Handan Doğan

Yrd. Doç. Dr. HANDAN DOĞAN

Tıp Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili
Ofis
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
  • Ankara Numune Hastanesi Patoloji bölümü (Profesyonel Doktora, 1996)
  • Ankara Üni. Tıp Fakültesi (Lisans, 1987)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

  • Tavşan Vokal Kordlarına Hyaluronik Asit ve Plazmadan Zengin Trombosit Enjeksiyonunun Histopatolojik Değerlendirilmesi; Deneysel bir çalışma - 2018
  • Tavşan Vokal Kordlarına Hyaluronik Asit ve Plazmadan Zengin Trombosit Enjeksiyonunun Histopatolojik Değerlendirilmesi; Deneysel bir çalışma - 2016
  • Meckel divertikülü olan bir hastada teknesyum-99m-perteknetat SPECT'in tanısal faydası - 2014
  • Ekstramedüller Hematopoez ve Hemofagositozun İlginç Sitolojik Bulguları Olan 2 Bebekte Kanlı Meme Ucu Akıntısı - 2012
  • İnferior yerleşimli sakral kordomanın sadece posterior yaklaşımla total rezeksiyonu: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi - 2010
  • Küçük bir çocukta esthesioneuroblastoma - 1997