Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Turizm İşletmeciliği (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Turizm İşletmeciliği programi, küresel turizmin geleceğini şekillendirecek vizyon sahibi akademisyenler yetiştirmek üzere tasarlanmış ileri düzey bir eğitim sağlamayı amaçlamaktadır. Bu program, akademik titizliği pratik bilgilerle birleştiren dinamik ve disiplinlerarası bir yaklaşım sunarak mezunlarını sürdürülebilir turizm çağına liderlik etmeye hazırlar. Ayrıca, yalnızca seçtikleri alanlarda uzman değil, aynı zamanda turizm ortamında olumlu değişime yol açabilecek öncü akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Turizmin ekonomik kalkınma, kültürel değişim ve çevresel etki için güçlü bir katalizör olduğu bir dünyada, bu doktora programı politikayı etkilemek, çığır açıcı görüşlere katkıda bulunmak ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını teşvik etmek, küresel aşamada kalıcı bir etki yaratan girişimlere liderlik etmek isteyenlere bir şans sunmaktadır. Buna ek olarak, üst düzey akademik pozisyonların, araştırma kurumlarının, devlet kurumlarının ve uluslararası kuruluşların kapılarını açarak mezunların seçtikleri alanlarda etkili kariyerlere sahip olmalarını sağlar.

Eğitim Olanakları

Turizm İşletmeciliği Doktora Programı, öğrencilerin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında uzmanlaştıkları bir programdır. Turizm İşletmeciliği Doktora Programı dahilinde, turizm ve ağırlama sektörünün genel çalışma felsefesinin ve çalışma prensiplerinin öğretildiği uzmanlık derslerinin yanı sıra turizm ve ağırlama sektörüne odaklanmış işletmecilik dersleri de yer almaktadır. Turizm İşletmeciliği Doktora programı turizmin interdisipliner (disiplinler arası) ve multidisipliner (çok disiplinli) yapısını kullanarak Turizm ve Otel Literatürüne katkı koymayı ve etik kurallar çerçevesinde doktor öğretim görevlisi yetiştirmeyi vizyonlamaktadır. Önerilen bu programın diğer programlardan en ayırt edici özelliği turizm akademik alanına etkili bir lider yaratması ve beşeri ilişkileri gelişmiş donanımlı bireyler yetiştirmesidir. Mezun öğrencilere Ph.D. (Doktora) derecesi verilir. Mezun öğrenciler Üniversitelerde, Eğitim Kurumlarında, Teknokentlerde, Uluslararası danışman şirketlerinde iş imkanları bulabilirler.

ciu-tourism-management-phd

Kariyer Alanları

Turizm İşletmeciliği Doktora derecesine sahip mezunlar, çeşitli dinamik ve etkili kariyer alanlarında başarılı olacak donanıma sahip olur. Üniversitelerde akademik liderlik rolleri üstlenebilirler, bu alanda geleceğin profesyonellerinin eğitimine ve gelişimine katkıda bulunabilirler. Mezunlar ayrıca ileri düzey araştırmalara katılma, akademik bilgi tabanına katkıda bulunma ve yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde turizmle ilgili politikaları şekillendirme şansına da sahip olabilirler. Öte yandan turizm işletmelerine, devlet kurumlarına ve uluslararası kuruluşlara özel danışmanlık hizmetleri sunabilirler. Bu doktora programı, ayrıca mezunların üst düzey otellerde, tatil köylerinde ve konaklama işletmelerinde liderlik rolleri üstlenmelerinin önünü açabilir. Bu programı başarıyla tamamlayan mezunlar, turizmle ilgili işletmelerin yanı sıra sorumlu ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını destekleyen öncü girişimler başlatabilir ve yönetebilirler. Ayrıca mezunlar, bölgelerin ve şehirlerin turizm potansiyellerini optimize etmelerine yardımcı olarak destinasyon yönetimi stratejilerine liderlik edebilir ve tavsiyelerde bulunabilir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

TMAN601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı, öğrencilere araştırma planları ve önerileri, araştırma yöntemleri, anket tasarımı, araştırma pratiği ve anket analizi hakkında bilgi edindikleri sosyal bilimler araştırma yaklaşımlarını tanıtmaktır. Öğrenciler ayrıca teorik bilgileri laboratuvarda uygulamalı oturumlar yoluyla da kullanırlar. Laboratuvar oturumları veri girişi, frekans ve tanımlayıcı analizler, korelasyon ve regresyon analizlerinden oluşur. Ek olarak Yol analizi ve Yapısal Eşitlik Modellemesi çalıştırmalarıda işlenecektir. Bu ders araştırma yöntemleri için ileri bir bilgi sağlar ve üç geniş konuyu kapsar: araştırma tasarımı, veri toplama ve veri analizi. Bu dersin sonunda öğrenciler şunları yapabilmelidir: iyi araştırma sorularını formüle etmeli ve uygun araştırmayı tasarlamalı, veri toplamalı, hem nitel hem de nicel verileri analiz etmeli ve kendi araştırmalarını ve diğerlerini eleştirel olarak değerlendirmelidir.
ÖRGÜTSEL KURAM

Ders Kodu

TMAN603

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, hem bilimsel hem de pratik açıdan ilgi uyandıran merkezi organizasyon teorilerine genel bir bakış sağlayacaktır. Organizasyon çalışmaları alanı, kurum içindeki ve etrafındaki yaşamı incelemek için farklı yaklaşımlar sunan çok sayıda farklı teori ile tanımlanır. Bu ders örgütsel fenomenlerin eleştirel değerlendirmesinin sadece ekonomik yaklaşımların ötesine geçmekten ve ayrıca ilgili sosyolojik ve sosyo psikolojik paradigmaların geniş bir yelpazesini kabul etmekten faydalanabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, bu ders çalışma organizasyonları için bakış açılarının çeşitliliğini sunacak ve tartışacaktır: Farklı paradigmaların tarihsel gelişimi yansıtılacak, farklı teorik yaklaşımlar sunulacak ve pratik önemi tartışılacaktır. Bununla beraber, Örgütler, örgütsel yapılar ve süreçlere ilişkin temel bilgilerin anlaşılması, örgütsel yapının unsurlarının, etkin örgütsel tasarımın belirleyicilerinin, yöneticilerin kullanabilecekleri yapısal tasarımların ve bu tasarımların geçerli olacağı koşulların sunulması ders kapsamındadır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TMANXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
DESTİNASYON GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ

Ders Kodu

TMAN602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders tesis yönetimi ve operasyonlarının bir özetini sunar. Bu endüstrilerin kapsamı, başarılı bir pazarlama, yönetim ve bir tesisin geliştirilmesi felsefeleri ile birlikte tartışılacaktır. Bu ders öğrencilere kayak, golf ve oyun merkezleri dahil olmak üzere modern tatil köylerinin faaliyetlerini tanıtır. Bu, dünya çapındaki tatil köylerinin tarihçesi ile bunların operasyonları ve özellikleri hakkında bir incelemeyi içerecektir. Öğrenciler, tesis misafirlerinin beklediği ve bugünün tatil köyleri tarafından sunulan geniş hizmet yelpazesi ve hizmet seviyesine aşina olacaklardır. Bir destinasyonun sürdürülebilirliği sağlamak ve turist ziyaretçi memnuniyetini arttırmak için turistleri / ziyaretçileri, ev sahibi toplulukları, özel sektörü ve kamu sektörünü çeşitli destinasyonlarda ele alma becerisine sahip öğrencileri yetiştirir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TMANXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

TMANXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Üçüncü Dönem
SEMİNER

Ders Kodu

TMAN690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Seminer dersi doktora öncesi başarıyla tamamlanmış olmalıdır. Öğrencilere, bir araştırma konusu hakkında nasıl karar verileceği ve bir araştırmanın nasıl yapılacağı ve bulgularının doğru şekilde nasıl raporlanacağı ve sunulacağı hakkında kılavuzlar tanıtılır. Turizm ve Konaklama İşletmeciliği disiplini ile ilgili seçilmiş konulardaki sunumlar ve grup tartışmaları ders saatlerinde yapılır. İzleyiciler önünde uygulama yaparken sunum becerilerini geliştirebilirler. Bu dersi tamamlayan öğrenciler, doktoralarını yazmak için yeterli bilgi birikimine sahip olacaklardır. Final sınavı için tüm öğrencilerin Tez önerilerini sunmaları gerekir. Ek olarak, doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir.
Dördüncü Dönem
YETERLİK SINAVI

Ders Kodu

TMAN650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Öğrenci, seminer ve gerekli kredili dersleri azami süresinde başardıktan sonra yeterlik sınavına alınır.Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu sınavlar enstitü yönetim kurulunun belirlediği takvim içinde olmak üzere komitenin ilan ettiği gün ve saatlerde yapılır. Doktora yeterlik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır.
Beşinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

TMAN600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
Tez Turizm Yönetimi Doktorası için bir süreçtir. Doktora tezlerini, akademik tez danışmanlarının gözetimi altında hazırlamak üzere programanmıştır. Danışman (öğretim üyesi) ve öğrenci işbirliği içinde bir araştırma konusu belirler ve öğrenciler seçilen konuyu hazırlar ve sunar. Yazılacak olan Tez Turizm yönetimi alan yazınına katkı sağlamalı ve ilgili Enstitü tarafından onaylanmalıdır. Tez, en az 2 diğer üniversite üyelerinden oluşan toplam beş jüri tarafından değerlendirilir. Doktora Tez giriş, literatür taraması, metodoloji, bulgular ve tartışma bölümlerini içermeli ve Enstitü tarafından hazırlanan formatlama / biçimlendirme kurallarına göre yazılmalıdır. Doktor adayları tez çalışmalarından uluslarararası bir yayın çıkarmaları gerekmektedir. Yayın SSCI (Social Sciences Citation Index) kapsamında taranan bir dergide yayımlanması şarttır.

Seçmeli Dersler

TURİZM ENDÜSTRİSİNDE GÜNCEL KONULAR

Ders Kodu

TMAN614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders turizm ve otelcilik endüstrisinin karşılaştığı karmaşık ve dinamik konuları incelemeyi amaçlamaktadır. Turizm ve otelcilik araştırmalarında hakemli araştırmaların yaygın bir şekilde incelenmesi yoluyla öğrencilere çok çeşitli güncel konular hakkında temel bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Konular, hedef yönetimi ve pazarlama, politika planlama, rekabetçilik, hizmet yönetimi ve pazarlama, finansal analizler ve tahmin, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve stratejik yönetim olarak sıralanmaktadır. Otelcilik ve turizm ile ilgili güncel araştırma tasarımları ve metodolojileri incelenip, öğrencilerin ileri çalışmalar için öneriler ortaya koymaları talep edilecektir . Bu dersin sonunda öğrenciler birçok güncel konuda nitelikli görüşlerini ifade edebilecek ve Turizm ve Otelcilik sektörü için gelecekteki etkilerini değerlendirebileceklerdir.
TURİZM ARAŞTIRMALARINDA NİTEL YÖNTEMLER

Ders Kodu

TMAN613

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, turizm alanında nitel araştırma yapmak isteyen öğrencilerin ihtiyaç duydukları gerekli yöntemlerle kullanılabilecek daha geniş niteliksel yaklaşımlar/metodolojiler hakkında bir eğitim sunmaktadır. Ders, öğrencilere nitel araştırma yöntemlerini tanıtmayı ve bu yöntemlerin farklı araştırma alanları ve araştırma soruları için uygunluğunu tartışmayı amaçlamaktadır. Ders, öğrencileri nitel veri toplama ve analiz için birincil yöntemleri kullanmayı denemeye teşvik edecektir. Öğrenciler ayrıca nitel araştırma verilerini toplayıp analiz edebilecek ve raporlayabileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler nitel araştırma yayınlamanın zorluklarını ve fırsatlarını tartışacaklardır. Öğrenciler ayrıca nitel araştırmayı nicel araştırmadan ayıran özellikleri ortaya koyarken tümevarımsal yaklaşımı tartışabileceklerdir. Bu dersin sonunda, öğrenciler farklı durumlarda nitel araştırmaları doğru bir şekilde karakterize etmek için ana yaklaşımları seçebilecek ve kullanabileceklerdir.
TURİZM KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM

Ders Kodu

TMAN611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Tüm turizm sektörü işletmecileri, stratejik yönetim teorilerini çevrelerindeki rakipleri anlamak ve rekabet avantajı geliştirmek amacıyla değerlendirmek için sistematik bir şekilde kullanmalıdır. Bu dersin amacı öğrencilere stratejik yönetim ve sistematik düşünme süreci kazandırmak için gerekli eğitimi vermektir. Öğrenciler, ilgili endüstri eğilimlerini belirleme ve bunları yenilikçi strateji geliştirme ve uygulama ile entegre etme yöntemlerini değerlendireceklerdir. Bu konu ayrıca stratejik yönetim sorunlarını eleştirel bir şekilde analiz etme ve bu analizin sonucunu ilgi çekici ve bilgi bir şekilde etkin bir şekilde sunma yeteneğini daha da geliştirecektir. Öğrenciler dönem boyunca stratejik yönetim sürecini ve strateji oluşturma, uygulama ve kontrol arasındaki ilişkiyi kapsamlı bir şekilde nasıl değerlendireceklerini öğrenirler.
Development of Sustainable Tourism Policies and Planning

Ders Kodu

TRHM506

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders öğrencileri sürdürülebilir turizm politikaları ve planlaması ile ilgili temel kavram ve uygulamalar hakkında bilgilendirir. Turizmin, çevreye, topluma ve ekonomik kalkınmaya yararlı, sürdürülebilir ve zararlı olmayan bir şekilde gelişmesi için etkili planlama gereklidir. Bu ders bugün turizm planlamasına duyulan gereksinimi, süreci ve turizm planlaması ile ilgili konuları ele alacaktır. Ders ayrıca turizmin sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasında yerel yönetimlerin kararlarının ve uygulamalarının önemini ortaya koymayı ve bu konuda karar vericilere yeni öneriler geliştirmeyi hedefler. Kaynakların korunarak gelecek kuşakların da kullanımına olanak sağlanmasını amaçlayan sürdürülebilirlik kavramının turizme uyarlanması sırasında, turizmde planlama çalışmaları ve turizmin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini bu ders kapsamında öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Marketing Strategies for Hospitality Operations

Ders Kodu

TRHM532

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders yöneticilerin organizasyonlarını pazarda daha rekabetçi yapacak stratejiler belirlemelerine, seçmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur. Bu dersin amacı, karar vericilere stratejik (pazarlama yönetimi) karar verme kalitesini artırabilecek kavram, yöntem ve prosedürler sunmaktır. İleri düzey pazarlama stratejileri bu ders kapsamında aktarılacaktır. Bu ders ile birlikte, söz konusu unsurların öğrencilerin Turizm ve Otelcilik sektöründe iş için gerçek bir pazarlama kampanyası geliştirmeleri için simulasyon aracılığı ile öğrencilere aktarılması hedeflenmektedir. Dersin amacına bağlı olarak (a) Pazar analizi, rekabet ve ürün, (b) finansal bütçe planlaması, ve (c) kısa vadeli ve geniş kapsamlı stratejiler geliştirerek etkili reklam, satış ve halkla ilişkiler yönetimi ile kar elde edebilmek için atılması gereken adımlar irdelenecektir.
Management and Organization for Tourism and Hospitality Enterprises

Ders Kodu

TRHM513

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans öğrencilerine çağdaş yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere yapılandırılmıştır. Bu temel yaklaşımla, bilgi toplumu ve organizasyonları, bilgi teknolojileri, küreselleşme ve organizasyonlar, TKY, temel yeterlilik, dış kaynak kullanımı, hibrid kuruluşlar, küçülme, yalın organizasyonlar ve küme organizasyonları konuları ele alınmaktadır. İşletme yönetimi ve organizasyonuyla ilgili temel konular: yönetim teorisinin gelişimi, örgüt teorisi ve örgüt-çevre ilişkileri yaklaşımları, yönetim süreci (planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol), örgüt yapıları ve örgüt yapısına yönelik yeni düşünce ve uygulamalar (küçülme, dış kaynak kullanma, stratejik ortaklıklar kurma, vb.), yönetimde güncel konular (güçlendirme, temel yetkinlikler, örgütsel vatandaşlık, entelektüel sermaye, vb.) ve genel örgüt kültürü konuları ele alınacaktır.
LÜKS TURİZMİ

Ders Kodu

TMAN615

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı, öğrencileri lüks kodlar (belirlilikler) ve iletişim ile tanıştırmak ve lüks pazarlamanın kitlesel pazar için kullanılan “klasik” pazarlamadan farklı olduğunu vurgulamaktır. Bu ders, lüks iş dünyasının güçlü marka bilinci oluşturma, niş bir pazarı hedefleme ve bu benzersiz ürünlerin uzun vadeli başarısını garanti etme üzerine nasıl inşa edildiğini açıklar. Öğrenciler, lüks seyahatin nasıl daha iyi ürün ve hizmet kalitesi anlamına geldiğini anlayacaklar - örneğin, ziyaretçiler burada kalmayı tercih ediyor lüks otellerde çünkü daha büyük odalar, hoş fiziksel ortamlar ve daha yüksek hizmet kalitesi sunuyorlar.Öğrenciler, özünü ortaya çıkarmak ve onu diğer endüstrilerden ayırmak için lüksün tarihini inceliyorlar.. Bu ders, tüketicilerine odaklanarak dünyadaki farklı lüks pazarlar hakkında bir fikir verir.
ADVANCED CONSUMER BEHAVİOUR

Ders Kodu

BUSN612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE VAKA ANALİZİ

Ders Kodu

BUSN620

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı, öğrencileri insan kaynakları yönetimi ile ilgili vakalarda verilen durumları analiz etmek için gerekli olan uygun teorik ve pratik becerilerle donatmaktır. Ders, işe alım süreci, kariyer gelişimi, mülakat süreci, insan kaynakları yönetimi planlaması, iş analizi ve iş gerekleri, eğitim ve oryantasyon programı, performans yönetimi, eşit istihdam edilebilirlik, ayrımcılık, cinsel taciz, iş sağlığı ve güvenliği, vb. insan kaynakları yönetimi fonksiyonları ile ilgili vakaları içermektedir. İnsan kaynakları yönetiminin hem teorik hemde uygulamalı perspektifinden çok önemli konuyu ele alan “vaka değerlendirme kılavuzuna” dayalı olarak öğrenciler her bir vakayı analiz ederek her hafta için raporlar hazırlamaktan sorumludur. Vaka değerlendirme kılavuzundaki kriterlere bağlı olarak her bir vakanın ele aldığı durumun arka planındaki teorik planı da ders boyunca irdelenecektir.
SOSYAL BİLİMLER İÇİN STATİSTİKSEL BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

STAT602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Toplanan verilerin bilgisayara işlenmesi, düzenlenmesi ve analiz yapılabilecek duruma getirilmesi; normal dağılım ve örneklem ortalamalarının dağılımı, güven aralığı oluşturma, araştırma sorusu, araştırma hipotezi, boş hipotez ve hipotez testi. Betimsel istatistik işlemleri: Merkez eğilim ve konum ölçüleri (Aritmetik ortalama, ortanca, tepedeğer, yüzdelik ve çeyrekdeğer), değişkenlik ölçüleri (dağılım genişliği, varyans, standart sapma); verilerin görselleştirilmesi. Anlam çıkartıcı istatistik analizleri: t-testi uygulamaları (tek-örneklemli t-testi, bağımsız örneklemler t-testi, bağımlı örneklemler t-testi), varyans analizi uygulamaları (tek-yönlü ANOVA, çift-yönlü ANOVA, MANOVA, ANCOVA); korelasyon (Pearson, Spearman korelasyon katsayıları), kısmi korelasyon; çoklu doğrusal regresyon, model oluşturma; açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi; güvenilirlik; ve non-parametrik testler (Wilcoxon işaretli sıra testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi, Ki-Kare testleri) için analizlerin bilgisayar ortamında yapılması; yapılan analizlerin çıktılarının yorumlanması.
PAZARLAMA BİLİMİNDE STRATEJİ VE YÖNETİM

Ders Kodu

BUSN604

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, pazarlama stratejisi alanındaki klasik ve güncel konuları ve tartışmaları genel perspektiften öğrencilerle paylaşmayı hedeflemektedir. Bu dersin temel amacı, öğrencilere işletme disiplini perspektifinden pazarlama alanının; üretim ve operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon ve finans & muhasebe gibi ilgili disiplinlerdeki bazı düşünceleri sunmaya çalışmaktır. Ders, öğrencilerin pazarlama düşüncesinin gelişimini anlamalarını sağlamanın yanı sıra pazarlama olgusunu ve uygulama alanlarını açıklamak için kullanılan temel teorileri tartışmayı da amaçlamaktadır. Bu dersin öğrencilere en önemli katkılarından birisi, stratejik yönetim teorilerini pazarlama teorileriyle bütünleştirmektir. Ders ayrıca öğrencilerin alanla ilgili son yayınlanan araştırmaları, eleştirel bir şekilde tartışmak ve değerlendirmek için yetenek ve becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır.
ELEŞTİREL DÜŞÜNCE BECERİLERİ VE LİDERLİKTE BİLGELİK

Ders Kodu

BUSN635

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course aims to furnish the students with the tools to analyze, evaluate and improve thinking skills. The most significant variable in determining success or failure is the quality of thinking and it is an indispensable trait for any advance academic study. Based on this perspective students will be encouraged to examine their thinking patterns and put it to some stern tests. After covering standards of thinking and advance thinking techniques, attention will be focused on managerial judgment and leadership wisdom. Managerial judgment and decision making based on wise leadership gained paramount importance in the ever changing and extremely complex environment of our times.
MANAGERİAL DECİSİON MAKİNG AND GAME THEORY

Ders Kodu

BUSN629

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

VERİ ANALİZİ VE İŞLETMELERDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

BUSN631

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, genel olarak araştırma sürecinin tanımını ve daha ayrıntılı olarak araştırma süreciyle ilgili uygulanacak adımları kapsar. Ders, her adımı gerçekleştirmenin alternatif yollarına ve belirli bir araştırma probleminin ihtiyaçlarına göre bu alternatifler arasından seçim yapmak için uygulanacak yöntemlere odaklanır. Ders ayrıca SPSS gibi yazılım paketlerinin kullanımını ve veri analizi sonucunda elde edilen bulguların yorumlanmasını da açıklar. Ders, öğrencinin yaygın olarak kullanılan istatistiksel teknikleri farklı veri kümelerine uygulamasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu amaçla ders, tanımlayıcı analiz, korelasyon, t-testi, ANOVA, regresyon ve aracılık ve düzenleyicilik analizi gibi birçok sayısal veri analiz yöntemine odaklanacaktır. Öğrenciler veri setleri üzerinde çalışmak için SPSS yazılımını kullanacaklardır.
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik) € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç