile güncellenmesi gerekmektedir. Dersin amacı turizm ve Otelcilik sektöründeki yasalar ile ilgili çok farklı konularda çeşitli pratik araçlar ile öğrencilere bilgi sağlamaktır. Bu noktada öğrenciler çeşitli vaka analizleri ile birlikte turizm sektöründeki ulusal ve uluslararası istihdam uygulamaları, piyasa düzenlemeleri ile ilgili çağdaş yasal konularda ek konular ve franchising de ele alınacağı çok geniş bir yelpaze ile turizm işletme hukuku konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TRHMXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TRHMXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
.
Sekizinci Dönem
TURİZM VE OTEL OPERASYONLARINDA FİNANSAL YÖNETİM

Ders Kodu

TRHM402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders turizm ve otelcilik işletmeleri faaliyet çeşitli finansal araçlar , yapılar ve stratejiler incelemeyi amaçlamaktadır . turizm ve otelcilik sektörleri için raporlama gereksinimlerini temel finansal kavramlar, sermaye, para, bütçeleme, tahmin , kaynakları ve işletme sermayesi kullanımları zaman değeri yükselterek yöntemleri ele alınacak konulardır. Bu ders aynı zamanda muhasebe, finans ve turizm sektöründe maliyet kontrolü ilkelerini kavramak için öğrencilerin kapasitelerini geliştirmeyi hedeflemektedir . Odak bağımsız mali yönetim ve bu sektörde ortaya çıkan maliyet kontrolü ile ilgili sorunları çözmek için yeteneği ile donatmaktır . Özel önem detaylı nakit akışlarının , varlık yönetimi analizleri yanı sıra gıda ve içecek hizmetleri işgücü maliyet kontrolü alınacaktır .
ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK

Ders Kodu

TRHM404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Turizm çok hızlı bir şekilde büyüyen endüstrilerden biridir. Pek çok dünya ülkesi için turizm, temel istihdam ve döviz kaynağıdır. Ancak diğer taraftan turizm, kaynakları kullanırken etik ve sorumluluk ilkelerini göz ardı etmektedir. Turizm bünyesinde çok sayıda etik sorun ve sorumsuz davranışlar barındırmaktadır. Bu ders, etik ve sosyal sorumluluk kavramlarını turizm ve ağırlama endüstrisi kapsamında ele almayı amaçlamaktadır. Her bir turistik aktivitenin kaynaklar üzerinde etkisi olduğu gerçeği göz önüne alındığında, bir işletmenin etik ve sosyal sorumluluğu büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu ders öğrencileri, etik ve sosyal sorumluluk kavramlarına ve turizm ve ağırlama endüstrisindeki sorunlarına daha aşina hale getirmeyi amaçlamaktadır.
TURİZM POLİTİKASI VE PLANLAMASI

Ders Kodu

TRHM406

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders Turizm Planlaması ile ilgili temel kavramlar ve uygulamaları öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Turizm sektörürünü, yararlı bir şekilde sürdürülebilir çevre, kültür toplum ve ekonomik kalkınma hedefi ile geliştirebilmek için planlamanın öneminin algılanması gereklidir. Bu ders ile birlikte turizm planlaması ile ilgili süreçte ihtiyaçların ve sorunların analiz edilebilmesi mümkün olacaktır. Derste ana bilgi kaynağı olarak ders kitabı kullanılacak olsa da, yerel, bölgesel ve uluslararası turizm planlaması konularıyla ilgili güncel olaylar ve konular da ayrıca ele alınacaktır. Bu derste, özel sektör stratejik (işeltmeler dahil olmak üzere) planlaması ve turizm hedef planlama ve politikaları incelenecektir . Derste hem kamu hem de özel sektörde turizm stratejik planlaması için geçerli kuram ve kavramları incelenenecek ve farklı vaka analizleri çalışılacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TRHMXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TRHMXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5

Seçmeli Dersler

TURİZM VE OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK

Ders Kodu

TRHM448

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Turizm işletmeleri oldukça yaygın eğlence ve eğlence fırsatları arz adapte önemli rol oynarlar girişimciler tarafından başlatıldı. Bu ders yaratıcı düşünme, risk alma , turizm ve otelcilik sektörlerinde ticari açıdan iş çözümlerini fikirlere dönüştürmek için yenilikçi olmanın önemi üzerinde anlaşılmasını sağlamak niyetinde olup öğrencilerin girirşimciliğe dair bilgilerini artırmayı amaçlamaktadır. Dersin örtülü ana başlıkları girişimcilik ve girişimci yönetim kavramlarını ve bunların özelliklerini , klasik yönetim tarzları , girişimcilik ve yenilikçilik , ekonomik kalkınma ve girişimcilik , girişimciliğin özellikleri , önemi ve turizm içinde küçük işletmelerin fonksiyonel sorunlar arasındaki ilişki ile bu kavramların karşılaştırılması konularını içermektedir. Öğrenciler turizm sektöründe bir girişimci olarak kendi potansiyelini değerlendirebilmeyi öğrenecekleri çeşitli çalışmalar gerçekleştireceklerdir.
TURİZM VE OTEL ENDÜSTRİSİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Ders Kodu

TRHM442

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bugünün iş dünyasında, işletmeler ve organizasyonlar, bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. İşletmeler, rollerin sürekli değiştiği bir çevrede doğru müşterilerle nasıl karşılıklı faydalı ilişkiler inşa edecekleri sorusunun yanıtını merak etmektedir. Bu ders öğrencilere, sosyal iletişim ağları kapsamında yanıtları aramaya ve bulmaya yardımcı olmaktadır. Bu ders öğrencilere, hangi ticari stratejileri benimsemeyi; müşterilerle ve onlarla olan ilişkilere odaklanan bir işletme oluşturmak için nasıl çalışması gerektiğini öğretmektedir. Diğer taraftan, bu ders müşteri ilişkileri yönetimini turizm ve ağırlama endüstrisi kapsamında değerlendirmekte; hizmet ve ağırlama sektörü için önemini ortaya koymaktadır. Ders aynı zamanda öğrencilere, uzun vadede örgütsel kar ve fayda sağlayacak müşteri ilişkileri yönetimi ilkeleri, teknolojileri ve faydaları hakkında bilgi sağlamaktadır.
TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİ İÇİN BİLGİ SİSTEMLERİ II

Ders Kodu

TRHM449

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı turizm ve otelcilik sektöründe faaliyet çeşitli işletmelerde kullanılan yazılım programları ( Amadeus / Galileo ) hakkında öğrencilere deneyimlerini sağlamaktır. Bu ders özellikle seyahat endüstrisinin özelliklerine öğrencilere tanıtmak ve Amadeus / Galileo sistemini kullanmayı sağlayacaktır. Ders eğitimli ve daha önce bir seyahat acentesinde bir GDS ( Global Dağıtım Sistemi ) ya da havayolu CRS ( Merkezi Rezervasyon Sistemi ) kullanılmayan olanlar için tasarlanmıştır. Bu ders seyahat acentası ortamında Amadeus / Galileo sisteminin kullanımı bir giriştir . detaylı öğrenciler aşağıdaki bilgi kazanacaklardır : oluşturma ve tablolar , sorgular , formlar ve raporlar değiştirme ve dağıtıma hazır çıkışları hazırlanıyor .
ETKİNLİK VE KONFERANS YÖNETİMİ

Ders Kodu

TRHM443

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Etkinlikler ve konferanslar tüm ülkelerin iş , kültür ve spor hayatında önemli bir rol oynamaktadır . Son yıllarda heyecan verici yeni bir meslek olarak konferans/etkinlikler planlayıcıları ve yöneticileri etkinliklerin çok çeşitli düzenleme ve gidilecek ve gerçekleşecek olan mekanlarından çok çeşitli pazarlama yöntemleri ile ele almaya yönlenirmiştir. Bu derste öğrencilere etkinlik yönetimini bilimsel bir bakış açısı ile planlama teorik yaklaşımlarla yönetim becerileri kazandırılırken, etkinlik yönetiminde ve planlamasında doğru temalar seçmenin önemi, yer seçimi , görev ve sorumluluk denetim listeleri belirlenmesi, komite yapıları, bütçe ve finansman, reklam ve tanıtım, ve etkinlik yönetimi organizasyonunu içeren etkinlik planlama ve uygulama sürecini açıklanır.Öğrenciler planlayacakları uygulamalı etkinliklerle gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunları yaşayarak öğrenirken, takım çalışmasını, yönetim becerilerini ve sorun çözme yetilerini geliştireceklerdir.
EĞLENCE VE DİNLENCE YÖNETİMİ

Ders Kodu

TRHM441

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders eğlence ve rekreasyon çalışmalarında tarih, gelişmeleri ve güncel trendleri sunumayı hedeflemektedir. Eğlence ve boş zaman yönetimi dersi öğrencileri aynı zamanda , tasarım , yönetmek ve turizm ve otelcilik sektörlerinde eğlence ve rekreasyon ürünlerini sunmak için hazırlar . Bu ders turizm, konaklama ve eğlence organizasyonları açısından öğrencilerin bir dizi yönetsel, denetleme ve liderlik rollerini tanımaları için farklı bir bakış açısı yaratmaktadır. Ders ayrıca dinlenme ve eğlence endüstrisi hakkında genel bir bakış sağlarken ve öğrencilerin dinlenme ve eğlence hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmaları için gerekli beceri, bilgi ve değerleri öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu derste ayrıca dinlenme ve eğlence sektöründeki güncel konuları tartışırken öğrenciler uluslararası alanda rekabetçi zorluklar ve fırsatlar belirlenmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini de öğreneceklerdir.
TURİZM ENDÜSTRİSİNDE KRİZ YÖNETİMİ

Ders Kodu

TRHM458

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders, turizm endüstrisinde krizlerin yönetilmesine ilişkin fırsat ve zorluklara yönelik kapsamlı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, turizm sektöründe krizlerin türleri ve doğası, krizlerin turizm sektörü üzerindeki etkisi, turizm sektöründe krizleri yönetme strateji ve teknikleri gibi başlıklara yer vermektedir. Ders, ilk adımda turizm sektörüne genel bir bakış ortaya koyarak küresel ekonomi açısından önemine değinecektir. Ders sonrasında doğal afetler, terorist saldırıları, pandemi, ve siyasi istikrarsızlıklar gibi turizm sektörü üzerinde ciddi etkileri olan krizler üzerine fikir sahibi olacaktır. Öğrenciler, sosyal, ekonomik ve çevresel krizlerin sonuçlarının turizm sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirebilecektir. Öğrenciler, kriz yönetim planlarının geliştirilmesi, risk değerlendirme ve iletişim stratejileri gibi kriz planlama ve hazırlık yöntemlerinin önemini kavrayacaktır. Diğer taraftan ders, kamu kurumları, turizm işletmeleri ve yerel yönetimler gibi farklı paydaşların kriz yönetimindeki rolleri üzerinde durmaktadır. Öğrenciler kriz yönetiminde işbirliği ve koordinasyonun önemini kavrayacak ve küresel dünyada kriz yönetimi ile ilgili sorunlar hakkında fikir sahibi olacaktır.
TURİZM OTELCİLİK VE EĞLENCE SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİ

Ders Kodu

TRHM447

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, öncelikli olarak hizmetlerin neler olduğunu sorgularken, hizmetlerin ilişkili oldukları, farklı oldukları ve bağlantı kurabildikleri somut ürünleri irdeleryip öte yandan hizmetler sektörünün küresel ekonomideki rollerini ve etkileşimlerini değerlendirmektedir. Soyut ve somut ürünler arasındaki farkın ortaya konulduğu derste öğrencilere konaklama sektöründe hizmet kalitesi yönetimi yaklaşımına karşı genel bir bakış açısı sağlanacaktır. Bu derste aynı zamanda öğrencilere sanayide gerekli olan temel bilgi ve hizmet kalitesinin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Derste kalite analizi ve geliştirme konularında otelcilik ve hizmet kuruluşları ele alınmaktadır. Bu ders aynı zamanda verimlilik ve hizmet sunumunun iyileştirilmesi amacıyla hizmet sektörlerinde kalite yönetiminin analizinin yapılabilmesini hedeflemektedir.
NİŞ TURİZM

Ders Kodu

TRHM456

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Niş Turizm dersi, alışılagelmişin dışındaki farklı turizm türlerine ilişkin bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Ders, niş turizmi kavramını, farklı türlerini, niş turizm ürün ve hizmetlerine yönelik talebi etkileyen faktörleri ortaya koymaktadır. Öğrenciler macera turizmi, kültür turizmi, ekoturizm, sağlık turizmi, ve diğer benzer turizm türleri hakkında bilgi sahibi olacaktır. Diğer taraftan öğrenciler, niş turistlerin özellikleri, motivasyonları, seçimleri ve davranışları hakkında bilgi edinecektir. Ders, turizm endüstrisi içerisinde niş turizminin payını inceleyecek ve ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirliği etkisini ortaya koyacaktır. Diğer taraftan ilgili modül, niş turizmin yönetimi ile ilişkili fırsat ve sorunlara (sürdürülebilirlik temelli, yerel halkın ve paydaşların katılımı gibi) dikkat çekecektir.
TURİZM ENDÜSTRİSİ ÜRÜNLERİNDE SATIŞ YÖNETİMİ

Ders Kodu

TRHM444

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders turizm ve otelcilik operasyonlarında satış ve satış gücü yönetiminin stratejik ve taktiksel açısdan öğrencilere bili vermeyi amaçlamaktadır. Ders bu noktada otel satış ve pazarlama kavramlarının anlaşılmasına yardımcı olacaktır . Öğrenciler örgütün ve satış yönetiminin rolunü anlayacaklar ayrıca turizm ürünleri için tasarım ve satış programı kurmak için yeteneklerini geliştireceklerdir.Bu ders ile öğrencilerin turizm ve otelcilik ürünleri satışında temel satış becerilerini ve gerekli öğrenme süreçleri ile satış yönetimi kavramaları hedeflenmektedir. Bu ders ile birlikte, turizm ve otel organizasyonlarında satış için gerekli ilke ve teknikleri öğrencilere sağlanacak ve otelcilik ve tırizm ssektöründe faaliyet gösteren çeşitli operasyonların değerlendirmesi ve irdelenebilmesi sağlanacaktır. Dersin sonunda öğrencilerin satış tekniklerini öğrenirken, turzim ve otel sektöründeki ürünlerin tasarımını yapabilmeleri ve ilgili ürünler için satış programları geliştirmeleri beklenmektedir.
ŞARAP BİLİMİ

Ders Kodu

GACA308

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste şarap, tarihçesi, üzüm, bağcılık ve şarap üretimi, şarap tadımı ve teknikleri hakkında temel bilgiler verilmektedir. Farklı şarap türlerinin, kültürlerinin anlatılması, yemek ve şarap uyumu, eşleştirmesinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, şarap ve şarap üretimi konusunda genel bilgi sahibi olur. Bu dersin sonunda öğrenciler şarap tadımı ve değerlendirmesinde uygun davranış; sıra ve düzeni; şarap yapılan temel üzüm çeşitleri hakkında yeterli bilgi; yemek ve şarap eşleştirmeleri konusunda detaylı bilgi; dünyadaki önemli şarap bölgeleri ve şarap çeşitleri konularında yeterli bilgiye sahip olurlar. Şarabın açılması ve servisini başarıyla gerçekleştirebilir. Ayrıca hangi şarabı hangi yemeğin üretiminde kullanıp, hangisinin yanında servis edilmesi gerektiginin tecrübesini elde eder.
YİYECEK ANTROPOLOJİSİ

Ders Kodu

GACA102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişim süreci içinde incelenmesi amaçlanır. Rönesans döneminden günümüze kadar uzanan Avrupa ve dünya kültürlerinin yiyecek üretimine yer verilir. Endüstri devriminden günümüze üretim sistemlerinin geçirdiği değişim ve gastronomi üzerine etkileri incelenir. Yiyecek üretimi ve tüketimi ile ilgili olarak bireysel ve sosyal açılardan ortaya çıkan değişiklikler hakkında bilgi verilir. Öğrenciler beslenme ile kültürler arasındaki ilişkileri inceleyecekler, bilgi sahibi olduktan sonra çözümlemelerde bulunacaklardır. Yaşamda var olmanın coğrafik özelliklere bağlılığı ve bu büyük coğrafya üzerindeki tüm dinlerin, ırkların, kültürlerin tercihleri ve yemek teknikleri incelenecek, kültürlerde kullanılan yiyeceklerin rolü ve alışkanlıklar üzerinde de durulacaktır.
YÖNETİM VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Ders Kodu

BUSN309

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Yönetim ve Örgütsel Davranış dersi, öğrencilere yönetim ve örgütsel davranış ilke ve uygulamalarınına yönelik bir anlayış sağlamayı hedeflemektedir. Bu ders, örgütlerde yönetimin rolünü; örgütsel hedeflere ulaşmada etkili liderlik ve iletişimin öneminin ortaya koymayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, klasik, hümatistik ve durumsallık teorileri dahil olmak üzere farklı yönetim yaklaşımlarını öğreneceklerdir. Ayrıca öğrenciler, planlama, organie etme, yönetme ve kontrol etme gibi farklı yönetim fonksiyonlarını çalışacaktır. Bu ders, örgütlerde bireysel ve grup davranışlarını anlamada örgütsel davranış kavramının önemine değinmektedir. Ders, ayrıca, iletişi, takım çalışması, problem çözüme ve karar alma gibi alanlarda pratik yetenek ve yetkinliklerin geliştirilmesine vurgu yapmaktadır. Diğer taraftan öğrenciler, örgütlerde çeşitliliğin, kapsayıcılığın ve etik davranışların önemini kavrayacaktır.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.