Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Enerji Sistemleri Mühendisliği (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
muhendislik-yonetimi-yukseklisans muhendislik-yonetimi-yukseklisans muhendislik-yonetimi-yukseklisans

Program Hakkında

Yüksek lisans programının amacı, Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında gerekli bilgilerle donatılmış, bu alanda bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişebilen, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmış, karmaşık enerji problemlerine çözümler getirebilecek yüksek enerji sistemleri mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca, lisans mezunlarının Konvensiyonel Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Enerjinin Yönetimi, Enerji Politikaları, Enerjinin Verimli Üretimi/tüketimi, Enerji-Çevre İlişkileri, Enerji Ekonomisi, Enerji Sistemlerinin Modellenmesi gibi alt alanlarda uzmanlaşmasını sağlamaktır. Sözkonusu programın bir diğer hedefi; hem tükenmekte olan, hem çevreyi kirleten hem de maliyetleri gün geçtikçe artan fosil yakıtlara bilhassa bağımlı olan ülkeler için alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının bulunması konularında çalışan uzmanlar yetiştirmektir. Bilimsel olarak da, Yüksek Lisans eğitimi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Programı içerisinde sürdürülen araştırma çalışmalarına ivme kazandıracaktır.

Eğitim Olanakları

Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans Programının tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı eğitim programı bulunmaktadır. Tezli program yedi ders, seminer ve tez çalışmasını içermektedir. Bu derslerden ikisi zorunlu program dersi, ikisi program seçmelisi, kalan üç ders ise diğer mühendislik alanları lisansüstü dersleri arasından seçilir. Tezsiz program, tez çalışması yapmayı tercih etmeyen ancak eğitim ve mesleki bilgi birikimlerini artırmak isteyenler için tasarlanmıştır. Tezsiz program on ders ve bir lisansüstü projeden oluşur. On dersin ikisi zorunlu program dersi, beşi program seçmelisi, kalan üç ders ise diğer mühendislik alanları lisansüstü dersleri arasından seçilir. Enerji sistemleri mühendisliği yüksek lisans programında, enerji - geçmiş, şimdiki ve gelecek, enerji uygulamalarının tekno-ekonomik analizi, güneş enerjisi tasarımı, yenilenebilir sistemlerin entegrasyonu, enerji sistemlerinde modern ekonomik sorunlar, enerji sistemleri optimizasyonunun temelleri gibi dersler bulunmaktadır.

ciu-energy-systems-engineering-phd

Kariyer Alanları

Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve kariyerlerine akademik olarak devam etmek isteyen adaylar gerekli koşullarını sağlamaları şartıyla yurtiçi ve yurtdışındaki doktora programlarında öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler. Kariyerlerine akademik olarak devam etmeyi tercih etmeyen program mezunları ise kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili ulusal ve uluslararası alanlarda istihdam edilebilmekte veya kendi işyerlerini de kurabilmektedirler. Yüksek lisans programı mezunları; enerji depolama cihazları, enerji depolama malzemeleri, yakıtlar ve yanma, enerji dönüşüm sistemleri, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, biyo-yakıtlar, enerji verimliliği, enerji yönetimi, enerji politikaları/yasaları, güç üretim, iletim ve dağıtımı, akıllı şebekeler ve elektrikli/hibrit elektrikli araç teknolojileri alanlarında çalışabilmektedirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK

Ders Kodu

ENRE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK
TECHNO-ECONOMİCAL ANALYSİS OF ENERGY APPLİCATİONS

Ders Kodu

ENRE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEMİNAR

Ders Kodu

ENRE590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
FREE ELECTİVE I

Ders Kodu

ENRE5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
FREE ELECTİVE II

Ders Kodu

ENRE5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
FREE ELECTİVE III

Ders Kodu

ENRE5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
FREE ELECTİVE IV

Ders Kodu

ENRE5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
FREE ELECTİVE V

Ders Kodu

ENRE5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
THESİS

Ders Kodu

ENRE500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60

Seçmeli Dersler

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
SOLAR POWER DESİGN

Ders Kodu

ENRE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CIRCUIT THEORY II

Ders Kodu

EEE301

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
ENERGY SYSTEMS II

Ders Kodu

ENRE306

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

CIRCUIT THEORY I

Ders Kodu

EEE202

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

HEAT AND MASS TRANSFER

Ders Kodu

ENRE302

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

FUNDAMENTALS OF ENERGY SYSTEMS OPTİMİZATİON

Ders Kodu

ENRE533

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENGINEERING ECONOMY

Ders Kodu

INDE232

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

FLUID MECHANICS

Ders Kodu

CVL331

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

THERMODYNAMICS

Ders Kodu

ENRE301

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SIFIR EMİSYONLU %100 YENİLENEBİLİR KENTLERİN TASARIMI

Ders Kodu

ENRE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GÜÇ ÜRETİM SİSTEMELERİ

Ders Kodu

ENRE534

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin esas hedefi, öğrencinin güç üretim sistemlerini, sitemlerin elemanlarını ve bu üretim sistemlerinin çalışma esaslarını lisans düzeyinden ileri seviyede anlamasıdır. Güç üretimi, buhar gücü, buhar çevrimli santraller (Rankine çevrimi, Kalina çevrimi, buhar ve gaz combine çevrimleri) ve Brayton Çevrimi derinliğine işlenecektir. Güç üretim sistemlerinin ekonomisi, yakıt ve yanma ( katı, sıvı ve gaz yakıtlar dahil), buhar üreticileri, buhar türbünleri, gaz türbünleri, su dolaşım sistemleri ileri seviyede irdelenecek ve incelenecektir. Ekonomizer ve su ıstıcılar tasarımı, kondenzasyon sistemleri, yakıt ön hazırlama sistemleri ve methodları, su hazırlama prensipleri, çevresel etkiler, santral lokasyonunda seçimini etkileyen önemli hususlar işlenecek konular arasındadır. Güç iletim sistemlerinr giriş, dersin bir parçası olarak ayrıca işlenecektir.
INTEGRATİON OF RENEWABLES

Ders Kodu

ENRE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERMEDİATE HEAT AND MASS TRANSFER

Ders Kodu

ENRE522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PROJECT SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
INTERMEDİATE FLUİD MECHANİCS

Ders Kodu

ENRE521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PRODUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
HAZARDOUS AND TOXİC WASTES - TREATMENT AND CONTROL

Ders Kodu

ENVE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

POWER SYSTEM ENGİNEERİNG AND ECONOMİCS

Ders Kodu

ENRE506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HYDROGEN AND FUEL CELL TECHNOLOGY

Ders Kodu

ENRE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AKILLI ELEKTRİK ŞEBEKELERİ

Ders Kodu

ENRE535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INDUSTRİAL WASTE TREATMENT

Ders Kodu

ENVE523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Çeşitli endüstrilerden üretilen atıksuların kaynağı, özellikleri ve arıtma teknikleri. Endüstriyel atık suyun karakterizasyonu, arıtma ve yönetmeliklerin amacı. Atıksu miktarının tespiti. Süreçleri değiştirerek atıkların minimize edilmesi. Atıksu akışının ve değişkenliğinin modellenmesi. Dengeleme ve akış tasarımı. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri içeren birim işlemlerin tasarımı. Sedimantasyon, DAF ve filtrasyon yoluyla sıvı-katı ayrımı. Seçilen endüstrilerin atıksu arıtma tesisi proses akış diyagramlarının incelenmesi.
POWER ELECTRONİCS APPLİCATİONS FOR RENEWABLE ENERGY SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED GAS TURBİNES

Ders Kodu

ENRE514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

NUCLEAR REACTOR PHYSİCS

Ders Kodu

ENRE529

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER

Ders Kodu

EELE582

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Güneş enerji sistemlerine (Fotovoltaik sistemler) giriş. Güneş enerjisinin potansiyelleri, güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülme karakteristikleri, Fotovoltaik etki, güneş enerji panelleri tarafından toplanan ve aktarılan enerji, güneş ışınımı ve spektral dağılımı, güneş ışınımlarını modellenmesi ve tahmini. Güneş hücreleri, temel yapı ve karakteristikleri: Tekli kristal, çoklu kristal, ince-film silikon, gelişen yeni teknolojiler. Güneş hücresinin elektriksel karakteristikleri, matematiksel model ve eşdeğer devre, güneş hücrelerinin modellenmesi, sıcaklık, ışınım ve seri/şönt dirençlerinin açık-devre gerilimi ve kısadevre akımına etkileri. PV üreteçleri, gölge etkisi ve serbest geçiş diyotları. PV modüllerinin yük ile etkileşimi, yüklerin doğrudan PV modüllerine bağlanması, PV modüllerinin yük ve akünün birlikte olduğu sisteme bağlanması. PV modüllerinin yük ile etkileşimi, yüklerin doğrudan PV modüllerine bağlanması, PV modüllerinin yük ve akünün birlikte olduğu sisteme bağlantıları.
ADVANCED AİR POLLUTİON

Ders Kodu

ENVE509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders hava kirliliğinin etkileri, ölçümleri, emisyon tahminleri, meteoroloji ve modelleme ile ilgilidir. İşlenen konular hava kirliliği meteorolojisi; atmosferin fiziksel ve termodinamik özellikleri, hareket denklemleri, hidrostatik denklem, süreklilik denklemi, jeostrofik yaklaşım, atmosferik kararlılık ve inversiyon / hava kirletici konsantrasyon modelleri; sabit kutu modelleri, difüzyon modelleri.
RENEWABLE ENERGY POLİCİES & SCENATİOS

Ders Kodu

ENRE524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MODERN ECONOMIC ISSUES IN ENERGY SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE527

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

Ders Kodu

MCLE382

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Temel Kavramlar ve Tanımlar, Akışkanların Kinematiği, Duran akışkanlar, Manometreler ve basınç ölçümü, Dalmış cisimlere etki eden kuvvetlerin hesaplanması. Blok halinde öteleme ve dönme. Korunum denklemlerinin integral biçimi, Denetim hacmi ve sistem kavramları, Reynolds Transport Teoremi, Kütle, Momentum ve Enerjinin korunumu, Bernoulli denklemi, Süreklilik, Momentum ve Enerji denklemlerinin diferansiyel formları. Akım ve potansiyel fonksiyonları, Boyut analizi ve benzerlik, Borularda sürtünmeli akışlar, Laminer ve Türbülanslı akış, Sürekli ve Yersel kayıplar, Dalmış cisimler etrafında akış
SOLAR - THERMAL ENERGY AND İTS APPLİCATİONS

Ders Kodu

EELE581

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER AİDED DATA ANALYSİS

Ders Kodu

EMNT515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SUPPLY CHAİN MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENGİNEERİNG ETHİCS

Ders Kodu

EMNT560

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ANAEROBİC BİOTECHNOLOGY FOR INDUSTRİAL WASTEWATERS

Ders Kodu

ENVE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENVİRONMENTAL BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

ENVE525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencilere biyolojik süreçlerin çevre teknolojisindeki uygulamaları hakkında bilgi vermektir. Çevresel biyoteknoloji, atık su ve endüstriyel atıksu arıtımı, katı atık bozulması, toprak arıtımı, tehlikeli atıklarla kirlenmiş alanların biyolojik olarak arıtılması, içme suyunun kalitesinin artırılması, biyolojik detoksifikasyon gibi biyoteknolojik işlemlerde mikroorganizmaların kullanımını kapsar.
ADVANCED ENGİNEERİNG THERMODYNAMİCS

Ders Kodu

ENRE605

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH TEHCNİQUES İN HUMAN ENGİNEERİNG

Ders Kodu

EMNT516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATİONS RESEARCH TECHNİQUES

Ders Kodu

EMNT517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
EXERGY AND EXERGY-ECONOMİC ANALYSİS OF RENEWABLE SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

POWER SYSTEM HARMONİCS

Ders Kodu

EELE557

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

YATIRIM DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

ACFN519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Temel amacı alternatif yatırımları değerlendirip maliyeti en düşük ve kârlılığı en yüksek yatırımı tespit etmek olan bu derste, yatırım projelerinin maliyet-fayda analizi teknikleri anlatılmaktadır. Ders hem analitik teknikleri hem de karar vermedeki pratik uygulamalara yer vermektedir. Dersin konuları yatırım projelerinin finansal modellemesi, alternatif yatırım kriterleri, paranın zaman değerini indirgemenin rolü, proje değerlendirmesinde ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları, duyarlılık analizi ve reel ve nominal fiyatlar arasındaki tutarlılığın sürdürülmesi, enflasyon oranları, döviz oranlar ve faiz oranlarıdır. Ders yatırımların en uygun ölçeğinin ve zamanlamasının nasıl belirleneceğini ve nakit akışı projeksiyonlarından finansal tabloların en önemlileri olan gelir tablosu ve bilançonun hazırlanma yöntemlerini de kapsayacaktır.
ECOLOGY

Ders Kodu

ENVS502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders temel ekolojik kavramları gözden geçirecek, ekolojistler tarafından kullanılan teknikleri belirleyecek, yerel ve küresel çevre konularına genel bir bakış sunacak ve doğal ekosistemleri korumak için önemli olan bireysel, grup ve hükümet faaliyetlerini inceleyecektir. Ders teknik bilgi sağlamak, öğrenciyi ilgili literatüre yönlendirmek, problemleri ve sorunları belirlemek, doğal ekosistemlerin araştırılmasında araştırma metodolojisini kullanmak ve uygun çözümler ve analitik teknikleri düşünmek için tasarlanmıştır. Tartışmaya dayanan bir derstir.
MANAGEMENT SCİENCE

Ders Kodu

MISY555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ORTA DÜZEY TERMODİNAMİK

Ders Kodu

MCLE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin temel amacı, termodinamik ilkelerin anlaşılmasını ve bunların insanlığın sorunlarıyla olan ilişkisini pekiştirmek ve geliştirmektir. Ders, öğrencilere fiziksel olayları tahmin etmek ve mühendislik problemlerini çözmek için termodinamik prensipleri uygulama konusunda deneyim sağlar. Ders, ilk olarak gerekli olan benzersiz kelime dağarcığını oluşturmak için ilgili kavramların temel tanımlarıyla başlar. Daha sonra, termodinamiğin sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü kanunları olan temel kanunlara hızlı bir giriş yaparak devam eder. Doğanın bu kanunları üzerinde detaylı durularak öğrencilerin konuyu pekiştirmesi sağlanır. Ders, sürekli akış cihazı analizi, kararsız problem analizi ve termal sistem analizi gibi yaygın mühendislik problemlerine uygulamaları ile devam eder ve öğrencilerin termodinamik ile ilgili karşılarına çıkabilecek soruları çözme becerisi kazanmaları sağlanır.
STRATEGİC PLANNİNG

Ders Kodu

EMNT510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PRODUCTİON AND INVENTORY THEORY

Ders Kodu

EMNT514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ANAEROBİC BİOTECHNOLOGY FOR INDUSTRİAL WASTEWATERS

Ders Kodu

ENVS507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİOSEPERATİONS

Ders Kodu

BIOE506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste proteinlerin, nükleik asitlerin ve oligonükleotitlerin biyolojik matrislerden ayrılması, analitikten proses skalasına kadar ele alınmaktadır. Ayrıca bu derste, terapötik ve tanısal ajanlar olarak çok sayıda kullanım bulmuş olan monoklonal antikorların ayrılması ele alınacaktır. Analitik teknikler, kromatografik yöntemlerin, kılcal elektroforezin, izoelektrik odaklamanın ve kütle spektrometrisinin ilginç bir montajını içerir. Ayırma ve saflaştırma yöntemleri arasında, sıvı-sıvı dağılımı, yer değiştirme kromatografisi, genişletilmiş yatak adsorpsiyonu, membran kromatografisi ve simüle edilmiş hareketli yatak kromatografisi, uzunluk olarak kaplanacaktır. Tesis ve proses ekipmanı ve mühendislik proses kontrolünde olduğu gibi düzenleyici ve ekonomik hususlar ele alınacaktır. Kanser, AIDS, romatoid artrit ve Alzheimer hastalığının tedavisi için geliştirilmekte olan çok sayıda ilaç için gelişen DNA metodları, proteomik ve gelişen metodolojilerin uygulanması tartışılacaktır.
CIRCUIT THEORY II

Ders Kodu

EEE301

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

0

AKTS

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti  € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç