Halil Resmi

Prof. Dr. HALİL RESMİ

Tıp Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili
Ofis
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Dokuz Eylül University Biochemistry (Doktora, 1996)
 • Dokuz Eylül University Biochemistry (Yüksek Lisans, 1990)
 • Ege University Biochemistry (Lisans, 1987)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • Melatonin, insan dermal fibroblastlarında JNK/AP-1 sinyal yoluyla oksidatif hasarı inhibe ederek ve MMP eksprese ederek UVB ile indüklenen deri fotoyaşlanmasını engeller. Mehtap Yuksel Egrilmez , Semra Kocturk , Sebnem Aktan , Gulgun Oktay , Halil Resmi , Hatice Simsek Keskin , Gul Guner Akdogan, Sebnem Ozkan . Life (Basel) . 2022;12(7):950. - 2022
 • Bipolar hastalıklarda beyinden köken alan nörotrofik faktör: Başlangıç yaşı ve hastalık süresi ile ilişkisi. Baykara B, Koc D, Resmi H, Akan P, Tunca Z, Ozerdem A, Ceylan D, Yalcın NG, Binici NC, Guney SA, Mesman E, Hillegers MHJ, Emiroglu NI. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2021;108:110075. - 2021
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı almış, önceden tedavi almamış erkek çocuklarda metilfenidatın serum beyinden köken alan nörotrofik faktör düzeyleri üzerimne etkisi: 8 hafla süreli, gözlemsel ön test-son test çalışması. Akay AP, Resmi H, Güney SA, Erkuran HÖ, Özyurt G, Sargin E, Topuzoglu A, Tufan AE. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2018 ;27(1):127-135. - 2018

Diğer yayınlar

 • Melatonin, in vitro insan dermal fibroblastlarında UVA radyasyonun zararlı etkisini oksidafatif hasarı ve MAPK/AP-1 sinyal yolağını baskılayarak azaltır.Koçtürk S, Yüksel Egrilmez M, Aktan Ş, Oktay G, Resmi H, Şimşek Keskin H, Sert Serdar B, Erkmen T, Güner Akdogan G, Özkan Ş. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2019;35(4):221-231. - 2019
Çalışma Alanları
 • Protein oksidasyonu ve glikasyonu
 • Kas yıkım hastalıkları
 • Moleküler diyabetoloji
 • Protein modifikasyonları