Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Ortodonti (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
ortodonti-doktora-programi ortodonti-doktora-programi ortodonti-doktora-programi

Program Hakkında

Estetik ve fonksiyonel bozukluklara yol açan çene ve çapraşık dişlerle ilgilenen ana bilim dalıdır. Çeneleri ilgilendiren bozukluklar genellikle kalıtsaldır. Bu durumda hastanın yaşına göre tedavi yöntemine karar verilir. Eğer hasta ergenlik dönemindeyse ve üst veya alt çenesini ilgilendiren sorunu var ise ortodontik yöntemlerle tedavi edilebilir. Hasta yetişkinse şiddetli iskeletsel bozukluklar ortodonti-cerrahi işbirliği ile tedavi edilir. Fonksiyon bozukluklarına bağlı olarak da çene uyumsuzlukları oluşabilir. Çene kemiği küçük, dişler büyükse dişler çeneye sığamaz ve çapraşıklık oluşur. Çapraşık dişlerin bir diğer sebebi de erken veya geç süt dişi kayıplarıdır. Hareketli ortodontik aygıtlar genellikle tek çeneyi ve tek dişi ilgilendiren hafif bozukluklarda, ya da büyüme ve gelişimden yararlanılarak çenelerin konumlarının düzeltilmesi gereken durumlarda kullanılır. Sabit ortodontik aygıtlar, dişlerin üzerine yapışan ve tedavi süresince çıkarılmayan braketler, ve bu braketlerin içinden geçen tellerle yapılmaktadır. Çenelerin konumları arasındaki uyumsuzluklarda, durumun şiddetine bağlı olarak, sadece ortodontik tedavi yeterli olmayabilir. Bu durumlarda ortodontik tedaviyle beraber çenelerin de konumlarının değiştirilmesini sağlayan ortognatik cerrahi desteği gerekir.

Eğitim Olanakları

Ortodonti doktora program eğitimi çenelerin iskelet yapıları, hasta teşhis ve tedavi, diş diziliminde bilgi, beceri ve tutumları içerir.

ciu-dentistry-orthodontics-phd

Kariyer Alanları

Ortodonti doktora programından mezun olanlar “Bilim Doktoru” unvanı ile meslek yaşamlarına akademisyen olarak devam edebilecekleri gibi kamu veya özel sağlık kuruluşlarında diş hekimi olarak da çalışabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
HAREKETLİ VE FONKSİYONEL APAREYLER

Ders Kodu

ORTO601

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı, hareketli apareylerin doğru kullanımını ve etki mekanizmalarını öğretmektir. Sık kullanılan hareketli apareyler tanımlanır ve etkileri olgu sunumları ile gösterilir. Bu aygıtların avantajları ve dezavantajları da ele alınmaktadır. Öğrenciler ayrıca ortodontide sıklıkla kullanılan hareketli ve sabit fonksiyonel apareyleri ve bunların uygulamalarını öğrenirler. İskeletsel Sınıf II ve Sınıf III maloklüzyonların fonksiyonel apareylerle tedavisi detaylı olarak anlatılmaktadır. Öğrenciler, çeşitli fonksiyonel apareylerin uygulanmasına yönelik uygun vakaları seçmek için fonksiyonel apareylerle tedavi edilebilecek maloklüzyonları tespit etmeyi öğrenirler. Fonksiyonel apareylerin kullanımı için kriterler ve uygun gelişim aşaması ele alınmaktadır. Öğrenciler ayrıca çeşitli yöntemlerle hastanın iskeletsel gelişim evresini tespit etme becerisi kazanırlar. Bu sayede en uygun zamanda en uygun tedaviyi uygulayabilirler.
SEFALOMETRİK ANALİZ, KAYIT VE DİAGNOZ

Ders Kodu

ORTO603

Kredi

4

Teorik Saat

4

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu dersin amacı, sefalometrik radyografiler üzerinde ilgili analizleri yaparak ortodontik anomaliyi teşhis etmektir. Öğrenciler öncelikle anatomik yapıları tanımlar ve radyografilerde sefalometrik noktaları işaretlemeyi öğrenir. Öğrenciler ayrıca, hastanın büyüme modelini değerlendirmek ve ortodontik tedavi sürecinden sonra dentoalveolar ve iskelet ilişkilerdeki değişiklikleri izlemek için sefalometrik çakıştırma yöntemlerini öğrenirler. Öğrenciler, alçı ve digital modellerde model analizi yaparlar, sefalometrik, panoramik ve el-bilek radyografilerinde radyografik analiz yaparlar, dijital ağız içi tarayıcılar kullanarak ağız içi tarama yaparlar, ortodontik tedavinin sonucunu simule etmek için dijital diş programları kullanırlar, ağız içi ve ağız dışı fotoğraflar çekerler ve klinik ölçümler yaparlar. Gerektiğinde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi elde ederler. Son aşamada ise öğrenciler bu verileri toplarlar ve değerlendirerek uygun bir tedavi planı oluştururlar.
DİŞ HAREKETLERİNDE BİYOLOJİK MEKANİZMALAR

Ders Kodu

ORTO605

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı, ortodontik tedavilerin temelini oluşturan diş hareketlerinin temel biyomekanik prensiplerini ortaya koymaktır. Bu amaçla kemiğin normal fonksiyona tepkisi, dişlerin sürmesi ve stabilizasyonunda periodontal ligamentin rolü, sürekli kuvvete kemiğin tepkisi, kuvvet dağılımının etkileri ve süresi öğretilir. Diş hareketi sırasında kemikte meydana gelen histolojik değişiklikler incelenecektir. Diş hareketi sırasında osteoklast oluşumu ve doğrudan kemik erimesi, osteoblast oluşumu ve kemik apozisyonu, yeniden şekillenme olayları, periodontal ligament yapısı ve kuvvetle bu yapıda oluşan değişiklikler incelenir. Devrilme hareketi, paralel hareket, rotasyon hareketi, ekstrüzyon ve intrüzyon hareketleri sırasında oluşan biyolojik değişiklikler anlatılır. Tedavi sırasında uygulanacak kuvvetlerin yönü ve şeklinin nasıl planlanması gerektiğinin daha tedavinin başlangıcında netleştirilmesinin önemi üzerinde durulacaktır.
KLİNİK UYGULAMALAR-I

Ders Kodu

ORTO701

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

10
Dersin esas amacı hasta değerlendirmesi ve tedavisi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktadır. "Hastanın varlığında öğretme" olarak tanımlanan hasta başı eğitim, modern diş hekimliği tarihi boyunca diş hekimliği eğitiminin ayrılmaz güçlü bir parçası ve yetkin bir hekimin yetişmesinde önemli bir araç olmuştur. Hasta başı eğitimin üzerinde durduğu dört beceri alanı, öykü alma (anamnez), fizik muayene, klinik akıl yürütme ve klinik karar verme becerileridir. Bu dersin öncelikli hedefleri hasta değerlendirmesi ile ilgili temel konuları kavramak, hastaya özgü tedavi planlamasını gerçekleştirmek, tedavi aşamalarını uygun sırayla ve etkin şekilde uygulamak, uygun teknikleri kullanarak tedavi süresince hastasıyla etkin iletişim sağlamaktır. Hasta başı eğitimde anamnez alma, muayene etme, tedavi planlaması yapma, tedaviyi uygulama ve sonrasında hasta bilgilendirmesi ve motivasyonuyla ilgili gereklilikleri yerine getirme amaçlanmaktadır.
DENTOFASİYAL GELİŞİM

Ders Kodu

ORTO703

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı büyüme ve gelişim kavramlarını öğretmektir. Öğrenciler öncelikle ilke ve teorileri öğrenirler. Fiziksel büyümeyi etkileyen faktörler, kemik büyümesinin temelleri, büyüme kontrol teorileri ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Kraniyofasiyal yapıların şekil ve konumlarındaki değişim süreçleri, Enlow'un V prensibi, Moss Fonksiyonel matriks teorisi tartışılacaktır. Sonraki derslerde öğrenciler kafatası, yüz, üst çene ve alt çenenin doğum öncesi ve doğum sonrası gelişimini öğreneceklerdir. Kafa kubbesi, nazomaksiller kompleks ve mandibula'nın büyüme yönü ve mekanizmaları hakkında detaylı bilgi verilecektir. Yüz yumuşak dokularındaki yaşlanma değişiklikleri de anlatılacaktır. Öğrencilere dentisyonun gelişimi, aşamaları, dişlerin sürme sırası ve zamanlaması, diş gelişiminin her aşamasında normali anormalden ayırt edebilmeleri öğretilecektir.
İkinci Dönem
KORUYUCU VE DURDURUCU TEDAVİLER

Ders Kodu

ORTO602

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Bu ders, belirli bir gelişim aşamasında normal olanı korumak için bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, çürüklerin erken teşhisinin, iskelet ve diş gelişimini etkileyebilecek ağız alışkanlıklarının erken tanınması ve ortadan kaldırılmasının, süt dişlerinin erken kaybedilmesi durumunda yerinin korunmasının, çürüklerin erken dönemde tespit edilmesinin ve daimi dişin sürmesine engel olabilen herhangi surnumerer diş veya yapının erken tespit edilmesinin önemini öğrenirler. Öğrenciler, gelişen maloklüzyonu düzeltme veya şiddetini azaltma becerisini kazanır. Bu işlemler; gelişen ön çapraz kapanışın erken düzeltilmesi, orta hat diastemasına neden olabilecek anormal labiyal frenulumun tespiti, oklüzal interferansların tespiti ve ortadan kaldırılması, daralmış boşluğun geri kazanılması, şiddetli çapraşıklık durumunda seri çekim uygulamalarını ve iskeletsel bozuklukların durdurulmasını içerir.
SABİT ORTODONTİK APAREYLER-I

Ders Kodu

ORTO604

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Bu ders, sabit ortodontik tedavinin uygulanmasını, farklı tedavi yöntemlerini, ortodontik braket ve tellerin özelliklerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Çeşitli ortodontik braketler ve bunların avantaj ve dezavantajları üzerinde durulacaktır. Öğrenciler, diş tellerini yapıştırmak için diş yüzeyini nasıl hazırlayacaklarını ve başarılı yapıştırma için ipuçlarını öğreneceklerdir. Braketleri önce ortodontik modellere sonra da hasta ağızında yerleştirip konumlandıracaklardır. Braketlerin doğru yerleştirilmesinin önemi ile direkt ve indirekt yapıştırma yöntemleri anlatılacaktır. Öğrenciler ayrıca gerektiğinde molar bantları uygulamayı öğreneceklerdir. Öğrenciler ortodontik pensler, kesiciler ile diğer aletleri, bunların nasıl tutulacağını ve ne zaman kullanılacağını öğreneceklerdir. Başarılı uygulama için ortodontik aletlerin doğru seçimine de yer verilecektir. Öğrenciler tellerin nasıl takılacağını, çıkarılacağını, değiştirileceğini ve farklı tel bağlama tekniklerini öğreneceklerdir.
GEÇİCİ ANKRAJ ARAÇLARI

Ders Kodu

ORTO606

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, geleneksel ankraj sınırlamalarının üstesinden gelmek için geçici ankraj cihazlarının (TAD'ler) tiplerini ve uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır. TAD yerleştirmek için kemik bölgelerinin değerlendirilmesi, başarı oranları ve iskelet ankrajıyla ilişkili risk faktörleri öğretilmektedir. Palatal, bukkal ve zigomatik vidalarla karmaşık vakaların tedavisi ortaya konmaktadır. Öğrenciler, herhangi bir ortodontik geçici ankraj cihazının temel özelliklerini, vida yivlerinin yerleşimi, vidanın uzunluğu, vidanın çapı, vidanın eğimi,vida ucun şekli ve vidanın dişli kısmının yüzeyi gibi stabiliteyi etkileyen faktörleri kavrarlar. Öğrenciler, mini vida ve mini plakları maksilla ve mandibulaya yerleştirmek için güvenli yerleri öğrenirler. Öğrenciler ayrıca başarılı bir sonuç için bu cihazları yerleştirme yöntemlerini de öğrenirler. Uygun boyut ve tipte mini vida seçimi de anlatılmaktadır.
KLİNİK UYGULAMALAR-II

Ders Kodu

ORTO702

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu dersin amacı hareketli ve fonksiyonel apareylerin uygulanması hakkında gerekli bilgileri vermektir. Hareketli apareylerin yapımı, uygulanması ve aktivasyonu anlatılmaktadır. Öğrenciler, hareketli apareylerin avantajları ve dezavantajlarını ve bu apareylerin hangi durumlarda ve hangi vakalarda tercih edileceğini öğrenir. Öğrenciler, hareketli apareylerin limitasyonlarını bilirler. Öğrenciler, fonksiyonel apareyleri tanımlar ve fonksiyonel apareylerle büyüme modifikasyonunun hangi mekanizmalarla yapıldığını bilirler. İskeletsel Sınıf II ve Sınıf III maloklüzyonların tedavisinde sıklıkla kullanılan sabit ve hareketli fonksiyonel apareyler tanıtılmakta ve uygulamaları gösterilmektedir. Öğrenciler, üst çene darlığının tedavisini, hızlı üst çene genişletme ilkelerini ve damak genişletme için kullanılan apareyleri bilirler. Minivida desteği ile maksiller genişletme ve cerrahi destekli maksiller genişletme de öğretilmektedir.
MALOKLUZYONLAR VE TEDAVİ PRENSİPLERİ

Ders Kodu

ORTO704

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı alt-üst çene ilişkilerinde bozukluğa yol açan maloklüzyon çeşitlerini, nedenlerini ve tedavi prensiplerini öğretmektir. Öğrenciler ortodontik tedaviye başlamadan önce hasta kayıtları alırlar ve bu kayıtları analiz ettikten sonra mevcut diş ve iskeletsel ortodontik anomalisi tespit ederek tedavi planlaması yaparlar. Bu amaçla, başlangıçta normali anormalden ayırt etmek için ideal iskeletsel ve dental ilişkileri öğrenirler. Öğrenciler, ideal okluzyon dışındaki maloklüzyon çeşitlerini tanımlarlar. Kronolojik yaş, diş yaşı ve kemik yaşı gibi faktörler, sefalometrik model analizleri değerlendirilerek tedavi planlaması ortaya çıkarılır. Maloklüzyonlar uzayın horizontal, transveral ve vertikal düzlemlerine göre incelenir ve Angle sınıflamasına göre sınıflandırılır. Ayrıca maloklüzyona neden olan faktörler sınıflandırılır ve incelenir.
Üçüncü Dönem
SABİT ORTODONTİK APAREYLER -II

Ders Kodu

ORTO607

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Bu dersin amacı, klinik uzmanların gözetiminde sabit ortodontik apareylerle ortodontik tedaviyi öğretmektir. Öğrenciler, tedavi sırasında kullanılan farklı ortodontik tellerin özelliklerini ve tel sekansını öğreneceklerdir. Ark tellerinin nasıl şekillendirileceğini ve birinci, ikinci ve üçüncü düzen bükümleri öğreneceklerdir. Ayrıca loop bükümlerini, ankraj kavramlarını ve gerektiğinde ankrajın nasıl korunacağını öğreneceklerdir. Öğrencilere ortodontide kuvvet uygulamasını ve optimum diş hareketi için optimum kuvvet büyüklüğü ve yönü öğretilecektir. Öğrenciler ayrıca farklı tedavi modaliteleri için sabit tedavinin her aşamasında önemli noktaları öğreneceklerdir. Öğrenciler çekimli ve çekimsiz tedaviler için protokolleri öğreneceklerdir. Bu kurs aynı zamanda tedavinin ne zaman bitirileceğini ve başarılı sonuçlar için bitirme ipuçlarını da gösterecektir. Sabit retainerların bükülmesi ve yapıştırılması da anlatılacaktır.
RETANSİYON, STABİLİTE VE KOMPLİKASYONLAR

Ders Kodu

ORTO609

Kredi

4

Teorik Saat

2

Pratik Saat

4

AKTS

6
Bu dersin amacı ortodontik tedavi sonunda elde edilen sonucun kalıcılığının nasıl sağlanacağını öğretmektir. Bu amaçla tedavi sonrası nükse neden olabilecek çevresel ve genetik faktörler tanımlanır. Stabiliteyi bozabilecek faktörler belirlenir ve ortadan nasıl kaldırılması gerektiği öğrenciye gösterilir. Ayrıca bu dersin içeriğinde retansiyonu sağlayacak pekiştirme yöntemleri de anlatılmaktadır. Tedavi uygulanan hastanın yaşına, iskelet ve diş yapısına, uygulanan tedaviye, ortodontik tedavi süresine göre en uygun retansiyon yönteminin seçilmesi sağlanır. Retansiyon aşamasına gelindiğinde hastanın randevu takvimi belirlenir. Ortodontik tedavi sırasında ve sonunda oluşabilecek komplikasyonlar karşılaştırmalı olacak şekilde tanımlanır ve bu komplikasyonları engelleme yöntemleri öğrencilere öğretilir. Ortodontik tedavi uygulanan hastalara komplikasyonları önlemek için ne gibi önlemler alınması gerektiği açıklanır.
SEMİNER

Ders Kodu

ORTO611

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı, ortodonti alanındaki güncel araştırmaları ve konuları tartışmaktır. Bu dersten sorumlu öğrenciler, farklı ülkelerde yayınlanmış ve farklı indekslerde yer alan araştırmaları, olgu sunumlarını, meta-analizleri ve sistematik derlemeleri inceler ve tartışır. Öğrenciler fonksiyonel apareyler, sabit ortodontik tedavi yöntemleri, farklı tipteki maloklüzyonlara yönelik tedavi yaklaşımları ve bunların dentofasiyal yapılara etkilerini araştırı ve bu konu başlıklarıyla ilgili sunumlar hazırlar. Maloklüzyonların psikolojik etkileri ve ortodontik tedavi, geçici ortodontik ankraj aygıtları, sefalometrik analizler, estetiği etkileyen algı ve faktörler, retansiyon stratejileri, braket yapıştırma teknikleri ve çağdaş ortodontik yaklaşımlar gibi konular. hakkında makaleler okur ve yorumlarlar, elde ettiği çıkarımlarla yeni araştırma yöntemlerini ve tez konularını belirlerler.
KLİNİK UYGULAMALAR-III

Ders Kodu

ORTO705

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

10
Dersin temel amacı, sabit ortodontik tedavi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaçla öğrenciler öncelikle ortodontik kuvvetin özelliklerini, kuvvet büyüklüğünün etkilerini, kuvvet dağılımının önemini ve diş hareket çeşitlerini öğrenirler. Öğrenciler optimal kuvvet uygulamasını, diş hareketinin kuvvetle ilişkisini, ankrajı ve ankrajın nasıl kontrol edileceğini ve geçici ankraj cihazlarını öğreneceklerdir. Öğrenciler braketleri doğru pozisyonda konumlandırmayı, braket yapıştırma yöntemlerini, tedavi sırasında uygun telleri seçebilmeyi ve ark tellerini bağlamayı öğreneceklerdir. Farklı tellerin bileşimi ve özellikleri, tedavinin o anki aşamasında doğru telin nasıl seçileceği de ele alınacaktır. Öğrenciler doğal ark formunda tel bükebilecektir. Daha sonra birinci, ikinci ve üçüncü düzen bükümleri ve bunların uygulamasını öğreneceklerdir.
KLİNİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

Ders Kodu

ORTO707

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı öğrencilere bilimsel araştırma metodolojisi hakkında gerekli bilgileri vermek, araştırma ve yayın etiği ilkelerini aktarmak, bu konudaki bilgi ve tartışmaları aktararak farkındalık ve duyarlılık oluşturmak ve araştırmalara uygun çalışmalar yapmaktır. Bu dersi alan öğrenciler, bilimsel araştırmanın kapsamını ve temellerini, bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini, bilimsel metinleri okuyup anlamayı ve verileri analiz etmeyi, araştırma raporu hazırlamayı, bilimsel etik hakkında gerekli bilgileri öğrenirler. Öğrencilere ayrıca etik dışı davranışlar ve bunların nasıl önleneceği öğretilir. Böylece herhangi bir araştırma planlanırken etik sorunlar ve etik dışı davranışların önüne geçilir, bilimsel araştırma yöntemleri ve hipotezler hakkında detaylı bilgi elde edilir ve veri analiz yöntemleri değerlendirilir.
Dördüncü Dönem
DOKTORA YETERLİLİK

Ders Kodu

ORTO608

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
Bu dersin amacı, gündemdeki ortodonti konularını ele alarak araştırma ilkelerine göre sunumlar hazırlamaktır. Bu dersten sorumlu öğrenciler, farklı ülkelerde yayınlanan araştırmaları, vaka sunumlarını, meta analizleri, sistematik derlemeleri ve indeksleri inceler. Öğrencilere hareketli ve fonksiyonel apareylerle ortodontik tedavi yaklaşımları, farklı sefalometrik analiz yöntemleri, ortodontik kayıtlar ve teşhis, ortodontik diş hareketinin biyolojik temelleri, dentofasiyal büyüme ve gelişim ve koruyucu ve önleyici ortodontik tedaviler öğretilecektir. Sabit ortodontik apareyler ve tedavi teknikleri, geçici ortodontik ankraj cihazları, farklı maloklüzyonlar ve tedavi yöntemleri, ortodontide retansiyon, stabilite ve komplikasyonlar, klinik araştırma yöntemleri ve etik konuları da öğretilecektir. Öğrenciler kendi seçeceği bir konuda sunum hazırlar. Daha sonra ortodonti için aldığı tüm derslerden sorumlu olarak yarıyıl sonunda doktora programının yeterlik sınavına girerler.
KLİNİK UYGULAMALAR-IV

Ders Kodu

ORTO706

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

10
Dersin amacı çağdaş ortodontik tedavi uygulamalarını öğretmek, bitirme ve retansiyon için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu kapsamda öğrenciler sabit ortodontik tedavi ile şeffaf plak tedavileri arasındaki farkları, dijital iş akışı ve hasta takibini öğreneceklerdir. Şeffaf plaklarla çapraşıklık, derin kapanış, açık kapanış, Sınıf II ve Sınıf III maloklüzyonların tedavisi öğretilecektir. Öğrenciler, ağız içi tarayıcılar ile ağız içi tarama yapmayı ve etkili tedavi planlaması geliştirmeyi öğrenirler. Öğrenciler hem şeffaf plaklar, hem de sabit ortodontik tedaviler için bitirme ipuçlarını öğrenirler. Derste, bantların, braketlerin ve ataşmanların çıkarılması gösterilir. Öğrenciler, nüksü engelleme tekniklerini ve özel bitirme prosedürlerini bilirler. Sınıf II ve Sınıf III malokluzyonlar, açık kapanış ve derin kapanışın düzeltilmesinden sonraki retansiyon işlemleri de öğretilmektedir/
Beşinci Dönem
TEZ ÇALIŞMASI

Ders Kodu

ORTO610

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

120
Yeterlilik sınavını geçen öğrenciler ortodonti ile ilgili bir araştırma konusu belirler. Konu fonksiyonel apareyler, sabit ortodontik tedavi yöntemleri, farklı tipteki maloklüzyonlara yönelik tedavi yaklaşımları ve dentofasiyal yapılara etkileri, maloklüzyonların psikolojik etkileri ve ortodontik tedavi, geçici ortodontik ankraj aygıtları, estetiği etkileyen algı ve faktörler, retansiyon stratejileri, sefalometrik analizler, farklı braket yapıştırma teknikleri ve çağdaş ortodontik yaklaşımlar hakkında olabilir. Çalışma, tez izleme komitesinin bilimsel kaynak yeterliliği, hipotez, etik kurul onayı, materyal-yöntem ve seçilen konunun literatüre katkısını onaylamasının ardından başlamaktadır. Sonuç olarak öğrenciler, bilimsel araştırma ilkelerine dayanan tezini bilimsel bir jüriye sunar. Tez savunmasında başarılı olan öğrenciler Ortodonti bilim dalında Bilim Doktoru ünvanı alır.
DOKTORA ALANINDA KLİNİK ÇALIŞMA-I

Ders Kodu

ORTO612

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Öğrenciler, farklı sefalometrik analiz yöntemleri, ortodontide kayıt alma ve teşhis, ortodontik diş hareketinin biyolojik temelleri, dentofasiyal büyüme ve gelişim ile ilgili tüm klinik uygulamalara ve eğitimlere katılabilirler. Aldıkları kayıtlar ve yaptıkları teşhis ile klinik eğitmen desteğiyle uygun tedavi planı yapmayı öğrenirler. Hareketli ve fonksiyonel apareyler, sabit ortodontik apareyler ve tedavi teknikleri, geçici ortodontik ankraj cihazları, farklı maloklüzyonlar ve tedavi yöntemleri, retansiyon ve stabilite ile koruyucu ve engelleyici ortodontik tedaviler ortodontik tedavi yaklaşımlarını da uygulayabilirler. Öğrenciler, ortodonti kliniğine başvuran hastaların tanı, tedavi ve takibini yapar, ortodonti programının klinik çalışmalarını desteklerler. Öğrenciler aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi lisans eğitiminde yardımcı öğretim görevlisi olarak rol alırlar.
Altıncı Dönem
DOKTORA ALANINDA KLİNİK ÇALIŞMA-II

Ders Kodu

ORTO613

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler hareketli ve fonksiyonel apareylerin ne zaman uygulanması gerektiğini bilirler ve bunları gerekli durumlarda uygulama yetisi kazanırlar. Erken dönemde koruyucu ve önleyici ortodontik tedavilerin gerekliliğini bilirler ve uygulanmasını yapabilirler. Sabit ortodontik apareyler ve tedavi teknikleri, geçici ortodontik ankraj cihazları, farklı maloklüzyonlar ve tedavi yöntemleri, retansiyon ve stabilite ile ortodontik tedavi yaklaşımlarını uygulayabilirler. Farklı sefalometrik analiz yöntemleri, ortodontik kayıtlar ve teşhis, ortodontik diş hareketinin biyolojik temelleri, dentofasiyal büyüme ve gelişme derslerine katılırlar. Öğrenciler ortodonti kliniğine başvuran hastaların tanı, tedavi ve takibini yaparlar, ortodonti programının klinik çalışmalarını desteklerler. Öğrenciler, Diş Hekimliği Fakültesi lisans eğitiminde yardımcı öğretim görevlisi olarak rol alırlar.
Yedinci Dönem
DOK. ALAN. KLİN. ÇALIŞMA-III

Ders Kodu

ORTO614

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Öğrenciler hareketli ve fonksiyonel apareyler ve sabit ortodontik apareyler ile ortodontik tedavi yaklaşımları konusunda tüm klinik uygulamalara ve eğitimlere katılabilirler. Öğrenciler, retansiyon ve stabilitenin önemini öğrenirler. Farklı sefalometrik analiz yöntemlerini kullanabilir, ortodontik kayıtlar alabilir ve doğru teşhis koymayı öğrenirler. Ayrıca ortodontik diş hareketini, diş hareketlerinin biyolojik temellerini, dentofasiyal büyüme ve gelişimi, ile önleyici ortodontik tedavileri içeren eğitimlere katılırlar. Öğrenciler aynı zamanda geçici ortodontik ankraj cihazlarını uygulayabilir ve farklı maloklüzyonlar için tedavi teknikleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Öğrenciler tarafından ortodonti kliniğine başvuran hastaların tanı, tedavi ve takibi yapılır. Öğrenciler ortodonti programının klinik çalışmalarını desteklerler. Öğrenciler, Diş Hekimliği Fakültesi lisans eğitiminde yardımcı öğretim üyesi olarak görev yaparlar.
Sekizinci Dönem
DOKTORA ALANINDA KLİNİK ÇALIŞMA-IV

Ders Kodu

ORTO615

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Öğrenciler ortodontik kayıtların alınması, kayıtların değerlendirilmesi ve doğru teşhisin konması ile ilgili tüm klinik uygulamalara ve eğitimlere katılabilirler. Daha sonra bu kayıtları klinik analizler, model analizleri, dijital model ve sefalometrik analizler ve fotoğraf analizleriyle değerlendirerek etkili bir tedavi planlaması yapabilirler. Öğrenciler, tedavi planına uygun olarak koruyucu ve önleyici ortodontik tedavileri, hareketli ve fonksiyonel apareyleri, sabit ortodontik apareyleri, geçici ortodontik ankraj aygıtlarını ve etkili retansiyon yöntemlerini uygulayabilirler. Ayrıca farklı sefalometrik analiz yöntemleri, ortodontik diş hareketinin biyolojik temelleri, dentofasiyal büyüme ve gelişimle ilgili eğitimlere katılabilirler. Öğrenciler ortodonti kliniğine başvuran hastaların tanı, tedavi ve takibini yaparlar, doğru takip için hasta kayıtlarını arşivlemeyi öğrenirler. Öğrenciler ortodonti programının klinik çalışmalarını desteklerler. Öğrenciler, Diş Hekimliği Fakültesi lisans eğitiminde yardımcı öğretim üyesi olarak.

Seçmeli Dersler

Başvuru Koşulları

 • Başvuru sahibi aday, Diş Hekimliği Fakültesi lisans diplomaları için YÖK veya YÖDAK'dan denklik alacağını,
 • Başvuru sahibi aday, KKTC Tabipler Birliğine geçici üye olmak için başvuruda bulunacaklarını,
 • Yabancı uyruklu başvuru sahibi öğrenci, klinik uygulamalarını yapabilmek için, Türkçe dil seviyelerini belgelemesi (TÖMER sertifikası veya Üniversitenin yapacağı Türkçe yeterlilik sınavından başarılı olması) veya 1 yıl süre ile Türkçe dil eğitimi alması gerektiği. Türkçe dil eğitimleri sırasında, Diş Hekimliği doktora programından her dönem bir ders alabileceği hususunda bilgilendirildiğini ve bu koşulları,
 • Başvuru sahibi öğrenciler, İngilizce dilinde eğitim alacakları için, İngilizce dil seviyelerini belgelemesi veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınava katılmaları gerektiği. Başarı seviyelerine göre birinci sınıfa geçebilecekleri veya İngilizce dil eğitimi almak zorunda oldukları hususunda bilgilendirildiklerini ve bu hususu kabul ettiklerini,
 • Başvuru sahibi öğrenci, doktora eğitimleri boyunca haftada en az 20 saat kliniklerde çalışmayı kabul etmiş olup, bu sürenin yılda 46 haftalık bir periyoda kadar uzayabileceğini,
 • Başvuru sahibi aday, klinik uygulamalarda gerekli temel ekipmanları temin edeceğini,
 • Cerrahi programına başvuracak aday 2 dönem boyunca (9 ay) tam teşekküllü bir hastanede rotasyon görevi yapacağını,
 • Programa başvuru yapan aday, üniversite tarafından gerek duyulması halinde, ilgili alana ait temel diş hekimliği bilgileri hakkında çevrim içi görüşme yapılacağını,
 • Başvuru sahibi öğrenci, klinik çalışma programına eksiksiz olarak uymayı,
 • Başvuru sahibi öğrenci, yanlış tedavi uygulamalarından dolayı ortaya çıkabilecek hukuki sorumlulukları üstlenmeyi kabul ve taahhüt eder.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 1.250.00
Tez ücreti (Dönemlik) € 625,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç